materia

- znaleziono 15057 produktów w 100 sklepach

Materia i pamięć - 2849446011

7,96 zł

Materia i pamięć VIS-A-VIS/ETIUDA

Nauka / Filozofia

Człowiek zdaniem Bergsona poznaje rzeczywistość doświadczając jej, żyjąc po prostu, a nie poprzez rozumowanie. Aby poznać naturę rzeczywistości musimy odwołać się do doświadczenia (doświadczenia w sensie własnego przeżywania), bowiem rzeczywistość jest w doświadczeniu dana W opozycji intelekt/intuicja staje twórca `Ewolucji twórczej` zdecydowanie po stronie intuicji i doświadczenia w sensie przeżycia, twierdzi, że istotą doświadczenia jest elan vital - siła życia, bezustanna życiowa ekspansja, a centralnym punktem z którego owa elan vital emanuje jest Bóg. Niewątpliwie najważniejszą książką Henri Bergsona jest `Ewolucja twórcza` jednak książka, którą przedstawiamy uznawana jest za pierwszy zarys jego koncepcji, a owa `Ewolucja twórcza` to jedynie rozwinięcie myśli zawartych już w `Materii i pamięci`. Rozpatruje w niej autor problematykę ciała, pamięci i mózgu i ducha, a także relacje między rzeczywistością - materią, a postrzeganiem, doświadczaniem. Jak w Słowie wstępnym pisze sam Bergson: `Ta książka stwierdza rzeczywistość ducha, rzeczywistość materii i stara się oznaczyć stosunek jednego do drugiego na (...) przykładzie pamięci`

Sklep: Literacka.pl

Chemia ogólna Cz±steczki, materia, reakcje - Jones Loretta, Atkins Peter William - 2837054066

191,77 zł

Chemia ogólna Cz±steczki, materia, reakcje - Jones Loretta, Atkins Peter William

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Autorzy wyja¶niaj± podstawowe problemy chemii ogólnej, a także naturę oddziaływań i przebieg procesów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na ¶rodowisko naturalne. Podręcznik zawiera także wprowadzenie do chemii nieorganicznej, organicznej i analitycznej. Stanowi pomost między chemi± nauczan± w szkole ¶redniej a chemi± wykładan± na wyższych uczelniach. Autorzy wymagaj± od czytelnika jedynie podstawowej znajomo¶ci chemii, a aparat matematyczny jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podręcznik przeznaczony dla studentów pierwszych lat kierunków chemicznych, biologii, biotechnologii, ochrony ¶rodowiska i geologii. Skorzystaj± z niego liceali¶ci, którzy przygotowuj± się do matury oraz nauczyciele, którzy chc± uatrakcyjnić lekcje. Nazwa - Chemia ogólna Cz±steczki, materia, reakcje Oryginalny tytuł - CHEMISTRY. MOLECULES, MATTER, AND CHANGE Autor - Jones Loretta, Atkins Peter William Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 8301138106 Kod EAN - 9788301138103 Wydanie - 1 Rok wydania - 2006 Język - polski Tłumacz - Kuryłowicz Jerzy Format - 19.8x25.1cm Ilo¶ć stron - 1220 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Chemia Podatek VAT - 5% Premiera - 2006-09-27

Sklep: InBook.pl

Fizyka Mechanika Materia i ciepło - Jadwiga Holas - 2848494906

7,81 zł

Fizyka Mechanika Materia i ciepło - Jadwiga Holas

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Ksi±żka stanowi pierwsz± czę¶ć kursu fizyki dla uczniów liceów. Zawiera czę¶ć teoretyczn± bogato ilustrowan± rysunkami ułatwiaj±cymi zrozumienie tekstu oraz przykładowe testy i zadania z odpowiedziami do samodzielnego rozwi±zania. Nazwa - Fizyka Mechanika Materia i ciepło Autor - Jadwiga Holas Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 8320424984 Kod EAN - 9788320424980 Wydanie - II Rok wydania - 2000 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilo¶ć stron - 190 Szkoła - Szkoła ¶rednia Typ podręcznika - Ksi±żka pomocnicza Przedmiot - Fizyka Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

ZwiÄ zek ducha i materii - 2843614719

25,00 zł

ZwiÄ zek ducha i materii STUDIO ASTROPSYCHOLOGII

Paranaukowe, ezoteryka / Paranaukowe

Przez wiele lat nauka starała się deprecjonować istnienie ducha. Tymczasem współczesne podejście i nagromadzona wiedza radykalnie zmieniają ten pogląd. W tej publikacji Autorka skupia się na naukowych dowodach, które świadczą, że duch stanowi jedną z właściwości materii. Każda rzecz ma swoją energię i zakodowaną informację, które potrafią przeobrazić stan materii i nadać jej określony kształt. Zmianę naszego postrzegania świata zawdzięczamy fizyce kwantowej, która uzmysławia nam, że posiadamy pierwiastek duchowy. Szczególną uwagę nauka ta poświęca ogromnej mocy ludzkiego umysłu, który wpływa na kreowanie rzeczywistości. Dr Danuta Adamska-Rutkowska jest specjalistką w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej. Posiada szeroką wiedzę z dziedzin: chemii, fizyki, biologii, biofizyki i cybernetyki. W tej książce odsłania m.in. zagadkę świadomości opisując zjawiska, które odmieniły rozumienie dotychczas obowiązującego światopoglądu oraz przekazuje najnowsze wyniki badań naukowców z całego świata. Udowadnia, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi i każdy może czerpać z tego globalnego banku danych. Analizuje wiele wierzeń religijnych, które od wieków starały się kształtować świadomość duchową. Przybliża zjawiska bilokacji, telekinezy i teleportacji oraz podaje naukowe dowody na ich istnienie. Opisuje badania przypadków przeżyć z pogranicza życia i śmierci. Podaje także liczne przykłady autentycznych kontaktów ze zmarłymi oraz ich naukowe podłoże. Odkryj nową rzeczywistość.

Sklep: Literacka.pl

Filtr powietrza wkładka K&N DAIHATSU Materia 1.5L - 33-2967 - 2827992409

314,30 zł

Filtr powietrza wkładka K&N DAIHATSU Materia 1.5L - 33-2967 K&N

Układ dolotowy>Wkładki K&N

Rok: 2007 - 2010

Sklep: Inter-Rally.pl

Mroczne materie Trylogia - 1217814825

38,02 zł

Mroczne materie Trylogia Albatros

/Ksi±żki/Literatura/Powie¶ć psychologiczna/

Sklep: Godi.pl

Fizyka Mechanika Materia i ciepło. - 2844722127

7,68 zł

Fizyka Mechanika Materia i ciepło. WNT

Ksi±żki / Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia / Fizyka. Astronomia

.

Sklep: Kumiko.pl

Wstęp do fizyki materii skondensowanej. - 2844723876

50,27 zł

Wstęp do fizyki materii skondensowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN

Ksi±żki / Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia / Fizyka. Astronomia

.

Sklep: Kumiko.pl

Symetria w fizyce materii - Jerzy Ginter - 2858087206

36,51 zł

Symetria w fizyce materii - Jerzy Ginter

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup ? języka, którym posługuj± się badacze fizyki cz±steczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza czę¶ć ksi±żki po¶więcona jest ogólnym wła¶ciwo¶ciom izometrii w dwóch i trzech wymiarach, przekształceniom symetrii obiektów płaskich i przestrzennych oraz najprostszym zastosowaniom wła¶ciwo¶ci symetrii do zagadnień fizycznych; pojawia się tu także pojęcie grupy przekształceń. W czę¶ci drugiej Autor omawia ogólne wła¶ciwo¶ci macierzy izometrii w dwóch i trzech wymiarach, macierze przekształceń symetrii w dwóch i trzech wymiarach oraz proste przykłady ich zastosowań fizycznych, a także pojęcie reprezentacji macierzowej grupy symetrii. W trzeciej czę¶ci wprowadzono pojęcie reprezentacji macierzowej grupy na prostym przykładzie fal stoj±cych na membranie kwadratowej; omówiono też inne przykłady reprezentacji grup oraz proste ich zastosowania do zagadnień mechaniki klasycznej i mechaniki kwantowej. Ksi±żka napisana jest jasnym, klarownym językiem i opatrzona licznymi ilustracjami, szczegółowo przedstawiaj±cymi omawiane zagadnienia. Na stronie http://www.wuw.pl/product-pol-5998 Czytelnik znajdzie cykl prezentacji ¶ci¶le powi±zanych z poruszanymi w niej problemami. Symetria w fizyce materii to lektura uzupełniaj±ca dla studentów pierwszych lat uniwersyteckich wydziałów fizyki i chemii oraz niektórych wydziałów politechnik (elektronika, technologia materiałowa). Pierwsza czę¶ć ksi±żki może być przydatna licealistom uczestnicz±cym w zajęciach kół fizycznych i ich nauczycielom, a także uczestnikom olimpiady fizycznej. Nazwa - Symetria w fizyce materii Autor - Jerzy Ginter Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Kod ISBN - 9788323525783 Kod EAN - 9788323525783 Język - polski Format - 23.4x16.3 Ilo¶ć stron - 412 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Ciemna materia - 2825064827

30,00 zł

Ciemna materia

Literatura piękna>Powie¶ć polska

iemna materia to historia dwóch rozpadów: małżeńskiego zwi±zku oraz poprzedniej formacji ustrojowej naszego kraju. Przy czym w±tek rozpadu PRL-u autor wplatał wręcz na gor±co w swoj± opowie¶ć. Powie¶ć powstawała bowiem w latach dziewięćdziesi±tych minionego wieku i została (wówczas pt. Sprawki tego ¶wiata) wyróżniona główn± nagrod± w Pomorskim Konkursie Prozatorskim. Ale Lech M. Jakób zrezygnował wtedy z jej publikowania. Zdecydował się na to dopiero teraz, po przeredagowaniu powie¶ci, uzupełnieniu i zmianie tytułu. Czytelnik dostaje zatem rzecz najnowsz± w dorobku pisarza, a jednocze¶nie bardzo blisk± opisywanym przez niego czasom, które ukazane s± przez pryzmat losów mieszkaj±cego na Pomorzu architekta oraz jego żony, wykładaj±cej literaturę na jednym z pomorskich uniwersytetów. Towarzyszy im cała galeria oddziałuj±cych na nich postaci uwikłanych w wydarzenia po¶rednio i bezpo¶rednio wpływaj±ce na życie w

Sklep: Prolibri.pl

Materii pomieszanie - 2825074803

49,00 zł

Materii pomieszanie prószyński media

Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejsc

Kisiel wielokrotnie przywoływał słowa Skrzetuskiego wypowiedziane do Podbipięty: Wszelako w tej ksi±żce dziwne jest materii pomieszanie. Idea ta przy¶wiecała mu wła¶nie przy ksi±żce zbieraj±cej jego teksty różnorodne tematycznie i stylistycznie, pisał we wstępie: tematyka tych artykułów

Sklep: Prolibri.pl

Niektóre nowotwory złośliwe Choroby przemiany materii i ich leczenie oraz 100 leków z miodu na różne choroby - 2843552438

23,23 zł

Niektóre nowotwory złośliwe Choroby przemiany materii i ich leczenie oraz 100 leków z miodu na różne choroby EZOTERIC

Poradniki, albumy, atlasy, leksykony / Zdrowie

Autora recepty na zdrowie są skarbnicą wiedzy medycznej w zakresie lecznictwa naturalnego o niespotykanej wszechstronności. Przez całe życie zbierał materiały do swojej pracy, gromadził przekazy ludowe, porównywał i łączył teorię z praktyką medyczną różnych narodów: Chin, Indii, Tybetu, starożytnego Egiptu.

Sklep: Literacka.pl

Chemia ogólna Cz±steczki, materia, reakcje. - 2823710917

186,60 zł

Chemia ogólna Cz±steczki, materia, reakcje. Wydawnictwo Naukowe PWN

Ksi±żki / Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia / Chemia

.

Sklep: Kumiko.pl

Domino - L-Materia niebieska 1, 250x74 - PROJEKT ŁAZIENKI !!! - 2824468051

6,89 zł

Domino - L-Materia niebieska 1, 250x74 - PROJEKT ŁAZIENKI !!! Domino

/Dom i wnętrze / Armatura i hydraulika / Armatura do łazienki / Pozostała armatura do łazienki

Domino - kolekcja łazienkowa Struktura Materia - L-Materia niebieska 1 - listwa ¶cienna, format 25x7,4

Sklep: i-lazienki

Mroczna materia - 2842318814

45,00 zł

Mroczna materia zysk i s-ka

Kryminał, sensacja, thriller

Sklep: Prolibri.pl

szukaj w Kangoo materia

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, ŁódĽ, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z materia

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.09, t2=0, t3=0, t4=0.024, t=0.09

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER