Kominki i piece.
Sklep Szalonymax.pl

Kontakt

tel. 661 148 939
Ząbkowice Śl.

Popularne produkty

Wyposażenie wnętrz, Maszyny i urządzenia, Meble warsztatowe, Piece wolnostojące, kozy, Wyciągarki, Wkłady kominkowe powietrzne, Akcesoria 4x4, Podesty nożycowe, wózki, paleciaki podnośnikowe

Popularne marki

998, 109, 016, 771, 300, 932, 001, 028, 008, 996, 632, 112, Holzmann 443, 878, 339, 220, La nordica 888, 911, 522, 987, Hajduk 911, 522, Schmid 522, 270, 225, 102

Rekomendcja klientów

Sklep nie wyraził zgody na publikację w serwisie Sklepy24.pl opinii internautów o swoich usługach

Podsumowanie

Szalonymax.pl > Oferowane produkty > Piece wolnostojące, kozy > Piece z płaszczem wodnym > DOSTAWA GRATIS! 88849297 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8 Matra z płaszczem wodnym (z wyjściem spalin z góry)


Wamsler 888, 125

 

Opis

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.  "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Firma   działa na polskim rynku od 1993 roku i zajmuje się sprzedażą artykułów branży kominkowej. Jesteśmy bezpośrednim importerem pieców i kuchni na paliwa stale firm Thorma, Wamsler, Kingfire, La Nordica, Moravia i Edilkamin. Jak wynika z naszych kilkuletnich doswiadczeń nasza oferta spotyka sie z coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujacych tego typu ogrzewania. W roku 2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy produkt, jakim sa zeliwne piece kominkowe firmy Kingfire Stoves. Piece te sluzą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a takze znakomicie nadaja sie do domków letniskowych, działkowych, rekreacyjnych, itp. Zaleta ich poza estetycznym i solidnym „na wiele lat” wykonaniem jest dostarczanie taniego i miłego ciepła.   GWARANCJA WYTRZYMAŁOŚCI : każdy płaszcz wodny przed zamontowaniem do pieca przechodzi test na szczelność , przez min 6 godzin poddawany jest stałemu naciskowi ciśnienia o wartości 6 atmosfer GWARANCJA JAKOŚCI : każdy płaszcz wykonany jest z blachy kotłowej g/w o grubości 4 mm P265GH Układ instalacji centralnego ogrzewania z kominkiem wodnym musi być zabezpieczony otwartym naczyniem wzbiorczym kompensującym wzrost objętości wody w instalacji w czasie wzrostu jej temperatury, bez możliwości wzrostu ciśnienia.   Spalanie : Szanowny kliencie proszę pamiętaj , że moc nominalna urządzenia zależy od ilości spalonego paliwa na godzinę 1 kg suchego drewna spalonego w ciągu 1 godziny daje nam ok. 4 kW mocy nominalnej, więc jeśli spalimy 3 kg drewna to otrzymamy moc na poziomie ok 12 kW.   DANE TECHNICZNE: Wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) : 542 x 1189 x 377 mm Waga : 130 kg Wymiary szyby ( szer. x wys. ) : 265 x 190 mm Wymiary komory spalania ( szer. x wys. x głęb. ) : 340 x 380 x 175 mm Średnica wyjścia spalin : 120 mm ( wyjście spalin z góry ) Palenisko : płaszcz wodny stalowy Ogrzewana kubatura : 100 - 180 m3 Moc oddawana do wody : 4 - 7 kW Moc oddawana do pomieszczenia : 3 kW Moc nominalna : 8 kW Zakres mocy : 4 - 8,2 kW Pojemność płaszcza wodnego : 17 L Ciśnienie robocze: piec musi pracować w układzie otwartym Optymalna temperatura pracy : 70° - 75°C Średnica króćców wodnych : 1 cal wew. Powietrze pierwotne : tak Powietrze wtórne : tak Wydajność : 72 % Średnie zużycie paliwa : 3 kg/h Pozostałe dane techniczne : - zalecana długośc polan drewna : 25-33 cm - paliwo : drewno , brykiet , węgiel kamienny - temperatura na wylocie spalin : 353°C   Instrukcja obsługi: Wst ę p Gratulujemy świetnego wyboru! życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil przy Państwa piecu z płaszczem wodnym. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy bezwzględnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi a następnie należycie stosować się do zaleceń w niej zawartych. Uważne zapoznanie się z zaleceniami instrukcji oraz warunkami gwarancji zapewnią Państwu bezpieczne użytkowanie zakupionego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Piec należy instalować ze szczególną ostrożnością, zwracając uwagę na zgodność podłączenia z lokalnym prawem budowlanym, część wodną urządzenia musi być podłączona do instalacji c.o. w systemie otwartym zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413- ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Jeśli piec nie zostanie zainstalowany poprawnie może stać się przyczyną pożaru. W razie wątpliwości należy skontaktować się z kominiarzem lub administracją budynku. Urządzenie składa się z zespołu elementów stalowych i żeliwnych połączonych wzajemnie za pomocą specjalnego uszczelnienia z mastyki ogniotrwałej, część wodna płaszcza wykonana jest z wysokogatunkowej stali kotłowej grubości 4mm. Przed podł ą czeniem pieca do komina nale ż y dokona ć odbioru przewodu dymowego przez kominiarza, co musi by ć potwierdzone przez kominiarza w niniejszej instrukcji w celu uzyskania gwarancji na produkt.   Przewodnik instalacji Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z Prawem budowlanym tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz 690 z późniejszymi zmianami w tym § 132 „Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3 /kW nominalnej mocy cieplnej kominka lecz nie mniejszej niż 30 m', spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: co najmniej 10m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2m/s-dla kominków o obudowie otwartej"   Norma PN-EN 13229:2002: „Wkłady grzewcze wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania", Norma PN-EN 13240:2002: „Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. Wymagania i badania". Piec musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich łatwopalnych produktów. Może zachodzić konieczność zabezpieczenia ściany i otaczających kominek materiałów. Urządzenie musi stać na solidnej, niepalnej podstawie. Upewnij się, że komin jest wyczyszczony z sadzy i innych zanieczyszczeń. Komin musi być szczelny i wyposażony poniżej podłączenia w niepalne podwójne drzwiczki „ wyczystkowe". Urządzenie musi być podłączone za pomocą przejścia kominowego oraz rur wykonanych z niepalnych materiałów, zabezpieczonych przed utlenianiem. Jeśli komin wytwarza słaby ciąg należy rozważyć ułożenie nowych przewodów. Ważne jest również by komin nie wytwarzał nadmiernego ciągu, należy wtedy zainstalować stabilizator ciągu w kominie. Alternatywą są też specjalne zakończenia komina regulujące siłę ciągu. Kontrolę przewodu kominowego należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnioną firmę, tak by zostały spełnione wymogi zawarte w PN-89/B-10425. Wlot świeżego powietrza do pomieszczenia z kominkiem jest niezbędny, najlepiej wykonać go rurą o średnicy około 800mm .Powietrze należy doprowadzić z zewnątrz budynku, tak by kanał powietrzny był drożny, a czerpnią usytuowana przy gruncie. Należy też zamontować przepustnicę umożliwiającą odcięcie dopływu powietrza, gdy kominek nie jest używany. Aby mieć pewność, że piec będzie sprawiał nam tylko przyjemność, należy jego instalację zlecić wyspecjalizowanej firmie. Urządzenie wyciągowe, które pracuje w tym samym pomieszczeniu co piec lub w pomieszczeniu wspólnie wentylowanym może stwarzać problemy. Kratki wlotowe nie mogą się zamykać samoczynnie i musi być tak skonstruowana, aby nie mogła się zapchać. Z uwagi na dużą masę urządzenia należy uzgodnić wytrzymałość stropu z architektem. Instalację pieca należy zlecić wyspecjalizowanej firmie co jest warunkiem koniecznym posiadania ważnej gwarancji.   Nie ponosimy odpowiedzialno ś ci za instalacje niezgodne z polskim prawem budowlanym. Monta ż pieca z płaszczem wodnym. Pomieszczenie w którym ma znajdować się piec nie może mieć mniej jak 12 m2. Ściana przy której będzie montowany piec jak i podłoga pod piecem powinna być wykona z materiałów niepalnych. Podłoga przed piecem (min. 50 cm) musi być zabezpieczona przed przypadkowym zaprószeniem ognia. Podłączenie pieca po stronie wodnej musi być wykonane przez wykwalifikowaną firmę BEZWZGL Ę DNIE W UKŁADZIE OTWARTYM z zabezpieczeniami zgodnymi z normą PN-91/B-02413. Płaszcz wodny pieca nie jest przeznaczony do pracy w układzie zamkni ę tym-ci ś nieniowym. Monta ż cz ęś ci wodnej pieca w układzie ci ś nieniowym powoduje utrat ę gwarancji. Producent urz ą dzenia nie ponosi odpowiedzialno ś ci za wynikłe z tego tytułu awarie i szkody . W przypadku montażu urządzenia w instalacji która nie jest użytkowana w sposób ciągły w okresie grzewczym , zaleca się napełnienie układu środkiem niezamarzającym przeznaczonym do układów centralnego ogrzewania. Płaszcz wodny pieca powinien być podłączony do instalacji c.o. w sposób rozłączny przy zastosowaniu połączeń gwintowanych. Płaszcz wodny pieca powinien być połączony z instalacją c.o. przy wykorzystaniu rur stalowych lub miedzianych. Nie dopuszcza się stosowania rur z tworzyw sztucznych z powodu możliwości wystąpienia w układzie temperatury czynnika grzewczego powyżej 95°C, co mo że spowodować uszkodzenia instalacji c.o. Podłączenie instalacji c.o. musi być wykonane rura stalową 1" lub rurą miedzianą Dn28, niedopuszczalne jest zmniejszanie tych średnic. Układ wodny musi być zabezpieczony otwartym naczyniem przelewowym zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz schematy). Wymagane jest aby rura bezpieczeństwa (13) , rura wzbiorcza (14) oraz rura przelewowa (15) były wykonane z rur stalowych lub miedzianych o podanych niżej średnicach: Rura bezpieczeństwa-stal- 1", miedź-Dn28 Rura wzbiorcza-stal- 1", miedź-Dn28 Rura przelewowa-stal- 1", miedź -Dn28 .   Niedozwolone jest montowanie na w/w przewodach jakiejkolwiek armatury odcinaj ą cej. Zaleca się , aby rura służąca do napełniania i uzupełniania wody w układzie wykonana była ze stali na odcinku od zaworu odcinającego do naczynia wzbiorczego, w celu zabezpieczenia tego odcinka przed chwilowym przegrzaniem, gdyż w naczyniu może wystąpić chwilowo temperatura wody powyżej 95°C co mo że wpłynąć niekorzystnie na rury np. z tworzywa. Zalecana średnica rury dopustowej to ½ cala lub ¾ cala. Wszystkie w/w przewody rurowe prowadzone przez nie ogrzewane pomieszczenia jak i samo naczynie wyrównawcze powinny być izolowane cieplnie, aby nie doprowadzić do zamarznięcia np. rury bezpieczeństwa co może zakłócić pracę kominka bądź spowoduje uszkodzenia płaszcza wodnego.   AUTOMATYCZNY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY (schemat na zdjęciu) Automatyczny termostatyczny zawór mieszający znajduje zastosowanie w produktach grzewczych na paliwo stałe, jako że zapobiega powrotowi zimnej wody w wymienniku. Odcinki 1 i 3 są zawsze otwarte i, razem z pompą zainstalowaną na powrocie ( R ), gwarantując obieg wody wewnątrz wymiennika pieca ( CB ). Wysoka temperatura pozwala na polepszenie wydajności, obniża tworzenie się kondensatu spalin i wydłuża okres funkcjonowania kotła. Zawory znajdujące się na rynku przedstawiają różne wykalibrowanie, producent zaleca użycie modułu 55°C z podłączeniami hydraulicznymi na 1”. Po osiągnięciu temperatury wykalibrowania zaworu, otwiera się odcinek 2 i woda kotła dostaje się do instalacji za pomocą odpływu ( M ).   WA ŻNE : czujniki bezpieczeństwa temperatury muszą znajdować się na urządzeniu lub w odległości nie większej niż 30 cm od podłączenia odpływu produktu grzewczego. Jeśli generatory nie są wyposażone we wszystkie urządzenia, mogą być one zainstalowane na rurach odpływu produktu grzewczego w odległości od niego nie większej niż 1 m. UWAGA: Podczas pierwszych zapale ń mo że wyst ą pi ć obfite skraplanie dymu z niewielkim wydostawaniem si ę wody z kominka grzewczego; takie zjawisko zniknie po krótkim okresie czasu, Je żeli natomiast oka ż e si ę , że nie ustaje nale ż y zleci ć kontrol ę ci ą gu kanału dymnego.   POPRAWNE U Ż YCIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Aby otrzymać jak najlepsze rezultaty w użyciu jako centralne ogrzewanie konieczne jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami. Instalacja będzie bardzo dobrze funkcjonować tylko gdy osiągnie pełny tryb pracy i pompa będzie zawsze w ruchu; tylko w takich warunkach woda pochodząca z instalacji będzie wystarczająco ciepła aby uniemożliwić zjawisko skraplania wewnątrz korpusu kotła. W przeciwnym wypadku, przy zbyt niskiej mocy, instalacja będzie funkcjonowała w sposób przerywany. W praktyce, pompa będzie funkcjonowała jedynie przez krótkie okresy i tylko gdy woda przekroczy 70°C, lecz za ka żdym razem gdy zimna woda, powracająca z instalacji obniży temperaturę poniżej tego limitu, zatrzyma się ona w oczekiwaniu na powrót temperatury 70° C. Podczas takich okresów przerwy woda w kaloryferach będzie się ochładzać wracając do kotła gdy pompa będzie ponownie gotowa do pracy. W takim trybie funkcjonowania kaloryfery będą zawsze zimne w dolnej części jak również w część dolna korpusu kotła pozostanie zawsze zimna pozwalając na skraplanie się dymu i kwaśnej pary, co na dłuższy czas może spowodować korozję. Aby uniknąć takiej sytuacji konieczne jest wyregulowanie powietrza spalania tak, aby wyprodukowane ciepło utrzymywało w ciągłym funkcjonowaniu pompę; tylko w ten sposób będzie możliwe jednolite ogrzanie kaloryferów, umożliwiając powrót ciepłej wody do kotła i uniemożliwiając skraplanie się dymu i co za tym idzie korozję.   Zalecenia monta ż owe do płaszcza wodnego. Aby w pełni osiągnąć satysfakcje z zalet pieca z płaszczem wodnym, oraz bezpiecznej i bezawaryjnej pracy zalecamy zastosować się do kilku porad. Podstawowa sprawą jest prawidłowe podłączenie hydrauliczne płaszcza wodnego, powinni Państwo zlecić to wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej z doświadczeniem w montażu takich urządzeń. To samo dotyczy wszystkich spraw związanych z odprowadzeniem spalin z pieca, należy zwrócić uwagę, że popełnienie jakiegoś błędu , niezastosowanie się do obowiązujących norm i przepisów może doprowadzić do nieszczęścia. Także w trosce o własny wysoki komfort użytkowania bezwzględnie zwróćmy się do wyspecjalizowanej firmy w celu dokonania montażu urządzenia. Do polepszenia jako ś ci pracy instalacji pieca z płaszczem wodnym, zalecamy aby zastosowa ć naczynie przelewowe otwarte z pływakiemautomatycznym dopustem wody do układu c.o. co zapewni płynn ą prac ę instalacji, ka ż dy ubytek wody z układu b ę dzie natychmiast uzupełniony , zabezpieczy to płaszcz wodny przed uszkodzeniem.   Nie dopuszcza si ę aby rozpala ć w piecu bez wcze ś niejszego napełnienia wod ą płaszcza wodnego. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji urządzenie utraci gwarancje. Wymagane jest aby zapewnić dostęp do armatury hydraulicznej zamontowanej przy płaszczu wodnym. Zaleca się , aby pompa obiegowa c.o. zamontowana na instalacji była załączana poprzez termostat zamontowany na płaszczu wodnym, który włączy pompę obiegową po osiągnięciu zadanej temperatury wody w płaszczu np. 65 C, co pozwoli uniknąć sytuacji pracy pompy gdy piec nie jest używany. Dodatkowo proponujemy montaż na płaszczu wodnym termomanometru w celu kontroli ciśnienia i temperatury w układzie wodnym. Zaleca się aby wszelka armatura hydrauliczna tj,. pompa, zawory i filtry były montowane w sposób rozłączny z instalacją w celu łatwego demontażu w przypadku ich uszkodzenia i konieczności dokonania naprawy. Dodatkowo wymagane jest , aby filtr montowany na instalacji c.o. był odcinany zaworami w celu czyszczenia, co zaleca się robić przed sezonem grzewczym jak i po sezonie, natomiast w trakcie sezonu przynajmniej raz w miesiącu. Kontrola czystości filtra zapewnia monitorowanie właściwej pracy instalacji jak i zabezpiecza przed mechanicznym uszkodzeniem pompy obiegowej c.o. Czyszczenie filtra należy wykonywać tylko na zimnym układzie. Zalecamy również zamontowanie na instalacji separatora powietrza w celu usunięcia z wody instalacyjnej pęcherzyków powietrza, co usprawni działanie instalacji a w szczególności unikniemy zapowietrzania się grzejników. Do pracy z piecem z płaszczem wodnym dopuszczamy wszystkie typy grzejników centralnego ogrzewania, które posiadają przeznaczenie do pracy w otwartych instalacjach centralnego ogrzewania. Piec kominkowy, może służyć jako wspomaganie wszelkich układów grzewczych pracujących w systemie zamkniętym, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02414 pod warunkiem odseparowania tego układu zamkniętego z układem otwartym kominka za pomocą płytkowego wymiennika ciepła.   Pierwsze rozpalenie Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku. Po zmontowaniu części hydraulicznej należy dokonać napełnienia układu wodą i sprawdzić szczelność wszystkich połączeń hydraulicznych w celu uniknięcia w przyszłości kłopotów w przyszłości z ewentualnymi przeciekami w instalacji. Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1-2 mm), aby materiał uszczelniający połączył się z lakierem. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas pierwszego palenia każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zniknie. Podczas wydzielania się nieprzyjemnego zapachu należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie. Przy pierwszym rozpaleniu należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość działania automatycznego dopustu wody do układu przy naczyniu przelewowym jak i pompy obiegowej. Ważne: zanim rozpalisz duży ogień; dwa, trzy razy rozpal mały ogień. To pozwoli żeliwnej konstrukcji pieca na właściwe osadzenie, a farbie na utwardzenie się. Nie należy całkowicie wypełniać paleniska drewnem, optymalna ilość opalu to taka która wypełni komorę spalania około 1/3 jej objętości. Przed dołożeniem drewna należy odczekać aż płomienie opadną, nie należy dokładać drewna na zbyt duży żar. Drzwiczki pieca powinny być zamknięte przez cały czas palenia w piecu, poza krótkim czasem podczas rozpalania, by zapobiec wydobywaniu się gazów spalinowych z pieca. Poza zależnością od regulacji powietrza spalania, intensywność spalania i w związku z tym wydajność cieplna Waszego urządzenia, zależna jest od komina. Dobry ciąg komina wymaga bardziej ograniczonej regulacji powietrza spalania, podczas gdy ciąg słaby bardziej wymaga dokładnej regulacji powietrza spalania. Aby sprawdzić czy spalanie jest poprawne, skontrolować czy dym wydobywający się z komina jest przezroczysty. Jeżeli jest biały oznacza, że urządzenie nie jest poprawnie wyregulowane lub drewno jest zbyt mokre; jeżeli natomiast dym jest szary lub czarny oznacza to, że spalanie nie jest całkowite i konieczna jest większa ilość powietrza .    Nigdy nie mo ż na przeładowywa ć komory spalania. Zbyt du ż o paliwa i powietrza spalania mo ż e doprowadzi ć do przegrzania i w konsekwencji uszkodzi ć kuchni ę . Szkody spowodowane przegrzaniem nie s ą pokryte gwarancj ą . Dlatego te ż zawsze nale ż y korzysta ć z urz ą dzenia przy zamkni ę tych drzwiczkach, aby unikn ąć efektu ku ź ni. Paliwo ( drewno – w ę giel kamienny ) Ze względu na konstrukcję naszych urządzeń najlepszym paliwem, które powinno być stosowane jest drewno drzew liściastych: dąb, grab, jesion, buk, etc. Drewno najwyższej jakości to drewno suche (wilgotność   Paliwa zakazane: - śmieci np. plastik - mułek - miał - drewno tropikalne, np. mahoń, etc. Zakazane jest używanie do rozpalania ognia produktów chemicznych lub substancji płynnych, takich jak: olej, alkohol, benzyna, naftalina, etc. Nie wolno spalać płyt laminowanych, impregnowanych lub sprasowanych kawałków drewna związanych klejem mogą one wytwarzać substancje pogarszające właściwości żeliwa.   Bezpiecze ń stwo Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: Palenisko i jego osłona nie mogą być zainstalowane w miejscu bardzo uczęszczanym. Przedmioty wykonane z materiałów łatwopalnych muszą być przechowywane w odległości co najmniej l,5m od paleniska.. Należy zwrócić uwagę dzieciom, że palenisko nagrzewa się i nie należy go dotykać. Przed rozpaleniem należy sprawdzić prawidłowość działania naczynia przelewowego oraz drożność przewodów RB, RW i RP.   Wiadomo ś ci ogólne: Należy zasięgnąć informacji o obowiązujących przepisach. Informacje takie można uzyskać od Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej lub agencji ubezpieczeniowej. Instytucje te udzielą również informacji dotyczących inspekcji instalacji. Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Jakiekolwiek uchybienie może spowodować szkody materialne. Należy zachować instrukcję obsługi.   Nie wolno przerabia ć i zmienia ć konstrukcji pieca. W razie konieczności należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Podstawą poprawnego i bezpiecznego działania pieca jest właściwie czyszczony i konserwowany komin. Częstotliwość czyszczenia i konserwacji komina jest zależna od tego czy jest dostatecznie izolowany, od rodzaju i jakości drewna używanego w piecu. Stosowanie drewna nie sezonowanego o wilgotności większej niż 20% lub drewna drzew iglastych spowoduje ryzyko wystąpienia pożaru sadzy w kominie w związku z osadzaniem się grubej warstwy łatwopalnego kreozotu, który należy regularnie usuwać. Nieusunięta warstwa kreozotu wewnątrz wkładu kominkowego niszczy uszczelki jak również przyczynia się do powstania korozji.   Przegl ą dy przewodów kominowych Przeglądy przewodów kominowych powinny być udokumentowane w tej instrukcji. Przewody kominowe przed oddaniem do użytku, po przeróbce lub zmianie podłączeń należy poddać kontroli przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza kominiarskiego. Konserwacja przewodów kominowych powinna być dokonywana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj. czeladnika kominiarskiego. Czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwem stałym powinno się odbywać 4 razy w roku. Kontrole okresowe sprawności technicznej dokonywane są przez mistrza kominiarskiego, raz w roku. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej raz do roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich ustawodawca za nieprzestrzeganie powyższych zasad przewiduje sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń Art. 82 §1.   Post ę powanie w razie wyst ą pienia po ż aru przewodu kominowego: -Wygasić palenisko, poprzez ostrożne wybranie palącego się żaru , szczelne zamknięcie kominka. -Użyć sita kominowego(metalowa siatka o wymiarach oczek 2 x l0mm najlepiej miedziana, rozpięta na ramie o wymiarach 60x60cm, z dwoma metalowymi uchwytami. Zabezpieczyć wylot komina sitem oraz obserwować niższe części komina, czy nie powstają pęknięcia, którymi może wydostać się płomień. Dodatkowo rozgrzane sito zmniejsza ciąg w kominie, a tym samym intensywność palenia się sadzy.     UWAGI: Nie należy przegrzewać urządzenia. Nie należy dotykać paleniska w chwili, gdy pali się ogień; należy również zwracać uwagę aby w jego pobliżu nie znajdowały się dzieci. Nie należy rozpalać zbyt wielkiego ognia. Wloty powietrza nie mogą być modyfikowane w żaden sposób. Nie należy demontować komory spalania. Nie wolno gasić pieca wodą. Nie wolno używać jako materiału opałowego: węgla, koksu, płyt wiórowych, drewna lakierowanego, plastików, śmieci itp   Zasady konserwacji Sposób eksploatacji pieca oraz jakość paliwa używanego do palenia mają zasadniczy wpływ na zjawiska zachodzące wewnątrz paleniska. W związku z tym istnieje konieczność okresowej kontroli i konserwacji kuchni oraz elementów z nim współpracujących. Kuchnia prawidłowo eksploatowana nie powinna sprawiać żadnych kłopotów. Używanie niskiej jakości paliwa może spowodować zwiększenie osadzania się kreozotu, który należy regularnie usuwać. Przed każdym sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu i czyszczenia całego pieca.   Nale ż y zwróci ć szczególn ą uwag ę na stan uszczelek i wymieni ć je w razie konieczno ś ci przynajmniej raz na dwa lata lub cz ęś ciej w razie potrzeby W tym celu należy zawsze używać uszczelek proponowanych przez producenta. W celu ograniczenia osadzania się kreozotu zaleca się czasowe ustawienie paleniska na maksymalne spalanie przy drzwiczkach zamkniętych. Do czyszczenia komina należy używać wyłącznie urządzeń przeznaczonych do tego celu. Użytkownik zobowiązany jest do czyszczenia komina zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na okres letni , gdy piec z płaszczem wodnym jest nie użytkowany należy pozostawić w układzie wodę. Minimum raz w miesiącu należy uruchomić pompę obiegową na czas około 5 minut, co zapobiegnie jej „zastaniu" i w przypadku konieczności uruchomienia ogrzewania gwarantuje nam gotowość systemu do pracy w każdym momencie.   Usuwanie popiołu Opróżniaj popielnik regularnie, co zapobiegnie wysypywaniu się popiołu na zewnątrz. Nie należy dopuszczać by popiół dotykał spodu rusztu,, popiół uniemożliwia obieg powietrza koniecznego do spalania. Popiół należy przesypać do metalowego pojemnika zaopatrzonego w szczelną pokrywę. Warstwa popiołu pozostała na ruszcie, gdy płonie drewno, chroni ruszt. Popiół zawiera wszystkie sole mineralne niezbędne do życia roślin jest więc dobrym nawozem.   GWARANCJA CZAS TRWANIA - Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, w przypadku uznania zasadności roszczeń produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony w ciągu 30 dni roboczych Jeśli okaże się że konieczne jest ściągnięcie części z zagranicy okres ten może się wydłużyć. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania kompletu dokumentów przesłanych pocztą, do naszego działu reklamacyjnego. Niekompletne zgłoszenia reklamacyjne nie będą rozpatrywane. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Użytkownik paleniska ponosi koszty naprawy reklamacji nie uznanych przez sprzedającego oraz delegacji eksperta do miejsca instalacji paleniska. GWARANCJA PRAWNA - Wymogi tej gwarancji dotyczą wszelkich wad ukrytych i są stosowane zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 (Dz. U. nr 141 poz. 1176). WA Ż NE - nabywca, wymieniony poniżej, potwierdzający otrzymanie instrukcji, montażu i karty gwarancyjnej; oświadcza, że będzie stosował zawarte w niej wymogi. Nie wystawiamy duplikatów karty gwarancyjnej.   UWAGA ! Gwarancja jest ważna tylko dla urządzeń użytkowanych zgodnie z zasadami zamieszczonymi w instrukcji montażu i użytkowania, dostarczonej wraz z urządzeniem. Urządzenie musi być zainstalowane pod adresem figurującym na karcie gwarancyjnej. Nabywca jest zobowiązany przestrzegać warunków technicznych instalacji obowiązujących w budownictwie dla tego typu urządzeń, oraz warunków eksploatacji zgodnie z załączoną instrukcją i z istniejącym prawem budowlanym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku wadliwego zainstalowania urządzenia i niewłaściwej eksploatacji przez użytkownika. Zasięg terytorialny: na terenie kraju.   GWARANCJIA NIE OBEJMUJE: 1) uszkodzenia szyby ceramicznej, która jest odporna na działanie temperatury do 750°C, poniewa ż komora spalania nigdy nie osiąga takiej temperatury pęknięcie szyby nie może być wywołane przegrzaniem. Co za tym idzie uszkodzenie szyby spowodowane niewłaściwą manipulacją lub też niewłaściwą konserwacją urządzenia nie wchodzi w zakres gwarancji. 2) zużycia uszczelek. 3) ewentualnych ubytków, pęknięć , wykruszeń masy uszczelniającej powstałych podczas transportu, montażu itp. 4) zużycia wewnętrznych elementów paleniska mających bezpośredni kontakt z ogniem - płyt wermikulitowych, - płyt szamotowych, - rusztu, - deflektora, - płyt żeliwnych go gotowania nie wchodzą w zakres gwarancji 5) szkód spowodowanych użytkowaniem paliwa innego niż zalecane 6) wszelkich uszkodzeń całości instalacji spowodowanych częściami mechanicznymi lub elektrycznymi, które nie zostały przez nas dostarczone i które są zakazane w instrukcji obsługi, jak również uszkodzeń mechanicznych paleniska.   UWAGA! Koszty dojazdu, transportu, robocizny, opakowania, demontażu oraz konserwacji powstałe z unieruchomienia urządzenia w wypadku nieuzasadnionej reklamacji pokrywa klient. Zabrania się pod rygorem utraty gwarancji wszelkich przeróbek konstrukcyjnych urządzenia i używania niezgodnie z jego przeznaczeniem.   KARTA GWARANCYJNA DLA KUPUJ Ą CEGO Wa ż ne: Do montażu pieca uprawnione są tylko wyspecjalizowane firmy Data zakupu / początek gwarancji KUPUJ Ą CY: Nazwisko:………………………………………………………………………………………………… Imię: ……………………………………………………...………………………………………………. Ulica: …………………………………………………..………………………………………………… Kod pocztowy: …………………………………………..……………………………………………… Miasto: …………………………………………………………………………………………………… SPRZEDAJ Ą CY: Nazwa urządzenia: ……………………………………..……………………………………………… Numer katalogowy ……………………………………………………………………………………… Nazwisko sprzedawcy:………………………………….……………………………………………… Podpis i pieczęć sprzedawcy…………………………..………………………………………………

Dane techniczne

ProducentWamsler 888, 125
Kod producenta49297-uniw

Sposoby płatności

  • Płatność przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa
  • Sprzedaż ratalna [Dotpay]

Dostawa towaru

  • Wskaźnik dostępności towaru
  • Śledzenie stanu zamówienia
  • Poczta Polska
  • Przesyłka kurierska
  • Transport własny sklepu

DOSTAWA GRATIS! 88849297 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8 Matra z płaszczem wodnym (z...

Powiększ zdjęcie

Cena: 2999,00 zł

wysyłka 1 dzień

Sprzedawca

Szalonymax.pl
Armii Krajowej 52a
57-200 Ząbkowice Śl.

Kontakt

Tel.: 661 148 939

Faks: 74 661 46 75

Gadu-Gadu: 13357086

Adres www

data aktualizacji oferty: 06.03.2021 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2023 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER