krainaksiazek os sete ramos de oliveira 19902324

- znaleziono 1 produkt w 1 sklepie

Studia iberystyczne 13. Universos de lingua portugesa em debate. Światy języka portugalskiego - 2829811163

25,20 zł

Studia iberystyczne 13. Universos de lingua portugesa em debate. Światy języka portugalskiego Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.

Pozostałe kraje / portugalski

WSTĘPZ prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników trzeci tom krakowskiego rocznika naukowego Studia Iberystyczne, wydawanego przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierający prace poświęcone literaturoznawstwu, językoznawstwu, przekładowi oraz szeroko pojętej kulturze portugalskiego obszaru językowego. Kontynuując inicjatywę przybliżania różnorodnych tematów luzytanistycznych podjętą we wcześniejszych numerach czasopisma (Almanach portugalskojęzyczny, nr 4/2005 oraz Portugalia, Brazylia, Afryka. Wokół Vergilio Ferreiry, nr 9/2010), w niniejszym tomie zebrano studia stanowiące pokłosie współpracy i refleksji naukowej wielu uczonych z europejskich, a także światowych ośrodków uniwersyteckich w Brazylii, Bułgarii, Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Portugalii, na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych. Bezpośrednią inspiracją do realizacji tego przedsięwzięcia stało się niezwykle owocne wydarzenie, jakim był I Kongres Luzytanistów Polskich, zorganizowany we wrześniu 2013 roku przez Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa oraz Katedrę Vergilio Ferreiry Instytutu CamSesa UJ. Jako istotna płaszczyzna wymiany myśli i doświadczeń badawczo-dydaktycznych, wspomniane spotkanie pozwoliło przeanalizować w międzynarodowym gronie rozliczne zagadnienia wpisujące się w ogólny temat konferencji - a była ona poświęcona przede wszystkim aktualnej sytuacji portugalskojęzycznych obszarów oraz ich przyszłości, zarówno w kontekście kulturowym, skupiając się na wzajemnym przenikaniu się luzofońskich światów literackich, teatralnych i kinematograficznych, na problematyce wiążącej się z językiem portugalskim, jego nauczaniem i przekładem, jak również w kontekście społeczno-politycznym. Interdyscyplinarny charakter kongresu wpłynął na ogromną rozpiętość tematyczną, rozmaitość i oryginalność poruszanych wątków. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim jego Uczestnikom za podzielenie się swymi dokonaniami badawczymi i twórcze dyskusje naukowe, wnoszące wiele nowych ustaleń do literaturoznawstwa, językoznawstwa, przekładoznawstwa czy dydaktyki języka portugalskiego jako języka obcego. Niniejsza publikacja powstała z myślą o ich utrwaleniu i upowszechnieniu nie tylko w kręgu uznanych specjalistów, lecz także wśród coraz liczniejszych młodych badaczy, absolwentów i adeptów studiów o profilu portugalistycznym, którym poruszana w niej problematyka pozostaje bardzo bliska.Tom obejmuje czterdzieści artykułów naukowych zgrupowanych w trzech częściach o odrębnych profilach, tj. literackim, lingwis- tyczno-traduktologicznym oraz Varia Culturalia. Pierwsza z nich zawiera prace przygotowane przez historyków literatury, odwołujące się do różnorakich zagadnień w rozległym ujęciu czasowym - począwszy od średniowiecza po wiek XXI - oraz przestrzennym i znaczeniowym, bowiem ich Autorzy wszechstronnie, nierzadko w perspektywie porównawczej, analizują dzieła znamienitych twórców portugalskich, brazylijskich oraz pochodzących z portugalsko- języcznych krajów afrykańskich, jak, przykładowo: Jorge Amado, Camilo Castelo Branco, Mia Couto, Eça de Queirós, José Sarama- go i António Vieira. W artykułach w części drugiej tomu poruszane są kwestie z dziedziny fonetyki i fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki językowej, językoznawstwa kognitywnego, historycznego oraz porównawczego, a także tematy związane z przekładem i recepcją literatury polskiej w Portugalii czy portugalskich komiksów w Polsce. Dopełnienie całości tomu stanowi część trzecia, która poprzez urozmaicone treści - od kinematografii portugalskiej po tradycję pieśni fado - odzwierciedla bogactwo kulturowe i wielobarwność świata luzofońskiego, otwierającego szerokie pole badawcze także w tych dyscyplinach, które wykraczają poza studia filologiczne.SPIS TREŚCI: Wstęp Prefaco Yana ANDREEVA A busca de identidade em ŤJornada com Rupertť de Salim Miguel Kathryn BISHOP-SANCHEZ Texto reescrito, texto esquecido: ŤPhilidorť, uma pérola queirosiana Gabriel BOROWSKI A vantagem dos míopes: entre história e literatura Anna DZIAŁAK D. Teresa m

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl os sete ramos de oliveira 19902324

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.009, t2=0, t3=0, t4=0.029, t=0.01

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER