altova

- znaleziono 32 produkty w 3 sklepach

Altova MapForce 2019 Enterprise Edition - 2848988195

4225,91 zł

Altova MapForce 2019 Enterprise Edition Altova

Oprogramowanie > Programy graficzne > Mapowanie danych

Altova Mapforce jest graficznym narzędziem przeznaczonym do mapowania, konwersji oraz integracji danych typu any-to-any. Narzędzie mapuje dane między dowolną kombinacją XML, plików, baz, Excel, EDI, XBRL i/lub Web Service. Transformacja danych przeprowadzana jest natychmiastowo. Altova MapForce automatycznie generuje kod obsługujący rzutowanie danych w językach XSLT 1.0/2.0, XQuery, Java, C++, and C#. Dzięki zaawansowaniu MapForce integracja danych pochodzących z wielu źródeł i zapisanych w wielu formatach będzie zadaniem wyjątkowo prostym i szybkim. Warto dodać, że nowoczesny silnik pozwala na mapowanie

Sklep: Vebo.pl

Altova MapForce 2019 Professional Edition - 2848988194

2110,31 zł

Altova MapForce 2019 Professional Edition Altova

Oprogramowanie > Programy graficzne > Mapowanie danych

Altova Mapforce jest graficznym narzędziem przeznaczonym do mapowania, konwersji oraz integracji danych typu any-to-any. Narzędzie mapuje dane między dowolną kombinacją XML, plików, baz, Excel, EDI, XBRL i/lub Web Service. Transformacja danych przeprowadzana jest natychmiastowo. Altova MapForce automatycznie generuje kod obsługujący rzutowanie danych w językach XSLT 1.0/2.0, XQuery, Java, C++, and C#. Dzięki zaawansowaniu MapForce integracja danych pochodzących z wielu źródeł i zapisanych w wielu formatach będzie zadaniem wyjątkowo prostym i szybkim. Warto dodać, że nowoczesny silnik pozwala na mapowanie

Sklep: Vebo.pl

Altova DatabaseSpy 2019 Enterprise Edition - 2875151482

788,06 zł

Altova DatabaseSpy 2019 Enterprise Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova DatabaseSpy Enterprise Edition to unikalne narzędzie do zarządzania danymi, tworzenia zapytań, projektowania, porównywania i konwertowania danych z wielu baz danych dla twórców XMLSpy. DatabaseSpy łączy się ze wszystkimi głównymi bazami danych, ułatwiając edycję SQL i inne zadania bazodanowe. DatabaseSpy zapewnia prosty kreator połączeń z bazą danych i organizuje połączenia oraz powiązane pliki projekty aby ułatwić dostęp do baz danych rożnych typów. W przejrzysty sposób prezentowane są tabele, widoki, procedury składowe i dane w oknach, a także umożliwia bezpośrednią edycję zawartości bazy danych. Edytor SQL DatabysSpy ułatwia pisanie zapytań z uzupełnianiem kodu, edycją przeciągania i upuszczania. Można pobierać dane z wielu tabel i wyświetlać wyniki w poszczególnych nazwanych oknach dla maksymalnej przejrzystości. Zaawansowany edytor projektu umożliwia graficzne projektowanie i wizualizację struktur schematów baz danych. Można także użyć go do porównania i konwersji istniejących struktur w tym samych lub różnych bazach danych. Obsługa formatu XML obejmuje zaawansowane możliwości sprawdzania danych XML w tabelach bazy danych i zarządzania schematami XML używanymi do sprawdzania poprawności danych. Dane są zapisywane w formatach XML, CSV, HTML i Excel, importować można dane z plików CSV i XML. DatabaseSpy łączy się z Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL, IBM DB2, Informix, Sybase, Firebird i Microsoft Access przez sterowniki ADO, JDBC lub ODBC. Dzięki tym wszystkim możliwościom i bazom danych DatabaseSpy z pewnością zaoszczędzi czas, uprości pracę i zapewni dokładność wszystkich danych. DatabaseSpy jest dostępny w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych. Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta Altova DatabaseSpy dostępny jest w dwóch wersjach. Różnice między wersjami Professional i Enterprise to funkcje zawarte w każdej edycji. Proszę spojrzeć na zakładkę "OPIS ROZSZERZONY", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sklep: Vebo.pl

Altova DatabaseSpy 2019 Professional Edition - 2875151483

523,61 zł

Altova DatabaseSpy 2019 Professional Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova DatabaseSpy Professional Edition to unikalne narzędzie do zarządzania danymi, tworzenia zapytań, projektowania, porównywania i konwertowania danych z wielu baz danych dla twórców XMLSpy. DatabaseSpy łączy się ze wszystkimi głównymi bazami danych, ułatwiając edycję SQL i inne zadania bazodanowe. DatabaseSpy zapewnia prosty kreator połączeń z bazą danych i organizuje połączenia oraz powiązane pliki projekty aby ułatwić dostęp do baz danych rożnych typów. W przejrzysty sposób prezentowane są tabele, widoki, procedury składowe i dane w oknach, a także umożliwia bezpośrednią edycję zawartości bazy danych. Edytor SQL DatabysSpy ułatwia pisanie zapytań z uzupełnianiem kodu, edycją przeciągania i upuszczania. Można pobierać dane z wielu tabel i wyświetlać wyniki w poszczególnych nazwanych oknach dla maksymalnej przejrzystości. Zaawansowany edytor projektu umożliwia graficzne projektowanie i wizualizację struktur schematów baz danych. Można także użyć go do porównania i konwersji istniejących struktur w tym samych lub różnych bazach danych. Obsługa formatu XML obejmuje zaawansowane możliwości sprawdzania danych XML w tabelach bazy danych i zarządzania schematami XML używanymi do sprawdzania poprawności danych. Dane są zapisywane w formatach XML, CSV, HTML i Excel, importować można dane z plików CSV i XML. DatabaseSpy łączy się z Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL, IBM DB2, Informix, Sybase, Firebird i Microsoft Access przez sterowniki ADO, JDBC lub ODBC. Dzięki tym wszystkim możliwościom i bazom danych DatabaseSpy z pewnością zaoszczędzi czas, uprości pracę i zapewni dokładność wszystkich danych. DatabaseSpy jest dostępny w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych. Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta Altova DatabaseSpy dostępny jest w dwóch wersjach. Różnice między wersjami Professional i Enterprise to funkcje zawarte w każdej edycji. Proszę spojrzeć na zakładkę "OPIS ROZSZERZONY", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sklep: Vebo.pl

Altova UModel 2019 Enterprise Edition - 2875151480

1581,41 zł

Altova UModel 2019 Enterprise Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova UModel to służy do tworzenia modeli oprogramowania i projektów baz SQL przy pomocy UML. Możliwe jest generowanie kodu Java, C#, Visual Basic .NET i skryptów SQL z modeli UML. UModel obsługuje wszystkie 14 typów diagramów UML 2 i dodaje unikalny schemat do modelowania XML w języku UML. UModel obsługuje architekturę opartą na modelach z niezależnymi od platformy modelami UML i transformacjami modelu między kodami źródłowymi C#, Java i VB.NET, bazami danych lub XSD. UModel obsługuje również modelowanie SysML i procesy biznesowe (BPMN). UModel wspiera zespoły pracujące nad dużymi projektami lub z zagnieżdżonymi podprojektami i pozwala generować spersonalizowaną dokumentację projektową w formatach HTML, Word, RTF i PDF. Program integruje się z Visual Studio i Eclipse, automatycznie synchronizując diagramy UML, ponieważ kod źródłowy jest edytowany w tych popularnych IDE. Rozbudowany interfejs API i edytor języków skryptowych pozwala zautomatyzować funkcje UModel do tworzenia niestandardowych menu lub wtyczek. Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta Altova Umodel dostępny jest w trzech wersjach. Różnice między wersjami Basic, Professional i Enterprise to funkcje zawarte w każdej edycji. Proszę spojrzeć na zakładkę "OPIS ROZSZERZONY", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sklep: Vebo.pl

Altova UModel 2019 Professional Edition - 2875151481

1052,51 zł

Altova UModel 2019 Professional Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova UModel to służy do tworzenia modeli oprogramowania i projektów baz SQL przy pomocy UML. Możliwe jest generowanie kodu Java, C#, Visual Basic .NET i skryptów SQL z modeli UML. UModel obsługuje wszystkie 14 typów diagramów UML 2 i dodaje unikalny schemat do modelowania XML w języku UML. UModel obsługuje architekturę opartą na modelach z niezależnymi od platformy modelami UML i transformacjami modelu między kodami źródłowymi C#, Java i VB.NET, bazami danych lub XSD. UModel obsługuje również modelowanie SysML i procesy biznesowe (BPMN). UModel wspiera zespoły pracujące nad dużymi projektami lub z zagnieżdżonymi podprojektami i pozwala generować spersonalizowaną dokumentację projektową w formatach HTML, Word, RTF i PDF. Program integruje się z Visual Studio i Eclipse, automatycznie synchronizując diagramy UML, ponieważ kod źródłowy jest edytowany w tych popularnych IDE. Rozbudowany interfejs API i edytor języków skryptowych pozwala zautomatyzować funkcje UModel do tworzenia niestandardowych menu lub wtyczek. Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta Altova Umodel dostępny jest w trzech wersjach. Różnice między wersjami Basic, Professional i Enterprise to funkcje zawarte w każdej edycji. Proszę spojrzeć na zakładkę "OPIS ROZSZERZONY", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sklep: Vebo.pl

Altova SchemaAgent 2019 - 2875151486

523,61 zł

Altova SchemaAgent 2019 Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova SchemaAgent to graficzne narzędzie do analizy i zarządzania schematami XML, plikami XSLT, WSDL, a także przeglądaniem plików używanych w projektach w programie Altova MapForce. SchemaAgent automatycznie znajduje odpowiednie pliki w ścieżce wyszukiwania i wyświetla pliki jako pulę zasobów, co umożliwia tworzenie złożonych dokumentów z elementów istniejących plików rozproszonych w sieci. Sprzyja to projektowaniu skompresowanych plików, na podstawie których grupa użytkowników może się standaryzować i ułatwić ponowne wykorzystanie plików w celu skrócenia czasu programowania. Wystarczy przeciągnąć plik z eksploratora na panel projektu, a menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pozwala wyświetlić wszystkie odnośniki, odniesienia, powiązane i połączone schematy XML, pliki XSLT, WSDL i / lub MapForce jako komponenty graficzne. Powiązania między plikami są oznaczone kolorami linii łączących komponenty graficzne. Można tworzyć lub zmieniać odniesienia do importowania, dołączania i redefiniowania (IIR). Schematy XML są wyświetlane w panelu projektu jako komponenty graficzne ze szczegółowymi informacjami na temat powiązania IIR oraz listą wszystkich globalnych elementów, atrybutów, typów itd. Komponenty XML zawierają listę skojarzonych schematów XML, plików XSLT i uwzględnionych obszarów nazw. Komponenty XSLT 1.0 / 2.0 wyświetlają import i uwzględniają relacje z innymi plikami XSLT i powiązanymi schematami XML. Komponenty WSDL 1.1 / 2.0 udostępniają listę zaimportowanych plików WSDL, zaimportowanych schematów, wbudowanych schematów i definicji (typów portów lub interfejsów, powiązań itp.) występujących w pliku WSDL. Komponenty MapForce zawierają listę wszystkich schematów XML i plików WSDL używanych jako źródło lub cel mapowania danych. Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta [aktualnosci id=350]

Sklep: Vebo.pl

Altova Authentic Desktop 2019 Enterprise Edition - 2875151487

259,16 zł

Altova Authentic Desktop 2019 Enterprise Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova Authentic Enterprise Edition to zaawansowany edytor treści XML i bazy danych, który pozwala użytkownikom spoza obsługi technicznej przeglądać i edytować dane w dokumentach XML i powiązanych bazach danych. Authentic Enterprise Edition idealnie nadaje się jako element interfejsu użytkownika dla zaawansowanych baz danych XML i aplikacjach bazodanowych SQL. Program jest idealny do użytku przy tworzeniu XML, zarządzaniu dokumentami, publikowaniu w Internecie i raportowaniu. Program można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami

Sklep: Vebo.pl

Altova DiffDog 2019 Professional Edition - 2875151484

523,61 zł

Altova DiffDog 2019 Professional Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova DiffDog Professional Edition to potężne narzędzie do porównywania i przedstawiania różnic dla plików, folderów i baz danych. DiffDog zapewnia zaawansowane funkcje różnicowania i edycji XML oparte na Altova XMLSpy i integruje się z dowolnym systemem kontroli wersji obsługującym zewnętrzne aplikacje różnicujące. Aby uzyskać optymalną wydajność, można edytować zawartość bezpośrednio na wyświetlaczu różnicowym, scalać zmiany i natychmiastowo je porównywać. Możliwości różnicowania kodu XML obejmują sprawdzanie poprawności DTD / schematu, sprawdzanie poprawności formułowania, inteligentne pomocniki wprowadzania, opcjonalne rozpoznawanie jednostek i wiele innych. DiffDog porównuje dokumenty Microsoft Word jako OOXML lub w widoku edytora tekstu. DiffDog inteligentnie porównuje katalogi, stosując specjalne zasady porównania w oparciu o każdy typ pliku, a także otwiera i edytuje pary plików. Program sprawdza nawet archiwa Zip i porównuje zawartość na podstawie oryginalnych typów plików. Można selektywnie przenieść pliki do katalogów docelowych lub zsynchronizować całe katalogi w jednym kroku. Umożliwia on również porównywanie i scalanie struktur bazy danych lub zawartości tabel, niezależnie od tego, czy są one tym samym typem bazy danych, czy różnymi bazami danych. Po porównaniu schematów XML, DiffDog może generować plik XSLT lub format pliku MapForce, aby następnie przekonwertować dane XML z jednego schematu na inny. DiffDog jest dostępny w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych. Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta Altova DiffDog dostępny jest w dwóch wersjach. Różnice między wersjami Professional i Enterprise to funkcje zawarte w każdej edycji. Proszę spojrzeć na zakładkę "OPIS ROZSZERZONY", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sklep: Vebo.pl

Altova DiffDog 2019 Enterprise Edition - 2875151485

1052,51 zł

Altova DiffDog 2019 Enterprise Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova DiffDog Enterprise Edition to potężne narzędzie do porównywania i przedstawiania różnic dla plików, folderów i baz danych. DiffDog zapewnia zaawansowane funkcje różnicowania i edycji XML oparte na Altova XMLSpy i integruje się z dowolnym systemem kontroli wersji obsługującym zewnętrzne aplikacje różnicujące. Aby uzyskać optymalną wydajność, można edytować zawartość bezpośrednio na wyświetlaczu różnicowym, scalać zmiany i natychmiastowo je porównywać. Możliwości różnicowania kodu XML obejmują sprawdzanie poprawności DTD / schematu, sprawdzanie poprawności formułowania, inteligentne pomocniki wprowadzania, opcjonalne rozpoznawanie jednostek i wiele innych. DiffDog porównuje dokumenty Microsoft Word jako OOXML lub w widoku edytora tekstu. DiffDog inteligentnie porównuje katalogi, stosując specjalne zasady porównania w oparciu o każdy typ pliku, a także otwiera i edytuje pary plików. Program sprawdza nawet archiwa Zip i porównuje zawartość na podstawie oryginalnych typów plików. Można selektywnie przenieść pliki do katalogów docelowych lub zsynchronizować całe katalogi w jednym kroku. Umożliwia on również porównywanie i scalanie struktur bazy danych lub zawartości tabel, niezależnie od tego, czy są one tym samym typem bazy danych, czy różnymi bazami danych. Po porównaniu schematów XML, DiffDog może generować plik XSLT lub format pliku MapForce, aby następnie przekonwertować dane XML z jednego schematu na inny. DiffDog jest dostępny w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych. Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta Altova DiffDog dostępny jest w dwóch wersjach. Różnice między wersjami Professional i Enterprise to funkcje zawarte w każdej edycji. Proszę spojrzeć na zakładkę "OPIS ROZSZERZONY", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sklep: Vebo.pl

Altova UModel 2019 Basic Edition - 2875151479

629,39 zł

Altova UModel 2019 Basic Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova UModel to służy do tworzenia modeli oprogramowania i projektów baz SQL przy pomocy UML. Możliwe jest generowanie kodu Java, C#, Visual Basic .NET i skryptów SQL z modeli UML. UModel obsługuje wszystkie 14 typów diagramów UML 2 i dodaje unikalny schemat do modelowania XML w języku UML. UModel obsługuje architekturę opartą na modelach z niezależnymi od platformy modelami UML i transformacjami modelu między kodami źródłowymi C#, Java i VB.NET, bazami danych lub XSD. UModel obsługuje również modelowanie SysML i procesy biznesowe (BPMN). UModel wspiera zespoły pracujące nad dużymi projektami lub z zagnieżdżonymi podprojektami i pozwala generować spersonalizowaną dokumentację projektową w formatach HTML, Word, RTF i PDF.  Objaśnienie do licencji: Installed User - To zakup tylu licencji na ilu komputerach potrzebujemy ją zainstalować. Concurent User - Model licencji współużytkownika dopuszcza możliwość instalacji oprogramowania udostępnianego w ramach pojedynczej licencji na maksymalnie 10 komputerach pod warunkiem, że wszystkie jednocześnie pracują w obrębie sieci lokalnej. Przykładowo jeśli użytkownik zakupi licencję obejmującą 20 stanowisk, oprogramowanie można zainstalować na maksymalnie 200 maszynach, ale tylko 20 może używać go w tym samym czasie. Named User - Każdą zakupioną licencje można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, gdzie tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji może korzystać z oprogramowania. SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne producenta, aktualizacje do wszystkich nowych wydań programu. Oficjalna strona producenta Altova Umodel dostępny jest w trzech wersjach. Różnice między wersjami Basic, Professional i Enterprise to funkcje zawarte w każdej edycji. Proszę spojrzeć na zakładkę "OPIS ROZSZERZONY", aby uzyskać szczegółowe informacje.

Sklep: Vebo.pl

Altova Authentic Browser Plugin 2019 Enterprise Edition - 2875151488

2110,31 zł

Altova Authentic Browser Plugin 2019 Enterprise Edition Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova Authentic Browser-Plugin to zaawansowany edytor treści XML i bazy danych, który pozwala użytkownikom spoza obsługi technicznej przeglądać i edytować dane w dokumentach XML i powiązanych bazach danych. Authentic Enterprise Edition idealnie nadaje się jako element interfejsu użytkownika dla zaawansowanych baz danych XML i aplikacjach bazodanowych SQL. Program jest idealny do użytku przy tworzeniu XML, zarządzaniu dokumentami, publikowaniu w Internecie i raportowaniu. Program można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami

Sklep: Vebo.pl

Altova MobileTogether Server 2019 - 2875151489

4231,20 zł

Altova MobileTogether Server 2019 Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova MobileTogether to wieloplatformowe środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji mobilnych dla wszystkich urządzeń. MobileTogether ułatwia budowanie w pełni funkcjonalnych, natywnych aplikacji na iOS, Androida, Windows Phone oraz Windows 8 i 10. Główne funkcje Altova MobileTogether: Łatwy w użyciu program do tworzenia zaawansowanych aplikacji skoncentrowanych na danych. Tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji w szybkim czasie. Tworzenie pojedynczych projektów dla klienta i na serwer. Wsparcie dla natywnych aplikacji. Łączenie się z z bazami danych XML, HTML, JSON i usługach internetowych. Aplikacje mobilne są tworzone wewnętrznie przez zespół programistów. Wsparcie dla baz danych: Firebird 2.5 IBM DB2 for iSeries v6.1, 7.1 IBM DB2 8, 9.1, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5 Informix 11.70 MariaDB 10 Microsoft Access

Sklep: Vebo.pl

Altova MobileTogether Advanced Edition 2019 - 2875151490

15232,32 zł

Altova MobileTogether Advanced Edition 2019 Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova MobileTogether to wieloplatformowe środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji mobilnych dla wszystkich urządzeń. MobileTogether ułatwia budowanie w pełni funkcjonalnych, natywnych aplikacji na iOS, Androida, Windows Phone oraz Windows 8 i 10. Wersja Advanced Edition zapewnia dodatkowe funkcje dla najbardziej zaawansowanych scenariuszy rozwoju aplikacji, takich jak zarządzanie i uruchamianie usług, które są rozwiązaniami bez interfejsu i które działają w tle zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej założeniami. Główne funkcje Altova MobileTogether: Łatwy w użyciu program do tworzenia zaawansowanych aplikacji skoncentrowanych na danych. Tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji w szybkim czasie. Tworzenie pojedynczych projektów dla klienta i na serwer. Wsparcie dla natywnych aplikacji. Łączenie się z z bazami danych XML, HTML, JSON i usługach internetowych. Aplikacje mobilne są tworzone wewnętrznie przez zespół programistów. Wsparcie dla baz danych: Firebird 2.5 IBM DB2 for iSeries v6.1, 7.1 IBM DB2 8, 9.1, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5 Informix 11.70 MariaDB 10 Microsoft Access

Sklep: Vebo.pl

Altova MapForce Server 2019 - 2875335300

4231,20 zł

Altova MapForce Server 2019 Altova

Oprogramowanie > Programy narzędziowe > Dla programistów

Altova MapForce zawiera wbudowany silnik transformacji danych opracowany dla MapForce i jest znacznie ulepszony do pracy w środowiskach serwerowych, MapForce Server wykonuje transformacje danych do dowolnej kombinacji XML, bazy danych, EDI, XBRL, Excel, Json i usługi Web przy wstępnie przetworzonych i zoptymalizowanych odwzorować danych przechowywanych w plikach wykonawczych na podstawie mapować danych zdefiniowanych w MapForce. MapForce Server przenosi transformację danych na wyższy poziom dzięki funkcjom serwera, a w tym przetwarzaniu równoległemu i wielowątkowemu, masowemu łączeniu SQL i obsłudze wielu platform. Która wersja MapForce Server Edition jest potrzebna? Poniższa tabela pokazuje funkcje uwzględnione w MapForce Server i MapForce Server Advanced Edition.   Oficjalna strona producenta [aktualnosci id=350]

Sklep: Vebo.pl

szukaj w Kangoo altova

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z altova

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.662, t2=0, t3=0, t4=0.019, t=0.662

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2020 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER