elektroenergetyczna automatyka zabezp.

- znaleziono 102 produkty w 29 sklepach

Przewód ognioodporny HDGS 3x1,5 E90 300/500V - 2832525357

6,66 zł

Przewód ognioodporny HDGS 3x1,5 E90 300/500V ELPAR

Kable i przewody > Pozostałe przewody

TYP: ELEKTROENERGETYCZNY Budowa: Przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych jednodrutowych lub wielodrutowych o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, z żyłą ochronną, o trwałości izolacji przy bezpośrednim działaniu płomienia przez 180 min. (wg normy DIN VDE 0472 część 814), oraz o prawidłowym funkcjonowaniu kabla w czasie pożaru przez przynajmniej 90 min. (wg normy PN-EN-50200). Zastosowanie: Przeznaczone do stosowania jako przewody zasilające i sygnalizacyjne w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych (hotele, szpitale, biura, porty lotnicze, centra handlowe, obiekty przemysłowe itp.). Przewody ognioodporne instalacyjne i sygnalizacyjne produkowane są z tworzyw nie wydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów. Trwałość izolacji kabla wynosi FE180 /3h, 750 C/, a podtrzymanie funkcji 90 min., zapewniając dopływ energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować przez pewien czas w warunkach pożaru. Zalecane do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, wyciągach dymu, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych DSO, kontrolnych, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarniczej oraz w innych obwodach zapewniających bezpieczeństwo. Przewody sygnalizacyjne ognioodporne stosowane są w instalacjach p.poż. zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. *Mimo wszelkich starań rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny

Sklep: el-mar.sklep.pl

Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej - 2857606992

25,80 zł

Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej WNT

Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaEnergetyka. ElektrykaSzkoły policealne. Szkoły wyższe

Niniejsza książka jest zmodyfikowaną wersją podręcznika z 1976 roku pt. ?Podstawy obliczeń aparatów elektroenergetycznych?, opracowanego przez autorów wspólnie z nieżyjącym już Andrzejem Au i zainicjowanego przez profesora Jerzego Kryńskiego,Twórcę w latach 1953-1970 szkoły aparatów elektrycznych na Politechnice Warszawskiej.Autorzy przedstawiają w niej podstawy obliczeń, diagnozowania i związanych z tym badań przede wszystkim w odniesieniu do torów prądowych, napędów i mechanizmów łączników elektroenergetycznych oraz ich układów izolacyjnych. Omawiają obwody magnetyczne i elektromagnesy stosowane w aparatach elektrycznych. W swoich rozważaniach uwzględniają powszechne dziś wspomaganie komputerowe obliczeń, konstruowania i badań aparatury rozdzielczej.

Sklep: Booknet.net.pl

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji - 2619310297

52,00 zł

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji Politechnika Warszawska

ELEKTRO

Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych. Przedstawiono niezbędne narzędzia komputerowe służące do tworzenia rysunków płaskich i przestrzennych, ich zapisu, edycji rysunków i modyfikacji. Podano opis graficznego programu do zapisu układów elektrycznych i elektroenergetycznych. Ostatni blok stanowią zadania kontrolne. Do podręcznika dołączono dwie płyty z programami AutoCAD i WSCAD. Spis treści : Przedmowa Wykaz ważniejszych oznaczeń Wstęp 1. Graficzne odwzorowanie elementów przestrzennych na płaszczyźnie 1.1. Rzutowanie jako podstawowa metoda odwzorowań zbiorów E3 na płaszczyznę 1.1.1. Rzutowanie środkowe i równoległe w zapisie konstrukcji 1.1.2. Niezmienniki rzutu równoległego 1.1.3. Rzuty aksonometryczne jako wyodrębniona metoda rzutowania równoległego 1.1.4. Układy aksonometryczne 1.2. Odwzorowania trójwymiarowe w rzutach prostokątnych 1.2.1. Odwzorowanie punktów 1.2.2. Odwzorowanie prostych 1.2.3. Wzajemne położenie prostych 1.2.4. Odwzorowanie płaszczyzn 1.3. Elementy przynależne i równoległe w rzutowaniu prostokątnym 1.3.1. Przynależność punktu do prostej i prostej do płaszczyzny 1.3.2. Przynależność punktu do płaszczyzny 1.3.3. Równoległość prostych oraz prostej do płaszczyzny 1.3.4. Równoległość płaszczyzn 1.4. Prostopadłość prostych i płaszczyzn 1.4.1. Prostopadłość prostych 1.4.2. Prostopadłość prostej do płaszczyzny 1.4.3. Prostopadłość płaszczyzn 2. Przekroje i przenikanie obiektów płaskich i przestrzennych 2.1. Budowa brył trójwymiarowych, stojących na rzutniach 2.2. Elementy wspólne 2.2.1. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 2.2.2. Punkty przebicia figur płaskich prostą 2.2.3. Przenikanie figur płaskich 2.3. Przekroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi 2.4. Przekroje i przenikanie wielościanów 2.4.1. Transformacja układu odniesienia 2.4.2. Przekroje wielościanów dowolną płaszczyzną 2.4.3. Przenikanie wielościanów 3. Odwzorowania powierzchni obrotowych II stopnia w rzutach prostokątnych 3.1. Rzuty punktów leżących na powierzchniach brył obrotowych 3.1.1. Punkty leżące na powierzchni bocznej walca 3.1.2. Punkty leżące na powierzchni bocznej stożka 3.1.3. Punkty leżące na powierzchni sferycznej 3.2. Przekroje brył obrotowych płaszczyznami rzutującymi 3.2.1. Przekrój walca płaszczyzną rzutującą 3.2.2. Przekrój stożka płaszczyzną rzutującą 3.2.3. Przekrój sfery płaszczyzną rzutującą 4. Konstrukcja i jej zapis 4.1. Pojęcia podstawowe 4.2. Zasady zapisu konstrukcji 4.3. Rodzaje zapisu konstrukcji, formaty arkuszy i podziałki rysunkowe 4.4. Metody odwzorowania graficznego zapisu postaci konstrukcyjnej i układu wymiarów 4.4.1. Metody rzutowania w graficznym zapisie konstrukcji 4.4.2. Graficzny zapis postaci konstrukcyjnej 4.4.3. Graficzny zapis układu wymiarów 5. Graficzny zapis połączeń konstrukcyjnych 5.1. Połączenia rozłączne 5.1.1. Uproszczenia zapisu połączeń rozłącznych 5.1.2. Połączenia rozłączne gwintowane 5.1.3. Uproszczenia w przedstawianiu części rozłącznych w połączeniach gwintowanych 5.2. Połączenia nierozłączne 5.2.1. Połączenia lutowane 5.2.2. Połączenia spawane i zgrzewane 6. Rysunki złożeniowe i wykonawcze 7. AutoCAD

Sklep: Księgarnia Techniczna

Poradnik montera elektryka Tom 2 - 2844822586

89,00 zł

Poradnik montera elektryka Tom 2 wydawnictwo naukowe pwn

Nauki techniczne, rolnicze, leśne >Technika

Drugi tom Poradnika obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (w tym pomiary, sterowanie i sygnalizację), elektrotermię (z uwzględnieniem różnych metod nagrzewania, np. rezystancyjnych, promiennikowych, łukowych, pojemnościowych, indukcyjnych, mikrofalowych, plazmowych, elektrodowych i laserowych), technikę świetlną (w tym m.in. dokumentację projektową i układy sterowania), oświetlenia zewnętrzne oraz akumulatory jako źródła energii. Przy omawianiu poszczególnych tematów podano także praktyczne informacje, dotyczące montażu i uruchomienia omawianego sprzętu, jego eksploatacji, konserwacji oraz wymagań, jakie powinien spełniać ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy....

Sklep: Prolibri.pl

Poradnik montera elektryka Tom 2 - 2857785710

79,20 zł

Poradnik montera elektryka Tom 2 PWN Wydawnictwo Naukowe

Energetyka. ElektrykaPoradniki. Informatory. SpisySzkoły policealne. Szkoły wyższe

Drugi tom Poradnika obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (w tym pomiary, sterowanie i sygnalizację), elektrotermię (z uwzględnieniem różnych metod nagrzewania, np. rezystancyjnych, promiennikowych, łukowych, pojemnościowych, indukcyjnych, mikrofalowych, plazmowych, elektrodowych i laserowych), technikę świetlną (w tym m.in. dokumentację projektową i układy sterowania), oświetlenia zewnętrzne oraz akumulatory jako źródła energii. Przy omawianiu poszczególnych tematów podano także praktyczne informacje, dotyczące montażu i uruchomienia omawianego sprzętu, jego eksploatacji, konserwacji oraz wymagań, jakie powinien spełniać ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Sklep: Booknet.net.pl

Poradnik montera elektryka Tom 2 - 2825695103

44,50 zł

Poradnik montera elektryka Tom 2 WNT

Energetyka. ElektrykaPoradniki. Informatory. SpisySzkoły policealne. Szkoły wyższePodręczniki

Drugi tom Poradnika obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (w tym pomiary, sterowanie i sygnalizację), elektrotermię (z uwzględnieniem różnych metod nagrzewania, np. rezystancyjnych, promiennikowych, łukowych, pojemnościowych, indukcyjnych, mikrofalowych, plazmowych, elektrodowych i laserowych), technikę świetlną (w tym m.in. dokumentację projektową i układy sterowania), oświetlenia zewnętrzne oraz akumulatory jako źródła energii. Przy omawianiu poszczególnych tematów podano także praktyczne informacje, dotyczące montażu i uruchomienia omawianego sprzętu, jego eksploatacji, konserwacji oraz wymagań, jakie powinien spełniać ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Sklep: Booknet.net.pl

EVER SPECLINE 700 SPECLINE700 - 2823471353

660,00 zł

EVER SPECLINE 700 SPECLINE700 EVER

Serwery i sieci > Zasilacze awaryjne > zasilacze awaryjne

UPS EVER SPECLINE 700 to nowatorskie urządzenia, których głównym przeznaczeniem jest zabezpieczenie pracy kotłów centralnego ogrzewania, kominków z płaszczem wodnym, układów solarnych, jak również systemów sterowania oraz automatyki, wymagających długich czasów podtrzymania. Można je także wykorzystać do zasilania sprzętu telekomunikacyjnego (centralki, faksy) oraz systemów alarmowych.Zabezpieczają urządzenia do nich podłączone przed zanikami napięcia w sieci, chronią przed spadkami napięcia oraz eliminują możliwość uszkodzeń w wyniku przepięć w sieci elektroenergetycznej.Urządzenia te zostały przetestowane i zaaprobowane przez czołowych producentów kotłów pieców c.o.UPS EVER SPECLINE dają możliwość wydłużenia czasu podtrzymania dzięki dokładaniu (łączeniu równoległemu) dodatkowych modułów bateryjnych firmy EVER (do 3 szt.).Alternatywnym rozwiązaniem wydłużenia czasu pracy jest zastosowanie akumulatora samochodowego.Urządzenia te generują w trybie pracy bateryjnej napięcie wyjściowe o kształcie sinusoidalnym (system CDS).Link do specyfikacji: http://ever.eu/product/pl/ups-specline-700#tabDownloads-tab Ważne UWAGA!!! WYMAGANY ZAKUP PRZYNJAMNIEJ 1SZT BATERII MBSL700 Lub akumulatora samochodowego 12V w zaktesie 42Ah do 150Ah W zestawie nie ma kabli połączeniowych ( wymagany przekrój minimum 10mm ) Najbardziej odpowiednie akumulatory do tego typu zastosowań: Akumulatory VRLA to urządzenia bezobsługowe nowej generacji. Wykonane są w technologii AGM , gdzie elektrolit jest uwięziony w separatorach z włókna szklanego) lub żelowej , gdzie elektrolit jest w postaci żelu. Ich żywotność sięga nawet 15 lat. Znajdują zastosowania przede wszystkim przy pracy buforowej (UPS-y, centrale telefoniczne, oświetlenie awaryjne itp) oraz przy pracy cyklicznej   (źródłem zasilania urządzenia jest akumulator). Funkcje specjalne - Funkcja Cool Battery Charging - Zimny start - Sygnalizacja akustyczna - Możliwość podłączenia do 3 modułów bateryjnych - Sygnalizacja optyczna (diody LED) - System Clear Digital Sinus (CDS) - Synchronizacja z siecią - Mikroprocesorowa kotrola wszystkich parametrów - System pasywnych filtrów sieciowych - Wygodny i uniwersalny sposób podłączania okablowania Wymagania środowiskowe - Temperatura pracy: od 0 do 35 stopni C - Temperatura przechowywania: od 0 do 45 stopni C - Wilgotność względna w czasie pracy: od 20 do 80% - Wilgotność względna w czasie przechowywania: od 20 do 95% - Wysokość n.p.m: do 1000 m Wymiary - Wysokość: 365 mm - Szerokość: 118 mm - Głębokość: 125 mm Pozostałe parametry - Max. Moc wyjśćiowa 400W - Znamionowa moc wyjśćiowa: 200W - Bezpieczniki: szklany 5x20 mm 5A i Unival 19 mm 40A Praca sieciowa: - Napięcie wejściowe: ~184 V ÷ ~264 V

Sklep: specmedia.pl

EVER SPECLINE 1000 SPECLINE1000 - 2823471441

928,00 zł

EVER SPECLINE 1000 SPECLINE1000 EVER

Serwery i sieci > Zasilacze awaryjne > zasilacze awaryjne

UPS SPECLINE 1000 to nowatorskie urządzenia, których głównym przeznaczeniem jest zabezpieczenie pracy kotłów centralnego ogrzewania, kominków z płaszczem wodnym, układów solarnych, jak również systemów sterowania oraz automatyki, wymagających długich czasów podtrzymania. Można je także wykorzystać do zasilania sprzętu telekomunikacyjnego (centralki, faksy) oraz systemów alarmowych. Zabezpieczają urządzenia do nich podłączone przed zanikami napięcia w sieci, chronią przed spadkami napięcia oraz eliminują możliwość uszkodzeń w wyniku przepięć w sieci elektroenergetycznej.Urządzenia te zostały przetestowane i zaaprobowane przez czołowych producentów kotłów pieców c.o. UPS EVER SPECLINE 1000 dają możliwość wydłużenia czasu podtrzymania dzięki dokładaniu (łączeniu równoległemu) dodatkowych modułów bateryjnych firmy EVER (do 5 szt.). Alternatywnym rozwiązaniem wydłużenia czasu pracy jest zastosowanie akumulatora samochodowego.Urządzenia te generują w trybie pracy bateryjnej napięcie wyjściowe o kształcie sinusoidalnym (system CDS).Link do specyfikacji: http://ever.eu/product/pl/ups-specline-1000#tabDownloads-tabW zestawie nie ma kabli połączeniowych ( wymagany przekrój minimum 10 mm ) W zestawie brak modułu bateryjnego! Funkcje specjalne - Zabezpieczenie nadprądowe - System Clear Digital Sinus (CDS) - Synchronizacja z siecią -

Sklep: specmedia.pl

Sieci średnich napięć - 2857836013

70,30 zł

Sieci średnich napięć PWN Wydawnictwo Naukowe

Szkoły policealne. Szkoły wyższeEnergetyka. Elektryka

W elektrotechnice znana jest dobrze jedna z najważniejszych zasad: ?Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze w każdej instalacji elektrycznej?. Układy automatyki zabezpieczeniowej w sieciach elektrycznych to skomplikowane urządzenia techniczne, obecnie wykonywane prawie wyłącznie z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, które umożliwiają maksymalną ochronę przed skutkami zakłóceń. Chociaż zabezpieczenia nie są środkiem ochrony od porażeń i innych oddziaływań na ludzi, to ich prawidłowa konstrukcja i nastawienia przyczyniają się do technicznego bezpieczeństwa urządzeń, a przez to do bezpieczeństwa ludzi. Książka dr. inż. Witolda Hoppela traktuje właśnie o tym istotnym zagadnieniu. Jest też zwieńczeniem jego wieloletniej pracy zawodowej ? jako wybitnego nauczyciela akademickiego ? całe życie związanego z Politechniką Poznańską, ale również praktyka. Był jednym z głównych twórców systemu zabezpieczeń CZIP powszechnie stosowanego w polskich sieciach SN. Autor jest także wieloletnim szkoleniowcem koncernów energetycznych. Autor w książce zebrał swój cały dorobek naukowy oraz praktyczny i opisał problematykę sieci średnich napięć na 3 płaszczyznach: 1) sposoby pracy punktu neutralnego sieci SN,2) ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim,3) dobór nastaw zabezpieczeń.Prezentowana książka znajdzie z pewnością uznanie i wielu Czytelników pośród projektantów i użytkowników sieci elektroenergetycznych, inżynierów elektryków, dystrybutorów energii elektrycznej, ale także wśród studentów kierunków elektrotechnika czy energetyka.

Sklep: Booknet.net.pl

Poradnik montera elektryka Tom 2 - 2848938059

63,66 zł

Poradnik montera elektryka Tom 2 Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura > Lit. fachowa

Drugi tom Poradnika obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (w tym pomiary, sterowanie i sygnalizację), elektrotermię (z uwzględnieniem różnych metod nagrzewania, np. rezystancyjnych, promiennikowych, łukowych, pojemnościowych, indukcyjnych, mikrofalowych, plazmowych, elektrodowych i laserowych), technikę świetlną (w tym m.in. dokumentację projektową i układy sterowania), oświetlenia zewnętrzne oraz akumulatory jako źródła energii. Przy omawianiu poszczególnych tematów podano także praktyczne informacje, dotyczące montażu i uruchomienia omawianego sprzętu, jego eksploatacji, konserwacji oraz wymagań, jakie powinien spełniać ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Przewód LgY 1x0,75mm Czerwony / LxLGY11 - 2859686229

1,50 zł

Przewód LgY 1x0,75mm Czerwony / LxLGY11

Przewody elektryczne

Przewód LgY/H05V-K 1x0.75, czerwony Przewody instalacyjne jednożyłowe o żyle miedzianej oraz o izolacji polwinitowej przeznaczone są do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w klimacie umiarkowanym.Powszechnie stosowane są we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urządzeniach automatyki oraz w instalacjach elektrycznych wewnątrz budynków. Cena za 1mb Ilość na rolce: 100m Jednostka miary: mb Ilość minimalna zakupu 1mb

Sklep: Sklep-elektronik.pl

PORADNIK MONTERA ELEKTRYKA TOM 2 - 2860160536

163,79 zł

PORADNIK MONTERA ELEKTRYKA TOM 2 WYDAWCA

Książki > Książki naukowe i popularnonaukowe > Technika, nauki techniczne

PORADNIK MONTERA ELEKTRYKA TOM 2 Drugi tom  Poradnika  obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (w tym pomiary, sterowanie i sygnalizację), elektrotermię (z uwzględnieniem różnych metod nagrzewania, np. rezystancyjnych, promiennikowych, łukowych, pojemnościowych, indukcyjnych, mikrofalowych, plazmowych, elektrodowych i laserowych), technikę świetlną (w tym m.in. dokumentację projektową i układy sterowania), oświetlenia zewnętrzne oraz akumulatory jako źródła energii. Przy omawianiu poszczególnych tematów podano także praktyczne informacje, dotyczące montażu i uruchomienia omawianego sprzętu, jego eksploatacji, konserwacji oraz wymagań, jakie powinien spełniać ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Sklep: ksiazkitanie.pl

Przewód ognioodporny PH90 HDGS 3x2,5 żo 300/500V /bębnowy/ - 2860914719

13,80 zł

Przewód ognioodporny PH90 HDGS 3x2,5 żo 300/500V /bębnowy/ BITNER

INSTALACJE ELEKTRYCZNE > Kable i przewody ppoż. > Elektroenergetyczne bezhalogenowe i ognioodporne

Przewody ognioodporne bezhalogenowe HDGS zalecane są do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiania, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, DSO, kontrolnych, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarniczej oraz w innych obwodach zapewniających bezpieczeństwo. W warunkach pożaru przewody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90) oraz trwałość izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów. Przewody nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków. Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -25 EAN: 5902814482728 Ekran: Nie Element nośny: Brak Identyfikacja żył: Kolor Indeks producenta: 1195 002 23 Izolacja żyły: Guma (silikon) Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Kolor izolacji: Czerwony Liczba żył: 3 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 90 Materiał powłoki zewnętrznej: Inne Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Napięcie znamionowe U [V]: 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 300 Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie Pancerz/zbrojenie: Brak Powłoka ołowiana: Nie Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 9.6000 Przybliżona waga kabla [kg/km]: 135 seria: HDGS Wytrzymałość (trwałość) izolacji: PH 90 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 2.5000 Żyła ochronna: Tak Żyła uziemiająca: Nie

Sklep: Sklep-ppoz.pl

Przewód ognioodporny PH90 HDGS 5x2,5 żo 300/500V /bębnowy/ - 2860914721

22,90 zł

Przewód ognioodporny PH90 HDGS 5x2,5 żo 300/500V /bębnowy/ TECHNOKABEL

INSTALACJE ELEKTRYCZNE > Kable i przewody ppoż. > Elektroenergetyczne bezhalogenowe i ognioodporne

Przewody ognioodporne bezhalogenowe HDGS zalecane są do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiania, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, DSO, kontrolnych, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarniczej oraz w innych obwodach zapewniających bezpieczeństwo. W warunkach pożaru przewody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90) oraz trwałość izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów. Przewody nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków. Bariera ochronna: Brak Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -25 EAN: 5902814492260 Ekran: Nie Element nośny: Brak Identyfikacja żył: Kolor Indeks producenta: 1195 011 23 Izolacja żyły: Guma (silikon) Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Kolor izolacji: Czerwony Liczba żył: 5 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 90 Materiał powłoki zewnętrznej: Inne Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Napięcie znamionowe U [V]: 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 300 Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie Pancerz/zbrojenie: Brak Powłoka ołowiana: Nie Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 11.8000 Przybliżona waga kabla [kg/km]: 219 seria: HDGS Wytrzymałość (trwałość) izolacji: PH 90 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 2.5000 Żyła ochronna: Tak Żyła uziemiająca: Nie

Sklep: Sklep-ppoz.pl

Przewód ognioodporny PH90 HDGS 2x2,5 300/500V /bębnowy/ - 2860916016

9,10 zł

Przewód ognioodporny PH90 HDGS 2x2,5 300/500V /bębnowy/ BITNER

INSTALACJE ELEKTRYCZNE > Kable i przewody ppoż. > Elektroenergetyczne bezhalogenowe i ognioodporne

Przewody ognioodporne bezhalogenowe HDGS zalecane są do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiania, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, DSO, kontrolnych, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarniczej oraz w innych obwodach zapewniających bezpieczeństwo. W warunkach pożaru przewody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90) oraz trwałość izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów. Przewody nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków. Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -25 Ekran: Nie Element nośny: Brak Identyfikacja żył: Kolor Indeks producenta: HDGS-2X2,5 Izolacja żyły: Guma (silikon) Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Kolor izolacji: Czerwony Liczba żył: 2 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 90 Materiał powłoki zewnętrznej: Inne Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Napięcie znamionowe U [V]: 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 300 Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie Pancerz/zbrojenie: Brak Powłoka ołowiana: Nie Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 9.1000 Przybliżona waga kabla [kg/km]: 103 Wytrzymałość (trwałość) izolacji: PH 90 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 2.5000 Żyła ochronna: Nie Żyła uziemiająca: Nie

Sklep: Sklep-ppoz.pl

szukaj w Kangoo elektroenergetyczna automatyka zabezp.

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z elektroenergetyczna automatyka zabezp.

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.029, t2=0, t3=0, t4=0.015, t=0.029

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2023 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER