oprogramowanie komputerowe

- znaleziono 7910 produkty w 100 sklepach

Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji - 2857605412

70,30 zł

Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji Helion

Sieci komputerowePodręcznikiInformatyka. Cybernetyka. KomputeryBezpieczeństwo danych i systemów

Poznaj najskuteczniejsze techniki ochrony systemów oraz informacji zostań ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa w Internecie! Opanuj techniki bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników Wykorzystaj potencjał drzemiący w protokołach SSH, HTTPS i SSL Poznaj metody wykrywania ataków hakerskich i wirusów oraz skutecznej obrony przed nimi Wirusy, hakerzy, szpiegostwo gospodarcze, elektroniczne podsłuchy i kradzieże - era Internetu ma także ciemną stronę, która stawia przed nami coraz większe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dla większości organizacji kwestie ochrony dostępu do danych przechowywanych w systemach komputerowych i wymienianych między nimi, a także skutecznego odpierania ataków sieciowych, stały się zagadnieniem mogącym przesądzić o ich istnieniu. Bezpieczeństwo sieci ma także ogromne znaczenie dla zwykłych użytkowników Internetu, często przetrzymujących na dyskach poufne dokumenty i korzystających z bankowości elektronicznej. Na szczęście mamy już dziś świetne technologie i narzędzia związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz kryptografią. Jedyne, co musisz zrobić, to uzbroić się w wiedzę, jak skutecznie je wykorzystać. Oto druga część wyczerpującego przewodnika po praktycznych zastosowaniach kryptografii oraz mechanizmach bezpieczeństwa pozwalających na skuteczną ochronę informacji, sieci i systemów komputerowych. Znajdziesz tu m.in. opis sprawdzonych metod zarządzania kluczami, a ponadto najpopularniejsze techniki uwierzytelniania użytkowników. Poczytasz o algorytmach kryptograficznych i protokołach służących do zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach lokalnych czy Internecie oraz o mechanizmach bezpieczeństwa na poziomie sieci bezprzewodowych, poczty elektronicznej i protokołu IP. Dowiesz się, jak wykrywać obecność intruzów w systemie i poznasz sprawdzone środki zabezpieczania go przed wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak ataki sieciowe, wirusy czy robaki. Dzięki tym informacjom kwestia zakładania skutecznych zapór sieciowych przestanie być dla Ciebie tajemnicą. Na koniec zapoznasz się z prawnymi i etycznymi aspektami bezpieczeństwa sieciowego: przeczytasz m.in. o poszanowaniu prywatności w Internecie, respektowaniu praw autorskich oraz walce z przejawami przestępczości komputerowej. Zagadnienia, które znajdziesz w II części podręcznika: Zarządzanie kluczami i ich dystrybucja Uwierzytelnianie użytkowników Bezpieczeństwo transportu danych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo poczty elektronicznej Bezpieczeństwo protokołu IP Bezpieczeństwo systemu Wykrywanie intruzów Szkodliwe oprogramowanie Rozproszone ataki DoS Firewalle Prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa komputerowego Własność intelektualna Ochrona prywatności William Stallings jest autorem siedemnastu książek z zakresu technicznych aspektów bezpieczeństwa informacji i sieci komputerowych. Jest jedenastokrotnym laureatem nagrody za najlepszą książkę informatyczną roku, przyznawanej przez Text and Academic Authors Association. W trakcie ponadtrzydziestoletniej kariery zawodowej zaprojektował i zaimplementował wiele pakietów związanych z protokołami TCP/IP i OSI dla różnych platform. Jako konsultant doradzał m.in. agencjom rządowym oraz dostawcom sprzętu i oprogramowania.

Sklep: Booknet.net.pl

Komputerowo wspomagane badanie układów automatycznej synchronizacji prądnic - 2619308916

20,00 zł

Komputerowo wspomagane badanie układów automatycznej synchronizacji prądnic Politechnika Gdańska

ELEKTRO

Zagadnienia automatycznej synchronizacji prądnic są ciągle aktualne, mimo bogatej literatury i licznych zastrzeżeń patentowych. Wynika to z ustawicznie rosnących wymagań dotyczących automatyzacji procesu synchronizacji, wobec powszechnej komputeryzacji poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie pojawienie się na rynku stosunkowo tanich i niezawodnych technicznych środków realizacji automatyki, zwłaszcza komputerowych, skłania do podejmowania działań mających na celu spełnienie tych wymagań. Ponadto znaczna rozbudowa algorytmów sterowania systemem elektroenergetycznym powoduje, że również istotna i ważna staje się właściwa komunikacja pomiędzy tym systemem a operatorem, zwłaszcza gdy dotyczy ona synchronizacji jednostek o największych mocach znamionowych. Z tych samych powodów dużego znaczenia nabierają badania układów automatycznej synchronizacji prądnic (UASP), mające dotychczas ubogą literaturę, mimo że układy te spełniają w systemie elektroenergetycznym niezwykle odpowiedzialną rolę.  W piśmiennictwie krajowym i zagranicznym brak jest jednolitego opracowania, które całościowo ujmowałoby zagadnienia związane z badaniami UASP. Rozproszenie tej tematyki po licznych publikacjach zawartych w patentach, czasopismach i materiałach konferencyjnych nie sprzyja możliwości jej poznania przez stosunkowo liczny krąg osób zainteresowanych dydaktyką, projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacją układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, w tym także UASP.  Liczne kontakty redaktora z ludźmi nauki, projektantami, producentami oraz użytkownikami urządzeń automatyki elektroenergetycznej dowodzą, że istnieje potrzeba wypełnienia istniejącej luki w przedmiotowej tematyce. Niniejsza praca stanowi zebrany w jedną całość dorobek naukowy i konstruktorski autorów, dotyczący zagadnień badań układów automatycznej synchronizacji prądnic, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań komputerowych. Wynika to z coraz powszechniejszego stosowania komputerowego sterowania w systemie elektroenergetycznym (w elektrowniach i stacjach).  Zamierzeniem autorów jest, aby przedkładana Czytelnikowi praca była pomocna, zarówno w procesie kształcenia, projektowania, konstruowania, jak również podczas eksploatacji urządzeń automatyki elektroenergetycznej. Życzę zatem Czytelnikowi przyjemnej lektury tej pracy oraz owocnego jej wykorzystywania. Spis treści: Od Redaktora  Wykaz ważniejszych oznaczeń    1. WSTĘP   1.1. Przedmiot pracy i aktualność podjętej tematyki  1.2. Cel i zakres pracy 2. SYNCHRONIZACJA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM   2.1. Ogólna charakterystyka systemu elektroenergetycznego  2.2. Opis zjawiska synchronizacji  2.2.1. Idea zjawiska synchronizacji w systemie elektroenergetycznym  2.2.2. Warunki idealnej synchronizacji w systemie elektroenergetycznym  2.2.3. Odstępstwa od warunków idealnej synchronizacji  2.2.4. Główne źródła zakłóceń w procesie synchronizacji prądnic  2.3. Połączenie UASP z systemem elektroenergetycznym  2.4. Wpływ czynników dodatkowych na proces synchronizacji  2.5. Wymagania przepisów 3. STEROWANIE OBIEKTAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI PODCZAS SYNCHRONIZACJI   3.1. Sterowanie systemem elektroenergetycznym podczas synchronizacji  3.2. Podział układów automatycznej synchronizacji prądnic  3.3. Ogólne zadania stawiane UASP  3.4. Proponowane układy do badania UASP  3.5. Układy sterowania napięciem i prędkością kątową synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych  3.5.1. Układy sterowania napięciem prądnic synchronicznych  3.5.2. Układy sterowania prędkością kątową synchronizowanych zespołów 4. UASP JAKO OBIEKT BADAŃ   4.1. Charakterystyka UASP w ujęciu szczególnym  4.2. Charakterystyka UASP w ujęciu ogólnym 5. DOTYCHCZASOWE METODY BADAŃ UASP   5.1. Wprowadzenie  5.2. Badania UASP podczas ich wytwarzania  5.2.1. Badania diagnostyczne UASP  5.2.2. Badania diagnostyczne poszczególnych modułów UASP  5.2.3. Uruchamianie i nastawianie (strojenie) UASP  5.2.4. Pomiary czasu wyprzedzenia  5.2.5. Badania eksploatacyjne UASP  5.3. Diagnostyka UASP podczas eksploatacji  5.3.1. Przyjęte założenia dla prostego systemu diagnostycznego  5.3.2. Koncepcja prostego systemu diagnostycznego 6. KOMPUTEROWY SYMULATOR PROCESU SYNCHRONIZACJI PRĄDNIC   6.1. Przeznaczenie symulatora  6.2. Realizacja sprzętowa symulatora  6.2.1. Założenia dotyczące architektury sprzętowej symulatora  6.2.2. Architektura sprzętowa symulatora  6.2.3. Okrosowanie symulatora  6.2.4. Połączenie symulatora z UASP  6.3. Modele matematyczne układów sterowania napięciem, prędkością kątową oraz sieci zaimplementowane w symulatorze  6.3.1. Modele układów regulacji napięcia prądnic synchronicznych  6.3.2. Modele układów regulacji prędkości kątowej zespołów prądotwórczych  6.3.3. Model sieci elektroenergetycznej tworzący zastępczą prądnicę synchroniczną  6.3.4. Transformacja modeli układów sterowania do postaci dyskretnej  6.4. Oprogramowanie symulatora  6.4.1. Opis realizacji oprogramowania  6.4.2. Opis systemu komputerowego  6.5. Wizualizacja procesu synchronizacji podczas badań UASP za pomocą symulatora  6.5.1. Zakres wizualizacji  6.5.2. Okna konfiguracyjne graficznego interfejsu użytkownika  6.5.3. Okna parametrów synchronizacji graficznego interfejsu użytkownika  6.5.4. Okno przebiegów sygnałów procesu synchronizacji prądnic 7. KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA UASP   7.1. Sformułowanie zadań dla systemu komputerowego  7.1.1. Zakres diagnostyki UASP  7.1.2. Zadania dla systemu diagnostyki UASP  7.2. Metodyka diagnostyki UASP  7.2.1. Kompleksowa diagnostyka  7.2.2. Modele diagnostyczne  7.2.3. Bazy danych  7.2.4. Parametry diagnostyczne  7.2.5. Pomiary parametrów diagnostycznych  7.2.6. Kontrola parametrów diagnostycznych  7.2.7. Ocena parametrów diagnostycznych  7.2.8. Stan techniczny  7.2.9. Lokalizacja uszkodzeń  7.3. Komputerowy system diagnostyczny AMARYLIS  7.3.1. Wprowadzenie  7.3.2. Moduły składowe systemu  7.3.3. Bloki składowe systemu  7.3.4. Prowadzenie badań diagnostycznych UASP  7.3.5. Narzędzia określania stanu technicznego  7.3.6. Narzędzia identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń  7.4. Badania systemu diagnostycznego na obiekcie rzeczywistym  7.4.1. Miejsce i cel badań  7.4.2. Przebieg i wyniki badań 8. PODSUMOWANIE i WNIOSKI KOŃCOWE BIBLIOGRAFIA  Streszczenie w j. polskim  Streszczenie w j. angielskim

Sklep: Księgarnia Techniczna

SAGE SYMFONIA 50CLOUD FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ M CHOMUSZKO - 2860132228

103,73 zł

SAGE SYMFONIA 50CLOUD FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ M CHOMUSZKO WYDAWCA

Kultura i rozrywka > Książki i Komiksy > Informatyka, internet > Pozostałe

SAGE SYMFONIA 50CLOUD FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ M CHOMUSZKO Firma Sage, producent oprogramowania Symfonia, wprowadza na rynek nowy produkt: linia Sage 50cloud (moduł Finanse i Księgowość), który ma zastąpić dotychczasowy program Sage Symfonia 2.0 Finanse Księgowość. W Sage 50cloud stale jest aktualizowana obsługa wszystkich zmian w przepisach, które wprowadzono w ostatnich pięciu latach, np. Jednolity Plik Kontrolny czy e-sprawozdania. Zmiany w przepisach sprawiły, że oprogramowanie komputerowe stosowane w księgowości zmieniło swoją rolę i obecnie nie jest już tylko narzędziem wspierającym pracę księgowego, ale przede wszystkim komunikatorem wymiany danych między podatnikami, a organami skarbowymi, która przyjęła formę elektroniczną. Najważniejszą kwestią dzisiaj jest prawidłowe skonfigurowanie programu oraz zadbanie o poprawność ewidencjonowanych w nim danych tak, aby informacje przekazywane do fiskusa w formie deklaracji, plików JPK czy e-sprawozdań były zgodne z przepisami i pozbawione błędów. Współczesny księgowy nie może się obejść bez znajomości programu komputerowego do prowadzenia księgowości, toteż umiejętność obsługi programu należącego do jednego z najpopularniejszych na rynku, na pewno będzie atutem przy poszukiwaniu pracy, a dla tych, którzy już używają tego programu, przedstawiona w tej publikacji wiedza stanie się nieocenionym wsparciem. KSIĄŻKA DOSTĘPNA OD 25.10.2019

Sklep: ksiazkitanie.pl

Twórz Własne Gry Komputerowe W Pythonie - 2850834364

51,99 zł

Twórz Własne Gry Komputerowe W Pythonie WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Książki>Technika. Informatyka. Przemysł. Rolnictwo.>Informatyka. Cybernetyka. Komputery>Oprogramowanie>Aplikacje>Gry komputeroweKsiążki...

0x0000b7d400000000

Sklep: Gigant.pl

Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa - 1168568497

60,39 zł

Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa Artur Chmielewski

Literatura popularnonaukowa>Pozostałe

Fotografia cyfrowa - po mistrzowsku opanuj jej specyfikę! Już ładnych parę lat temu fotografia cyfrowa szturmem podbiła serca fotoamatorów i profesjonalistów, którzy pół swojego wcześniejszego zawodowego życia spędzali zamknięci w ciemni. Do lamusa odeszły sprzęty równie tajemnicze jak tygle alchemików, a ich miejsce zajęły aparat z dużą kartą pamięci oraz komputer z dobrym ekranem i odpowiednim oprogramowaniem: nowa technologia kusiła bogactwem możliwości oraz łatwością dokonywania niemal dowolnych zmian. Jednak współczesne narzędzia, podobnie jak te stosowane przed stuleciem, nie pozwolą na stworzenie arcydzieła z fotki nędznej jakości i nie zastąpią umiejętności oraz talentu jej autora. Dobry fotograf świetnie wie, że podstawą jego pracy jest wykorzystanie światła i uchwycenie nastroju chwili, ale powinien także bezwzględnie dowiedzieć się, jak wykorzystać specyfikę działania aparatów cyfrowych oraz programów do obróbki zdjęć, by uzyskać naprawdę oszałamiający efekt. Z tej książki dowiesz się, czym różnią się od siebie poszczególne formaty zapisu plików w aparatach cyfrowych i co z tego wynika. Jej autor podpowie Ci, jak zbudować właściwy system komputerowy, pozwalający wygodnie pracować nad zdjęciami, a także jak wybrać i skonfigurować oprogramowanie. Z jego pomocą nauczysz się kalibrować barwy i pracować z profilami ICC, usuwać przebarwienia z uporem narzucane przez aparat i wykonywać niezbędne prace w zakresie korekty fotografii. Nie mniej ważnym zagadnieniem szczegółowo omawianym w książce jest kwestia uporządkowania i archiwizacji zdjęć, czyli tworzenia bezpiecznego cyfrowego archiwum. Poznaj wyzwania stojące przed każdym współczesnym wielbicielem fotografowania i odpowiedz na nie już teraz! Co to znaczy " dobre zdjęcie "? Formaty zapisu cyfrowych zdjęć Zarządzanie barwą dla fotoamatorów Sprzęt fotograficzny i system informatyczny Opis zdjęcia w standardzie IPTC Krótki przewodnik po systemach edycyjnych Obróbka niedestruktywna Korekta podstawowych parametrów zdjęcia Archiwum a kopie bezpieczeństwa Specyfika fotografii cyfrowej, czyli dlaczego aparat analogowy i cyfrowy robią inne zdjęcia Warsztat pracy, czyli jak właściwie dobrać sprzęt fotograficzny i system komputerowy Katalogowanie i archiwizacja, czyli jak chronić swoje zdjęcia przed cyfrową nirwaną Fotoniezbędnik cyfrowego wyjadacza! Artur Chmielewski - z wykształcenia informatyk, z pasji i wykonywanego zawodu fotoreporter i dziennikarz. Od przeszło dziesięciu lat fotografuje dla ogólnopolskich tytułów prasowych. Zaczynał w " Życiu Warszawy ", skąd przeszedł do magazynu " Stolica ", a następnie do tygodnika " Kulisy ". Przez kilka lat, od początku istnienia obu tytułów, był związany z " Dziennikiem Polska Europa Świat ", a następnie " Dziennikiem Gazetą Prawną ". Publikuje m.in. w: " Fakcie ", " SuperExpressie ", " Newsweeku ", " Wprost ", " Polityce ", " Timesie ". Obecnie jako wolny strzelec współpracuje z Polską Agencją Fotografów FORUM. Poza fotografią wydarzeniową uprawia fotoreportaż oraz fotografię studyjną. Portretuje najważniejsze osobistości świata polityki, kultury i sztuki. Współpracuje również z kilkoma magazynami lifestylowymi, dla których fotografuje ekskluzywne wnętrza.

Sklep: Planetaksiazki.pl

Cyfrowa ciemnia Komputerowy warsztat fotografa Helion - 1772492342

46,90 zł

Cyfrowa ciemnia Komputerowy warsztat fotografa Helion Helion

MOJE HOBBY > Fotografowanie

Fotografia cyfrowa

Sklep: ArtTravel.pl

Elementy systemów komputerowych - 1635747728

47,00 zł

Elementy systemów komputerowych wnt

Książki techniczne>Informatyka. Cybernetyka. Komputery

Studenci znajdą w tej książce niemałą część wiedzy informatycznej, którą przekazaliśmy im w formie zadań obejmujących zbudowanie sprzętu i oprogramowania. Zadania te ukazują sposób wdrażania metod teoretycznych i praktycznych, poznanych na wykładach z informatyki.W szczególności przedstawiliśmy zagadnienia dotyczące: sprzętu (...), architektury (...), systemów operacyjnych (...), języków programowania (...), kompilatorów (...), struktur danych i algorytmów (...) oraz inżynierii oprogramowania. (...)...

Sklep: Bonusmedia

KlikPlik 2 Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej - 1635752774

20,00 zł

KlikPlik 2 Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej wydawnictwo szkolne pwn

Podręczniki. Ćwiczenia i zadania>Podręczniki dla szkół podstawowych>Podręczniki dla szkół podstawowych - kl. I-III

Seria KlikPlik to propozycja dla tych wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej, którzy na lekcjach informatyki chcą uczyć rozwiązywania zadań i problemów z pomocą komputera. Rozwiązywanie zadań, a nie obsługa konkretnego systemu i programu, staje się naprawdę ważne w szybko zmieniającym się świecie nowych technologii.Podręczniki dedykowane są zarówno użytkownikom komputerów PC, jak i komputerów Macintosh. Staramy się udowodnić, że praca na tych platformach jest podobna. Promujemy oprogramowanie darmowe jako dobrą alternatywę dla oprogramowania komercyjnego. Wszystkie wskazane w podręczniku systemy operacyjne i programy użytkowe umożliwiają wykonanie proponowanych ćwiczeń.Wierzymy, że dzięki temu uczeń, który podczas swojej 12-letniej szkolnej edukacji zetknie się z wieloma rożnymi systemami i programami, będzie koncentrował swą aktywność na wykonaniu zadania, a nie na analizowaniu różnic w środowisku pracy.W każdym podręczniku serii KlikPlik oprócz ćwiczeń podstawowych proponujemy zadania dodatkowe, rozszerzające, przeznaczone dla dzieci zdolniejszych lub pracujących szybciej.Traktujemy technologię informacyjną jako doskonałe narzędzie integrujące wszystkie umiejętności nabywane w szkole. Staramy się zaskoczyć uczniów ciekawymi tematami i intrygującymi informacjami oraz różnorodnymi pomysłami na ćwiczenia. Wzbogacamy w ten sposób słownictwo i ich wiedzę ogólną....

Sklep: Bonusmedia

M-AUDIO FAST TRACK II + PTSE Interface komputerowe audio - 1209412832

399,00 zł

M-AUDIO FAST TRACK II + PTSE Interface komputerowe audio

Studio > Interfejsy audio/midi

Mobilny interfejs audio 2x2 pracujący na złączu USB z oprogramowaniem Pro Tools SE, Przetwarzanie 24-bit/48kHz, Obsługa plug-and-play oraz USB 2.0, Wejście mikrofonowe XLR z zasilaniem phantom 48V, Wejście instrumentalne Jack 1/4, Wyjście słuchawkowe, 2 wyjścia liniowe RCA, Duże pokrętła gain dla wejść karty oraz dla wyjścia stereo, Direct monitoring, Zasilanie przez USB, Kompatybilność Win XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11+, Dołączone oprogramowanie Pro Tools SE to uproszczona wersja nagradzanej platformy DAW Pro Tools, Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, 16 śladów audio mono/stereo, 8 śladów MIDI z wirtualnymi instrumentami, Zintegrowane narzędzia do nauki ułatwiające tworzenie muzyki w różnych stylach, Ponad 100 instrumentów wirtualnych, Rozbudowane wtyczki efektowe tym reverb, EQ, guitar amp/distortion, Zintegrowany sekwencer MIDI, Edytor notacji nutowych, Ponad 3 GB pętli audio, Nagrywanie do 2 ścieżek audio jednocześnie, Kompatybilność Win XP/7, Mac OS X 10.5.8+

Sklep: Centrummuzyczne.pl

Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji - 1168562915

86,90 zł

Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji

Informatyka i Internet

Poznaj najskuteczniejsze techniki ochrony systemów oraz informacji zostań ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa w Internecie! Opanuj techniki bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników Wykorzystaj potencjał drzemiący w protokołach SSH, HTTPS i SSL Poznaj metody wykrywania ataków hakerskich i wirusów oraz skutecznej obrony przed nimi Wirusy, hakerzy, szpiegostwo gospodarcze, elektroniczne podsłuchy i kradzieże - era Internetu ma także ciemną stronę, która stawia przed nami coraz większe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dla większości organizacji kwestie ochrony dostępu do danych przechowywanych w systemach komputerowych i wymienianych między nimi, a także skutecznego odpierania ataków sieciowych, stały się zagadnieniem mogącym przesądzić o ich istnieniu. Bezpieczeństwo sieci ma także ogromne znaczenie dla zwykłych użytkowników Internetu, często przetrzymujących na dyskach poufne dokumenty i korzystających z bankowości elektronicznej. Na szczęście mamy już dziś świetne technologie i narzędzia związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz kryptografią. Jedyne, co musisz zrobić, to uzbroić się w wiedzę, jak skutecznie je wykorzystać. Oto druga część wyczerpującego przewodnika po praktycznych zastosowaniach kryptografii oraz mechanizmach bezpieczeństwa pozwalających na skuteczną ochronę informacji, sieci i systemów komputerowych. Znajdziesz tu m.in. opis sprawdzonych metod zarządzania kluczami, a ponadto najpopularniejsze techniki uwierzytelniania użytkowników. Poczytasz o algorytmach kryptograficznych i protokołach służących do zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach lokalnych czy Internecie oraz o mechanizmach bezpieczeństwa na poziomie sieci bezprzewodowych, poczty elektronicznej i protokołu IP. Dowiesz się, jak wykrywać obecność intruzów w systemie i poznasz sprawdzone środki zabezpieczania go przed wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak ataki sieciowe, wirusy czy robaki. Dzięki tym informacjom kwestia zakładania skutecznych zapór sieciowych przestanie być dla Ciebie tajemnicą. Na koniec zapoznasz się z prawnymi i etycznymi aspektami bezpieczeństwa sieciowego: przeczytasz m.in. o poszanowaniu prywatności w Internecie, respektowaniu praw autorskich oraz walce z przejawami przestępczości komputerowej. Zagadnienia, które znajdziesz w II części podręcznika: Zarządzanie kluczami i ich dystrybucja Uwierzytelnianie użytkowników Bezpieczeństwo transportu danych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo poczty elektronicznej Bezpieczeństwo protokołu IP Bezpieczeństwo systemu Wykrywanie intruzów Szkodliwe oprogramowanie Rozproszone ataki DoS Firewalle Prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa komputerowego Własność intelektualna Ochrona prywatności William Stallings jest autorem siedemnastu książek z zakresu technicznych aspektów bezpieczeństwa informacji i sieci komputerowych. Jest jedenastokrotnym laureatem nagrody za najlepszą książkę informatyczną roku, przyznawanej przez Text and Academic Authors Association. W trakcie ponadtrzydziestoletniej kariery zawodowej zaprojektował i zaimplementował wiele pakietów związanych z protokołami TCP/IP i OSI dla różnych platform. Jako konsultant doradzał m.in. agencjom rządowym oraz dostawcom sprzętu i oprogramowania.

Sklep: Planetaksiazki.pl

Elementy systemów komputerowych - 1897875673

44,69 zł

Elementy systemów komputerowych wnt

Podręczniki szkolne

Studenci znajdą w tej książce niemałą część wiedzy informatycznej, którą przekazaliśmy im w formie zadań obejmujących zbudowanie sprzętu i oprogramowania. Zadania te ukazują sposób wdrażania metod teoretycznych i praktycznych, poznanych na wykładach z informatyki.W szczególności przedstawiliśmy zagadnienia dotyczące: sprzętu (...), architektury (...), systemów operacyjnych (...), języków programowania (...), kompilatorów (...), struktur danych i algorytmów (...) oraz inżynierii oprogramowania. (...)...

Sklep: Madbooks.pl

KlikPlik 2 Zajęcia komputerowe - 1897863298

22,15 zł

KlikPlik 2 Zajęcia komputerowe wydawnictwo szkolne pwn

Książki naukowe>Informatyka

Seria KlikPlik to propozycja dla tych wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej, którzy na lekcjach informatyki chcą uczyć rozwiązywania zadań i problemów z pomocą komputera. Rozwiązywanie zadań, a nie obsługa konkretnego systemu i programu, staje się naprawdę ważne w szybko zmieniającym się świecie nowych technologii.Podręczniki dedykowane są zarówno użytkownikom komputerów PC, jak i komputerów Macintosh. Staramy się udowodnić, że praca na tych platformach jest podobna. Promujemy oprogramowanie darmowe jako dobrą alternatywę dla oprogramowania komercyjnego. Wszystkie wskazane w podręczniku systemy operacyjne i programy użytkowe umożliwiają wykonanie proponowanych ćwiczeń.Wierzymy, że dzięki temu uczeń, który podczas swojej 12-letniej szkolnej edukacji zetknie się z wieloma rożnymi systemami i programami, będzie koncentrował swą aktywność na wykonaniu zadania, a nie na analizowaniu różnic w środowisku pracy.W każdym podręczniku serii KlikPlik oprócz ćwiczeń podstawowych proponujemy zadania dodatkowe, rozszerzające, przeznaczone dla dzieci zdolniejszych lub pracujących szybciej.Traktujemy technologię informacyjną jako doskonałe narzędzie integrujące wszystkie umiejętności nabywane w szkole. Staramy się zaskoczyć uczniów ciekawymi tematami i intrygującymi informacjami oraz różnorodnymi pomysłami na ćwiczenia. Wzbogacamy w ten sposób słownictwo i ich wiedzę ogólną....

Sklep: Madbooks.pl

Tuner komputerowy do telewizji DVB-T CABLETECH - 2060693416

63,80 zł

Tuner komputerowy do telewizji DVB-T CABLETECH

Art. komputerowe > Pozostałe

Właściwości - Cyfrowa telewizja dla notebooków i komputerów klasy PC - Interfejs Plug-and-Play USB 2.0 - Digital Video Recorder z pełnym wsparciem dla mpeg4 - Mały rozmiar i duża czułość - Odbiera darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej - Obsługa HDTV (Up to 1080i, SDTV) - Zasilanie przez USB - Bardzo niski pobór mocy. - Oprogramowanie Arcsoft Total media software dla PC - Przyjazny dla użytkownika interfejs z bogatymi funkcjami - Funkcja planowania nagrywania i time-shifting - Automatyczne skanowanie kanałów - Obsługa nagrywania w czasie rzeczywistym - Przechwytywanie video (wymagany video grabber) - Funkcja edycji plików video i zdjec (proste operacje) - Możliwości tworzenia prezentacji - Możliwości dostosowania jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości obrazu - Obsługa EPG, napisów i teletextu - Obsługa DVD, VCD, MPEG, Mp3 i wielu innych popularnych formatów Wymagania systemowe - Procesor: Intel Pentium 4 2.4Ghz lub szybszy, - 256MB pamięci RAM lub więcej, - System operacyjny: XP SP2 / Vista / Win 7, - Karta graficzna z obsługa DirectX 9.0, - Karta dźwiękowa, - Napęd CD, - Gniazdo USB 2.0, - Przynajmniej 1GB wolnego miejsca na HDD (dla nagrań TV zalecane jest 2GB) Specyfikacja Interfejs USB 2.0, zakres częstotliwości 174Hz~862MHz, modulacja: QPSK 16QAM 64QAM COFDM, przepustowość kanału 6/7/8 Mhz, code rate 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8, guard Intervals 1/4 1/8 1/16 1/32 Zawartość opakowania - tuner DVB-T, - pilot zdalnego sterowania, (baterie w zestawie) - przenośna antena - przewodnik instalacji, - płyta ze sterownikami i oprogramowaniem . Jednostka miary: 1szt/opk/bl

Sklep: CentrumElektroniki.pl

Twintuner komputerowy do telewizji DVB-T CABLETECH - 2060693417

96,52 zł

Twintuner komputerowy do telewizji DVB-T CABLETECH

Art. komputerowe > Pozostałe

Informujemy, że do instrukcji urządzenia URZ00185 wkradł się błąd. Twintuner komputerowy Cabletech umożliwia w jednym czasie nagrywanie dwóch kanałów oraz równoczesne oglądanie jednego z nich. Nie ma możliwości, jak błędnie podano w instrukcji, oglądania trzeciego kanału. Poprawiona instrukcja jest do pobrania na stronie www.cabletech.pl, bądź www.lechpol.eu Właściwości - Cyfrowa telewizja dla notebooków i komputerów klasy PC - Twintuner (dwa tunery umożliwiające nagrywanie materiału HD w jednym czasie z różnych transporterów ) - Digital Video Recorder z pełnym wsparciem dla mpeg4 - Mały rozmiar i duża czułość - Odbiera darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej - Obsługa HDTV (Up to 1080i, SDTV) - Zasilanie przez USB, bardzo niski pobór mocy. - Interfejs Plug-and-Play USB 2.0 - Oprogramowanie Arcsoft Total media software dla PC, - Przyjazny dla użytkownika interfejs z bogatymi funkcjami - Funkcja planowania nagrywania i time-shifting - Automatyczne skanowanie kanałów - Obsługa nagrywania w czasie rzeczywistym - Przechwytywanie video (wymagany video grabber) - Funkcja edycji plików video i zdjęć (proste operacje) - Możliwość tworzenia prezentacji - Możliwość dostosowania jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości obrazu - Obsługa EPG, napisów i teletextu - Obsługa DVD, VCD, MPEG, Mp3 i wielu innych popularnych formatów Wymagania systemowe - Procesor: Intel Pentium 4 2.4Ghz lub szybszy, - 256MB pamięci RAM lub więcej, - System operacyjny: XP SP2 / Vista / Win 7, - Karta graficzna z obsługa DirectX 9.0, - Karta dźwiękowa, - Napęd CD, - Gniazdo USB 2.0, - Przynajmniej 1GB wolnego miejsca na HDD (dla nagrań TV zalecane jest 2GB) Specyfikacja Interfejs USB 2.0, zakres częstotliwości 174Hz~862MHz, modulacja: QPSK 16QAM 64QAM COFDM, przepustowość kanału 6/7/8 Mhz, code rate 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8, guard Intervals 1/4 1/8 1/16 1/32 Zawartość opakowania - tuner DVB-T, - pilot zdalnego sterowania, (baterie w zestawie) - przenośna antena - przewodnik instalacji, - płyta ze sterownikami i oprogramowaniem . Jednostka miary: 1szt/opk/bl

Sklep: CentrumElektroniki.pl

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy - 2857739955

89,10 zł

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy Wolters Kluwer

Komentarze i opracowania prawnePrawo gospodarcze i handloweProgramowanie. Języki programowaniaPrawo cywilne

Opracowanie jest pierwszym kompleksowym omówieniem zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy. Dotychczasowe kluczowe w tej mierze wypowiedzi były sformułowane jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o prawie autorskim, która nie zawierała żadnej szczególnej regulacji w zakresie odpowiedzialności twórcy za wady przedmiotu świadczenia.W monografii szczegółowo przedstawiono m.in.:- środki ochrony, którymi dysponuje zamawiający program komputerowy w świetle prawnoautorskiego uregulowania odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu,- pojęcie usterki zamówionego programu komputerowego,- przykłady wadliwości oprogramowania omówione dotychczas w orzecznictwie.W pracy poddano również analizie rozwiązania przyjęte w sześciu zagranicznych systemach prawnych, w projektach harmonizacji tzw. europejskiego prawa prywatnego, a ponadto uwzględniono dorobek inżynierii oprogramowania.

Sklep: Booknet.net.pl

szukaj w Kangoo oprogramowanie komputerowe

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z oprogramowanie komputerowe

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.057, t2=0, t3=0, t4=0.017, t=0.057

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2022 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER