Artykuy reklamowe
Sklep Retio.pl

Kontakt

tel. 535 95 95 10
Starogard Gdaski

Popularne produkty

Systemy wewnętrzne, Druk i poligrafia, Wydruki do systemów, Stelaże systemów, Według zastosowania, Systemy zewnętrzne, Projekty graficzne, Robocza

Popularne marki

Retio,

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Retio.pl > Oferowane produkty > Systemy wewnętrzne > Rollupy > Rollupy 120x200 cm > Rollup Mantis 120 x 200 cm stojak reklamowy rozwijany z opcjÃÂ wydruku


RETIO

 

Opis

Roll-upàreklamowy typuàMANTIS -à120 x 200 cm Mantis to jeden z najczÃÂÃÂciej kupowanych rollupów àw naszej ofercie - nie tylko dlatego, üe rollupy (znane taküe jako banery rolowane) to tania i efektywna forma reklamy, ale taküe dlatego, üe Mantis oferuje doskonaÃÂàcenàw stosunku do jakoÃÂci i duüy wachlarz dostÃÂpnych opcji szerokoÃÂci. DecydujÃÂc siàna kupno stojaka reklamowego ze zwijanàgrafikà- czyli rollupa - czÃÂsto staje siàprzed dylematem, czy warto wydaàduüàiloÃÂàpieniÃÂdzy na coàtakiego. W przypadku rollupa Mantis nie ma tego problemu, gdyü nie jest on bardzo drogi, a raz kupiony moüe posÃÂuüyàwiele lat , zaàwydruk moüna zmieniaàw zaleünoÃÂci od potrzeb - w przyszÃÂoÃÂci moüna równieü zamówiàwydruk na lepszym jakoÃÂciowo materiale, co sprawi, üe niskim kosztem moüna uzyskaàjakoÃÂàwyüszàniü zadowalajÃÂca . Rollup Mantis powstaàz anodowanego aluminium, co zapewnia mu lekkoÃÂài duüàodpornoÃÂàna korozjÃÂ. Posiada taküe dwie nóüki, które go stabiluzujÃÂ, a taküe trzyczÃÂÃÂciowy maszt do którego montowana jest grafika reklamowa. Dane techniczne Rollupa MANTIS -à120 x 200 cm: SzerokoÃÂÃÂ:à120 cm; WysokoÃÂÃÂ: 200 cm; MateriaÃÂu wydruku do wyboru: Banner 440 g/m2, Blockout 440 g/m2, Frontlit Ferrari 500 g/m2; Wykonany z lekkiego anodowanego aluminium; Srebrna kolorystyka z czarnymi elementami; Posiada dwie obrotowe nóüki stabilizujÃÂce; Grafika montowana do trzyczÃÂÃÂciowego masztu; W zestawie torba transportowa; Jeden rok gwarancji na uüytkowanie; Cena zaleüna jest od wybranych opcji, moüna zamówiàrollup z wydrukiem, rollup bez wydruku (czyli samàkasetÃÂ) lub sam wydruk do tego modelu rollupa. Do rollupa z wydrukiem lub bez wydruku doÃÂÃÂczona jest torba transportowÃÂ. Materiaàwydruku do Rollupa WidzÃÂc moüliwe do wyboru opcje na pewno pojawia siàpytanie jaki materiaàwybraÃÂ? W naszej ofercie dostÃÂpne sàtrzy materiaÃÂy wydruku i postaramy siàje krótko opisaÃÂ, aby przybliüyàich specyfikacjài uÃÂatwiàwybór materiaÃÂu odpowiedniego do potrzeb. Banner 440 g/m2 Matowa, dwustronnie powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej, jednolistej konstrukcji przÃÂdzy o gramaturze 440 g/m2 i gruboÃÂci 0,32 mm , tkanina wykonana z PVC. Materiaàdobrze znosi warunki atmosferyczne, wysokài niskàtemperaturÃÂ, czy promieniowanie UV, jestàtaküe doÃÂàodporny na rozerwania. Przeznaczony do wydruków jednostronnych. Blockout 440 g/m2 Powlekana miÃÂkka tkanina banerowa wykonana z PVC, materiaào gÃÂadkiej powierzchni z czarnàprzekÃÂadkàwewnÃÂtrznÃÂ, która blokuje przepuszczanie ÃÂwiatÃÂa. Gramatura materiaÃÂu to 440 g/m2, a jego gruboÃÂàto 0,32 mm. OdpornoÃÂàpodobna do poprzedniego materiaÃÂu - materiaàodporny na rozerwania, dobrze znosi warunki atmosferyczne, wysokie i niskie temperatury, a taküe wystawienie na promieniowanie UV. Jest to najczÃÂÃÂciej wybierany materiaÃÂ. Frontlit Ferrari 500 g/m2 Powlekana tkanina banerowa PVC z duüàodpornoÃÂciàna rozerwanie. Z jednej strony matowa, zaàz drugiej bÃÂyszczÃÂca. Gramatura materiaÃÂu to 500 g/m2, a gruboÃÂàto 0,55 mm. Materiaàodporny na warunki atmosferyczne, temperaturài promienowanie UV. Boki tego materiaÃÂu nie zaginajàsiànawet przy bardzo mocnej eksploatacji. Posiada certyfikat trudnopalnoÃÂci B1. Produkt premium, materiaàbardzo wysokiej jakoÃÂci.

Sposoby patnoci

  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

Rollup Mantis 120 x 200 cm stojak reklamowy rozwijany z opcjÃÂ wydruku

Powiksz zdjcie

Cena: 146,20 z

wysyka 1 dzie

Sprzedawca

Scharmach Consulting Pawe Scharmach

Starogard Gdaski

Kontakt

Infolinia: 535 95 95 10

Adres www

data aktualizacji oferty: 21.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER