ksiegarnia edu komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym 5395

- znaleziono 12 produktów w 4 sklepach

Systemy sterowania ruchem kolejowym - 2880693247

23,00 zł

Systemy sterowania ruchem kolejowym Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w...

TRANSPORT

Skrypt zawiera podstawowe informacje przydatne w wykładach i laboratoriach z przedmiotów obejmujących tematykę sterowania ruchem kolejowym. Opisane zagadnienia mają na celu zapoznanie z konstrukcją i działaniem podstawowych elementów srk (m.in. przekaźniki, dławiki torowe, dławiki wyrównawcze, itp.), urządzeń (czujniki szynowe, napędy zwrotnicowe, sygnalizatory torowe, przetwornice, pulpity nastawcze, itp.) oraz systemów srk (liniowe, stacyjne, oddziaływania tor-pojazd, sygnalizacji przejazdowej). Przedstawiono systemy sterowania ruchem kolejowym stosowane przez koleje europejskie i wprowadzane w Polsce, takie jak: nastawcze - ESTW L90 PL, EBILOCK 850, SIMIS-W; liniowe - Eap, Ea, Eac, FELB, SHL-1; sterowania i kierowania ruchem - BUSZ-16, WSKR-2; oddziaływania w relacji tor-pojazd - EBICAB-900, ETOS; sygnalizacji przejazdowej - SPA-4, NE BUE 90E, BUES 2000, a także systemy sterowania dla linii małoobciążonych. Dokładna znajomość zagadnień sterowania ruchem kolejowym dotyczą cycki nowoczesnych systemów srk pozwala zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i utrzymanie dużej sprawności tych systemów. Spis treści: PRZEDMOWA 1. WSTĘP 2. PRZEKAŹNIKI 2.1. Ogólna charakterystyka przekaźników 2.2. Klasyfikacja przekaźników 2.3. Budowa i działanie przekaźników 2.3.1. Obwód elektryczny przekaźnika 2.3.2. Obwód magnetyczny przekaźnika 2.3.3. Zestyki przekaźnika 2.3.4. Włączenie przekaźnika w obwód elektryczny 2.3.5. Parametry przekaźnika 2.4. Przekaźniki prądu stałego 2.4.1. Przekaźniki typu JRB, JRC 2.4.2. Przekaźnik typu JRM 2.4.3. Przekaźniki typu JRK 2.4.4. Przekaźniki typu JRF 2.5. Przekaźniki prądu zmiennego 2.5.1. Zasada działania przekaźników indukcyjnych tarczowych 2.5.2. Przekaźnik dwustawny typu JRV 2.5.3. Przekaźnik trzystawny typu JRY 2.5.4. Przekaźnik czasowy typu RS 2,5.5. Elektroniczny przekaźnik fazowy 2.6. Blok przekaźnikowy 3. ELEMENTY STOSOWANE W SYSTEMACH STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 3.1. Elementy torowych urządzeń oddziaływania i sygnalizacji świetlnej 3.1.1. Dławiki torowe 3.1.1.1. Budowa i zasada działania dławików torowych 3.1.1.2. Schemat zastępczy dławika torowego 3.1.2. Transformatory 3.1.3. Dławiki wyrównawcze 3.2. Urządzenia oddziaływania punktowego tor-pojazd 3.2.1. Czujniki szynowe 3.2.1.1. Pneumatyczny czujnik szynowy 3.2.1.2. Magnetyczny czujnik szynowy 3.2.1.3. Dynamiczny czujnik szynowy 3.2.1.4. Kablowy czujnik szynowy 3.2.1.5. Magnetoelektroniczny czujnik szynowy 3.2.2. Elektromagnesy torowe 3.3. Elektryczne napędy zwrotnicowe 3.3.1. Wiadomości ogólne 3.3.2. Budowa napędu zwrotnicowego 3.3.3. Napęd zwrotnicowy typu A 3.3.4. Napęd zwrotnicowy typu B 3.3.5. Napęd zwrotnicowy typu EEA-4 3.3.6. Elektryczny rygiel zwrotnicowy 3.3.7. Układy nastawcze zwrotnicowe 3.4. Sygnalizatory torowe 3.4.1. Charakterystyka ogólna świetlnych sygnalizatorów przytorowych 3.4.2. Układy optyczne sygnalizatorów świetlnych 3.4.3. Konstrukcja urządzeń sygnalizatorów świetlnych 3.4.4. Elektryczne układy sygnalizatorów świetlnych 3.5. Pulpity nastawcze 3.5.1. Przeznaczenie 3.5.2. Zasady konstrukcji i obsługi pulpitu nastawczego 3.5.3. Pulpit nastawczy kostkowy 3.5.4. Pulpit komputerowy systemu OSA 3.6. Przetwornice rezerwowego zasilania urządzeń srk 3.6.1. Wiadomości ogólne 3.6.2. Przetwornice elektromaszynowe 3.6.3. Przetwornice tranzystorowe 3.6.3.1. Budowa i zasada działania przetwornicy tranzystorowej 3.6.4. Przetwornice tyrystorowe 3.6.4.1. Budowa i zasada działania przetwornicy tyrystorowej 4. OBWODY TOROWE 4.1. Wprowadzenie 4.2. Budowa i działanie podzespołów obwodu torowego 4.3. Klasyfikacja obwodów torowych 4.4. Parametry odcinka izolowanego 4.4.1. Parametry jednostkowe 4.4.2. Parametry falowe 4.5. Czułość bocznikowania obwodu torowego 4.6. Typowe układy obwodów torowych 4.7. Bezzłączowe obwody torowe stosowane na PKP 4.7.1. Elektroniczny Obwód Nakładany 4.7.1.1. Zasada działania obwodu EON 4.7.1.2. Budowa i zasada działania nadajnika sygnału 4.7.1.3. Budowa i zasada działania odbiornika EON 4.7.1.4. Kontrola zajętości torów stacyjnych z wykorzystaniem urządzeń EON 4.7.2. System Stacyjnych Obwodów Torowych SOT-2 4.7.2.1. Konfiguracje obwodów torowych SOT-2 4.7.2.2. Zasada działania obwodów torowych SOT-2 4.7.2.3. Budowa i zasada działania nadajnika SOT-22 4.7.2.4. Budowa i zasada działania odbiornika SOT-22 5. SYSTEMY LINIOWE STEROWANIA RUCHEM 5.1. Wiadomości ogólne 5.2. Klasyfikacja samoczynnych blokad liniowych 5.3. Wybrane systemy liniowe srk 5.3.1. Półsamoczynna blokada liniowa typu Eap 5.3.1.1. Zasada działania blokady liniowej Eap 5.3.2. Samoczynna blokada liniowa typu Ea 5.3.2.1. Układy automatyki liniowej 5.3.2.2. Obwody torowe 5.3.2.3. Układy powiązania urządzeń liniowych ze stacyjnymi 5.3.2.4. Układy zbliżania i oddalania 5.3.2.5. Bezpieczność budowy urządzeń blokady Ea 5.3.3. Samoczynna blokada liniowa typu Eac 5.3.3.1. Zasada działania samoczynnej blokady liniowej typu Eac 5.3.3.2. Obwody nadawania i odbioru sygnałów zależnościowych 5.3.3.3. Migacz elektroniczny i obwód świateł 5.3.3.4. System informacyjno-diagnostyczny 5.3.4. Samoczynna blokada liniowa typu FELB 5.3.4.1. Opis i zasada działania blokady liniowej FELB 5.3.5. Komputerowy System Samoczynnej Blokady Liniowej typu SHL-1 5.3.5.1. Opis i zasada działania blokady liniowej SHL-1 5.3.6. Blokada samoczynna o zasilaniu impulsowym 5.4. Powiązanie urządzeń samoczynnej blokady liniowej urządzeniami stacyjnymi 6. SYSTEMY NASTAWCZE STEROWANIA RUCHEM 6.1. Rozwój systemów stacyjnych 6.1.1. Urządzenia przekaźnikowe stosowane w systemach stacyjnych 6.1.1.1. Urządzenia przekaźnikowe systemu E 6.1.1.2. Podstawowe obwody systemu E 6.1.1.3. Urządzenia przekaźnikowe systemu PB 6.1.2. Komputerowe systemy nastawcze 6.2. Wybrane systemy nastawcze srk 6.2.1. Mikroprocesorowy Stacyjny System Nastawczy ESTW L90 PL 6.2.1.1. Konfiguracja systemu ESTW L90 PL 6.2.1.2. Hierarchia sytemu ESTW L90 PL 6.2.1.3. Zadania modułów 6.2.2. Komputerowy System Urządzeń Stacyjnych EBILOCK850 6.2.3. Bezpieczny Mikrokomputerowy System SIMIS-W 6.2.3.1. Charakterystyka systemu 6.2.3.2. Struktura SIMIS-W 6.2.3.3. Konfiguracja systemu 6.2.3.4. Funkcje SIMIS-W 6.2.4. Oszczędnościowy System Automatyki OSA-H 6.2.5. System Uproszczony Przekaźnikowy SUP-3 6.3. Systemy zdalnego sterowania i kierowania ruchem 6.3.1. Urządzenia Zdalnego Sterowania BUSZ-16 6.3.2. Wieloprocesorowy System Kierowania Ruchem WSKR-2 7. SYSTEMY ODDZIAŁYWANIA W RELACJI TOR - POJAZD 7.1. Wiadomości ogólne 7.2. Klasyfikacja systemów oddziaływania tor - pojazd 7.3. Sygnalizacja kabinowa i samoczynne hamowanie pociągów w kolejnictwie polskim 7.3.1. Samoczynne hamowanie pociągów typu punktowego 7.3.2. Urządzenia sygnalizacji kabinowej 7.4. Ciągłe przekazywanie informacji do pojazdu trakcyjnego 7.4.1. Urządzenia ciągłego przekazywania szynowego z kodem impulsowym 7.4.2. Urządzenia ciągłego przekazywania szynowego z kodem częstotliwościowym 7.5. System Kontroli Hamowania Pociągu KHP 7.5.1. Opis działania systemu KHP 7.5.2. Urządzenia przytorowe 7.5.2.1. Struktura urządzeń torowych 7.5.2.2. Torowe elektromagnesy SHP 7.5.2.3. Nadajniki sygnału pętli 55kHz 7.5.2.4. Nadajniki sygnałów kodowych KHP 7.5.2.5. Przekładnik sygnałowy 7.5.2.6. Zasilanie urządzeń przytorowych KHP 7.5.2.7. Lokalizacja urządzeń torowych 7.5.3. Urządzenia pojazdowe 7.5.4. Działanie urządzeń pojazdowych 7.6. System Automatycznej Kontroli Jazdy Pociągu EBICAB-900 7.6.1. Charakterystyka systemu 7.6.2. Budowa systemu EBICAB-900 7.6.2.1. Urządzenia przytorowe 7.6.2.2. Urządzenia pokładowe 7.6.3. Opis pracy systemu 7.6.4. Bezpieczeństwo systemu 7.7. Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS 7.7.1. Podstawowe funkcje realizowane przez urządzenia ETCS 7.7.1.1. Dane o pojeździe 7.7.1.2. Dane o drodze przebiegu 7.7.1.3. Obliczanie statycznych profili prędkości 7.7.1.4. Obliczanie dynamicznego profilu prędkości 7.7.1.5. Transmisja 7.7.2. Poziomy zastosowania ETCS 7.7.3. Podsystemy ETCS 7.7.4. Tryby pracy urządzenia pokładowego ETCS 7.7.5. Projekt ETCS w warunkach kolejnictwa polskiego 7.7.5.1. System ERTMS/ETCS - MMI 7.7.5.2. System ERTMS/ETCS - RBC 8. SYSTEMY SYGNALIZACJI PRZEJAZDOWEJ 8.1. Wyposażanie przejazdów i przejść kolejowych w urządzenia zabezpieczenia ruchu 8.2. Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej 8.3. Zasada działania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 8.4. Analiza techniczna wybranych systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 8.4.1. System samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA-4 8.4.2. System samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu NE BUE 90E 8.4.3. System samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu BUES 2000 8.5. Przykłady urządzeń sygnalizacji przejazdowej 8.5.1. Sygnalizacja przejazdowa z odcinkami izolowanymi dla linii dwutorowej z ruchem jednokierunkowym po każdym torze 8.5.2. Sygnalizacja przejazdowa z odcinkami izolowanymi dla linii o ruchu zmiennokierunkowym 8.5.3. Sygnalizacja przejazdowa z czujnikami dla linii jednotorowej o ruchu zmiennokierunkowym 8.5.4. Uniwersalna sygnalizacja przejazdowa z czujnikami 8.5.5. Sygnalizacja przejazdowa z nakładanymi obwodami torowymi i translacjami 8.5.6. Sygnalizacja przejazdowa ze stałym czasem ostrzegania 9. SYSTEMY STEROWANIA DLA LINII MAŁOOBCIĄŻONYCH 9.1. Linie o małym natężeniu ruchu 9.2. System organizacji i sterowania ruchem na linii mało obciążonej Ulikowo - Kalisz Pomorski 9.2.1. Ogólne założenia systemowe 9.2.2. Urządzenia łączności 9.2.2.1. Urządzenia radiołączności pociągowej 9.2.2.2. Urządzenia radiołączności dla transmisji danych 9.2.3. Urządzenia zdalnego sterowania 9.2.4. Urządzenia stwierdzania końca pociągu 9.3. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 9.3.1. Centrum Sterowania 9.3.2. Urządzenia przytorowe 9.3.2.1. Zwrotnice 9.3.2.2. Kontrola zajętości toru 9.3.2.3. Sygnalizatory 9.3.3. Przejazdy w poziomie szyn 9.3.3.1. Samoczynne sygnalizacje przejazdowe szlakowe 9.3.3.2. Samoczynne sygnalizacje przejazdowe na mijankach 9.4. Europejski standardowy system dla linii mało obciążonych 9.4.1. Polska strategia wdrażania ETCS LITERATURA SPIS RYSUNKÓW STRESZCZENIE SUMMARY

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad - 2854922647

11,15 zł

Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Pierwsze na świecie świadectwo ofiary zbrodni honorowej. Miała siedemnaście lat i zakochała się: zhańbiła rodzinę. Więc rodzina wydała na nią wyrok śmierci... Pokochała go pierwszą miłością. Myślała, że się z nią ożeni. Ale ukochany zniknął, a ona odkryła, że jest w ciąży. A w jej świecie to najcięższa zbrodnia... W zapomnianej przez Boga wiosce w Cisjordanii kobiety są warte mniej niż zwierzęta domowe. Tu mężczyzna jest panem życia i śmierci żony, córki, siostry. Brat może bezkarnie zabić siostrę, matka - córkę, kolejną bezużyteczną dziewczynkę, jaka się urodzi. Tu kobiecie odbiera się godność, a nawet życie zgodnie z odwiecznym obyczajem i uświęconą tradycją. A śmierć jest karą dla dziewczyny, która zhańbi rodzinę. Tak jak Souad. Wyrok wydaje jej ojciec. Szwagier dokonuje egzekucji. Oblewa Souad benzyną i podpala... SOUAD przeżyła - cudem, ale rodzina usiłowała zabić ją nawet w szpitalu. Na zawsze jednak pozostanie straszliwie okaleczona - na ciele i duszy. I wciąż musi się ukrywać; dopóki żyje, jej rodzinę okrywa hańba. Spalona żywcem, opublikowana pod pseudonimem szokująca opowieść o piekle, jakim było jej dzieciństwo i młodość, stała się międzynarodowym bestsellerem. Wydana w 37 w krajach książka przerywa tabu milczenia wobec istniejącej nadal w krajach muzułmańskich barbarzyńskiej tradycji. Nieludzkiego obyczaju, prawa mężczyzn, na mocy którego co najmniej pięć tysięcy kobiet pada co roku ofiarą zbrodni honorowej. Nazwa - Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe Autor - Souad Oprawa - Miękka Wydawca - Amber Kod ISBN - 9788324159406 Kod EAN - 9788324159406 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Tłumacz - 31182,maria rostworowska; Format - 110 x 175 x 14 Ilość stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-06-23

Sklep: InBook.pl

UWARUNKOWANIA ROZWOJU INTEGRACJI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU - 2827273038

66,17 zł

UWARUNKOWANIA ROZWOJU INTEGRACJI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Wydawnictwo WKŁ

PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU - TOM 2 Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu   Drugi tom obszernej monografii o bezpieczeństwie transportu, która powstała w ramach projektu badawczego pt.

Sklep: MOTODANE

Bieganie długodystansowe - Christof Baur, Bernd Thurner - 2836927080

17,78 zł

Bieganie długodystansowe - Christof Baur, Bernd Thurner

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Dla wielu osób motywacją do biegania jest radość i przyjemność z samej możliwości poruszania się, odczuwania siły własnego organizmu oraz możliwość przełamywania jego ograniczeń. Poradnik autorstwa doświadczonych biegaczy pokazuje, w jaki sposób uzyskać optymalne umiejętności i przekształcić je w najwyższą formę. Zapoznaje nas z technikami budowania wytrzymałości i siły motorycznej oraz zasadami odpowiedniego żywienia, które pomogą przyspieszyć regenerujący wypoczynek po treningu i znacznie poprawić wyniki w zawodach. W książce znajdziemy osiem zaawansowanych programów treningowych, będziemy też mogli stworzyć indywidualny program ćwiczeń dostosowany do naszych możliwości. Nazwa - Bieganie długodystansowe Oryginalny tytuł - Laufen bis zum Marathon Autor - Christof Baur, Bernd Thurner Oprawa - Miękka Wydawca - RM Kod ISBN - 9788377735596 Kod EAN - 9788377735596 Wydanie - 3 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 160 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-05-25

Sklep: InBook.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Chasing Yesterday - Noel Gallagher`s High Flying Birds (Płyta CD) - 2836960601

57,00 zł

Chasing Yesterday - Noel Gallagher`s High Flying Birds (Płyta CD)

Książki & Multimedia > Muzyka

Opis - Dowodzony przez doskonale znanego z Oasis Noela Gallaghera zespół Noel Gallagher`s High Flying Birds, doczekał się premiery drugiego studyjnego materiału.  , Album nosi tytuł `Chasing Yesterday`. Jako pierwsza promowała go piosenka `In The Heat Of The Moment`, która została zainspirowany filmem dokumentalnym o astronaucie, który opowiadał, że pierwsza podróż w kosmos była niczym dotknięcie twarzy boga. Na drugi promujący album utwór wybrana została świetna kompozycja `Ballad Of The Mighty I`. W piosence Noelowi na gitarze towarzyszy legendarny Johnny Marr, znany z The Smiths. `Przyjechał do studia z dwiema gitarami i walizką efektów. I wykonał niewiarygodną pracę. Ten facet jest o ileś poziomów wyżej nad nami. Niewykluczone, że to jest najlepsza piosenka, jaką w ogóle nagrałem` - zachwycał się Gallagher.  , `Chasing Yesterday` to płyta w całości napisana i wyprodukowana przez Noela Gallaghera. Artysta użył w studiu znacznie więcej instrumentów niż na debiucie, stąd muzyka jest o wiele bogatsza i ciekawsza. Słychać na niej inspiracje rock and rollem z Zachodniego Wybrzeża USA, a nawet jazzem. `Produkcja tej płyty to był wielki ból w d..e` - opowiadał w swoim stylu Gallagher.`Ciężko było mi zarządzać całą sesją. Wszyscy tylko gapili się na mnie i pytali:

Sklep: InBook.pl

Ruby on Rails. Tworzenie aplikacji WWW - John Elder - 2836937696

21,08 zł

Ruby on Rails. Tworzenie aplikacji WWW - John Elder

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Ruby on Rails jest otwartą platformą programistyczną umożliwiającą pisanie stron WWW prosto, wydajnie i... bardzo przyjemnie. Ruby on Rails wykorzystuje architekturę MVC (model - widok - kontroler), co skraca okres żmudnego kodowania. Dzięki temu programista może skupić się na pracy twórczej. Narzędzie to wykorzystuje się na potrzeby takich serwisów jak Groupon , Indiegogo , Airbnb , Yammer , SoundCloud , Scribd , Shopify , Hulu i wielu innych. Krążą opinie, że praca z Ruby on Rails jest pasmem frustracji - nic bardziej mylnego! Z tą książką sprawnie przygotujesz sobie wygodne środowisko do pracy, niezależnie od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na co dzień. Dowiesz się, jak projektować i tworzyć rozbudowane serwisy internetowe, a Twoja nauka polegać będzie na tworzeniu rzeczywistej, działającej aplikacji! Nawet jeśli dopiero piszesz pierwsze linie kodu, wkrótce zaczniesz tworzyć rozbudowane projekty. Autor przystępnie i interesująco wyjaśnia wszystkie kwestie, które trzeba znać, aby tworzyć nowoczesne aplikacje - od tych najbardziej podstawowych aż po oparte na zaawansowanych ideach, takich jak korzystanie z gemów czy modelu MVC . W książce tej autor przedstawił między innymi następujące zagadnienia: przygotowanie i uruchomienie środowiska pracy oraz kontrola wersji aplikacji (systemy GitHub i Bitbucket) korzystanie z komponentów Bootstrap obsługa baz danych za pomocą platformy Rails uwierzytelnianie użytkowników i ich obsługa wykorzystanie gemu paperclip do ładowania obrazów stylizacja i upiększanie witryny za pomocą jQuery i pinów Ruby on Rails - prosty, wydajny, ciekawy! John Elder mieszka w Chicago. Ten programista weteran ze znanego serwisu Codemy.com zajmuje się programowaniem od siódmego roku życia. Zbudował jedną z pierwszych internetowych sieci reklamowych. Rozwijał program Submission-Spider - jedno z pierwszych narzędzi do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, znane milionom użytkowników w dwudziestu kilku krajach. Dzisiaj Elder jest uznanym autorytetem w dziedzinie aplikacji internetowych i programowania, jest też znawcą tematyki ataków sieciowych i reklam w internecie. Ma przy tym cenną umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny, interesujący i zrozumiały. Nazwa - Ruby on Rails. Tworzenie aplikacji WWW Oryginalny tytuł - Learn Ruby On Rails For Web Development: Learn Rails The Fast And Easy Way! Autor - John Elder Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788328318434 Kod EAN - 9788328318434 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Język - PL Tłumacz - Andrzej Watrak Format - 168x237 Ilość stron - 160 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-02-12

Sklep: InBook.pl

ASSASSIN'S CREED OST (Płyta CD) - 2845450523

52,34 zł

ASSASSIN'S CREED OST (Płyta CD)

Książki & Multimedia > Filmy Video

Nazwa - ASSASSIN'S CREED OST Oryginalny tytuł - SOUNDTRACK Wydawca - Universal Music Kod EAN - 0602557309348 Rok wydania - 2017 Nośnik - Płyta CD Ilość elementów - 1 Podatek VAT - 23% Premiera - 2017-01-20

Sklep: InBook.pl

Świderki "Dynie" 60cm. 5szt. /1614/ - 2858087678

10,21 zł

Świderki "Dynie" 60cm. 5szt. /1614/

Książki & Multimedia > Książki

Nazwa - Świderki "Dynie" 60cm. 5szt. /1614/ Kod EAN - 5907735413981 Wydawca - BAL Podatek VAT - 23%

Sklep: InBook.pl

Cyfrowa Twierdza - Dan Brown - 2836952257

24,65 zł

Cyfrowa Twierdza - Dan Brown

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Gdy najbardziej technologicznie zaawansowana maszyna NSA do łamania kodów napotyka tajemniczy szyfr, którego nie jest w stanie złamać, agencja wzywa głównego kryptologa, Susan Fletcher, piękną i zdolną panią matematyk. Udaje jej się odkryć coś, co zatrzęsie posadami szefów NSA. Agencja staje się zakładnikiem szantażowanym nie bronią czy bombą, ale szyfrem tak genialnie skomplikowanym, że mógłby sparaliżować amerykański wywiad. Susan, stawiając czoła burzy kłamstw i przerażających tajemnic, walczy dzielnie, by uratować agencję, w którą zawsze wierzyła. Zdradzona przez wszystkich, odkrywa w pewnym momencie, że toczy bój nie tylko o swój kraj, ale o swoje życie, a nawet o życie ukochanego mężczyzny. Z podziemnych korytarzy władzy, poprzez drapacze chmur w Tokio, aż po katedry w Hiszpanii, rozpoczyna się desperacki wyścig z czasem. Jest to walka o przetrwanie ? bitwa decydująca o zniszczeniu niewyobrażalnie genialnej formuły matematycznej, mogącej zaburzyć równowagę władzy. Nazwa - Cyfrowa Twierdza Autor - Dan Brown Oprawa - Miękka Wydawca - Sonia Draga Kod ISBN - 9788379992881 Kod EAN - 9788379992881 Wydanie - 0 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 12.5x19.5cm Ilość stron - 536 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-06-11

Sklep: InBook.pl

Bóg nie umarł - Józef Miszczuk - 2848482603

15,24 zł

Bóg nie umarł - Józef Miszczuk

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Bóg nie umarł to książka o nadziei. O tym, że Bóg trwa niezmiennie i trwać będzie na wieki wieków, a to oznacza, że i my żyć będziemy, bo jak pisze autor - śmierć nie jest końcem, ale początkiem, jest kluczem do życia. Publikacja siedleckiego kapłana to, malowana niczym najpiękniejszy obraz, opowieść o miłości Boga, który przychodząc do nas przynosi ze sobą miłość w darze.Co z tą miłością robimy? Dlaczego warto być dobrym? Co znaczy prostować drogę Panu? Czym różni się Boża perspektywa patrzenia od ludzkiej? Czy potrzebujemy odpoczynku przy Źródle? Zapraszamy do lektury niniejszej książki autorstwa ks. Józefa Miszczuka, która przynosi odpowiedzi na te i inne, równie ważne, pytania. Nazwa - Bóg nie umarł Autor - Józef Miszczuk Oprawa - Miękka Wydawca - Unitas Kod ISBN - 9788361071785 Kod EAN - 9788361071785 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 15.0x21.0cm Ilość stron - 220 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-05-22

Sklep: InBook.pl

Trainz: New Nowa Era PL - 2825261308

79,90 zł

Trainz: New Nowa Era PL Cenega

Gry i Konsole/Gry komputerowe

Trainz: A New Era całkowicie przebudowuje serię Trainz i przenosi gatunek symulacji pociągów na zupełnie nowy poziom. Zupełnie nowy silnik graficzny ożywia zabytkowe i nowoczesne trasy z niespotykanym poziomem realizmu. Kieruj słynnymi lokomotywami, odkrywaj fascynujące trasy i uwolnij swoją kreatywność projektując i tworząc swoje własne trasy i Sesje Maszynisty! Trainz: A New Era zapewni nawet skromnym fanom pociągów setki godzin zabawy w trybie dla jednego i wielu graczy. Dziel się i baw się swoimi dziełami z naszą ogromną społecznością lub użyj Stacji Pobierania, aby uzyskać dostęp do ponad 250.000 przedmiotów do pobrania stworzonych przez innych fanów Trainz na całym świecie. Najważniejsze cechy: Zupełnie nowy silnik graficzny z pełnymi cieniami świata i oświetleniem co do piksela Tryb wieloosobowy

Sklep: Grymel.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z ksiegarnia edu pl komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym 5395

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.527, t2=0, t3=0, t4=0.043, t=0.527

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2019 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER