Akcesoria i sprzt audio-video oraz RTV.
Sklep Planeta Dwieku

Kontakt

tel. 22 428 22 80
Warszawa

Popularne produkty

Kategorie

Popularne marki

Pro-ject, Monitor audio, Paradigm, Definitive technology, Wireworld, Dali, Polk audio, Pioneer, Chord, Taga harmony, Audiovector, Q acoustics, Cambridge audio

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 2
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Planeta Dwieku > Oferowane produkty > Kategorie > Kolumny gonikowe > Subwoofery > Velodyne > Velodyne Impact Mini


Velodyne

 

Opis

Velodyne Acoustics, producent najlepszych na ÃÂwiecie subwooferów, legitymujÃÂcy sie ponad 25-letnim doÃÂwiadczeniem w branüy, z dumàprezentuje subwoofery serii Impact. W skÃÂad serii Impact wchodzàstylowe, przystÃÂpne cenowo subwoofery odznaczajÃÂce siàwysokàmocàwyjÃÂciowài niskimi znieksztaÃÂceniami. CharakteryzujàsiàpiÃÂknymi obudowami, których naroüniki pokryto czarnym lakierem fortepianowym. DziÃÂki temu bez problemu dopasujàsiàdo pomieszczenia odsÃÂuchowego, zaàich gÃÂÃÂboki, doskonale zdefiniowany bas przyda üycia ulubionym filmom i muzyce - wszystko to za bardzo przystÃÂpnàcenÃÂ. Modele Impact 10 i 12 odznaczajàsiàportem bas refleks promieniujÃÂcym w podÃÂogÃÂ, zapewniajÃÂcym wysoki poziom mocy basu i niskie znieksztaÃÂcenia. Model Impact-Mini wyposaüono w 6" gÃÂoÃÂnik basowy promieniujÃÂcy do przodu oraz 8" membranàbiernàskierowanàw podÃÂogÃÂ, co ÃÂÃÂcznie gwarantuje zadziwiajÃÂcy bas z niezwykle kompaktowej obudowy. Seria subwooferów Impact ustanawia nowy poziom odniesienia pod wzglÃÂdem wysokiej jakoÃÂci basu. WÃÂaÃÂciwoÃÂci Wzmacniacze MDP odznaczajÃÂce siàwiÃÂkszym zapasem dynamiki w celu zagwarantowania wiÃÂkszego uderzenia basu Wysokiej klasy przetworniki o dÃÂugim skoku membrany Miedziane cewki o ÃÂrednicy 2"s PromieniujÃÂce w podÃÂogàporty bas refleks (Impact-10 i -12) i promieniujÃÂca w podÃÂogàmembrana bierna (Impact-Mini) dla zapewnienia wiÃÂkszej mocy wyjÃÂciowej i mniejszych znieksztaÃÂceÃÂ. Regulowana, wysokiej klasy zwrotnica, umoüliwiajÃÂca dopasowanie subwoofera do posiadanych gÃÂoÃÂników gÃÂównych MaÃÂe obudowy, przyjazne dla otoczenia. UkÃÂad auto on/off przyczyniajÃÂcy siàdo oszczÃÂdnoÃÂci energii. Regulacja fazy w celu zmaksymalizowania osiÃÂgów basu i lepszego dopasowania do posiadanych zestawów gÃÂoÃÂnikowych Wzmacniacze Maximum Dynamic Power (MOP) â Wielkie Efekty Specjalne Subwoofery Impact-10, -12 i Impact Mini wykorzystujàwysoko wydajne wzmacniacze MDP, oferujÃÂce bas zdolny zatrzÃÂÃÂàpodÃÂogÃÂ. W przeciwieÃÂstwie do konkurencyjnych rozwiÃÂzaàwzmacniaczy opartych o ukÃÂady scalone, dynamiczne wzmacniacze MDP generujàwiÃÂkszàrezerwàmocy w celu precyzyjnego oddania najbardziej krytycznej informacji niskoczÃÂstotliwoÃÂciowej. TrwaÃÂe wzmacniacze MDP wyposaüono w dwa unikalne ukÃÂady zabezpieczajÃÂce, gwarantujÃÂce ich dÃÂugoterminowàniezawodnoÃÂÃÂ. Te âÂÂzieloneâ wzmacniacze, zaprojektowano tak, aby pobieraÃÂy mniej prÃÂdu generujÃÂc zaskakujÃÂco duüàmoc. Znakomitej klasy przetworniki Przetworniki stosowane w serii Impact otrzymaÃÂy pokaúnych rozmiarów ukÃÂady magnetyczne i 2â miedziane cewki, aby idealnie wspóÃÂpracowaÃÂy ze wzmacniaczami MDP, maksymalizujÃÂc tym samym moc i rozciÃÂgniÃÂcie basu kaüdego subwoofera. Przetworniki Impact, odznaczajÃÂce siàduüym wychyleniem membrany i zdolnoÃÂciàdo oddawania duüej mocy, sprawiajàüe subwoofery te mogàgraàniüej i gÃÂoÃÂniej niü produkty konkurencyjne w zbliüonej cenie. PotÃÂüne ukÃÂady magnetyczne i drogie cewki gÃÂoÃÂników szybciej odprowadzajàciepÃÂo, co dodatkowo zwiÃÂksza i tak niezwykÃÂàjuü niezawodnoÃÂàtych produktów. PromieniujÃÂcy w dóàport bas-refleks w celu zmniejszenia znieksztaÃÂceàSubwoofery Velodyne zawsze byÃÂy znane z dokÃÂadnoÃÂci, generujÃÂc uÃÂamek znieksztaÃÂceàw porównaniu do produktów konkurencji. Wyposaüone w promieniujÃÂcy w podÃÂogàport bas-refleks modele Impact-10 i Impact 12 charakteryzujàsiàpotÃÂünym basem a zarazem niskim szumem turbulencyjnym powietrza uchodzÃÂcego przez port, co przekÃÂada siàna poprawàprecyzji, muzykalnoÃÂci i uderzenia dúwiÃÂku. Impact-Mini â MaÃÂa obudowa, ZaskakujÃÂcy bas, Umiarkowana cena Inüynierski klejnot, model Impact-Mini wykorzystuje bardzo lekkà6.5â membranàaluminiowài promieniujÃÂcàw podÃÂogàmembranàpasywnàdo wytworzenia zaskakujÃÂco niskiego i potÃÂünego basu, jak na tak umiarkowanàcenÃÂ. Aluminiowa membrana w ksztaÃÂcie misy, przyczynia siàdo ograniczenia powstawania fal stojÃÂcych i maksymalizacji potÃÂgi dúwiÃÂku. Niezwykle maÃÂe wymiary obudowy (28 x 25.4 x 30,5 cm) sprawiajÃÂ, üe subwoofer posiada niesamowitàzdolnoÃÂàdo kamuflaüu w otoczeniu. Jest na tyle maÃÂy, üe z ÃÂatwoÃÂciàmoüe byàschowany, lecz estetyczna obudowa i elementy dekoracyjne pokryte czarnym lakierem na wysoki poÃÂysk, sprawiajÃÂ, üe bÃÂdzie on pasowaàdo kaüdego wystroju pomieszczenia.

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa
  • Sprzeda ratalna

Dostawa towaru

  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska [UPS]

Ostatnie opinie klientw sklepu

Kokomo rekomenduje Planeta Dwieku opinia nr 104277 z 05.03.2012

Sklep zosta mi polecony przez znajomego i z pen odpowiedzialnoci mog rekomendowa go dalej. wietna, fachowa obsuga i bardzo szybki czas realizacji. Polecam.

zakupy: NAD C356Bee; marzec 2012

plusy: Rewelacyjna obsuga, moliwo negocjacji cen

minusy: Za pierwszym razem ciko trafi :)

 
     

TOMMY rekomenduje Planeta Dwieku opinia nr 101533 z 23.02.2012

BARDZO PRZEJRZYSTA I BOGATA OFERTA NA STRONIE ,DOBRE CENY ,CHCIAEM ODEBRA OSOBICIE

zakupy: DALI ZENSOR 1; grudzie 2011

plusy: DOBRE CENY , OBSUGA

minusy: WSZYSTKO BYO OK

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientw

Velodyne Impact Mini

Powiksz zdjcie

Cena: 2560,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Open Mind Media
Tarczyska 22
02-023 Warszawa

Kontakt

Infolinia: 22 428 22 80

Tel.: 664 388 010,
664 388 015

Gadu-Gadu: 11413597

Adres www

data aktualizacji oferty: 16.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER