edukacyjne

- znaleziono 119720 produkty w 100 sklepach

Nowe To lubię! Klasa 6, szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik. Kształcenie kult.-liter. - 2856010186

27,10 zł

Nowe To lubię! Klasa 6, szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik. Kształcenie kult.-liter. Edukacyjne

Język polski (kl.6 sp)

Podręcznik proponuje wiele tekstów skoncentrowanych wokół podstawowej w naszej kulturze figury ludzkiego losu - homo viator - człowiek w drodze. Dominują dwa ujęcia: człowiek jako wygnaniec z raju i człowiek w dążeniu do doskonałości. Znajdujemy tu teksty skierowane do dzieci i młodzieży.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Podręcznik do języka polskiego- TO LUBIĘ! Ćwiczenia językowe. Klasa II gimnazjum - 2824304270

8,40 zł

Podręcznik do języka polskiego- TO LUBIĘ! Ćwiczenia językowe. Klasa II gimnazjum Edukacyjne

Beletrystyka

W klasie drugiej gimnazjum organizujemy pracę nad tekstem realizującym różne funkcje: informacyjną, wartościującą, perswazyjną. Zachęcamy do rozmów, dyskusji, sporów, negocjacji. Pokazujemy różnice między stylami. Zachęcając uczniów do pisania, zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie indywidualnego stylu ucznia.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Szkoła za pasem. Roczne przygotowanie do szkoły. Box. Kolekcja Literek, Cyferek - 2836740829

84,20 zł

Szkoła za pasem. Roczne przygotowanie do szkoły. Box. Kolekcja Literek, Cyferek Edukacyjne

Wychowanie Przedszkolne

Zestaw Szkoła za pasem. Roczne przygotowanie do szkoły (dla dziecka) zawiera: Karty pracy

Sklep: NaszaSzkolna.pl

To lubię! Klasa 4, szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik. Teksty i zadania. Książka ucznia - 2857600791

22,30 zł

To lubię! Klasa 4, szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik. Teksty i zadania. Książka ucznia Edukacyjne

Język polski

Klasa 4 to okres przejściowy od nauczania początkowego do wyższego etapu edukacji. W problemowym układzie podręcznika dominują tematy dotyczące spraw najbliższych dzieciom. Ważne są nie tylko teksty językowe - literackie i nieliterackie, ale również ikonografia - obrazy. Wystarczy zaś podłożyć pod sformułowania ze spisu treści w Książce Ucznia sensy oczywiste dla dorosłych, by zauważyć, że ramę stanowi czas, wypełniają ją zaśproblemy przestrzeni fizycznej i przestrzeni serca.

Sklep: Booknet.net.pl

LO TO LUBIĘ 3 JĘZYKOWE - 2151450349

17,76 zł

LO TO LUBIĘ 3 JĘZYKOWE EDUKACYJNE

Główna > Główna/Podręczniki

Podręcznik ten, to ostatni z opracowanego przez zespół dr Z.A. Kłakówny dziewięcioletniego cyklu książek szkolnych. Podzielony został na rozdziały o takich samych tytułach, jak w książce do kształcenia kulturowo-literackiego. Tym razem szczególną perspektywę oglądowi interesujących Autorów zagadnień nadaje formuła: CEL I SENS ŻYCIA W PERSPEKTYWIE ŻYCIOWYCH WYBORÓW. W obserwacjach języka kwestie te wiążą się z pytaniami o skuteczność i etyczność wypowiedzi.

Sklep: kup-ksiazke.pl

Nowe To Lubię! Klasa 6, szkoła podstawowa. Język polski. Zeszyt ćwiczeń - 2856010170

18,60 zł

Nowe To Lubię! Klasa 6, szkoła podstawowa. Język polski. Zeszyt ćwiczeń Edukacyjne

Język polski (kl.6 sp)

Nowe To lubię! to podręczniki do kształcenia kulturowo-językowego oraz do kształcenia kulturowo-literackiego z nową szatą graficzną oraz zaktualizowanymi materiałami i tekstami związanymi z teraźniejszością, które uwzględniają współczesne realia cywilizacyjne. Program nauczania realizowany przez To lubię! nie zmienił się. Nowe podręczniki są w dalszym ciągu jego wykładnikiem, odpowiadają natomiast zmieniającej się sytuacji kulturowej. Podręczniki do kształcenia kulturowo-literackiego (klasa: IV, V i VI) podzielone są na sześć rozdziałów, których tytuły i treści zostały ściśle skorelowane z częścią do kształcenia kulturowo-językowego. Wszystkie prezentowane w nich zagadnienia (podobnie jak w podręczniku To lubię! ) są przedstawione w sposób problemowy. Kolejnym ułatwieniem są oznaczenia graficzne w postaci ikon, które wskazują rodzaje oraz poziomy trudności i poszczególnych zadań. Dodatkowym atutem książek jest bogata i kolorowa szata graficzna.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Szkoła za pasem Box pełny. Pełny. Kolekcja - 2856240965

97,80 zł

Szkoła za pasem Box pełny. Pełny. Kolekcja Edukacyjne

Wychowanie Przedszkolne

Zestaw poszerzony pakietu Szkoła za pasem. Roczne przygotowanie do szkoły (dla dziecka) zawiera: Karty pracy zeszyt 1 Karty pracy zeszyt 2 Karty pracy zeszyt 3 Karty pracy zeszyt 4 Kolekcja literek. Przygotowanie do nauki czytania i pisania Kolekcja cyferek. Wprowadzenie w świat cyfr i znaków matematycznych Kolekcja łamigłówek. Gimnastyka umysłu cz. 1 i 2 Karty pracy Szkoła za pasem to skompensowane środki dydaktyczne przeznaczone dla dziecka, podzielone na cztery zeszyty po pięćdziesiąt barwnych kart z perforacją, które zawierają: ćwiczenia graficzne i manualne (w tym wielokrotnego powtórzenia, dzięki użyciu ruchomej folii) ćwiczenia kształcące mowę i myślenie logiczne ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej ćwiczenia matematyczne ćwiczenia diagnostyczne.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Szkoła za pasem. Box Poszerzony 2 kolekcja - 2836740061

84,20 zł

Szkoła za pasem. Box Poszerzony 2 kolekcja Edukacyjne

Wychowanie Przedszkolne

Zestaw poszerzony pakietu Szkoła za pasem. Roczne przygotowanie do szkoły (dla dziecka) zawiera: Karty pracy zeszyt 1 Karty pracy zeszyt 2 Karty pracy zeszyt 3 Karty pracy zeszyt 4 Kolekcja łamigłówek cz. 1 i 2 Karty pracy Szkoła za pasem to skompensowane środki dydaktyczne przeznaczone dla dziecka, podzielone na cztery zeszyty po pięćdziesiąt barwnych kart z perforacją, które zawierają: ćwiczenia graficzne i manualne (w tym wielokrotnego powtórzenia, dzięki użyciu ruchomej folii) ćwiczenia kształcące mowę i myślenie logiczne ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej ćwiczenia matematyczne ćwiczenia diagnostyczne. Kolekcja łamigłówek stanowi rozszerzenie zadań zamieszczonych w kartach pracy Szkoła za pasem. Kolejne zadania są skorelowane z tematyką kompleksową tego pakietu, ale mogą być wykorzystywane oddzielnie, bez względu na pracę z pakietem.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

To lubię ! 5. Podręcznik - 2825724507

21,50 zł

To lubię ! 5. Podręcznik Edukacyjne

Język polski

Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej.

Sklep: Booknet.net.pl

To lubię! Klasa 3, gimnazjum. Język polski. Podręcznik - 2858183676

27,10 zł

To lubię! Klasa 3, gimnazjum. Język polski. Podręcznik Edukacyjne

Język polski (kl.3 gim.)

W klasie trzeciej gimnazjum problematyka rozważań koncentruje się wokół trzech tekstów literatury: Don Juana, Fausta i Hamleta.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

TO LUBIĘ! KL 5 PODRĘCZNIK - 2151453132

13,35 zł

TO LUBIĘ! KL 5 PODRĘCZNIK EDUKACYJNE

Główna > Główna/Wyprzedaż

Od klasy V poczynając, problematykę podejmowaną w ramach kształcenia kulturowo-literackiego wyznaczają mity, które są traktowane jako zapis podstawowych, uniwersalnych pytań i egzystencjalnych sytuacji. Najpierw idą mity o stworzeniu świata. W podręczniku znajdujemy jednak różne przykłady odpowiedzi na pytanie, jak powstał świat w różnie wyrażanej formie. Inny bywa tylko język różnych tekstów podejmujących ten sam temat.

Sklep: kup-ksiazke.pl

Szkoła za pasem. Box Poszerzony 2 kolekcja - 2836766475

79,20 zł

Szkoła za pasem. Box Poszerzony 2 kolekcja Edukacyjne

Książki > Podręczniki szkolne i książki edukacyjne > Wychowanie Przedszkolne

Zestaw poszerzony pakietu Szkoła za pasem. Roczne przygotowanie do szkoły (dla dziecka) zawiera: Karty pracy zeszyt 1 Karty pracy zeszyt 2 Karty pracy zeszyt 3 Karty pracy zeszyt 4 Kolekcja łamigłówek cz. 1 i 2 Karty pracy Szkoła za pasem to skompensowane środki dydaktyczne przeznaczone dla dziecka, podzielone na cztery zeszyty po pięćdziesiąt barwnych kart z perforacją, które zawierają: ćwiczenia graficzne i manualne (w tym wielokrotnego powtórzenia, dzięki użyciu ruchomej folii) ćwiczenia kształcące mowę i myślenie logiczne ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej ćwiczenia matematyczne ćwiczenia diagnostyczne. Kolekcja łamigłówek stanowi rozszerzenie zadań zamieszczonych w kartach pracy Szkoła za pasem. Kolejne zadania są skorelowane z tematyką kompleksową tego pakietu, ale mogą być wykorzystywane oddzielnie, bez względu na pracę z pakietem.

Sklep: Rema.com.pl

To lubię! Klasa 5, szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik - ćwiczenia językowe. Książka ucznia - 2857600792

12,20 zł

To lubię! Klasa 5, szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik - ćwiczenia językowe. Książka ucznia Edukacyjne

Język polski

W klasie 5 akcent pada na rozpoznanie okoliczności mówienia. Obserwacji podlegają wypowiedzi z intencją jasną, ale szerzej prezentowane są te, w których intencja jest ukryta. Ćwiczenia zwracają uwagę na reguły kulturowych zachowań, które zależą od typu kontaktów (prywatność, półoficjalność), ról społecznych pełnionych przez współrozmówców oraz obyczajowości. PODRĘCZNIK dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego na podstawie recenzji rzeczoznawców.

Sklep: Booknet.net.pl

Drewniana kostka edukacyjna "Skrzynka odkrywcy", E1802-Hape - zabawki edukacyjne - 2825383417

179,50 zł

Drewniana kostka edukacyjna "Skrzynka odkrywcy", E1802-Hape - zabawki edukacyjne Hape

Dla dziecka\Zabawki\Zabawki edukacyjne\Pozostałe zabawki edukacyjne

Sklep: ZieloneZabawki.pl

Drewniana kostka edukacyjna "Na farmie", KidKraft - zabawki edukacyjne - 2825383640

229,90 zł

Drewniana kostka edukacyjna "Na farmie", KidKraft - zabawki edukacyjne KidKraft

Dla dziecka\Zabawki\Zabawki edukacyjne\Pozostałe zabawki edukacyjne

Sklep: ZieloneZabawki.pl

szukaj w Kangoo edukacyjne

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z edukacyjne

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.135, t2=0, t3=0, t4=0.02, t=0.135

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER