katalizatory

- znaleziono 4068 produktów w 100 sklepach

Star Wars Katalizator. Wprowadzenie do filmu Łotr 1 - 2847755019

28,79 zł

Star Wars Katalizator. Wprowadzenie do filmu Łotr 1 Uroboros

Książki / Beletrystyka / Fantastyka / Science fiction

.

Sklep: Kumiko.pl

DODATKI, KATALIZATORY I EMULGATORY W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH - 2827273003

50,17 zł

DODATKI, KATALIZATORY I EMULGATORY W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Wydawnictwo WKŁ

TRANSPORT

DODATKI, KATALIZATORY I EMULGATORY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE Budownictwo drogowe i inżynieria lądowa Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych, zwłaszcza węglowodorowych wchodzących w skład asfaltów oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeróbki ropy naftowej i jej wpływu na skład chemiczny asfaltów. Przeanalizowano mechanizm działania oraz wpływ na wybrane cechy fizykochemiczne asfaltu katalizatorów, dodatków aktywnych powierzchniowo i emulgatorów. W chemicznym ujęciu podano ewentualne konsekwencje ekologiczne prób utylizacji wybranych odpadów poużytkowych przy wytwarzaniu i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. Odbiorcy książki: Inżynierowie budownictwa drogowego oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej i budownictwa wyższych uczelni technicznych. Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych Spis treści 1. Podstawy chemii i fizykochemii w substancjach organicznych 1.1. Podstawowe elementy budowy materii i układ okresowy pierwiastków 9 1.2. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe 17 1.2.1. Wiadomości ogólne 17 1.2.2. Wiązania międzyatomowe 18 1.2.3. Wiązania międzycząsteczkowe 31 1.3. Rozpuszczalniki, roztwory, kwasy, zasady i ich nowe ujęcie 36 1.4. Dysocjacja elektrolityczna, elektrolity i elektroliza 40 1.5. Hydroliza 43 1.6. Utlenianie i redukcja 44 1.7. Mechanizm oddziaływania katalizatorów metalicznych 47 2. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej 2.1. Podstawowe związki węglowodorowe. Nomenklatura 49 2.2. Związki pierścieniowe heterocykliczne 55 2.3. Grupy funkcyjne 57 2.4. Pochodne węglowodorów 59 2.4.1. Pochodne chlorowcowe związków alifatycznych i aromatycznych 60 2.4.2. Alkohole alifatyczne, fenole i alkohole aromatyczne 65 2.4.3. Aldehydy i ketony alifatyczne oraz aromatyczne 69 2.4.4. Etery 74 2.4.5. Kwasy alifatyczne i aromatyczne 75 2.4.6. Estry 78 2.4.7. Inne pochodne kwasów tłuszczowych 80 2.4.8. Połączenia azotowe 82 2.4.9. Połączenia siarkowe 88 3. Wpływ rodzaju ropy i technologii jej przeróbki na skład chemiczny asfaltów 3.1. Pochodzenie ropy naftowej 92 3.2. Klasyfikacja rop naftowych jako surowców do produkcji asfaltów 93 3.3. Metody przeróbki ropy naftowej na asfalty 94 3.4. Analiza chemiczno-grupowa asfaltów w ocenie ich laboratoryjnego starzenia 99 3.5. Budowa koloidalna asfaltów 105 3.6. Procesy powstawania struktur w asfaltach 108 4. Przemiany chemiczne asfaltu w robotach bitumicznych na gorąco 4.1. Zagadnienia termochemii w mieszankach mineralno-asfaltowych 112 4.2. Oddziaływanie katalizatorów metaloorganicznych na asfalty 114 4.2.1. Związki metaloorganiczne - historia i współczesność 114 4.2.2. Katalizator utleniania asfaltu ChemcreteTM Modifier 119 4.2.3. Sole żelazowe kwasów organicznych katalizatorami polimeryzacji utleniającej asfaltów 124 4.2.4. Biolepiszcza, propozycje technologii otrzymywania 132 5. Wpływ dodatków powierzchniowo aktywnych substancji i plastyfikatorów na asfalty i mieszanki mineralno-bitumiczne 5.1. Wiadomości wstępne 140 5.2. Niektóre zagadnienia budowy chemicznej dodatków kationowych 143 5.3. Funkcje dodatków powierzchniowo aktywnych substancji (PAS) w robotach bitumicznych 149 5.3.1. Wiadomości ogólne 150 5.3.2. Dodatki kationoaktywne w roli środków adhezyjnych 151 5.3.3. Dodatki kationoaktywne w roli substancji plastyfikujących asfalty 157 5.3.4. Dodatki powierzchniowo aktywnych substancji jako inhibitory starzenia asfaltów 159 5.3.5. Wpływ pochodnych ropy naftowej i smoły węglowej na właściwości techniczne asfaltów drogowych 160 6. Rola emulgatorów w emulsjach asfaltowych i technologii na zimno 6.1. Uwarunkowania fizyczno-chemiczne powstawania emulsji prostych i odwrotnych 166 6.2. Skład chemiczny i struktura emulgatora a jego aktywność powierzchniowa 169 6.3. Klasyfikacja emulgatorów stosowanych w emulsjach asfaltowych 171 6.3.1. Emulgatory anionowe 171 6.3.2. Emulgatory kationowe 174 6.3.3. Emulgatory amfoteryczne 177 6.3.4. Emulgatory niejonowe 178 6.4. Dobór ilości emulgatora do asfaltu 180 6.4.1. Liczba kwasowa asfaltu 180 6.4.2. Badanie samorzutnej emulgacji anionowej - podstawa doboru asfaltów do emulsji kationowych 181 6.5. Przemysłowe recepty emulsji kationowych i anionowych 184 6.5.1. Emulsje anionowe 185 6.5.2. Emulsje kationowe 187 6.6. Mechanizm wiązania szkieletu mineralnego z emulsją 192 6.6.1. Emulgatory kationowe w mieszankach mineralno-emulsyjnych 193 6.6.2. Składniki mieszanek mineralno-emulsyjnych 194 7. Konsekwencje ekologiczne utylizacji niektórych odpadów poużytkowych w robotach bitumicznych na gorąco 7.1. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne zastosowania siarki w budownictwie drogowym 198 7.1.1. Oddziaływanie siarki na asfalt 198 7.1.2. Badania strukturalno-mechaniczne lepiszczy asfaltowo-siarkowych 202 7.2. Utylizacja poużytkowych opon samochodowych w budownictwie drogowym 209 7.3. Konsekwencje ekologiczne utylizacji odpadów poużytkowych z PVC 214 Literatura 219 Książka pt. Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych - polecamy!

Sklep: MOTODANE

07.82AL PL 07.82AL TLUMIK PLOCIENNIK FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER 06-11 ZAM.KATALIZATORA SZT PLOCIENNIK TLUMIKI PLOC [979512] - 2175008698

109,00 zł

07.82AL PL 07.82AL TLUMIK PLOCIENNIK FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER 06-11 ZAM.KATALIZATORA SZT PLOCIENNIK TLUMIKI PLOC [979512] PLOCIENNIK

CZESCI SAMOCHODOWE / UKLAD WYDECHOWY / TLUMIKI PLOCIENNIK

07.82AL PL 07.82AL TLUMIK PLOCIENNIK FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER 06-11 ZAM.KATALIZATORA SZT PLOCIENNIK TLUMIKI (PG) (BC) PLOCIENNIK.

Sklep: kayaba.istore.pl

19.391AL PL 19.391AL TLUMIK PLOCIENNIK PEUGEOT 206 1,1I 1,4I 98- RURA OD KATALIZATORA SZT PLOCIENNIK TLUMIKI PLOCIENNIK [890191] - 2174960631

49,00 zł

19.391AL PL 19.391AL TLUMIK PLOCIENNIK PEUGEOT 206 1,1I 1,4I 98- RURA OD KATALIZATORA SZT PLOCIENNIK TLUMIKI PLOCIENNIK [890191] PLOCIENNIK

CZESCI SAMOCHODOWE / UKLAD WYDECHOWY / TLUMIKI PLOCIENNIK

19.391AL PL 19.391AL TLUMIK PLOCIENNIK PEUGEOT 206 1,1I 1,4I 98- RURA OD KATALIZATORA SZT PLOCIENNIK PLOCIENNIK TLUMIKI (PG) (BC) PLOCIENNIK.

Sklep: kayaba.istore.pl

Coaching Katalizator rozwoju organizacji - 2825711543

47,20 zł

Coaching Katalizator rozwoju organizacji NEW DAWN

Poradniki. Informatory. SpisyOsobowość. Samorealizacja. KarieraPodręcznikiRelacje interpersonalneKadry. Zarządzanie personelem

Książka ukazuje rozmaite sposoby, w jakie coaching może służyć ludziom i organizacjom w charakterze katalizatora rozwoju. Pojawia się w tym miejscu cały pakiet coachingowych pytań. Czy i po co przyspieszać proces rozwoju? Jakie będą spodziewane lub niespodziewane efekty? A także - jakie konsekwencje wiążą się z owym przyspieszeniem?Dr Lidia D.Czarkowska

Sklep: Booknet.net.pl

KATALIZATOR DO SPALANIA SADZY SADPAL 0.5KG - 2844502325

4,99 zł

KATALIZATOR DO SPALANIA SADZY SADPAL 0.5KG UNIMET

WENTYLACJA I OGRZEWANIE > AKCESORIA DO PIECÓW > SADPAL

SADPAL jest katalizatorem , który pomaga w procesie spalania w dopaleniu sadzy , masy smolistej i nie spalonych węglowodorów , eliminuje tlenek węgla i inne substancje szkodliwe dla środowiska , eliminuje powstawanie czarnego dymu z komina . Potrafi znacząco zmniejszyć zużycie opału nawet o ca 15% . Działa czyszcząco na palenisko i komin , ogranicza korozję . Likwiduje sadzę , koksik i złogi przez ich pełne spalenie . Rewelacyjnie ogranicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery . Stosowany jest z powodzeniem u tysięcy odbiorców indywidualnych . Dawkowanie w ilości 1,5 - 3 kg na 1000 kg węgla , koksu lub drewna . Produkt nie jest palny ani wybuchowy. Praktycznym sygnałem na zastosowanie SADPALU jest osiadanie sadzy na drzwiczkach zasypowych w piecach rusztowych lub sadzy na ściankach kominka . Przy zastosowaniu SADPALU po raz pierwszy należy dobrze rozgrzać palenisko do temp. powyżej 650 °C i na warstwę żaru i ognia zastosować taką dawkę preparatu ,aby dym wydostający się z komina był koloru białego . Wielkość pierwszej dawki zależy od wielkości kotła , warstwy masy smolistej i sadzy na ściankach paleniska , np. do kotła o powierzchni ogólnej 3 m2 - 0,5 kg preparatu a do kotła o powierzchni 25 m2 - 6,0 kg . W momencie wrzucenia SADPALU na żar należy zapewnić dobry dopływ powietrza . Po wrzuceniu preparatu zmienia się barwa ognia . Po 30 - 40 min sprawdza się jego działanie , ścianki pieca powinny zbieleć . Jest to sygnał , że wypalanie sadzy przebiega prawidłowo . Następnie złog i żużla i sadzy powinny pękać , zwijać się i odpadać od ścianek pieca . Zawsze oczyszczanie zaczynamy od mniejszej ilości SADPALU , jeśli efekt nie jest zadawalający zwiększamy dawkę . Przedawkowanie Sadpalu w palenisku nie grozi żadnymi konsekwencjami . Po pierwszym dawkowaniu , jeśli zachodzi taka konieczność , bez żadnej trudności można oczyścić ścianki pieca szpachelką lub szczotką drucianą . EAN: 5903138000070

Sklep: gospodarski.pl

Gaźniki i katalizatory. Sprawdzanie i regulacja - 2824257825

28,60 zł

Gaźniki i katalizatory. Sprawdzanie i regulacja WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Technika

Książka zawiera opis działania, budowy oraz sprawdzania i regulacji elektronicznie sterowanych gaźnikowych układów zasilania. Opisano także układy katalitycznego oczyszczania spalin oraz zasady i sposób przeprowadzania kontroli czystości spalin.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

KATALIZATOR DO SPALANIA SADZY SADPAL 1KG - 2844503705

8,49 zł

KATALIZATOR DO SPALANIA SADZY SADPAL 1KG UNIMET

WENTYLACJA I OGRZEWANIE > AKCESORIA DO PIECÓW > SADPAL

SADPAL jest katalizatorem , który pomaga w procesie spalania w dopaleniu sadzy , masy smolistej i nie spalonych węglowodorów , eliminuje tlenek węgla i inne substancje szkodliwe dla środowiska , eliminuje powstawanie czarnego dymu z komina . Potrafi znacząco zmniejszyć zużycie opału nawet o ca 15% . Działa czyszcząco na palenisko i komin , ogranicza korozję . Likwiduje sadzę , koksik i złogi przez ich pełne spalenie . Rewelacyjnie ogranicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery . Stosowany jest z powodzeniem u tysięcy odbiorców indywidualnych . Dawkowanie w ilości 1,5 - 3 kg na 1000 kg węgla , koksu lub drewna . Produkt nie jest palny ani wybuchowy. Praktycznym sygnałem na zastosowanie SADPALU jest osiadanie sadzy na drzwiczkach zasypowych w piecach rusztowych lub sadzy na ściankach kominka . Przy zastosowaniu SADPALU po raz pierwszy należy dobrze rozgrzać palenisko do temp. powyżej 650 °C i na warstwę żaru i ognia zastosować taką dawkę preparatu ,aby dym wydostający się z komina był koloru białego . Wielkość pierwszej dawki zależy od wielkości kotła , warstwy masy smolistej i sadzy na ściankach paleniska , np. do kotła o powierzchni ogólnej 3 m2 - 0,5 kg preparatu a do kotła o powierzchni 25 m2 - 6,0 kg . W momencie wrzucenia SADPALU na żar należy zapewnić dobry dopływ powietrza . Po wrzuceniu preparatu zmienia się barwa ognia . Po 30 - 40 min sprawdza się jego działanie , ścianki pieca powinny zbieleć . Jest to sygnał , że wypalanie sadzy przebiega prawidłowo . Następnie złog i żużla i sadzy powinny pękać , zwijać się i odpadać od ścianek pieca . Zawsze oczyszczanie zaczynamy od mniejszej ilości SADPALU , jeśli efekt nie jest zadawalający zwiększamy dawkę . Przedawkowanie Sadpalu w palenisku nie grozi żadnymi konsekwencjami . Po pierwszym dawkowaniu , jeśli zachodzi taka konieczność , bez żadnej trudności można oczyścić ścianki pieca szpachelką lub szczotką drucianą . EAN: 5903138000025

Sklep: gospodarski.pl

KATALIZATOR DO SPALANIA SADZY SADPAL 1kg (23szt/kart.) - 2823290217

13,00 zł

KATALIZATOR DO SPALANIA SADZY SADPAL 1kg (23szt/kart.)

PRODUKTY > INSTALACJE

SADPAL IKatalizator do spalania sadzy (P165406,365431) dodatek do paliw stałych.Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).STOSOWANIE

Sklep: ZielonyDom24.pl

Gaźniki i katalizatory. Sprawdzanie i regulacja - 2619308952

29,00 zł

Gaźniki i katalizatory. Sprawdzanie i regulacja Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

MOTORYZACJA

Budowa, zasady działania oraz sprawdzania i regulacji elektronicznie sterowanych gaźnikowych układów zasilania na przykładzie układów Ecotronic (seria 2B-E i 2E-E) firmy Pierburg GmbH, stosowanych w samochodach produkcji niemieckiej - BMW 316, BMW 518, Audi 80 1.6, Volkswagen Golf 1.6, Volkswagen Passat 1.6, Mercedes-Benz 190 (serii W201), Mercedes-Benz 200 (serii W124), Opel Kadett 1.8, Opel Vectra 1.8 oraz Opel Omega 1.8, wyposażonych w katalizatory spalin - oraz elektronicznie sterowanych gaźnikowych układów zasilania samochodów japońskich wyposażonych w katalizatory spalin, na przykładzie rozwiązań stosowanych w samochodach Toyota.  W książce opisano także budowę i działanie układów katalitycznego oczyszczania spalin oraz zasady i sposób przeprowadzania kontroli czystości spalin (kontrola ASU). Spis treści: Przedmowa  1. Zasady tworzenia mieszanki palnej  2. Przegląd danych regulacyjnych gaźnika  3. Gaźnik sterowany elektronicznie - układ Ecotronic  4. Sprawdzanie i regulacja gaźników sterowanych elektronicznie  5. Zamontowanie układu recyrkulacji spalin w użytkowanym samochodzie  6. Gaźniki i układy katalitycznego dopalania spalin w samochodach japońskich  7. Katalityczne dopalanie spalin  8. Wyposażenie gaźnikowego silnika samochodowego w reaktor kataliczny trzyfunkcyjny  9. Okresowe specjalne badania czystości spalin (ASU)  Skorowidz  Materiały źródłowe

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

AKRAPOVIC Catalytic converter KATALIZATOR motocyklowy EC TYPE APPROVAL Yamaha FZ1 FAZER 2006-2015 AKRAPOVIC tłumiki motocyklowe do motocykli i skuterów SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2844958576

527,65 zł

AKRAPOVIC Catalytic converter KATALIZATOR motocyklowy EC TYPE APPROVAL Yamaha FZ1 FAZER 2006-2015 AKRAPOVIC tłumiki motocyklowe do motocykli i... AKRAPOVIC

UKŁAD WYDECHOWY/Tłumiki > Tłumiki YAMAHA

AKRAPOVIC P-KAT-008/3 Catalytic converter KATALIZATOR motocyklowy EC TYPE APPROVAL Yamaha FZ 1 FAZER 2006-2015 Zdjęcia poglądoweAKRAPOVIC katalizator zawiera metale szlachetne (pallad, rod i platynę). Metale te przekształcają trujące tlenki węgla i niespalone węglowodory w nietoksyczny dwutlenek węgla i parę wodną.

Sklep: Motorus.pl

Katalizator metalowy CSC Marmitte Audi S3 2.0 TFSI - 2843137677

3614,20 zł

Katalizator metalowy CSC Marmitte Audi S3 2.0 TFSI CSC Marmitte

Układ wydechowy>Katalizatory

Katalizator metalowy CSC Marmitte Audi S3 2.0 TFSIMarka: AudiModel: S3 2.0 TFSIRok: 2007' >...

Sklep: AutoRacing.pl

Katalizator metalowy CSC Marmitte Audi TT 1.8T - 2843137678

3482,39 zł

Katalizator metalowy CSC Marmitte Audi TT 1.8T CSC Marmitte

Układ wydechowy>Katalizatory

Katalizator metalowy CSC Marmitte Audi TT 1.8TMarka: AudiModel: TT 1.8TRok: 2003' >...

Sklep: AutoRacing.pl

Katalizator metalowy CSC Marmitte Fiat 500 Abarth 1.4 Turbo - 2843137680

2810,57 zł

Katalizator metalowy CSC Marmitte Fiat 500 Abarth 1.4 Turbo CSC Marmitte

Układ wydechowy>Katalizatory

Katalizator metalowy CSC Marmitte Fiat 500 Abarth 1.4 TurboMarka: FiatModel: 500 Abarth 1.4 TurboRok: 2008' >...

Sklep: AutoRacing.pl

Katalizator metalowy CSC Marmitte Volkswagen Scirocco R 2.0 TSI - 2844081397

3614,20 zł

Katalizator metalowy CSC Marmitte Volkswagen Scirocco R 2.0 TSI CSC Marmitte

Układ wydechowy>Katalizatory

Katalizator metalowy CSC Marmitte Scirocco R 2.0 TSIMarka: Volkswagen Model: Scirocco R 2.0 TSIRok: 2008' >...

Sklep: AutoRacing.pl

szukaj w Kangoo katalizatory

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z katalizatory

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.062, t2=0, t3=0, t4=0.013, t=0.063

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER