k&n

- znaleziono 460054 produkty w 100 sklepach

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. - Praca zbiorowa - 2848484849

62,52 zł

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. - Praca zbiorowa

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Stan prawny na 10 czerwca 2014 r. Oddawany do r±k Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N. K.K. wprowadzono zmiany maj±ce na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej objęły one przede wszystkim regulację przedawnienia przestępstw okre¶lonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jak również uporz±dkowanie i doprecyzowanie przepisów tego rozdziału odnosz±cych się do osób małoletnich. K.P.K. ? bardzo istotne zmiany wynikaj± z obszernej nowelizacji z 27 wrze¶nia 2013 r. przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjn± Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karn±. K.K.S. ? uwzględniono wprowadzenie przestępstwa oszustwa dotycz±cego informacji o pojazdach wykorzystywanych wył±cznie do działalno¶ci gospodarczej podatnika przez ustawę z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. K.P.W. ? najnowsza nowelizacja ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań s±dowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w zwi±zku z tym kosztów przez wprowadzenie do systemu polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dĽwięku lub obrazu i dĽwięku. Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzysz±ce poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiaj± korzystanie ze zbioru. Zmiany, które weszły w życie między 11 marca 2014 r. a 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejd± w życie po 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejsz± czcionk±. Wykaz najważniejszych zmian: ????????????????????????????????????????????????????????? od 26 maja 2014 r. ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 538) ????????????????????????????????????????????????????????? od 2 czerwca 2014 r. oraz od 1 lipca 2015 r. ustawa z 27 wrze¶nia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) ????????????????????????????????????????????????????????? od 9 listopada 2014 r. ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 579) Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji. Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajduj± się na odwrocie stron tytułowych przed każd± ustaw±. Nazwa - Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - LexisNexis Kod ISBN - 9788327807540 Kod EAN - 9788327807540 Rok wydania - 2014 Język - polski Ilo¶ć stron - 1400 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-06-27

Sklep: InBook.pl

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. - 2824225180

53,60 zł

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. LexisNexis

Prawo

Stan prawny na 10 czerwca 2014 r.Oddawany do r±k Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.K.K.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. - 2825116498

63,00 zł

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. lexisnexis

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Stan prawny na 10 czerwca 2014 r.Oddawany do r±k Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.K.K.

Sklep: Prolibri.pl

Zbiór karny 2014 K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P - 2857701381

56,10 zł

Zbiór karny 2014 K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P LexisNexis

¬ródła prawa. Ustawy i kodeksyPrawo karne

Zbiór karny 2014Kodeks karnyKodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks karny skarbowyKodeks wykroczeńKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaPostępowanie w sprawach nieletnichOdpowiedzialno¶ć podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groĽb± karyOpłaty w sprawach karnychWychowanie w trzeĽwo¶ci i przeciwdziałanie alkoholizmowiPrzeciwdziałanie narkomaniiWydanie 4, 2014Stan prawny na 1 wrze¶nia 2014 rokuWykaz najważniejszych zmian:od 9 listopada 2014 r. ? ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 579)od 25 lipca 2014 r. ? ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915)od 25 grudnia 2014 r. ? ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi±zku ze standaryzacj± niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 822)od 1 lipca 2015 r. ? ustawa z 27 wrze¶nia 2013 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji.Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajduj± się na odwrocie stron tytułowych przed każd± ustaw±.Oddawany do r±k Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.K.K. ? wprowadzono zmiany wynikaj±ce z obszernej nowelizacji z 27 wrze¶nia 2013 r.K.P.K. ? bardzo istotne zmiany wynikaj± z obszernej nowelizacji z 27 wrze¶nia 2013 r. przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjn± Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karn±.K.K.S. ? uwzględniono zmiany wprowadzone przez ustawę z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.K.W. ? uwzględniono wprowadzenie wykroczenia polegaj±cego na niespełnianiu wymagań dotycz±cych udzielenia informacji lub wydania dokumentu konsumentowi, a także inne zmiany dokonane przez ustawę z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz przez ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.K.P.W. ? wprowadzono zmiany maj±ce na celu skrócenie czasu trwania postępowań s±dowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w zwi±zku z tym kosztów, przez wprowadzenie do systemu polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dĽwięku lub obrazu i dĽwięku.Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzysz±ce poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiaj± korzystanie ze zbioru.Zmiany, które weszły w życie między 11 czerwca 2014 r. a 1 wrze¶nia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejd± w życie po 1 wrze¶nia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejsz± czcionk±.

Sklep: Booknet.net.pl

Zbiór Karny 2014. K. K. , K. P. K. , K. K. W. , K. K. S. , K. W. , K. P. W. , U. P. S. N. , U. O. P. Z. , U. O. K. , U. W - 2839824516

53,99 zł

Zbiór Karny 2014. K. K. , K. P. K. , K. K. W. , K. K. S. , K. W. , K. P. W. , U. P. S. N. , U. O. P. Z. , U. O. K. , U. W Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis

Ksi±żki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>¬ródła prawa. Ustawy i kodeksyKsi±żki>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo karn...

0x01265a0800000000

Sklep: Gigant.pl

Zbiór karny 2014 - K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P - 2857676983

56,10 zł

Zbiór karny 2014 - K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P LexisNexis

¬ródła prawa. Ustawy i kodeksyPrawo karne

Wydanie 1, 2014Stan prawny na 7 stycznia 2014 rokuWykaz najważniejszych zmian:od 9 listopada 2013 r., od 2 czerwca 2014 r. oraz od 1 lipca 2015 r. ? ustawa z 27 wrze¶nia 2013 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)od 1 stycznia 2014 r. ? ustawa z 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeĽwo¶ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1563)od 2 stycznia 2014 r. ? ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1165)Oddawany do r±k Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.K.K. ? wprowadzono instytucję opieraj±c± się na zasadach tzw. sprawiedliwo¶ci naprawczej, która będzie pozwalać na umorzenie postępowania karnego, w przypadku gdy sprawca pojedna się z pokrzywdzonym oraz naprawi szkodę wyrz±dzon± przestępstwem lub zado¶ćuczyni wyrz±dzonej krzywdzie; ponadto Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 75 § 1 k.k. ? w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwo¶ci odst±pienia przez s±d od zarz±dzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolno¶ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiaj± za tym szczególne względy ? jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.K.P.K. ? bardzo istotne zmiany wynikaj± z obszernej nowelizacji z 27 wrze¶nia 2013 r. przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjn± Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karn±; ponadto Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 426 § 2 k.p.k. ? w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwo¶ci zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zas±dzonych po raz pierwszy przez s±d odwoławczy ? został uznany za niezgodny z art. 78 w zwi±zku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.K.K.S. ? wprowadzono zmiany wynikaj±ce z obszernej nowelizacji z 27 wrze¶nia 2013 r.WYCHOWANIE W TRZE¬WO¦CI I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ? wprowadzono zmiany wynikaj±ce z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotycz±cego uchwalenia ustawy nowelizuj±cej z 4 stycznia 2013 r., która dostosowała system prawa do wcze¶niejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a ponadto wprowadziła istotne unormowania dotycz±ce postępowania w stosunku do osób nadużywaj±cych alkoholu, w szczególno¶ci ? trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeĽwo¶ci oraz organizacji izb wytrzeĽwień.Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzysz±ce poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiaj± korzystanie ze zbioru.Zmiany, które weszły w życie między 27 listopada 2013 r. a 7 stycznia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejd± w życie po 7 stycznia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejsz± czcionk±.Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji.Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajduj± się na odwrocie stron tytułowych przed każd± ustaw±.

Sklep: Booknet.net.pl

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. - 2857691693

56,10 zł

Zbiór karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. LexisNexis

¬ródła prawa. Ustawy i kodeksyPrawo karne

Stan prawny na 10 czerwca 2014 r.Oddawany do r±k Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.K.K. ? wprowadzono zmiany maj±ce na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej ? objęły one przede wszystkim regulację przedawnienia przestępstw okre¶lonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jak również uporz±dkowanie i doprecyzowanie przepisów tego rozdziału odnosz±cych się do osób małoletnich.K.P.K. ? bardzo istotne zmiany wynikaj± z obszernej nowelizacji z 27 wrze¶nia 2013 r. przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjn± Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karn±.K.K.S. ? uwzględniono wprowadzenie przestępstwa oszustwa dotycz±cego informacji o pojazdach wykorzystywanych wył±cznie do działalno¶ci gospodarczej podatnika przez ustawę z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.K.P.W. ? najnowsza nowelizacja ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań s±dowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w zwi±zku z tym kosztów przez wprowadzenie do systemu polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dĽwięku lub obrazu i dĽwięku.Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzysz±ce poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiaj± korzystanie ze zbioru.Zmiany, które weszły w życie między 11 marca 2014 r. a 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejd± w życie po 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejsz± czcionk±.Wykaz najważniejszych zmian:???????????????????????????????????????????????????????????od 26 maja 2014 r. ? ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 538)???????????????????????????????????????????????????????????od 2 czerwca 2014 r. oraz od 1 lipca 2015 r. ? ustawa z 27 wrze¶nia 2013 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)???????????????????????????????????????????????????????????od 9 listopada 2014 r. ? ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 579)Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji.Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajduj± się na odwrocie stron tytułowych przed każd± ustaw±.

Sklep: Booknet.net.pl

Zbiór karny 2014 K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P - 1897934484

57,20 zł

Zbiór karny 2014 K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P lexisnexis

Ksi±żki naukowe>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo karne

Zbiór karny 2014Kodeks karnyKodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks karny skarbowyKodeks wykroczeńKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaPostępowanie w sprawach nieletnichOdpowiedzialno¶ć podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groĽb± karyOpłaty w sprawach karnychWychowanie w trzeĽwo¶ci i przeciwdziałanie alkoholizmowiPrzeciwdziałanie narkomaniiWydanie 4, 2014Stan prawny na 1 wrze¶nia 2014 rokuWykaz najważniejszych zmian:od 9 listopada 2014 r.

Sklep: Madbooks.pl

ZbiĂłr karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. - 2843574828

55,94 zł

ZbiĂłr karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. LEXISNEXIS

Prawo / Prawo - ksiÄ…ĹĽki dla praktykĂłw

Stan prawny na 10 czerwca 2014 r. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N. K.K. – wprowadzono zmiany mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej – objęły one przede wszystkim regulację przedawnienia przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jak również uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów tego rozdziału odnoszących się do osób małoletnich. K.P.K. – bardzo istotne zmiany wynikają z obszernej nowelizacji z 27 września 2013 r. przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karną. K.K.S. – uwzględniono wprowadzenie przestępstwa oszustwa dotyczącego informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika przez ustawę z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. K.P.W. – najnowsza nowelizacja ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w związku z tym kosztów przez wprowadzenie do systemu polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku. Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Zmiany, które weszły w życie między 11 marca 2014 r. a 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszą czcionką. Wykaz najważniejszych zmian: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… od 26 maja 2014 r. – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 538) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… od 2 czerwca 2014 r. oraz od 1 lipca 2015 r. – ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… od 9 listopada 2014 r. – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 579) Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji. Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajdują się na odwrocie stron tytułowych przed każdą ustawą.

Sklep: Literacka.pl

D e s k a z k l i p e m z a m y k a n a A 4 P A N T A zielona p o d k ł a d k a z a m y k a n a - 2825422969

7,10 zł

D e s k a z k l i p e m z a m y k a n a A 4 P A N T A zielona p o d k ł a d k a z a m y k a n a PANTA PLAST

PODKŁADKI DO PISANIA

Sztywna przednia i tylnia okładka wykonana z folii PVC , wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy , na wewnętrznej stronie okładki kieszeń z folii przezroczystej , miejsce na długopis , zielona , format A4 .

Sklep: Arakom.pl

D e s k a z k l i p e m z a m y k a n a A 4 P A N T A niebieska p o d k ł a d k a z a m y k a n a - 2825422968

7,10 zł

D e s k a z k l i p e m z a m y k a n a A 4 P A N T A niebieska p o d k ł a d k a z a m y k a n a PANTA PLAST

PODKŁADKI DO PISANIA

Sztywna przednia i tylnia okładka wykonana z folii PVC , wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy , na wewnętrznej stronie okładki kieszeń z folii przezroczystej , miejsce na długopis , niebieska , format A4 .

Sklep: Arakom.pl

D e s k a z k l i p e m z a m y k a n a A 4 P A N T A niebieska p o d k ł a d k a z a m y k a n a - 2825422964

8,00 zł

D e s k a z k l i p e m z a m y k a n a A 4 P A N T A niebieska p o d k ł a d k a z a m y k a n a BIUR FOL

PODKŁADKI DO PISANIA

Sztywne okładki , sprężysty mechanizm zaciskowy umożliwiaj±cy utrzymanie jednej lub wielu kartek papieru , kieszeń na wewnętrznej stronie okładki , uchwyt na długopis .

Sklep: Arakom.pl

Zbiór cywilny PLUS 2014 - K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N., K.S. - 2857683210

61,40 zł

Zbiór cywilny PLUS 2014 - K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N., K.S. LexisNexis

¬ródła prawa. Ustawy i kodeksyPrawo cywilne

Wydanie 2, 2014Stan prawny na 10 marca 2014 rokuZbiór cywilny PLUS 2014 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty s±dowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. KSH. Prawo upadło¶ciowe i naprawcze. Komornicy s±dowi i egzekucjaK.P.C. ? wprowadzone zmiany wynikaj± z oczekuj±cej na publikację ustawy z 7 lutego 2014 r., która reguluje zagadnienia zwi±zane z nadawaniem klauzuli wykonalno¶ci niektórym tytułom egzekucyjnym, m.in. wprost dopuszczaj±c uproszczon± formę nadawania klauzuli wykonalno¶ci; uwzględniono także zmiany z ustaw oczekuj±cych na podpis Prezydenta RP w za-kresie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a także wył±czaj±ce spod egzekucji pewne ¶rodki m.in. z budżetu Unii Europejskiej.K.S.C. ? ostatnie zmiany w zakresie zwolnień od kosztów s±dowych wynikaj± z nowych ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzaj±cych zagrożenie życia, zdrowia lub wolno¶ci seksualnej innych osób oraz o rodzinnych ogrodach działkowych.K.S.H. ? uwzględniono obwieszczenie o sprostowaniu błędów.K.S.E. ? dodano ustawę o komornikach s±dowych i egzekucji wraz z aktami zmieniaj±cymi i wykonuj±cymi te ustawę oraz skorowidzem przedmiotowymSkorowidze do Kodeksów i ustaw oraz tytuliki towarzysz±ce poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiaj± korzystanie ze zbioru.Zmiany, które weszły w życie między 8 stycznia 2014 r. a 10 marca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejd± w życie po 10 marca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.Wykaz najważniejszych zmian:od 22 stycznia 2014 r. ? ustawa z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzaj±cych zagrożenie życia, zdrowia lub wolno¶ci seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r., poz. 24)po upływie 30 dni od ogłoszenia ? ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego (ustawa oczekuje na publikację w Dz.U.)po upływie 14 dni od ogłoszenia ? ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Sklep: Booknet.net.pl

Zbiór cywilny PLUS 2014 K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N. - Praca zbiorowa - 2848484284

68,42 zł

Zbiór cywilny PLUS 2014 K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N. - Praca zbiorowa

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Zbiór cywilny PLUS 2014 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo prywatne międzynarodowe Prawo wła¶ciwe dla zobowi±zań umownych (Rzym I) Prawo wła¶ciwe dla zobowi±zań pozaumownych (Rzym II) Koszty s±dowe w sprawach cywilnych Prawo o aktach stanu cywilnego Księgi wieczyste i hipoteka Kodeks spółek handlowych Prawo upadło¶ciowe i naprawcze Komornicy s±dowi i egzekucja Wydanie 3, 2014 Stan prawny na 2 wrze¶nia 2014 roku Wykaz najważniejszych zmian: od 10 kwietnia 2014 r. ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 293) od 12 sierpnia 2014 r. ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 993) od 25 grudnia 2014 r. ? ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) od 18 stycznia 2015 r. ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 945) Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji. Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajduj± się na odwrocie stron tytułowych przed każd± ustaw±. Oddawany do r±k Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N. K.C. ? znacz±ce zmiany wprowadzono now± ustaw± o prawach konsumenta i m.in. zmieniono definicję konsumenta, ujednolicono przepisy dotycz±ce odpowiedzialno¶ci za wady rzeczy sprzedanej, uregulowano zasady dochodzenia roszczeń zwi±zanych z wadliwo¶ci± rzeczy sprzedanej, a także zmodyfikowano przepisy o gwarancji przy sprzedaży. K.P.C. ? w ostatnim czasie wprowadzono liczne zmiany, z których najistotniejsze s± zwi±zane z ważnymi zmianami w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, uporz±dkowano także m.in. zagadnienia zwi±zane z nadawaniem klauzuli wykonalno¶ci niektórym tytułom egzekucyjnym, wprowadzono ograniczenia egzekucji z zasiłków dla opiekunów, umożliwiono zaskarżanie zażaleniem postanowień w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zapadłych zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. K.R.O. ? zmiany zwi±zane s± z piecz± zastępcz±. P.P.M. ? zmiana wynika z ustawy o prawach konsumenta. K.S.C. ? zmianę umożliwiaj±c± zwrot uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza w przypadku, gdy okre¶lone postępowanie wszczęto z urzędu, a wniesiona skarga okazała się skuteczna, wprowadzono w wyniku dostosowania obowi±zuj±cych przepisów do wyroku TK z 7 marca 2013 r. (SK 30/09); wyrokiem TK z 15 kwietnia 2014 r. (SK 12/13) orzeczono nie-konstytucyjno¶ć art. 34 ust. 2. K.S.H. ? zmiana jest zwi±zana z likwidacj± obowi±zku informowania urzędu skarbowego o szczegółach rejestracji spółki. K.S.E. ? zmiany dotycz± odpowiedzialno¶ci dyscyplinarnej (zawodowej) komorników i asesorów komorniczych oraz zasad powrotu do wykonywania zawodu. Skorowidze do Kodeksów oraz tytuliki towarzysz±ce poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiaj± korzystanie ze zbioru. Nazwa - Zbiór cywilny PLUS 2014 K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N. Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Miękka Wydawca - LexisNexis Kod ISBN - 9788327808370 Kod EAN - 9788327808370 Rok wydania - 2014 Język - polski Ilo¶ć stron - 1728 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-09-29

Sklep: InBook.pl

Zbiór cywilny PLUS 2014 K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N. - 2825077316

69,00 zł

Zbiór cywilny PLUS 2014 K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N. lexisnexis

Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Zbiór cywilny PLUS 2014Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnegoDochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowymKodeks rodzinny i opiekuńczyPrawo prywatne międzynarodowePrawo wła¶ciwe dla zobowi±zań umownych (Rzym I)Prawo wła¶ciwe dla zobowi±zań pozaumownych (Rzym II)Koszty s±dowe w sprawach cywilnychPrawo o aktach stanu cywilnego Księgi wieczyste i hipotekaKodeks spółek handlowychPrawo upadło¶ciowe i naprawczeKomornicy s±dowi i egzekucjaWydanie 3, 2014Stan prawny na 2 wrze¶nia 2014 rokuWykaz najważniejszych zmian:od 10 kwietnia 2014 r.

Sklep: Prolibri.pl

szukaj w Kangoo k&n

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, ŁódĽ, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

k&n

- znaleziono 2 polecane sklepy

 

sklep Rpmotorsport.pl

w rejestrze od 2006r.

tel. b/d, Jazgarzew

Czę¶ci i akcesoria samochodowe, sklep tuningowy, forum i serwis mechaniczny.

ebc - jr wheels - eibach - k&n - turboworks - hawk performance - mts t...

opinie:35

 

sklep www.pompa-paliwa.pl

w rejestrze od 2012r.

tel. sms 533215877, Wrocław

Elektryczne pompy paliwa, przepływomierze powietrza, akumulatory i oleje.

mtm motorisierung technik ug - wix grupa affinia - ravenol - varta - c...

opinie:0

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z k&n

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.208, t2=0, t3=0, t4=0.002, t=0.208

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER