e fun24 kodeks postepowania cywilnego komentarz t 1 66301

- znaleziono 93 produkty w 11 sklepach

Kodeks postŕpowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729 Kodeks postŕpowania cywilnego. Tom I. - 2857758566

266,10 z│

Kodeks postŕpowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729 Kodeks postŕpowania cywilnego. Tom I. C.H. BECK

Komentarze i opracowania prawnePrawo cywilne

Stan prawny: 18.11.2015 r.Komentarz umo┐liwia zrozumienie zasad rz▒dz▒cych postŕpowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opieku˝czego oraz prawa pracy, jak rˇwnie┐ w sprawach z zakresu ubezpiecze˝ spo│ecznych oraz w innych sprawach cywilnych.Komentarz omawia szczegˇ│owo zagadnienia dotycz▒ce m.in.: przepisˇw ogˇlnych dot. postŕpowania cywilnego, w│aÂciwoÂci s▒du, wy│▒czenia sŕdziego, stron w postŕpowaniu s▒dowym, kosztˇw procesowych, terminˇw w postŕpowaniu cywilnym, mediacji i postŕpowania pojednawczego, dowodˇw, Ârodkˇw odwo│awczych, postŕpowa˝ odrŕbnych, postŕpowania nieprocesowego.Ponadto Czytelnik mo┐e zapoznaŠ siŕ z nowymi pogl▒dami doktryny, najnowsz▒ literatur▒ oraz orzecznictwem S▒du Najwy┐szego i Trybuna│u Konstytucyjnego.Komentarz uwzglŕdnia wszystkie zmiany KPC, w tym:* ustawŕ z 15.1.2015 r., ktˇra przewiduje dalsz▒ informatyzacjŕ postŕpowania wieczystoksiŕgowego.*ustawy z 20.3.2015 r., zmieniaj▒c▒ zasady odpowiedzialnoÂci za d│ugi spadkowe.*ustawy z 29.8.2014 r., ktˇra ma na celu usprawnienie tzw. protoko│u elektronicznego. * ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postŕpowania cywilnego oraz niektˇrych innych ustaw (ustawa z 7.9.2015 r.) , ktˇra dotyczy zliberalizowania przepisˇw o formie czynnoÂci prawnych i nowego ujŕcia dokumentu w postŕpowaniu cywilnym, zwiŕkszenia dostŕpu do s▒du przez poszerzenie katalogu spraw, ktˇre bŕd▒ rozpoznawane w postepowaniach elektronicznych oraz stworzenia mo┐liwoÂci wnoszenia pism procesowych za poÂrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania dorŕcze˝ elektronicznych, tak┐e w tradycyjnych postepowaniach cywilnych; zmaina wchodzi w ┐ycie po up│ywie 12 miesiŕcy od dnia opublikowania.Autorzy, wykorzystuj▒c wieloletnie doÂwiadczenie w wyk│adni i stosowaniu tych przepisˇw, udzielaj▒ wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazˇwek co do mo┐liwoÂci i dopuszczalnoÂci konkretnych rozwi▒za˝ prawnoprocesowych.Publikacje stanowi niezbŕdne narzŕdzie pracy dla pracownikˇw wymiaru sprawiedliwoÂci ? sŕdziˇw i prokuratorˇw oraz pe│nomocnikˇw procesowych - adwokatˇw, radcˇw prawnych, a tak┐e dla notariuszy, komornikˇw s▒dowych oraz aplikantˇw wszystkich zawodˇw prawniczych.

Sklep: Booknet.net.pl

Kodeks cywilny Komentarz tom 1 Cz─Ö┼Ť─ç og├│lna Przepisy wprowadzaj─ ce Kodeks cywilny - 2851017508

273,89 z│

Kodeks cywilny Komentarz tom 1 Cz─Ö┼Ť─ç og├│lna Przepisy wprowadzaj─ ce Kodeks cywilny C.H. BECK

Prawo / Prawo - ksi─ů┼╝ki dla praktyk├│w

Najobszerniejszy i najbardziej szczeg├│┼éowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany legislacyjne Precyzyjna nawigacja wewn─Ötrzna wyja┼Ťnienie i pogrubienie najwa┼╝niejszych poj─Ö─ç, szczeg├│┼éowy podzia┼é wewn─Ötrzny komentarza do danego artyku┼éu, numery tez pozwalaj─ůce na sprawne korzystanie z wewn─Ötrznych odes┼éa┼ä, szczeg├│┼éowy indeks rzeczowy z odes┼éaniami do numer├│w tez w poszczeg├│lnych artyku┼éach Praktyczne uj─Öcie opracowywanych zagadnie┼ä - argumenty do obrony w┼éasnych racji najnowsze orzecznictwo, z krytyczn─ů ocen─ů: najnowsza linia orzecznicza, a tak┼╝e rozbie┼╝no┼Ťci w orzecznictwie, gruntowne om├│wienie pogl─ůd├│w i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnie┼ä, konsekwencje oraz rozbie┼╝no┼Ťci. Systemowe uj─Öcie tematu - obszerne opracowanie cz─Ö┼Ť─ç og├│lna KC przepisy wprowadzaj─ůce KC (art. 1ÔÇô125 KC, art. IÔÇôLXV PWKC). przepisy o formie aktu notarialnego z Prawa o notariacie - art. 79ÔÇô95, 96ÔÇô99 PrNot. Tom I zawiera komentarz do nast─Öpuj─ůcych zagadnie┼ä z KC: nadu┼╝ycie prawa podmiotowego, ci─Ö┼╝ar dowodu, domniemanie dobrej wiary, osoby fizyczne (zdolno┼Ť─ç prawna i zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, instytucja zamieszkania, uznanie za zmar┼éego), osoby prawne (w tym Skarb Pa┼ästwa ÔÇô jedyny podmiot, kt├│remu osobowo┼Ť─ç prawn─ů nadaje bezpo┼Ťrednio KC), przedsi─Öbiorcy i ich oznaczenia (prawo firmowe), mienie (poj─Öcia rzeczy, a zw┼éaszcza nieruchomo┼Ťci, a tak┼╝e ich cz─Ö┼Ťci sk┼éadowych i przynale┼╝no┼Ťci, a tak┼╝e po┼╝ytk├│w przynoszonych przez rzeczy, oraz urz─ůdze┼ä przesy┼éowych), przedsi─Öbiorstwo jako szczeg├│lny przedmiot obrotu, czynno┼Ťci prawne (a zw┼éaszcza kontrowersyjne i niezwykle istotne kwestie, budz─ůce wiele problem├│w w praktyce, jak zawarcie umowy, forma czynno┼Ťci prawnej (i konsekwencje jej niedochowania), o┼Ťwiadczenia woli (moment z┼éo┼╝enia, wady), sankcje wadliwych czynno┼Ťci prawnych), warunek, przedstawicielstwo (a w szczeg├│lno┼Ťci analiza niezwykle istotnych instytucji prawnych pe┼énomocnictwa i prokury), termin i przedawnienie roszcze┼ä (z uwzgl─Ödnieniem m.in. sposobu obliczania termin├│w, r├│┼╝nic mi─Ödzy terminami zawitymi a terminami przedawnienia, okoliczno┼Ťci powoduj─ůcych zawieszenie czy przerwanie biegu przedawnienia) oraz przepisy wprowadzaj─ůce KC (prawo intertemporalne, przes─ůdzaj─ůce o zastosowaniu starego lub nowego prawa w razie jego zmiany ÔÇô kwestie o du┼╝ej praktycznej donios┼éo┼Ťci wobec cz─Östych zmian prawa prywatnego). Autorzy omawiaj─ů tak┼╝e uregulowanie dotycz─ůce jednej z niezwykle wa┼╝nych form czynno┼Ťci prawnych ÔÇô formy aktu notarialnego zawarte w Prawie o notariacie. Autorzy przedstawili ca┼éo┼Ť─ç problematyki zwi─ůzanej ze stosowaniem w praktyce poszczeg├│lnych przepis├│w Kodeksu oraz powsta┼ée w zwi─ůzku z ich wyk┼éadni─ů w─ůtpliwo┼Ťci. Powo┼éano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo S─ůdu Najwy┼╝szego i innych s─ůd├│w, a tak┼╝e wypowiedzi przedstawicieli doktryny ÔÇô odnosz─ůc si─Ö do najnowszych wyda┼ä poszczeg├│lnych komentarzy. Autorzy rozwa┼╝aj─ů ponadto r├│┼╝ne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczeg├│lnych przepis├│w, kt├│re albo mog─ů zdarzy─ç si─Ö w praktyce, albo te┼╝ praktyka mo┼╝e przynie┼Ť─ç sytuacje do nich podobne, w kt├│rych mog─ů znale┼║─ç zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Sklep: Literacka.pl

Kodeks post - 2829417128

186,00 z│

Kodeks post LexisNexis

Prawo

Oddajemy do r

Sklep: Ikep.pl

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Cz - 2861606057

254,20 z│

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Cz Wolters Kluwer

Prawo

Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od ponad

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-352 - 2862785942

296,70 z│

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-352 C.H. BECK

Prawo

Dzie

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Pakiet Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Cz - 2862197157

261,44 z│

Pakiet Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Cz Wolters Kluwer

Ksi▒┐ki / Literatura obcojŕzyczna

Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od ponad

Sklep: Libristo.pl

Kodeks post - 2861604855

169,20 z│

Kodeks post Wolters Kluwer

Prawo

Tom I komentarza pod redakcj

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Kodeks post - 2847371336

254,00 z│

Kodeks post C.H.Beck

Rˇ?ne

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks post

Sklep: Ikep.pl

Kodeks cywilny Tom I Komentarz do art. 1-449. - 2836106775

297,00 z│

Kodeks cywilny Tom I Komentarz do art. 1-449. C.H.Beck

Rˇ?ne

Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego jest zbiorowym dzie

Sklep: Ikep.pl

Kodeks post - 2829418025

382,00 z│

Kodeks post C.H.Beck

Prawo

Autorzy, wykorzystuj

Sklep: Ikep.pl

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz - 2863846099

203,20 z│

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz Wolters Kluwer

Prawo

Publikacja, b

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Kodeks cywilny Komentarz Tom2 W - 2836106874

169,00 z│

Kodeks cywilny Komentarz Tom2 W Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska

Rˇ?ne

W tomie II W

Sklep: Ikep.pl

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 W - 2850394808

169,20 z│

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 W Wolters Kluwer

Prawo

W tomie II W

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Kodeks post - 2848592010

301,53 z│

Kodeks post C.H. Beck

Ksi▒┐ki > Prawo i administracja > Prawo > Dzia│y prawa > Prawo cywilne

"Stan prawny: 1 stycznia 2017 r. Zawiera zmiany z 1 marca 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 Art. 2) oraz zmiany z 2 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1527 wyrok TK) Kodeks post

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

Tom III B. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowi─ zania. Cz─Ö┼Ť─ç szczeg├│┼éowa. Ustawa o terminach zap┼éaty - 2848564125

273,89 z│

Tom III B. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowi─ zania. Cz─Ö┼Ť─ç szczeg├│┼éowa. Ustawa o terminach zap┼éaty C.H. BECK

Prawo / Prawo - ksi─ů┼╝ki dla praktyk├│w

1. Najobszerniejszy i najbardziej szczeg├│┼éowy komentarz na rynku 2. Najnowsze zmiany legislacyjne 3. Precyzyjna nawigacja wewn─Ötrzna wyja┼Ťnienie i pogrubienie najwa┼╝niejszych poj─Ö─ç, szczeg├│┼éowy podzia┼é wewn─Ötrzny komentarza do danego artyku┼éu, numery tez pozwalaj─ůce na sprawne korzystanie z wewn─Ötrznych odes┼éa┼ä, szczeg├│┼éowy indeks rzeczowy z odes┼éaniami do numer├│w tez w poszczeg├│lnych artyku┼éach. 4. Praktyczne uj─Öcie opracowywanych zagadnie┼ä - argumenty do obrony w┼éasnych racji najnowsze orzecznictwo, z krytyczn─ů ocen─ů: najnowsza linia orzecznicza, a tak┼╝e rozbie┼╝no┼Ťci w orzecznictwie, grunotwne om├│wienie pogl─ůd├│w i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnie┼ä, konsekwencje oraz rozbie┼╝no┼Ťci. 5. Systemowe uj─Öcie tematu cz─Ö┼Ť─ç szczeg├│┼éowa zobowi─ůza┼ä (art. 535-92116 KC) ustawa o terminach zap┼éaty (art. 1-17 TransHandlZapU). Tom III B zawiera komentarz do nast─Öpuj─ůcych zagadnie┼ä: sprzeda┼╝, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzie┼éo, umowa o roboty budowlane, najem i dzier┼╝awa, umowa leasingu, u┼╝yczenie, po┼╝yczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, odpowiedzialno┼Ť─ç, prawo zastawu i przedawnienie roszcze┼ä utrzymuj─ůcych hotele i podobne zak┼éady, umowa sk┼éadu, sp├│┼éka, por─Öczenie, darowizna, przekazanie nieruchomo┼Ťci, renta i do┼╝ywocie, ugoda, przyrzeczenie publiczne, przekaz i papiery warto┼Ťciowe, ustawa o terminach zap┼éaty. Tom III B zawiera tak┼╝e komentarz po┼Ťwi─Öcony ustawie o terminach zap┼éaty. Ten akt prawny w istocie stanowi rozwini─Öcie art. 481 KC, bowiem reguluje kwesti─Ö terminu ┼Ťwiadczenia oraz odsetek zwi─ůzanych z jego przekroczeniem, w odniesieniu do obrotu handlowego, gdzie wy┼é─ůczone jest zastosowanie kodeksowych przepis├│w o odsetkach maksymalnych. Ma on niezwykle wa┼╝ne znaczenie praktyczne jako uzupe┼énienie re┼╝imu prawnego zw┼éaszcza cz─Östo zawieranej w obrocie profesjonalnym umowy sprzeda┼╝y. Autorzy przedstawili ca┼éo┼Ť─ç problematyki zwi─ůzanej ze stosowaniem w praktyce poszczeg├│lnych przepis├│w Kodeksu oraz powsta┼ée w zwi─ůzku z ich wyk┼éadni─ů w─ůtpliwo┼Ťci. Powo┼éano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo S─ůdu Najwy┼╝szego i innych s─ůd├│w, a tak┼╝e wypowiedzi przedstawicieli doktryny ÔÇô odnosz─ůc si─Ö do najnowszych wyda┼ä poszczeg├│lnych komentarzy. Autorzy rozwa┼╝aj─ů ponadto r├│┼╝ne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczeg├│lnych przepis├│w, kt├│re albo mog─ů zdarzy─ç si─Ö w praktyce, albo te┼╝ praktyka mo┼╝e przynie┼Ť─ç sytuacje do nich podobne, w kt├│rych mog─ů znale┼║─ç zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty. Komentarz jest dzie┼éem kilkunastu Autor├│w, kt├│rzy ┼é─ůcz─ů prac─Ö naukow─ů z praktyk─ů. Autorzy s─ů adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w S─ůdzie Najwy┼╝szym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwo┼Ťci Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne po┼é─ůczenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspekt├│w stosowania prawa wp┼éyn─Ö┼éo korzystnie na jako┼Ť─ç przygotowanych przez nich komentarzy. Komentarz z pewno┼Ťci─ů oka┼╝e si─Ö przydatny zar├│wno dla praktyk├│w, jak i dla przedstawicieli nauki.

Sklep: Literacka.pl

szukaj w Kangoo e fun24 kodeks postepowania cywilnego komentarz t 1 66301

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Krakˇw, úˇd╝, Wroc│aw, Pozna˝, Gda˝sk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub ca│ym serwisie

1. Sklepy z e fun24 pl kodeks postepowania cywilnego komentarz t 1 66301

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.078, t2=0, t3=0, t4=0.012, t=0.078

Dla sprzedawcˇw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER