e fun24 umowy w obrocie gospodarczym 68456

- znaleziono 48 produktów w 10 sklepach

Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory pism i um - 2829416171

175,00 zł

Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory pism i um C.H.Beck

Prawo/Różne

,,Umowy w obrocie gospodarczym na CD" to program zawieraj

Sklep: Ikep.pl

Umowy w obrocie gospodarczym - zawieranie i zabezpieczanie - 1217817746

27,46 zł

Umowy w obrocie gospodarczym - zawieranie i zabezpieczanie Promatek

/E-booki/Ekonomia Biznes/

Sklep: Godi.pl

Umowy w obrocie gospodarczym w.5 - 2859379345

79,91 zł

Umowy w obrocie gospodarczym w.5 Wolters Kluwer

Prawo

Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. 5 to podr

Sklep: ksiegarnia-marki.pl

Umowy w obrocie gospodarczym w.2 - 2859352248

251,87 zł

Umowy w obrocie gospodarczym w.2 Wolters Kluwer

Prawo

Publikacja stanowi rozwini

Sklep: ksiegarnia-marki.pl

Umowy w obrocie gospodarczym wyd.4. Wydanie 4 - 2829419881

62,00 zł

Umowy w obrocie gospodarczym wyd.4. Wydanie 4 Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska

Ró?ne

W podr

Sklep: Ikep.pl

Umowy w obrocie gospodarczym - 2863849901

67,20 zł

Umowy w obrocie gospodarczym Wolters Kluwer

Podręcznik i książki edukacyjnePrawo

Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. 5 to podr

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytÄ CD - 2843940890

149,02 zł

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytÄ CD C.H. BECK

Prawo / Prawo - książki dla praktyków

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego innych ustaw oraz ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane, m.in.: część ogólna (zawierająca wzory różnych pełnomocnictw procesowych oraz prokury, a także ich odwołania); umowy nazwane: z zakresu prawa rzeczowego (m.in. umowa użytkowania, zastawu), z zakresu prawa zobowiązań (m.in. umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zastawu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa zlecenia, umowa komisu, umowa ubezpieczenia osobowego, umowa spółki cywilnej, umowa dożywocia); umowy z zakresu prawa bankowego (m.in. umowa kredytu, umowa rachunku powierniczego, umowa depozytu, list intencyjny, umowa brokerska); umowy mieszane: w zakresie usług finansowych (m.in. umowa factoringu, umowa forfaitingu), dotyczące własności intelektualnej (m.in. umowa know-how, umowa licencji patentowej, umowa sublicencyjna), dotyczące praw autorskich (m.in. umowa o rozpowszechnianie filmu, umowa wydawnicza dotycząca dzieła zbiorowego, umowa o wykonanie prac projektowych i przeniesienia prac autorskich), o świadczenie usług doradczych (m.in. umowa oświadczenie pomocy prawnej, umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego), o świadczenie usług zarządczych (m.in. umowa menedżerska, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym), o współpracy (m.in. umowa sponsoringu, umowa konsorcjum, umowa o świadczenie usług reklamowych, umowa o wykonywanie napraw gwarancyjnych). Do każdego wzoru dołączono objaśnienia, w których wskazano najczęstsze problemy, powstałe na tle tworzenia danej umowy. Obok wzoru konkretnej umowy modelowej, z uwzględnieniem jej poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego, wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych umów w praktyce obrotu. Kolejne 3. wydanie – zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnych.

Sklep: Literacka.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach.. - 2829416471

44,00 zł

Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach.. LexisNexis

Prawo/Prawo handlowe i gospodarcze

Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, kt

Sklep: Ikep.pl

Kodeksowe umowy handlowe - 2863846057

203,20 zł

Kodeksowe umowy handlowe Wolters Kluwer

PrawoEkonomia / Marketing

W ksi

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Ochrona prawna obrotu gospodarczego.. - 2829416549

77,00 zł

Ochrona prawna obrotu gospodarczego.. LexisNexis

Prawo/Prawo handlowe i gospodarcze

Niniejsza ksi

Sklep: Ikep.pl

Najlepsze lata naszego życia - Marek Hłasko - 2838747945

31,21 zł

Najlepsze lata naszego życia - Marek Hłasko

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Opowiadania zgromadzone w niniejszym tomie powstały w latach 19511956. Należą więc do juweniliów Marka Hłaski. Na ich podstawie wytyczyć można drogę, jaką przebył początkujący pisarz: od zafascynowanego socrealizmem szofera po prowokującego władzę autora Pierwszego kroku w chmurach. Utwory stanowią podróż sentymentalną do czasów Polski stalinowskiej i jej często zniekształcanego przez literaturę obrazu. Nazwa - Najlepsze lata naszego życia Autor - Marek Hłasko Oprawa - Twarda Wydawca - Iskry Kod ISBN - 9788324404544 Kod EAN - 9788324404544 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 13.0x20.5cm Ilość stron - 350 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-09-27

Sklep: InBook.pl

System Prawa Handlowego Tom 5 Prawo umĂłw handlowych - 2858207766

332,17 zł

System Prawa Handlowego Tom 5 Prawo umĂłw handlowych C.H. BECK

Prawo / Prawo - książki dla praktyków

Piąte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, m.in. wynikające z: ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), gdzie w rozdziale poświęconym umowom kredytowym omówiono nowe zagadnienia dotyczące m.in.: prawnego ujęcia umowy o kredyt hipoteczny oraz wariantów prawnych takiej umowy i ich konsekwencje, podmiotów umowy o kredyt hipoteczny, etapów procedury zawierania umowy o kredyt hipoteczny, zdolności kredytowej kredytobiorcy, charakteru prawnego procedury oceny zdolności kredytowej konsumenta, zawierania innych umów powiązanych z umową o kredyt hipoteczny, treści umowy o kredyt hipoteczny w wersji właściwej, celu udzielenia kredytu, spłaty kredytu hipotecznego przed terminem, zakończenia bankowego stosunku kredytu hipotecznego, umów o usługi doradcze dla kredytobiorcy. ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która dotyczy m.in. modyfikacji reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym (art. 6471 KC). Publikacja w sposób szczegółowy prezentuje poszczególne typy umów handlowych zawierane przez spółki handlowe. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej. Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także dotyczących zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej. Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii, jak: Uwagi wstępne dotyczące obrotu gospodarczego, czynności prawnych w obrocie gospodarczym (handlowym), źródeł prawa; Ogólna charakterystyka umów handlowych,typologia i klasyfikacja umów handlowych, powiązania umów handlowych m.in. umowy bazowe, umowy sprzężone, umowy długoterminowe, kontrakty międzynarodowe, umowy z prawem opcji, umowy handlowe podmiotów publicznych; Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym; Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, tj.: hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej, poręczenia, gwarancji i zabezpieczającego przystąpienia do długu; Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych m.in. podstawy i zakres odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność za osoby trzecie, odpowiedzialność culpa in contrahendo, zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne, a także odpowiedzialność deliktowa za szkody wynikłe z zobowiązań umownych; Część szczegółowa została poświęcona analizie szczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak: Umowy organizacyjne − umowy założycielskie, umowy koncernowe; Umowy o pośrednictwo gospodarcze,m.in. ogólna charakterystyka umowy agencyjnej, morskiej umowy agencyjnej, umowy akwizycyjnej, umów dealerskich, umowy komisu, umowy factoringowej, jak również prowadzenie działalności maklerskiej oraz charakterystyka podmiotów związanych z powyższymi umowami; Umowy w obrocie przedsiębiorstwami − ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, jego zbycie, wkład, darowiznę, oddanie oraz użytkowanie; Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców takie jak: umowy o kooperację przemysłową, umowy o wspólne działanie, umowy dystrybucyjne, umowy kompensacyjne, umowy specjalizacyjne, umowy kartelowe; Umowy w obrocie towarowym – rodzaje umów w obrocie towarowym, sprzedaż, dostawa, kontraktacja, zamiana; Umowy w zakresie czynności bankowych – regulacja prawna bankowych stosunków obligacyjnych, umowa rachunku bankowego i bieżącego, umowa o lokatę terminową, umowa kredytowa, umowa gwarancji bankowej, umowy bankowe związane z obrotem wekslowym; Umowy w zakresie inwestycji budowlanych – umowy o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, umowy o nadzór inwestorski, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy deweloperskie oraz zagadnienia współodpowiedzialności w procesie budowlanym; Umowy transportowe – umowa przewozu, umowa czarteru środka transportowego, umowa spedycji, dochodzenie roszczeń; Umowy w zakresie ubezpieczeń – pojęcie, funkcje oraz ich typy i podział, cechy umowy zabezpieczenia, strony umowy i inni uczestnicy stosunku zabezpieczenia, zawarcie umowy, elementy podmiotowo istotne umowy ubezpieczenia, obowiązki stron umowy. Tom ten pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie więc bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie on również stanowił nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa.

Sklep: Literacka.pl

Pornography - Cure (Płyta winylowa) - 2855491443

79,75 zł

Pornography - Cure (Płyta winylowa)

Książki & Multimedia > Muzyka

Nazwa - Pornography Autor - Cure Wydawca - Universal Music Kod EAN - 0602547875471 Rok wydania - 2016 Nośnik - Płyta winylowa Ilość elementów - 1 Podatek VAT - 23% Premiera - 2016-09-02

Sklep: InBook.pl

Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim [Iwona Kienzler] - 2849818880

115,50 zł

Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim [Iwona Kienzler] ODDK

Język angielski

Publikacja zawiera wzory najczęściej spotykanych w obrocie gospodarczym pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. W pierwszej części znalazły się wzory pism, które mogą być przydatne szerokiemu gronu Czytelników (np. rezerwacje pokoju hotelowego, samochodu, życiorysy, listy motywacyjne, opinie i referencje). W drugiej części - biznesowej zamieszczone zostały natomiast wzory pism, listów i umów sporządzanych w firmie, w tym: - dokumenty prawnogospodarcze (m.in. umowy najmu lokalu, umowy pożyczki, prokury i pełnomocnictwa), - pisma i dokumenty handlowe (m.in. umowa o współpracy handlowej, dokumenty dotyczące ofert, zamówień, zleceń, dostawy, płatności, faktur), - umowy i pisma wynikające ze stosunków pracy w firmie (m.in. kontrakt menedżerski, umowy o pracę, o dzieło, o zakazie konkurencji), - wzory zaproszeń, programów, podziękowań niezbędnych przy obsłudze oficjalnych spotkań i wizyt, - dokumenty i materiały promocyjne. Autorka podaje szczegółowe informacje na temat układu graficznego pism w języku polskim, angielskim i niemieckim, przedstawia sposoby zapisywania dat, zwroty grzecznościowe, sposoby adresowania kopert, omawia wszelkie pozostałe kwestie związane z prowadzeniem korespondencji. Uzupełnieniem wzorów są praktyczne słowniki zwrotów, wyrażeń i skrótów. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla krajowych i zagranicznych podmiotów zamierzających rozpocząć lub kontynuować działalność gospodarczą w Polsce, jak również dla firm i obywateli polskich planujących otworzyć swoje filie za granicą lub rozpocząć działalność w innych krajach Unii Europejskiej. To niezbędne źródło wiedzy i informacji, które powinno się znaleźć w każdej, nawet małej firmie utrzymującej kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi. Uwaga: integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny, który zawiera wzory dokumentów w formacie MS Word i umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, a także uzupełnienia o własne dane, zapis, wydruk itp. Iwona Kienzler Tłumaczka, autorka książek z zakresu korespondencji handlowej i umów w językach obcych, słowników, leksykonów prawa handlowego, gospodarczego oraz Unii Europejskiej. Zajmuje się również dydaktyką i pisaniem książek pomocniczych do nauki języków obcych.   SPIS TREŚCI: Wstęp WZORY PISM, UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM Rozdział I. Pisma handlowe 1. Pismo wysyłane pocztą 1.1. Układ graficzny wysyłanego pocztą pisma w języku polskim 1.2. Układ graficzny wysyłanego pocztą pisma w języku angielskim 1.3. Układ graficzny wysyłanego pocztą pisma w języku niemieckim 2. Koperta 39 2.1. Adresowanie koperty w języku polskim 2.2. Adresowanie koperty w języku angielskim 2.3. Adresowanie koperty w języku niemieckim 3. Pisma wysyłane pocztą elektroniczną 3.1. Układ graficzny e-maila w języku polskim 3.2. Układ graficzny e-maila w języku angielskim 3.3. Układ graficzny e-maila w języku niemieckim Rozdział II. Rezerwacje 1. Hotel 1.1. Rezerwacja pokoju hotelowego w języku polskim 1.2. Rezerwacja pokoju hotelowego w języku angielskim 1.3. Rezerwacja pokoju hotelowego w języku niemieckim 2. Potwierdzenie rezerwacji pokoju hotelowego 2.1. Potwierdzenie rezerwacji pokoju hotelowego w języku polskim 2.2. Potwierdzenie rezerwacji pokoju hotelowego w języku angielskim 2.3. Potwierdzenie rezerwacji pokoju hotelowego w języku niemieckim 3. Zmiana terminu rezerwacji hotelu 3.1. Zmiana terminu rezerwacji hotelu w języku polskim 3.2. Zmiana terminu rezerwacji hotelu w języku angielskim 3.3. Zmiana terminu rezerwacji hotelu w języku niemieckim 4. Odwołanie rezerwacji hotelu 4.1. Odwołanie rezerwacji hotelu w języku polskim 4.2. Odwołanie rezerwacji hotelu w języku angielskim 4.3. Odwołanie rezerwacji hotelu w języku niemieckim 5. Samochód 5.1. Rezerwacja samochodu w języku polskim 5.2. Rezerwacja samochodu w języku angielskim 5.3. Rezerwacja samochodu w języku niemieckim 6. Zmiana terminu rezerwacji samochodu 6.1. Zmiana terminu rezerwacji samochodu w języku polskim 6.2. Zmiana terminu rezerwacji samochodu w języku angielskim 6.3. Zmiana terminu rezerwacji samochodu w języku niemieckim 7. Reklamacja związana z pobytem w hotelu 7.1. Reklamacja związana z pobytem w hotelu w języku polskim 7.2. Reklamacja związana z pobytem w hotelu w języku angielskim 7.3. Reklamacja związana z pobytem w hotelu w języku niemieckim Rozdział III. Zatrudnienie 1. List motywacyjny 1.1. List motywacyjny w języku polskim 1.2. List motywacyjny w języku angielskim 1.3. List motywacyjny w języku niemieckim 2. Życiorys 2.1. Układ graficzny życiorysu 2.1.1. Układ graficzny życiorysu w języku polskim 2.1.2. Układ graficzny życiorysu w języku angielskim 2.1.3. Układ graficzny życiorysu w języku niemieckim 2.2. Życiorys 2.2.1. Życiorys w języku polskim 2.2.2. Życiorys w języku angielskim 2.2.3. Życiorys w języku niemieckim 2.3. Układ życiorysu w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych 2.3.1. Układ życiorysu w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych w języku polskim 2.3.2. Układ życiorysu w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych w języku angielskim 2.3.3. Układ życiorysu w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych w języku niemieckim 2.4. Życiorys w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych 2.4.1. Życiorys w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych w języku polskim 2.4.2. Życiorys w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych w języku angielskim 2.4.3. Życiorys w formacie europejskim dla potrzeb instytucji wspólnotowych w języku niemieckim 3. Oferta przedstawicielstwa 3.1. Oferta przedstawicielstwa w języku polskim 3.2. Oferta przedstawicielstwa w języku angielskim 3.3. Oferta przedstawicielstwa w języku niemieckim 4. Potwierdzenie zatrudnienia 4.1. Potwierdzenie zatrudnienia w języku polskim 4.2. Potwierdzenie zatrudnienia w języku angielskim 4.3. Potwierdzenie zatrudnienia w języku niemieckim 5. Rezygnacja z proponowanej pracy 5.1. Rezygnacja z proponowanej pracy w języku polskim 5.2. Rezygnacja z proponowanej pracy w języku angielskim 5.3. Rezygnacja z proponowanej pracy w języku niemieckim 6. Wypowiedzenie umowy o pracę 6.1. Wypowiedzenie umowy o pracę w języku polskim 6.2. Wypowiedzenie umowy o pracę w języku angielskim 6.3. Wypowiedzenie umowy o pracę w języku niemieckim 7. Referencje i opinie 7.1. Prośba o przesłanie referencji 7.1.1. Prośba o przesłanie referencji w języku polskim 7.1.2. Prośba o przesłanie referencji w języku angielskim 7.1.3. Prośba o przesłanie referencji w języku niemieckim 7.2. Opinia 7.2.1. Opinia w języku polskim 7.2.2. Opinia w języku angielskim 7.2.3. Opinia w języku niemieckim PISMA I UMOWY W FIRMIE Rozdział I. Umowy związane z prowadzeniem firmy 1. Umowa najmu lokalu użytkowego 1.1. Umowa najmu lokalu użytkowego w języku polskim 1.2. Umowa najmu lokalu użytkowego w języku angielskim 1.3. Umowa najmu lokalu użytkowego w języku niemieckim 2. Umowa sprzedaży udziałów w spółce 2.1. Umowa sprzedaży udziałów w spółce w języku polskim 2.2. Umowa sprzedaży udziałów w spółce w języku angielskim 2.3. Umowa sprzedaży udziałów w spółce w języku niemieckim 3. Umowa o współpracy handlowej 3.1. Umowa o współpracy handlowej w języku polskim 3.2. Umowa o współpracy handlowej w języku angielskim 3.3. Umowa o współpracy handlowej w języku niemieckim 4. Umowa pożyczki 4.1. Umowa pożyczki w języku polskim 4.2. Umowa pożyczki w języku angielskim 4.3. Umowa pożyczki w języku niemieckim 5. Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego 5.1. Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego w języku polskim 5.2. Umowa licencyjna na używanie ze znaku towarowego w języku angielskim 5.3. Umowa licencyjna na używanie ze znaku towarowego w języku niemieckim 6. Umowa użyczenia 6.1. Umowa użyczenia w języku polskim 6.2. Umowa użyczenia w języku angielskim 6.3. Umowa użyczenia w języku niemieckim 7. Prokura i pełnomocnictwo 7.1. Prokura 7.1.1. Prokura w języku polskim 7.1.2. Prokura w języku angielskim 7.1.3. Prokura w języku niemieckim 7.2. Pełnomocnictwo 7.2.1. Pełnomocnictwo w języku polskim 7.2.2. Pełnomocnictwo w języku angielskim 7.2.3. Pełnomocnictwo w języku niemieckim 7.3. Odwołanie pełnomocnictwa 7.3.1. Odwołanie pełnomocnictwa w języku polskim 7.3.2. Odwołanie pełnomocnictwa w języku angielskim 7.3.3. Odwołanie pełnomocnictwa w języku niemieckim 8. List intencyjny 8.1. List intencyjny w języku polskim 8.2. List intencyjny w języku angielskim 8.3. List intencyjny w języku niemieckim Rozdział II. Pisma i dokumenty handlowe 1. Pismo przewodnie 1.1. Pismo przewodnie w języku polskim 1.2. Pismo przewodnie w języku angielskim 1.3. Pismo przewodnie w języku niemieckim 2. Prośba o przesłanie dokumentów identyfikujących firmę 2.1. Prośba o przesłanie dokumentów identyfikujących firmę w języku polskim 2.2. Prośba o przesłanie dokumentów identyfikujących firmę w języku angielskim 2.3. Prośba o przesłanie dokumentów identyfikujących firmę w języku niemieckim 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób reprezentujących kontrahenta 3.1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób reprezentujących kontrahenta w języku polskim 3.2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób reprezentujących kontrahenta w języku angielskim 3.3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób reprezentujących kontrahenta w języku niemieckim 4. Zaświadczenie o rejestracji podatnika VAT 4.1. Zaświadczenie o rejestracji podatnika VAT w języku polskim 4.2. Zaświadczenie o rejestracji podatnika VAT w języku angielskim 4.3. Zaświadczenie o rejestracji podatnika VAT w języku niemieckim 5. Zapytanie o wiarygodność firmy 5.1. Zapytanie o wiarygodność firmy w języku polskim 5.2. Zapytanie o wiarygodność firmy w języku angielskim 5.3. Zapytanieo wiarygodność firmy w języku niemieckim 6. Zapytanie ofertowe 6.1. Zapytanie ofertowe w języku polskim 6.2. Zapytanie ofertowe w języku angielskim 6.3. Zapytanie ofertowe w języku niemieckim 7. Odpowiedź na zapytanie ofertowe 7.1. Odpowiedź na zapytanie ofertowe w języku polskim 7.2. Odpowiedź na zapytanie ofertowe w języku angielskim 8. Oferta niewywołana 8.1. Oferta niewywołana w języku polskim 8.2. Oferta niewywołana w języku angielskim 8.3. Oferta niewywołana w języku niemieckim 9. Oferta wywołana 9.1. Oferta wywołana w języku polskim 9.2. Oferta wywołana w języku angielskim 9.3. Oferta wywołana w języku niemieckim 10. Oferta świadczonych usług 10.1. Oferta świadczonych usług w języku polskim 10.2. Oferta świadczonych usług w języku angielskim 10.3. Oferta świadczonych usług w języku niemieckim 11. Zamówienie i zlecenie usługi 11.1. Zamówienie usługi 11.1.1. Zamówienie usługi w języku polskim 11.1.2. Zamówienie usługi w języku angielskim 11.1.3. Zamówienie usługi w języku niemieckim 11.2. Zlecenie usługi 11.2.1. Zlecenie usługi w języku polskim 11.2.2. Zlecenie usługi w języku angielskim 11.2.3. Zlecenie usługi w języku niemieckim 12. Potwierdzenie zamówienia 12.1. Potwierdzenie zamówienia w języku polskim 12.2. Potwierdzenie zamówienia w języku angielskim 12.3. Potwierdzenie zamówienia w języku niemieckim 13. Anulowanie zamówienia 13.1. Anulowanie zamówienia w języku polskim 13.2. Anulowanie zamówienia w języku angielskim 13.3. Anulowanie zamówienia w języku niemieckim 14. Odmowa realizacji zamówienia 14.1. Odmowa realizacji zamówienia w języku polskim 14.2. Odmowa realizacji zamówienia w języku angielskim 14.3. Odmowa realizacji zamówienia w języku niemieckim 15. Umowa sprzedaży 15.1. Umowa sprzedaży w języku polskim 15.2. Umowa sprzedaży w języku angielskim 15.3. Umowa sprzedaży w języku niemieckim 16. Propozycja wprowadzenia poprawek do umowy 16.1. Anulowanie umowy 16.1.1. Anulowanie umowy w języku polskim 16.1.2. Anulowanie umowy w języku angielskim 16.1.3. Anulowanie umowy w języku niemieckim 16.2. Propozycja wprowadzenia zmian do umowy 16.2.1. Propozycja wprowadzenia zmian do umowy w języku polskim 16.2.2. Propozycja wprowadzenia zmian do umowy w języku angielskim 16.2.3. Propozycja wprowadzenia zmian do umowy języku niemieckim 17. Prośba o otwarcie akredytywy 17.1. Prośba o otwarcie akredytywy w języku polskim 17.2. Prośba o otwarcie akredytywy w języku angielskim 17.3. Prośba o otwarcie akredytywy w języku niemieckim 18. Zawiadomienie o otwarciu akredytywy 18.1. Zawiadomienie o otwarciu akredytywy w języku polskim 18.2. Zawiadomienie o otwarciu akredytywy w języku angielskim 18.3. Zawiadomienie o otwarciu akredytywy w języku niemieckim 19. Korespondencja związana z opakowaniem i spedycją 19.1. Zawiadomienie o wymaganiach dotyczących opakowania 19.1.1. Zawiadomienie o wymaganiach dotyczących opakowania w języku polskim 19.1.2. Zawiadomienie o wymaganiach dotyczących opakowania w języku angielskim 19.1.3. Zawiadomienie o wymaganiach dotyczących opakowania w języku niemieckim 19.2. Potwierdzenie zastosowania się do wymogów kontrahenta dotyczących opakowania 19.2.1. Potwierdzenie zastosowania się do wymogów kontrahenta dotyczących opakowania w języku polskim 19.2.2. Potwierdzenie zastosowania się do wymogów kontrahenta dotyczących opakowania w języku angielskim 19.2.3. Potwierdzenie zastosowania się do wymogów kontrahenta dotyczących opakowania w języku niemieckim 19.3. Podanie nazwy spedytora 19.3.1. Podanie nazwy spedytora w języku polskim 19.3.2. Podanie nazwy spedytora w języku angielskim 19.3.3. Podanie nazwy spedytora w języku niemieckim 20. Korespondencja związana z kontrolą i rzeczoznawstwem 20.1. Prośba o zlecenie kontroli przez kontrahenta 313 20.1.1. Prośba o zlecenie kontroli przez kontrahenta w języku polskim 20.1.2. Prośba o zlecenie kontroli przez kontrahenta w języku angielskim 20.1.3. Prośba o zlecenie kontroli przez kontrahenta w języku niemieckim 20.2. Bezpośrednie zlecenie do firmy kontrolnej 20.2.1. Bezpośrednie zlecenie do firmy kontrolnej w języku polskim 20.2.2. Bezpośrednie zlecenie do firmy kontrolnej w języku angielskim 20.2.3. Bezpośrednie zlecenie do firmy kontrolnej w języku niemieckim 21. Zawiadomienie o gotowości towaru do wysyłki 21.1. Zawiadomienie o gotowości towaru do wysyłki w języku polskim 21.2. Zawiadomienie o gotowości towaru do wysyłki w języku angielskim 21.3. Zawiadomienie o gotowości towaru do wysyłki w języku niemieckim 22. Zawiadomienie o opóźnieniu w dostawie 22.1. Zawiadomienie o opóźnieniu w dostawie w języku polskim 22.2. Zawiadomienie o opóźnieniu w dostawie w języku angielskim 22.3. Zawiadomienie o opóźnieniu w dostawie w języku niemieckim 23. Zawiadomienie o załadunku towaru 23.1. Zawiadomienie o załadunku towaru w języku polskim 23.2. Zawiadomienie o załadunku towaru w języku angielskim 23.3. Zawiadomienie o załadunku towaru w języku niemieckim 24. Wysyłanie dokumentów handlowych 24.1. Prośba o podanie dokładnego adresu dla przesłania dokumentów 24.1.1. Prośba o podanie dokładnego adresu dla przesłania dokumentów w języku polskim 24.1.2. Prośba o podanie dokładnego adresu dla przesłania dokumentów w języku angielskim 24.1.3. Prośba o podanie dokładnego adresu dla przesłania dokumentów w języku niemieckim 24.2. Prośba o przesłanie dokumentów 24.2.1. Prośba o przesłanie dokumentów w języku polskim 24.2.2. Prośba o przesłanie dokumentów w języku angielskim 24.2.3. Prośba o przesłanie dokumentów w języku niemieckim 24.3. Zawiadomienie o wysyłce dokumentów 24.3.1. Zawiadomienie o wysyłce dokumentów w języku polskim 24.3.2. Zawiadomienie o wysyłce dokumentów w języku angielskim 24.3.3. Zawiadomienie o wysyłce dokumentów w języku niemieckim 25. Korespondencja związana z fakturą 25.1. Prośba o podanie banku beneficjenta 25.1.1. Prośba o podanie banku beneficjenta w języku polskim 25.1.2. Prośba o podanie banku beneficjenta w języku angielskim 25.1.3. Prośba o podanie banku beneficjenta w języku niemieckim 25.2. Podanie nazwy banku i sposobu płatności 25.2.1. Podanie nazwy banku i sposobu płatności w języku polskim 25.2.2. Podanie nazwy banku i sposobu płatności w języku angielskim 25.2.3. Podanie nazwy banku i sposobu płatności w języku niemieckim 25.3. Zawiadomienie o wysłaniu faktury 25.3.1. Zawiadomienie o wysłaniu faktury w języku polskim 25.3.2. Zawiadomienie o wysłaniu faktury w języku angielskim 25.3.3. Zawiadomienie o wysłaniu faktury w języku niemieckim 2 5.4. Potwierdzenie otrzymania faktury 25.4.1. Potwierdzenie otrzymania faktury w języku polskim 25.4.2. Potwierdzenie otrzymania faktury w języku angielskim 25.4.3. Potwierdzenie otrzymania faktury w języku niemieckim 25.5. Zawiadomienie o błędzie w wystawionej fakturze 25.5.1. Zawiadomienie obłędzie w wystawionej fakturze w języku polskim 25.5.2. Zawiadomienie o błędzie w wystawionej fakturze w języku angielskim 25.5.3. Zawiadomienie o błędzie w wystawionej fakturze w języku niemieckim 25.6. Zawiadomienie o korekcie faktury 25.6.1. Zawiadomienie o korekcie faktury w języku polskim 25.6.2. Zawiadomienie o korekcie faktury w języku angielskim 25.6.3. Zawiadomienie o korekcie faktury w języku niemieckim 25.7. Zawiadomienie o anulowaniu wystawionej faktury 25.7.1. Zawiadomienie o anulowaniu wystawionej faktury w języku polskim 25.7.2. Zawiadomienie o anulowaniu wystawionej faktury w języku angielskim 25.7.3. Zawiadomienie o anulowaniu wystawionej faktury w języku niemieckim 25.8. Zawiadomienie o wystawieniu faktury korygującej 25.8.1. Zawiadomienie o wystawieniu faktury korygującej w języku polskim 25.8.2. Zawiadomienie o wystawieniu faktury korygującej w języku angielskim 25.8.3. Zawiadomienie o wystawieniu faktury korygującej w języku niemieckim 26. Nota kredytowa - rozliczenie usług agenta 26.1. Nota kredytowa w języku polskim 26.2. Nota kredytowa w języku angielskim 26.3. Nota kredytowa w języku niemieckim 27. Zmiana terminu płatności 27.1. Zmiana terminu płatności w języku polskim 27.2. Zmiana terminu płatności w języku angielskim 27.3. Zmiana terminu płatności w języku niemieckim 28. Odpowiedź na prośbę o przełożenie terminu zapłaty 28.1. Odpowiedź na prośbę o przełożenie terminu zapłaty w języku polskim 28.2. Odpowiedź na prośbę o przełożenie terminu zapłaty w języku angielskim 28.3. Odpowiedź na prośbę o przełożenie terminu zapłaty w języku niemieckim 29. Wezwanie do zapłaty 29.1. Wezwanie do zapłaty w języku polskim 29.2. Wezwanie do zapłaty w języku angielskim 29.3. Wezwanie do zapłaty w języku niemieckim 30. Potwierdzenie dokonania zapłaty 30.1. Potwierdzenie dokonania zapłaty w języku polskim 30.2. Potwierdzenie dokonania zapłaty w języku angielskim 30.3. Potwierdzenie dokonania zapłaty w języku niemieckim 31. Reklamacje 31.1. Reklamacja w języku polskim 31.2. Reklamacja w języku angielskim 31.3. Reklamacja w języku niemieckim Rozdział III. Umowy i pisma wynikające ze stosunku pracy w firmie 1. Umowa o świadczenie usług menedżerskich (kontrakt menedżerski) 1.1. Umowa o świadczenie usług menedżerskich w języku polskim 1.2. Umowa o świadczenie usług menedżerskich w języku angielskim 1.3. Umowa o świadczenie usług menedżerskich w języku niemieckim 2. Umowa o pracę 2.1. Umowa o pracę w języku polskim 2.2. Umowa o pracę w języku angielskim 2.3. Umowa o pracę w języku niemieckim 3. Umowa o dzieło 3.1. Umowa o dzieło w języku polskim 3.2. Umowa o dzieło w języku angielskim 3.3. Umowa o dzieło w języku niemieckim 4. Umowa agencyjna 4.1. Umowa agencyjna w języku polskim 4.2. Umowa agencyjna w języku angielskim 4.3. Umowa agencyjna w języku niemieckim 5. Mobbing 5.1. Wzór wewnętrznej polityki antymobbingowej w języku polskim 5.2. Wzór wewnętrznej polityki antymobbingowej w języku angielskim 5.3. Wzór wewnętrznej polityki antymobbingowej w języku niemieckim 6. Umowa o zakazie konkurencji 6.1. Umowa o zakazie konkurencji w języku polskim 6.2. Umowa o zakazie konkurencji w języku angielskim 6.3. Umowa o zakazie konkurencji w języku niemieckim Rozdział IV. Spotkania i wizyty 1. Zaproszenie do złożenia wizyty 1.1. Zaproszenie do złożenia wizyty w języku polskim 1.2. Zaproszenie do złożenia wizyty w języku angielskim 1.3. Zaproszenie do złożenia wizyty w języku niemieckim 2. Prośba o dokonanie rezerwacji hotelu na czas trwania wizyty 2.1. Prośba o dokonanie rezerwacji hotelu na czas trwania wizyty w języku polskim 2.2. Prośba o dokonanie rezerwacji hotelu na czas trwania wizyty w języku angielskim 2.3. Prośba o dokonanie rezerwacji hotelu na czas trwania wizyty w języku niemieckim 3. Program wizyty 3.1. Program wizyty w języku polskim 3.2. Program wizyty w języku angielskim 3.3. Program wizyty w języku niemieckim 4. Propozycja przyjazdu 4.1. Propozycja przyjazdu w języku polskim 4.2. Propozycja przyjazdu w języku angielskim 4.3. Propozycja przyjazdu w języku niemieckim 5. Potwierdzenie wizyty 5.1. Potwierdzenie wizyty w języku polskim 5.2. Potwierdzenie wizyty w języku angielskim 5.3. Potwierdzenie wizyty w języku niemieckim 6. Przełożenie wizyty 6.1. Przełożenie wizyty w języku polskim 6.2. Przełożenie wizyty w języku angielskim 6.3. Przełożenie wizyty w języku niemieckim 7. Nieprzyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty 7.1. Nieprzyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty w języku polskim 7.2. Nieprzyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty w języku angielskim 7.3. Nieprzyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty w języku niemieckim 8. Podziękowanie za przyjęcie 8.1. Podziękowanie za przyjęcie w języku polskim 8.2. Podziękowanie za przyjęcie w języku angielskim 8.3. Podziękowanie za przyjęcie w języku niemieckim Rozdział V. Inne dokumenty, pisma i materiały promocyjne 1. Informacja o zmianie w firmie 1.1. Informacja o zmianie adresu i siedziby firmy 1.1.1. Informacja o zmianie adresu i siedziby firmy w języku polskim 1.1.2. Informacja o zmianie adresu i siedziby firmy w języku angielskim 1.1.3. Informacja o zmianie adresu i siedziby firmy w języku niemieckim 1.2. Informacja o zmianie numeru telefonu 1.2.1. Informacja o zmianie numeru telefonu w języku polskim 1.2.2. Informacja o zmianie numeru telefonu w języku angielskim 1.2.3. Informacja o zmianie numeru telefonu w języku niemieckim 1.3. Informacja o zmianie formy prawnej firmy 1.3.1. Informacja o zmianie formy prawnej firmy w języku polskim 1.3.2. Informacja o zmianie formy prawnej firmy w języku angielskim 1.3.3. Informacja o zmianie formy prawnej firmy w języku niemieckim 1.4. Informacja o zmianach personalnych w firmie 1.4.1. Informacja o zmianach personalnych w firmie w języku polskim 1.4.2. Informacja o zmianach personalnych w firmie w języku angielskim 1.4.3. Informacja o zmianach personalnych w firmie w języku niemieckim 2. Notatka wewnętrzna 2.1. Notatka wewnętrzna w języku polskim 2.2. Notatka wewnętrzna w języku angielskim 2.3. Notatka wewnętrzna w języku niemieckim 3. Porządek dzienny zebrania 3.1. Porządek dzienny zebrania w języku polskim 3.2. Porządek dzienny zebrania w języku angielskim 3.3. Porządek dzienny zebrania w języku niemieckim 4. Protokół 4.1. Protokół w języku polskim 4.2. Protokół w języku angielskim 4.3. Protokół w języku niemieckim SŁOWNIKI Słowniczek tematyczny polsko-angielsko-niemiecki zwrotów przydatnych w prowadzeniu korespondencji handlowej i sporządzaniu dokumentów 1. Dostawa towarów 2. Gratulacje i życzenia 3. Promocja i reklama 4. Realizacja płatności 5. Reklamacje 6. Rezerwacja hotelu i samochodu 7. Sprawozdania, protokoły i notatki 8. Umowy 9. Wizyty służbowe 10. Zamówienia 11. Zapytania i oferty 12. Zatrudnienie Słownik skrótów angielskich i amerykańskich powszechnie stosowanych w korespondencji handlowej Polsko-angielski słownik skrótów powszechnie stosowanych w korespondencji handlowej Słownik skrótów niemieckich powszechnie stosowanych w korespondencji handlowej Polsko-niemiecki słownik skrótów powszechnie stosowanych w korespondencji handlowej

Sklep: Polishbookstore.pl

szukaj w Kangoo e fun24 umowy w obrocie gospodarczym 68456

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z e fun24 pl umowy w obrocie gospodarczym 68456

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.072, t2=0, t3=0, t4=0.025, t=0.073

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER