bie

- znaleziono 2495 produktów w 100 sklepach

Zas - 2867261935

77,90 zł

Zas EUROFIRANY" B.B. CHOCZY

Salon i Sypialnia/Zas

Zas

Sklep: Lozkoholicy.pl

Dziecko z go - 2832146178

50,00 zł

Dziecko z go GaleriaLU.pl

Reprodukcje obrazów > Pablo Picasso

Reprodukcja najwy

Sklep: GaleriaLU.pl

Zas - 2867261932

78,90 zł

Zas EUROFIRANY" B.B. CHOCZY

Salon i Sypialnia/Zas

Zas

Sklep: Lozkoholicy.pl

Zas - 2867261931

78,90 zł

Zas EUROFIRANY" B.B. CHOCZY

Salon i Sypialnia/Zas

Zas

Sklep: Lozkoholicy.pl

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 2*5AH LI 2-BIE - 2871346561

2551,56 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 2*5AH LI 2-BIE MAKITA

ELEKTRONARZĘDZIA > WIERTARKO - WKRĘTARKI

*SHORTDESC* Dane techniczne: Napięcie zasilania: 18 V Typ akumulatorów: Li-ion Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Prędkość obr. na biegu jałowym: Bieg 1: 0 - 400 obr./min Bieg 2: 0 - 2000 obr./min Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 6000 /min bieg 2: 0 - 30000 /min Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm Maks. średnica wiercenia w drewnie: 76 mm Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm Maks. moment obr. miękki / twardy: 58 / 91 Nm Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm Wymiary (długość całkowita): 225 mm Waga (EPTA): 2,2 - 2,6 kg *LONGDESC* 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 4-biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obrotowym Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem Aluminiowa obudowa przekładni Podzespoły przekładni wykonane z metalu 3-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC *PACKINFO* Ogranicznik głębokości 122576-8 Uchwyt boczny 126131-8 Ładowarka DC18RC195584-2 Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0 Uchwyt na końcówki wkrętakowe 452947-8 Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13mm 763248-2 Walizka systemowa makpac typ 2 821550-0 Wkład do walizki makpac 837916-42 Akumulatory BL1850B (18 v / 5,0 Ah) Końcówka wkrętakowa nr 2 *ADDINFO*

Sklep: azagro.pl

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 0*AH LI 2-BIE - 2870722231

989,85 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 0*AH LI 2-BIE MAKITA

ELEKTRONARZĘDZIA > WIERTARKO - WKRĘTARKI

*SHORTDESC* Dane techniczne: Napięcie zasilania: 18 V Typ akumulatorów: Li-ion Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 500 obr./min bieg 2: 0 - 2000 obr./min Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 7500 /min bieg 2: 0 - 30000 /min Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm Maks. moment obr. miękki / twardy: 30 / 54 Nm Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm Wymiary (długość całkowita): 182 mm Waga (EPTA): 1,6 - 1,9 kg *LONGDESC* 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 182 mm Elementy przekładni wraz z obudową wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah) *PACKINFO* Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13mm 196311-0 Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0 Końcówka wkrętakowa nr2 784637-8 *ADDINFO* Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

Sklep: azagro.pl

Modele satysfakcji klienta - Biesok Grzegorz, Wyród-Wróbel Jolanta - 2836934022

42,03 zł

Modele satysfakcji klienta - Biesok Grzegorz, Wyród-Wróbel Jolanta

Książki & Multimedia > Książki

Opis - W publikacji autorzy przybliżyli metodologię konstruowania, weryfikowania i oceny modeli satysfakcji na podstawie konkretnych przykładów literatury światowej, a także własnych doświadczeń. Modele takie umożliwiają empiryczną weryfikację zakładanych przez badaczy teorii dotyczących zarówno powstawania, jak i konsekwencji satysfakcji klienta. Dla przedstawienia podejść stosowanych w różnych pracach naukowych autorzy zebrali ponad 500 publikacji z zakresu badań i modelowania satysfakcji klienta. Dało to obraz prowadzonych badań w różnych krajach oraz różnych branżach. Choć publikacja opisuje czy dotyka metod statystycznych, to nie jest podręcznikiem statystyki, nie pokazuje metod i algorytmów estymacji współczynników, wzorów na obliczenie konkretnych wielkości i wskaźników, procedur testów itd. W założeniu autorów te zagadnienia wykraczają poza ramy celu, jaki sobie przyjęli. Współczesne metody modelowania to skomplikowane, niejednokrotnie iteracyjne czy optymalizacyjne obliczenia, które są w domenie programów komputerowych. Większości badaczy nie jest potrzebne pojęcie o dokładnych matematycznych mechanizmach konstruowanych modeli. Stąd też wzory i aparat matematyczny został w publikacji ograniczony do niezbędnego minimum, a dociekliwych Czytelników zachęcamy do studiowania literatury. Publikacja za to zwraca uwagę na metodologię i interpretację, pokazuje zastosowania oraz wybrane przykłady, spośród nieograniczonego ich zasobu występującego w literaturze światowej. Adresatem publikacji są przede wszystkim naukowcy i badacze zgłębiający zagadnienia satysfakcji klienta, ale także kadra zarządzająca, specjaliści marketingu i jakości poszukujący metodologicznego wsparcia w procesach badania i analizy satysfakcji swoich nabywców. Publikacja może być także polecana jako literatura podstawowa dla studentów kierunków ekonomicznych i społecznych. Nazwa - Modele satysfakcji klienta Autor - Biesok Grzegorz, Wyród-Wróbel Jolanta Oprawa - Miękka Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788380850101 Kod EAN - 9788380850101 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 210 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-01-21

Sklep: InBook.pl

Logistyka usług - RED. GRZEGORZ BIESOK - 2847264599

27,38 zł

Logistyka usług - RED. GRZEGORZ BIESOK

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Fi­la­rem roz­wi­nię­tych go­spo­da­rek świa­ta jest sek­tor usług. Wy­twa­rza on naj­więk­szą część PKB i za­trud­nia naj­wię­cej pra­cow­ni­ków. Zwią­za­ne jest to ze wzro­stem za­moż­no­ści spo­łe­czeństw, ro­sną­cym po­zio­mem wy­kształ­ce­nia oraz zwięk­sza­ją­cym się wraz z nim po­zio­mem aspi­ra­cji i ocze­ki­wań, a przez to ro­sną­cym po­py­tem na do­bra - a zwłasz­cza usłu­gi - za­spo­ka­ja­ją­ce po­trze­by wyż­sze. Do­mi­na­cja usług wpły­wa w ol­brzy­mim stop­niu na funk­cjo­no­wa­nie tych go­spo­da­rek, po­wo­du­je spa­dek zna­cze­nia prze­my­słu, sil­ne prze­ni­ka­nie się czyn­no­ści pro­duk­cyj­nych i usłu­go­wych w no­wo­cze­snych ga­łę­ziach go­spo­dar­ki, klu­czo­we zna­cze­nie in­for­ma­cji i wie­dzy ja­ko pod­sta­wo­wych czyn­ni­ków pro­duk­cji.Pu­bli­ka­cja ,,Lo­gi­sty­ka usług" do­star­cza Czy­tel­ni­ko­wi w spo­sób prze­kro­jo­wy i syn­te­tycz­ny wie­dzy nie tyl­ko z za­kre­su usług, ja­ko­ści usług, ale tak­że zwra­ca uwa­gę na lo­gi­stycz­ną stro­nę ich funk­cjo­no­wa­nia i po­ka­zu­je po­szcze­gól­ne ele­men­ty pro­ce­sów lo­gi­stycz­nych w kon­kret­nych bran­żach usłu­go­wych. Nazwa - Logistyka usług Autor - RED. GRZEGORZ BIESOK Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375565270 Kod EAN - 9788375565270 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 168 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Drewniane zawieszka na kolczyki - biedronki 2 szt - BIE - 2857413640

1,20 zł

Drewniane zawieszka na kolczyki - biedronki 2 szt - BIE Eko Deco

Hobby i zwierzęta - Rękodzieło - Akcesoria do wyrobu biżuterii - Koraliki - Pozostałe koraliki

Drewniana zawieszka na kolczyki 2 szt. - różne wzory

Sklep: CreativeHobby.pl

Drewniane scrapki 5 szt - biedronki - BIE - 2857413657

1,45 zł

Drewniane scrapki 5 szt - biedronki - BIE Eko Deco

Hobby i zwierzęta - Rękodzieło - Scrapbooking - Dodatki i ozdoby

Drewniane scrapki 5 szt. do scrapbookingu - różne wzory

Sklep: CreativeHobby.pl

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 2*4AH LI 2-BIE - 2853809770

1960,75 zł

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 2*4AH LI 2-BIE MAKITA

empty

DANE TECHNICZNE DHP458RFJ : kropkiPrędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg- 0 - 400 obr./min ; Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg- 0 - 2000 obr./min : Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg- 0 - 6000 /min : Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg- 0 - 30000 /min : Max. zdolność wiercenia w stali- 13 mm : Max. zdolność wiercenia w drewnie- 76 mm : Max. zdolność wiercenia w betonie- 16 mm : Zakres mocowania- 1,5 - 13 mm : Max. moment obrotowy miękki / twardy- 58/ 91 Nm : Wymiary (DxSxW)- 225 x 79 x 259 mm : Waga- 2,3 kg : Napięcie zasilania- 18 V : Obsługiwane akumulatory- 1,5 / 3,0 / 4,0* Ah : DOSTARCZONE WYPOSAŻENIE Walizka systemowa MAKPAC typ 2- 821550-0 : Wkład do walizki MAKPAC- 837679-2 : 2 akumulatory 4Ah : Ładowarka Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm- 766015-4 : Uchwyt boczny- 126131-8 : Ogranicznik głębokości- 122576-8 : Uchwyt na bity (zamontowany)- 452947-8 : Końcówka wkrętakowa nr 2- TAK : INFORMACJE DODATKOWE : 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa : 4-biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obrotowym : Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć : Aluminiowa obudowa przekładni : Podzespoły przekładni wykonane z metalu : 3-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora : Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 : Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami i ładowarką :

Sklep: AlleDinge

Łącznik BIAGI jedna linia (B-CBSS02) - 2823479956

19,50 zł

Łącznik BIAGI jedna linia (B-CBSS02) BIAGI

CHARMSy Carlo BIAGI / Łączniki BIAGI

Srebrny łącznik BIAGI (srebro próby 925). Wymiary około 10x5 mm. W środku dziurka do nawleczenia na bransoletkę. Łącznik to element, który pozwala na zawieszenie charmsów Carlo BIAGI na każdej bransoletce BIAGI . Dzięki niemu kolekcja zawieszek do bransoletek BIAGI jest jeszcze większa! Możesz teraz mieć te same zawieszki na różnych bransoletkach.

Sklep: Niebieski-koralik.pl

W s - 2835848215

27,20 zł

W s PR

Proza polska

Czasy napoleo

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Go - 2858340482

25,40 zł

Go RM

ZwierzętaPoradniki

Domowe go

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Detektywi w s - 2824276926

14,50 zł

Detektywi w s Wydawnictwo Dolno

KryminałProza obcaProza polska

"Detektywi w s

Sklep: NaszaSzkolna.pl

szukaj w Kangoo bie

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z bie

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.056, t2=0, t3=0, t4=0.006, t=0.056

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2023 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER