p s.ps y 40c

- znaleziono 1843 produkty w 97 sklepach

ZbiĂłr karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. - 2843574828

55,94 zł

ZbiĂłr karny 2014. K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A. LEXISNEXIS

Prawo / Prawo - ksiÄ…ĹĽki dla praktykĂłw

Stan prawny na 10 czerwca 2014 r. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N. K.K. – wprowadzono zmiany mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej – objęły one przede wszystkim regulację przedawnienia przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jak również uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów tego rozdziału odnoszących się do osób małoletnich. K.P.K. – bardzo istotne zmiany wynikają z obszernej nowelizacji z 27 września 2013 r. przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, która gruntownie reformuje procedurę karną. K.K.S. – uwzględniono wprowadzenie przestępstwa oszustwa dotyczącego informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika przez ustawę z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. K.P.W. – najnowsza nowelizacja ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w związku z tym kosztów przez wprowadzenie do systemu polskiego postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku. Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Zmiany, które weszły w życie między 11 marca 2014 r. a 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 10 czerwca 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszą czcionką. Wykaz najważniejszych zmian: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… od 26 maja 2014 r. – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 538) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… od 2 czerwca 2014 r. oraz od 1 lipca 2015 r. – ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… od 9 listopada 2014 r. – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 579) Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji. Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajdują się na odwrocie stron tytułowych przed każdą ustawą.

Sklep: Literacka.pl

[01969] Hans Zimmer / Rodrigo Y Gabriela - Pirates Of The Caribbean 4: On Stranger Tides OST - CD s:pirates (P)2011 - 2904069205

49,99 zł

[01969] Hans Zimmer / Rodrigo Y Gabriela - Pirates Of The Caribbean 4: On Stranger Tides OST - CD s:pirates (P)2011 WALT DISNEY ENTERTAINMENT

Muzyka > ElektronikaMuzyka > KlasykaMuzyka > Muzyka Filmowa

Sklep: Fan.pl

ZbiĂłr cywilny 2014-K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H. - 2843566375

49,11 zł

ZbiĂłr cywilny 2014-K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H. LEXISNEXIS

Prawo / Prawo - ksiÄ…ĹĽki dla praktykĂłw

Wydanie 1, 2014 Stan prawny na 8 stycznia 2014 roku Zbiór cywilny 2014 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo prywatne międzynarodowe Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) Koszty sądowe w sprawach cywilnych Prawo o aktach stanu cywilnego Księgi wieczyste i hipoteka Wykaz najważniejszych zmian: od 17 sierpnia 2013 r. – ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 880) od 21 listopada 2013 r. – ustawa z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1289) od 1 grudnia 2013 r. – ustawa z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.) Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji. Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajdują się na odwrocie stron tytułowych przed każdą ustawą. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H. K.P.C. – ostatnio wprowadzone zmiany wynikają z nowej ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, a także z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. K.R.O. – zmiana wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego orzekającego niezgodność z Konstytucją art. 71 dotyczącego niedopuszczalności zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziec-ka. K.S.C. – ostatnie zmiany są spowodowane nowymi ustawami: o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz o rodzinnych ogrodach działkowych. K.W.H. – wprowadzono nowe podstawy uzyskania hipoteki przymusowej, wynikające z ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych; przesunięto na 1 lipca 2014 r. wejście w życie niektórych przepisów ustawy z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece związanych z zadaniami Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Skorowidze do Kodeksów oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Zmiany, które weszły w życie między 15 sierpnia 2013 r. a 8 stycznia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 8 stycznia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

Sklep: Literacka.pl

Munitions Systems (I.Y.A.A.Y.A.S) - 2862358651

87,83 zł

Munitions Systems (I.Y.A.A.Y.A.S) Bibliogov

Ksi±żki / Literatura obcojęzyczna

The United States Air Force (USAF) is the aerial warfare service branch of the United States Armed Forces. The USAF was initially a part of the U.S. Army, but was formed as a separate branch of the military in 1947 under the National Security Act. Although it is the most recent branch of the U.S. Military to be formed, the USAF is the most technologically advanced air force in the world. The Air Force e-Publishing Library's mission is to provide documents for Air Force customers worldwide, and supply life-cycle management of Air Force Electronic Publishing to enable product and service delivery to the end user, regardless of media in pace and in war.The United States Air Force e-Publishing Library collection contains manuals and reports describing the procedures and protocol necessary in various situations and circumstances. Some titles in the collection include: A Manual of Civil Engineer Bare Base Development, Guide to Mobile Aircraft Arresting System Installation, and Nuclear Weapons Accident and Incident Response. This publication is part of this Air Force e-Publications collection.

Sklep: Libristo.pl

PS-2P 2X1mm 20metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/20M.P - 2891996264

48,83 zł

PS-2P 2X1mm 20metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/20M.P Zakończone (produkty archiwalne)

Produkty archiwalne

Przedłużacz POLSKIEJ produkcji z firmy ACAR, poniżej umie¶cili¶my informację o tej firmie, oraz słownik pojęć i oznaczeń: Zalety: Przedłużacze z linii Acar, s± produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewn±trz. Projektanci firmy Acar, wybrali tylko te przewody których duży przekrój zapewnia poprawn± pracę nawet najbardziej wymagaj±cych urz±dzeń ogrodowych, a gruba powłoka PVC, zapewnia oprócz bezpieczeństwa użytkowania, także odporno¶ć na uszkodzenia mechaniczne. OSTRZEGAMY !!! Drogi Kliencie, je¶li jeste¶ na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Ostrzegamy, przed użytkowaniem na zewn±trz przedłużaczy, które s± wykonane z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75. Oznaczenie typy przewodu znajduje się na powłoce ochronnej - oponie przewodu. Bezwzględnie odradzamy użytkowania przewodów, które nie maj± żadnego oznaczenia na powłoce ochronnej, wg. podstawowych norm każdy przewód powinien posiadać oznaczenie. Użytkowanie tego typu przewodów stanowi zagrożenie życia lub zdrowia użytkuj±cego, jak również może spowodować uszkodzenie podł±czanego urz±dzenia. Dane techniczne: Gniazdo: typu francuskie x1, kolor pomarańczowy Wtyczka: typu francuskie x1 kolor pomarańczowy Uziemienie: brak Przewód : rodzaj H05VV-F 2X1,0 ,prosty, kolor pomarańczowy Opona: PVC Żyła: 2x1mm

Sklep: Pajm.pl

PS-2P 2X1mm 30metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/30M.P - 2825624297

66,60 zł

PS-2P 2X1mm 30metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/30M.P Acar

Dom, ogród, las > Elektryka i o¶wietlenie

Przedłużacz POLSKIEJ produkcji z firmy ACAR, poniżej umie¶cili¶my informację o tej firmie, oraz słownik pojęć i oznaczeń: Zalety: Przedłużacze z linii Acar, s± produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewn±trz. Projektanci firmy Acar, wybrali tylko te przewody których duży przekrój zapewnia poprawn± pracę nawet najbardziej wymagaj±cych urz±dzeń ogrodowych, a gruba powłoka PVC, zapewnia oprócz bezpieczeństwa użytkowania, także odporno¶ć na uszkodzenia mechaniczne. OSTRZEGAMY !!! Drogi Kliencie, je¶li jeste¶ na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Ostrzegamy, przed użytkowaniem na zewn±trz przedłużaczy, które s± wykonane z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75. Oznaczenie typy przewodu znajduje się na powłoce ochronnej - oponie przewodu. Bezwzględnie odradzamy użytkowania przewodów, które nie maj± żadnego oznaczenia na powłoce ochronnej, wg. podstawowych norm każdy przewód powinien posiadać oznaczenie. Użytkowanie tego typu przewodów stanowi zagrożenie życia lub zdrowia użytkuj±cego, jak również może spowodować uszkodzenie podł±czanego urz±dzenia. Dane techniczne: Gniazdo: typu francuskie x1, kolor pomarańczowy Wtyczka: typu francuskie x1 kolor pomarańczowy Uziemienie: brak Przewód : rodzaj H05VV-F 2X1,0 ,prosty, kolor pomarańczowy Opona: PVC Żyła: 2x1mm

Sklep: Pajm.pl

PS-2P 2X1mm 40metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/40M.P - 2825624298

101,01 zł

PS-2P 2X1mm 40metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/40M.P Acar

Dom, ogród, las > Elektryka i o¶wietlenie

Przedłużacz POLSKIEJ produkcji z firmy ACAR, poniżej umie¶cili¶my informację o tej firmie, oraz słownik pojęć i oznaczeń: Zalety: Przedłużacze z linii Acar, s± produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewn±trz. Projektanci firmy Acar, wybrali tylko te przewody których duży przekrój zapewnia poprawn± pracę nawet najbardziej wymagaj±cych urz±dzeń ogrodowych, a gruba powłoka PVC, zapewnia oprócz bezpieczeństwa użytkowania, także odporno¶ć na uszkodzenia mechaniczne. OSTRZEGAMY !!! Drogi Kliencie, je¶li jeste¶ na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Ostrzegamy, przed użytkowaniem na zewn±trz przedłużaczy, które s± wykonane z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75. Oznaczenie typy przewodu znajduje się na powłoce ochronnej - oponie przewodu. Bezwzględnie odradzamy użytkowania przewodów, które nie maj± żadnego oznaczenia na powłoce ochronnej, wg. podstawowych norm każdy przewód powinien posiadać oznaczenie. Użytkowanie tego typu przewodów stanowi zagrożenie życia lub zdrowia użytkuj±cego, jak również może spowodować uszkodzenie podł±czanego urz±dzenia. Dane techniczne: Gniazdo: typu francuskie x1, kolor pomarańczowy Wtyczka: typu francuskie x1 kolor pomarańczowy Uziemienie: brak Przewód : rodzaj H05VV-F 2X1,0 ,prosty, kolor pomarańczowy Opona: PVC Żyła: 2x1mm

Sklep: Pajm.pl

PS-2PE 2X1mm 25metrów OMY Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR EASY PS-2PE.2X1/25M.P.EASY.OMY - 2825624521

46,63 zł

PS-2PE 2X1mm 25metrów OMY Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR EASY PS-2PE.2X1/25M.P.EASY.OMY Acar

Dom, ogród, las > Elektryka i o¶wietlenie

Przedłużacz POLSKIEJ produkcji z firmy ACAR, poniżej umie¶cili¶my informację o tej firmie, oraz słownik pojęć i oznaczeń: Zalety: Przedłużacze firmy Acar z linii Easy, s± produktem przeznaczonym do okazjonalnego użytku wewn±trz pomieszczeń. Przewody OMY nie s± dedykowane do pracy na zewn±trz. OSTRZEGAMY !!! Drogi Kliencie, je¶li jeste¶ na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Ostrzegamy, przed użytkowaniem na zewn±trz przedłużaczy, które s± wykonane z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75. Oznaczenie typy przewodu znajduje się na powłoce ochronnej - oponie przewodu. Bezwzględnie odradzamy użytkowania przewodów, które nie maj± żadnego oznaczenia na powłoce ochronnej, wg. podstawowych norm każdy przewód powinien posiadać oznaczenie. Użytkowanie tego typu przewodów stanowi zagrożenie życia lub zdrowia użytkuj±cego, jak również może spowodować uszkodzenie podł±czanego urz±dzenia. Dane techniczne: Gniazdo: typu francuskie x1, kolor pomarańczowy, zakończone klapk± Wtyczka: typu francuskie x1 kolor pomarańczowy Uziemienie: brak Przewód : rodzaj OMY 2X1,0 ,prosty, kolor pomarańczowy Opona: OMY Żyła: 2x1mm

Sklep: Pajm.pl

PS-2P 2X1mm 10metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/10M.P - 2896625116

32,19 zł

PS-2P 2X1mm 10metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1/10M.P Zakończone (produkty archiwalne)

Produkty archiwalne

Przedłużacz POLSKIEJ produkcji z firmy ACAR, poniżej umie¶cili¶my informację o tej firmie, oraz słownik pojęć i oznaczeń: Zalety: Przedłużacze z linii Acar, s± produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewn±trz. Projektanci firmy Acar, wybrali tylko te przewody których duży przekrój zapewnia poprawn± pracę nawet najbardziej wymagaj±cych urz±dzeń ogrodowych, a gruba powłoka PVC, zapewnia oprócz bezpieczeństwa użytkowania, także odporno¶ć na uszkodzenia mechaniczne. OSTRZEGAMY !!! Drogi Kliencie, je¶li jeste¶ na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Ostrzegamy, przed użytkowaniem na zewn±trz przedłużaczy, które s± wykonane z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75. Oznaczenie typy przewodu znajduje się na powłoce ochronnej - oponie przewodu. Bezwzględnie odradzamy użytkowania przewodów, które nie maj± żadnego oznaczenia na powłoce ochronnej, wg. podstawowych norm każdy przewód powinien posiadać oznaczenie. Użytkowanie tego typu przewodów stanowi zagrożenie życia lub zdrowia użytkuj±cego, jak również może spowodować uszkodzenie podł±czanego urz±dzenia. Dane techniczne: Gniazdo: typu francuskie x1, kolor pomarańczowy, zakończone klapk± Wtyczka: typu francuskie x1 kolor pomarańczowy Uziemienie: brak Przewód : rodzaj H05VV-F 2X1,0 ,prosty, kolor pomarańczowy Opona: PVC Żyła: 2x1mm

Sklep: Pajm.pl

PS-2P 2X1,5mm 40metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1.5/40M.P - 2896625115

112,40 zł

PS-2P 2X1,5mm 40metrów H05VV-F Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR PS-2P.2x1.5/40M.P Zakończone (produkty archiwalne)

Produkty archiwalne

Przedłużacz POLSKIEJ produkcji z firmy ACAR, poniżej umie¶cili¶my informację o tej firmie, oraz słownik pojęć i oznaczeń: Zalety: Przedłużacze z linii Acar, s± produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewn±trz. Projektanci firmy Acar, wybrali tylko te przewody których duży przekrój zapewnia poprawn± pracę nawet najbardziej wymagaj±cych urz±dzeń ogrodowych, a gruba powłoka PVC, zapewnia oprócz bezpieczeństwa użytkowania, także odporno¶ć na uszkodzenia mechaniczne. OSTRZEGAMY !!! Drogi Kliencie, je¶li jeste¶ na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Ostrzegamy, przed użytkowaniem na zewn±trz przedłużaczy, które s± wykonane z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75. Oznaczenie typy przewodu znajduje się na powłoce ochronnej - oponie przewodu. Bezwzględnie odradzamy użytkowania przewodów, które nie maj± żadnego oznaczenia na powłoce ochronnej, wg. podstawowych norm każdy przewód powinien posiadać oznaczenie. Użytkowanie tego typu przewodów stanowi zagrożenie życia lub zdrowia użytkuj±cego, jak również może spowodować uszkodzenie podł±czanego urz±dzenia. Dane techniczne: Gniazdo: typu francuskie x1, kolor pomarańczowy, zakończone klapk± Wtyczka: typu francuskie x1 kolor pomarańczowy Uziemienie: brak Przewód : rodzaj H05VV-F 2X1,5 ,prosty, kolor pomarańczowy Opona: PVC Żyła: 2x1,5mm

Sklep: Pajm.pl

PS-2PE 2X1mm 10metrów OMY Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR EASY PS-2PE.2X1/10M.P.EASY.OMY - 2825624299

22,20 zł

PS-2PE 2X1mm 10metrów OMY Polski przedłużacz ogrodowy pomarańczowy ACAR EASY PS-2PE.2X1/10M.P.EASY.OMY Acar

Dom, ogród, las > Elektryka i o¶wietlenie

Przedłużacz POLSKIEJ produkcji z firmy ACAR, poniżej umie¶cili¶my informację o tej firmie, oraz słownik pojęć i oznaczeń: Zalety: Przedłużacze firmy Acar z linii Easy, s± produktem przeznaczonym do okazjonalnego użytku wewn±trz pomieszczeń. Przewody OMY nie s± dedykowane do pracy na zewn±trz. OSTRZEGAMY !!! Drogi Kliencie, je¶li jeste¶ na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Ostrzegamy, przed użytkowaniem na zewn±trz przedłużaczy, które s± wykonane z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75. Oznaczenie typy przewodu znajduje się na powłoce ochronnej - oponie przewodu. Bezwzględnie odradzamy użytkowania przewodów, które nie maj± żadnego oznaczenia na powłoce ochronnej, wg. podstawowych norm każdy przewód powinien posiadać oznaczenie. Użytkowanie tego typu przewodów stanowi zagrożenie życia lub zdrowia użytkuj±cego, jak również może spowodować uszkodzenie podł±czanego urz±dzenia. Dane techniczne: Gniazdo: typu francuskie x1, kolor pomarańczowy, zakończone klapk± Wtyczka: typu francuskie x1 kolor pomarańczowy Uziemienie: brak Przewód : rodzaj OMY 2X1,0 ,prosty, kolor pomarańczowy Opona: OMY Żyła: 2x1mm

Sklep: Pajm.pl

Lenovo ThinkPad X1 Carbon I7-4600U 8GB 14 WQHD Touch 256GB[SSD] INTHD WWAN LTE 3 Y On-Site W8.1Pro 20A7005UP - 2822162781

9463,19 zł

Lenovo ThinkPad X1 Carbon I7-4600U 8GB 14 WQHD Touch 256GB[SSD] INTHD WWAN LTE 3 Y On-Site W8.1Pro 20A7005UP Lenovo

Notebooki / Netbooki / Ultrabooki > Notebooki

Gwarancja : 36 miesięcy gwarancji fabrycznej Kod Producenta : 20A7005UPB P/N: : 888440821009 Intel Form Factor : Business Ultrabook with Touch Procesor (producent) : Intel

Sklep: Radkomp

Relacion de La Gloriosa y Singular Victoria Que Han Conseguido Las Armas de S.M. Catolica Contra Una Escuadra Britanica Ghe [Sic] Invadio, El Dia 2 de - 2859269966

83,15 zł

Relacion de La Gloriosa y Singular Victoria Que Han Conseguido Las Armas de S.M. Catolica Contra Una Escuadra Britanica Ghe [Sic] Invadio, El Dia 2 de British Library, Historical Print Editions

Ksi±żki / Literatura obcojęzyczna

bTitle:/b Relacion de la gloriosa y singular victoria que han conseguido las armas de S.M. Catolica contra una escuadra Britanica ghe [sic] invadioż, el dia 2 de Marzo de 1743, la Plaza de La Guaira, comandada esta por Don M. Gual y aquella por Don C. Wnoles. (Copia de las noticias ... que se han recibido de la isla de Curazao de la derrota que sufrioŻ la escuadra britażnica, etc.) [With a plan.]br/br/bPublisher:/b British Library, Historical Print Editionsbr/br/The British Library is the national library of the United Kingdom. It is one of the world's largest research libraries holding over 150 million items in all known languages and formats: books, journals, newspapers, sound recordings, patents, maps, stamps, prints and much more. Its collections include around 14 million books, along with substantial additional collections of manuscripts and historical items dating back as far as 300 BC.br/br/The GENERAL HISTORICAL collection includes books from the British Library digitised by Microsoft. This varied collection includes material that gives readers a 19th century view of the world. Topics include health, education, economics, agriculture, environment, technology, culture, politics, labour and industry, mining, penal policy, and social order. br/br/++++br/The below data was compiled from various identification fields in the bibliographic record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to insure edition identification:br/++++br/b /b British Librarybr/b /b Anonymous; Gual, Mateo; Knowles, Charles Bart.br/b /b 1858br/b /b 15 p. ; 8ş.br/b /b 9180.ee.6.br/

Sklep: Libristo.pl

YUASA YTZ7S żelowy 12V 6,3Ah 130A P+ akumulator motocyklowy ZALANY bezobsługowy YUASA akumulatory baterie motocyklowe SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2822435032

359,00 zł

YUASA YTZ7S żelowy 12V 6,3Ah 130A P+ akumulator motocyklowy ZALANY bezobsługowy YUASA akumulatory baterie motocyklowe SUPER CENY sklep motocyklowy... YUASA

UKŁAD ELEKTRYCZNY/Akumulatory/12V > Żelowe

YUASA YTZ7S żelowy 12V 6,3Ah 130A P+ akumulator motocyklowy ZALANY bezobsługowy YUASA to japońska firma produkuj±ca od 1918 roku akumulatory motocyklowe najwyższej jako¶ci. Oferta obejmuje szeroki zakres zastosowań m.in. motocykli, skuterów, ATV QUAD, skuterów wodnych, skuterów ¶nieżnych i pojazdów użytkowych. Dane techniczne: Voltage: 12 Capacity: 6 Dimensions: 4.4375" x 2.75" x 4.125" Weight: 4.6 lbs. Metric Dimensions: 113mm x 70mm x 105mm Metric Weight: 2.1 kg Polarity: P + Acid Volume: N/A Amps: 0.6 C.C.A.: 130 Zdjęcia pogl±dowe. Przykładowe dopasowanie: Model    Kod roku    Kod ramy      VIN (od - do)    Rocznik    Il. cyl.    Moc silnika AJP PR5 250 Enduro        -    -    -    2010- 2011    1    25 PS, 18,4 kW AJP PR5 250 Enduro        -    -    -    2012    1    25 PS, 18,4 kW AJP PR5 250 Enduro        -    -    -    2013    1    25 PS, 18,4 kW AJP PR5 250 Enduro        -    -    -    2014    1    27,5 PS, 20,2 kW AJP PR5 250 Enduro Extreme        -    -    -    2013- 2014    1    27,5 PS, 20,2 kW AJP PR5 250 Supermoto        -    -    -    2010- 2012    1    25 PS, 18,4 kW AJP PR5 250 Trial        -    -    -    2013- 2015    1    27,5 PS, 20,2 kW Arctic Cat Cat 50 4T Utility        -    -    -    2006- 2007    1     Arctic Cat Cat 50 4T Utility        -    -    -    2008    1     Arctic Cat Cat 90 4T Utility        -    -    -    2006    1     Arctic Cat Cat 90 4T Utility        -    -    -    2007    1     Arctic Cat Cat 90 4T Utility        -    -    -    2008    1     Arctic Cat Cat 90 4T Utility        -    -    -    2009    1     Arctic Cat Cat 90 4T Utility        -    -    -    2010    1     Arctic Cat Cat 90 4T Utility        -    -    -    2011    1     Arctic Cat Cat 90 4T Utility        -    -    -    2012    1     Arctic Cat DVX 50 4T        -    -    -    2006- 2007    1     Arctic Cat DVX 50 4T        -    -    -    2008    1     Arctic Cat DVX 90 4T        -    -    -    2006    1     Arctic Cat DVX 90 4T        -    -    -    2007    1     Arctic Cat DVX 90 4T        -    -    -    2008    1     Arctic Cat DVX 90 4T        -    -    -    2009    1     Arctic Cat DVX 90 4T        -    -    -    2010    1     Arctic Cat DVX 90 4T        -    -    -    2011    1     Arctic Cat DVX 90 4T        -    -    -    2012    1     Arctic Cat Y-12 90 4T Youths        -    -    -    2004    1     Arctic Cat Y-12 90 4T Youths        -    -    -    2005    1     BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2008    1    26 PS, 19 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2008    1    41 PS, 30 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2008    1    52 PS, 38 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2009    1    26 PS, 19 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2009    1    41 PS, 30 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2009    1    52 PS, 38 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2010- 2011    1    26 PS, 19 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2010- 2011    1    41 PS, 30 kW BMW G 450 X    0145    E45X/K16    -    -    2010- 2011    1    52 PS, 38 kW BMW HP4 1000 ABS    0D01    K42    -    -    2012    4    193 PS, 142 kW BMW HP4 1000 ABS    0D01    K42    -    -    2013    4    193 PS, 142 kW BMW HP4 1000 ABS    0D01    K42    -    -    2014- 2016    4    193 PS, 142 kW BMW HP4 1000 Competition z ABS    0D01    K42    -    -    2013    4    193 PS, 142 kW BMW HP4 1000 Competition z ABS    0D01    K42    -    -    2014- 2016    4    193 PS, 142 kW BMW S 1000 RR ABS    0D10    K10/K46    -    -    2014    4    199 PS, 146 kW BMW S 1000 RR ABS    0D10    K10/K46    -    -    2015    4    199 PS, 146 kW BMW S 1000 RR ABS    0D10    K10/K46    -    -    2016    4    199 PS, 146 kW Gas Gas EC 125    GG-E1211    VTREC2512M    -    -    2011    1    34 PS, 25 kW Gas Gas EC 125 Sixdays    GG-E1210-SIX    -    -    -    2010    1    34 PS, 25 kW Gas Gas EC 125 Sixdays    GG-E1211-SIX    VTREC1230M    -    -    2011    1    34 PS, 25 kW Gas Gas EC 200    GG-E2014    VTRCG2030E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 200    GG-E2011    VTREC2520M    -    -    2011    1     Gas Gas EC 200 Racing        -    -    -    2014    1     Gas Gas EC 200 E Racing    GG-E2017-RE/RENH    -    -    -    2016- 2017    1     Gas Gas EC 200 Racing    GG-E2015-R    VTRCG2030F    -    -    2015    1     Gas Gas EC 200 E Racing    GG-E2015-R    VTRCG2030F    -    -    2015    1     Gas Gas EC 200 Sixdays    GG-E2010-SIX    -    -    -    2010    1     Gas Gas EC 200 Sixdays    GG-E2011-SIX    VTREC2030N    -    -    2011    1     Gas Gas EC 250 FSE        -    -    -    2010- 2011    1     Gas Gas EC 250 E    GG-E2514-E    VTRCG2030E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 250    GG-E2514    VTRCG2530E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 250 E    GG-E2511-E    VTREC2530M    -    -    2011    1    50 PS, 37 kW Gas Gas EC 250    GG-E2511    VTREC2530M    -    -    2011    1    50 PS, 37 kW Gas Gas EC 250 F 4T    GG-E2512-Y    VTRFS25A0N    -    -    2012    1     Gas Gas EC 250 F 4T Cami    GG-ES2514    VTRPA25Z0E    -    -    2014- 2016    1     Gas Gas EC 250 E Racing        -    -    -    2014    1     Gas Gas EC 250 Racing        -    -    -    2014    1     Gas Gas EC 250 E Racing    GG-E2517-RE/RENH    -    -    -    2016- 2017    1     Gas Gas EC 250 F 4T Racing    GG-E2514-YR    VTR4G25A0E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 250 F 4T Racing    GG-E2515-YR    VTR4G25A0F    -    -    2015- 2016    1     Gas Gas EC 250 Racing    GG-E2515-R    VTRCG2530F    -    -    2015    1     Gas Gas EC 250 E Racing    GG-E2515-R    VTRCG2530F    -    -    2015    1     Gas Gas EC 250 F 4T Racing    GG-E2513-YR    VTRFS25A0P    -    -    2013    1     Gas Gas EC 250 Sixdays    GG-E2510-SIX    -    -    -    2010    1    50 PS, 37 kW Gas Gas EC 250 Sixdays    GG-E2511-SIX    VTREC2530M    -    -    2011    1    50 PS, 37 kW Gas Gas EC 300    GG-E3014    VTRCG3030E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 300 E    GG-E3014    VTRCG3030E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 300 E    GG-E3011-E    VTREC3030M    -    -    2011    1    50 PS, 37 kW Gas Gas EC 300    GG-E3011    VTREC3030M    -    -    2011    1    50 PS, 37 kW Gas Gas EC 300 F 4T Racing        -    -    -    2012    1     Gas Gas EC 300 E Racing        -    -    -    2014    1     Gas Gas EC 300 Racing        -    -    -    2014    1     Gas Gas EC 300 E Racing    GG-E3017-R/RNH    -    -    -    2016- 2017    1     Gas Gas EC 300 F 4T Racing    GG-EC3014-YR    VTR4G30A0E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 300 F 4T Racing    GG-EC3015-YR    VTR4G30A0F    -    -    2015- 2016    1     Gas Gas EC 300 Racing    GG-E3015-R    VTRCG3030F    -    -    2015    1     Gas Gas EC 300 E Racing    GG-E2015-R    VTRCG3030F    -    -    2015    1     Gas Gas EC 300 F 4T Racing    GG-EC3013-YR    VTRFS30A0P    -    -    2013    1     Gas Gas EC 300 Sixdays    GG-E3011-SIX    VTREC3030M    -    -    2011    1    50 PS, 37 kW Gas Gas EC 400 FSE    GG-TL4003-MZ    VTRFS400D    -    -    2003    1    47 PS, 35 kW Gas Gas EC 450 FSE        -    -    -    2005    1    38 PS, 28 kW Gas Gas EC 450 FSE        -    -    -    2006    1    38 PS, 28 kW Gas Gas EC 450 FSE        -    -    -    2007    1    38 PS, 28 kW Gas Gas EC 450 FSR        -    -    -    2008    1    38 PS, 28 kW Gas Gas EC 450 FSR        -    -    -    2009- 2011    1    38 PS, 28 kW Gas Gas EC 450 FSE    GG-TL4503-MZ    VTRFS4500D    -    -    2003    1     Gas Gas EC 450 FSE    GG-EC4504    VTRFS4500E    -    -    2004    1    38 PS, 28 kW Gas Gas EC 450 F 4T Racing    EC-450-F 4T    -    -    -    2013    1     Gas Gas EC 450 F 4T Racing    GG-EC4514-YR    VTR4G45Y0E    -    -    2014    1     Gas Gas EC 450 F 4T Racing    GG-EC4515-YR    VTR4G45Y0F    -    -    2015- 2016    1     Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes    GG-EC4513-YC    VTRFS45Y0N    -    -    2013- 2014    1     Gas Gas Halley 450 R        -    -    -    2010    1    15 PS, 11 kW Gas Gas Halley 450 SM        -    -    -    2010    1    15 PS, 11 kW Gas Gas HP 450 4T Wild        -    -    -    2005- 2006    1    20/48 PS, 15/36 kW Gas Gas HP 450 4T Wild    GG-Q4504-EUR    VTRWE4500E    -    -    2004    1    20/48 PS, 15/36 kW Gas Gas Pampera 450        -    -    -    2008- 2009    1     Gas Gas SM 450 FSE        -    -    -    2004    1    38 PS. 28 kW Gas Gas SM 450 FSE        -    -    -    2005    1    38 PS, 28 kW Gas Gas SM 450 FSE        -    -    -    2006    1    38 PS, 28 kW Gas Gas SM 450 FSE        -    -    -    2007    1    38 PS, 28 kW Gas Gas SM 450 FSR        -    -    -    2008    1    38 PS, 28 kW Gas Gas SM 450 FSE    GG-TL4503-MZ    VTRFS4500D    -    -    2003    1     HM-Moto CRE 490 X ie    7    F49XJEC    ZENF49XJEC0700001    ZENF49XJEC0799999    2007    1    53 PS, 39 kW HM-Moto CRE 490 X ie    8    F49XJEC    ZENF49XJEC8800001    -    2008    1    53 PS, 39 kW HM-Moto CRE 500 X    8    H490XEC    ZENH490XEC8800001    ZENH490XEC8899999    2008    1    49 PS, 36 kW HM-Moto CRE 500 X    9    H490XEC    ZENH490XEC8900001    -    2009    1    49 PS, 36 kW HM-Moto CRE 500 X    9    H490XEC    ZENH490XEC9900001    -    2009    1    49 PS, 36 kW HM-Moto CRE 500 X    A    H490XEC    ZENH490XEC9000001    -    2010    1    49 PS, 36 kW HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja        -    -    -    2014    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja        -    -    -    2015    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja        B12500E    ZENB12500EB120001    -    2011- 2013    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T        F1250EC    ZENF1250EC8900001    ZENF1250EC8999999    2008    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T        F1250EC    ZENF1250EC9900001    -    2009    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja        -    -    -    2014    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja        -    -    -    2014    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja        -    -    -    2015    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja        -    -    -    2015    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja        -    -    -    2016- 2017    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja        -    -    -    2016- 2017    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja        F1250EC    ZENF1250EC0150001    ZENF1250EC0159999    2010- 2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja        F1250EC    ZENF1250EC0120001    ZENF1250EC0129999    2010- 2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja        F1250EC    ZENF1250EC2220001    ZENF1250EC2229999    2012- 2013    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja        F1250EC    ZENF1250EC2250001    -    2012- 2013    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition        F1250EC    ZENF1250EC0100001    ZENF1250EC0119999    2010- 2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRE F 450 X    A    -    -    -    2010    1    45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW HM-Moto CRE F 450 X    B    -    -    -    2011    1    45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW HM-Moto CRE F 450 X    C    -    -    -    2012    1    45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW HM-Moto CRE F 450 X    D    -    -    -    2013    1    45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW HM-Moto CRE F 450 X    5    F450XEC    ZENF450XEC0500001    ZENF450XEC0599999    2005    1     HM-Moto CRE F 450 X    6    F450XEC    ZENF450XEC0600001    ZENF450XEC0699999    2006    1     HM-Moto CRE F 450 X    7    F450XEC    ZENF450XEC0700001    -    2007    1     HM-Moto CRE F 450 X    8    F450XEC    ZENF450XEC0800001    -    2008    1     HM-Moto CRE F 450 X ie    7    F45XJEC    ZENF45XJEC0700001    ZENF45XJEC0799999    2007    1     HM-Moto CRE F 450 X ie    8    F45XJEC    ZENF49XJEC8800001    -    2008    1     HM-Moto CRE F 450 X    8    H450XEC    ZENH450XEC8800001    -    2008    1     HM-Moto CRE F 450 X    9    H450XEC    ZENH450XEC8900001    -    2009    1     HM-Moto CRE F 450 X    9    H450XEC    ZENH450XEC9900001    -    2009    1     HM-Moto CRE F 500 X        -    -    -    2010    1    49/22,5 PS, 36/16,5 kW HM-Moto CRM 490 X ie    7    F49XJMC    ZENF49XJMC0700001    ZENF49XJMC0799999    2007    1    53 PS, 39 kW HM-Moto CRM 490 X ie    8    F49XJMC    ZENFJ49XJMC880001    -    2008    1    53 PS, 39 kW HM-Moto CRM 500 X    9    H490XMC    ZENH490XMC9900001    ZENH490XMC9999999    2009    1     HM-Moto CRM 500 X    A    H490XMC    ZENH490XMC9000001    -    2010    1     HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage        -    -    -    2014    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage        -    -    -    2015    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage        B12500MB    ZENB12500MB120001    -    2011- 2013    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition        -    -    -    2014    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition        -    -    -    2015    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition        B12500MB    ZENB12500MB100001    ZENB12500MB119999    2011- 2013    1    15/27 PS, 11/20 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T        F1250MC    ZENF1250MC8900001    ZENF1250MC8999999    2008    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T        F1250MC    ZENF1250MC9900001    -    2009    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage        -    -    -    2014    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage        -    -    -    2014    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage        -    -    -    2015    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage        -    -    -    2015    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage        -    -    -    2016- 2017    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage        -    -    -    2016- 2017    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage        F1250MC    ZENF1250MC0150001    ZENF1250MC0159999    2010- 2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage        F1250MC    ZENF1250MC0120001    ZENF1250MC0129999    2010- 2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage        F1250MC    ZENF1250MC2220001    ZENF1250MC2229999    2012- 2013    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage        F1250MC    ZENF1250MC2250001    ZENF1250MC0229999    2012- 2013    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition        F1250MC    ZENF1250MC0100001    ZENF1250MC0119999    2010- 2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CRM F 450 X    5    F450XMC    ZENF450XMC0500001    ZENF450XMC0599999    2005    1     HM-Moto CRM F 450 X    6    F450XMC    ZENF450XMC0600001    ZENF450XMC0699999    2006    1     HM-Moto CRM F 450 X    7    F450XMC    ZENF450XMC0700001    -    2007    1     HM-Moto CRM F 450 X    8    F450XMC    ZENF450XMC0800001    -    2008    1     HM-Moto CRM F 450 X    8    H450XMC    ZENH450XMC8800001    -    2008    1     HM-Moto CRM F 450 X    9    H450XMC    ZENH450XMC8900001    -    2009    1    45 PS, 33,2 kW HM-Moto CRM F 450 X    9    H450XMC    ZENH450XMC9900001    -    2009    1    45 PS, 33,2 kW HM-Moto CRM F 450 X    A    H450XMC    ZENH450XMC9000001    -    2010- 2012    1    49/22,5 PS, 36/16,5 kW HM-Moto CRM F 500 X        -    -    -    2010    1    49/22,5 PS, 36/16,5 kW HM-Moto CSF 125 City        -    -    -    2014    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 City        -    -    -    2015    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 City        -    -    -    2016- 2017    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 City        TRL120UB    ZENTRL120UB220001    -    2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 City        TRL120UB    ZENTRL120UB220001    -    2012    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 City        TRL120UB    ZENTRL120UB220001    -    2013    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 Locusta        -    -    -    2014    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 Locusta        -    -    -    2015    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 Locusta        -    -    -    2016- 2017    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 Locusta        TRL120TB    ZENTRL120TB200001    -    2011    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 Locusta        TRL120TB    ZENTRL120TB200001    -    2012    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 125 Locusta        TRL120TB    ZENTRL120TB200001    -    2013    1    14,7 PS, 10,8 kW HM-Moto CSF 200 City        -    -    -    2014    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 City        -    -    -    2015    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 City        -    -    -    2016    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 City        TRL200UB    ZENTRL200UB220001    -    2011    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 City        TRL200UB    ZENTRL200UB220001    -    2012    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 City        TRL200UB    ZENTRL200UB220001    -    2013    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 Locusta        -    -    -    2014    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 Locusta        -    -    -    2015    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 Locusta        -    -    -    2016- 2017    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 Locusta        TRL200TB    ZENTRL200TB200001    -    2011    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 Locusta        TRL200TB    ZENTRL200TB200001    -    2012    1    15,6 PS, 11,5 kW HM-Moto CSF 200 Locusta        TRL200TB    ZENTRL200TB200001    -    2013    1    15,6 PS, 11,5 kW Honda CB 600 F Hornet    2    PC36A    ZDCPC36A-02F000001    ZDCPC36A-02F099999    2002    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 F Hornet    2    PC36B    ZDCPC36B-02F000001    ZDCPC36B-02F099999    2002    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    2    PC36D    ZDCPC36D-02F000001    ZDCPC36D-02F099999    2002    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    2    PC36E    ZDCPC36E-02F500001    ZDCPC36E-02F59999    2002- 2003    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    2    PC36F    ZDCPC36F-02F500001    ZDCPC36F-02F599999    2002- 2003    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    2    PC36H    ZDCPC36H-02F500001    ZDCPC36H-02F59999    2002- 2003    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 125 RW    9    JC39A    MLHJC39A-95100001    MLHJC39A-95199999    2009    1    13,6 PS, 10 kW Honda CBR 125 RW    A    JC39A    MLHJC39A-A5200001    -    2010    1    13,6 PS, 10 kW Honda CBR 125 RW 80 km/h    9    JC39B    MLHJC39B-95100001    MLHJC39B-95199999    2009    1    6,4 PS, 4,7 kW Honda CBR 125 RW 80 km/h    A    JC39B    MLHJC39B-A5200001    -    2010    1    6,4 PS, 4,7 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    8    SC59A    JH2SC59A-8K020001    JH2SC59A-8K029999    2008    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    8    SC59A    JH2SC59A-8M000001    JH2SC59A-8M019999    2008    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    9    SC59A    JH2SC59A-9K100001    JH2SC59A-9K199999    2009    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    A    SC59A    JH2SC59A-AK200001    JH2SC59A-AK299999    2010    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    B    SC59A    JH2SC59A-BK300001    -    2011    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    C    SC59A    JH2SC59A-CK400001    JH2SC59A-CK499999    2012    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    D    SC59A    JH2SC59A-DK500001    JH2SC59A-DK599999    2013    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    E    SC59A    JH2SC59A-EK600001    -    2014    4    181 PS, 133 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    F    SC59A    JH2SC59A-FK700001    JH2SC59A-FK799999    2015    4    181 PS, 133 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    G    SC59A    JH2SC59A-GK800001    -    2016    4    181 PS, 133 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade ABS    H    SC77A    JH2SC77A-HK000001    -    2017    4    192 PS, 141 kW Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition    8    SC59D    -    -    2008    4    178 PS, 131 kW Honda CBR 1000 S Fireblade SP    E    SC59E    JH2SC59E-EK400001    -    2014    4    181 PS, 133 kW Honda CBR 1000 S Fireblade SP    F    SC59E    JH2SC59E-FK500001    JH2SC59E-FK599999    2015    4    181 PS, 133 kW Honda CBR 1000 S Fireblade SP    G    SC59E    JH2SC59E-GK600001    -    2016    4    181 PS, 133 kW Honda CRF 150 F    6    -    -    -    2006- 2007    1     Honda CRF 150 F    8    -    -    -    2008    1     Honda CRF 150 F    9    -    -    -    2009- 2016    1     Honda CRF 450 X    5    PE06A    JH2PE06A-5K000001    JH2PE06A-5K099999    2005    1    56 PS, 41,5 kW Honda CRF 450 X    6    PE06A    JH2PE06A-6K100001    JH2PE06A-6K199999    2006    1    56 PS, 41,5 kW Honda CRF 450 X    7    PE06A    JH2PE06A-7K200001    JH2PE06A-7K299999    2007    1    56 PS, 41,5 kW Honda CRF 450 X    8    PE06A    JH2PE06A-8K300001    JH2PE06A-8K399999    2008    1    56 PS, 41,5 kW Honda CRF 450 X    9    PE06A    JH2PE06A-9K400001    JH2PE06A-9K499999    2009- 2010    1     Honda CRF 450 X    B    PE06A    JH2PE06A-BK500001    JH2PE06A-BK599999    2011    1     Honda CRF 450 X    C    PE06A    JH2PE06A-CK600001    JH2PE06A-CK699999    2012    1    45,1 PS, 33,2 kW Honda CRF 450 X    D    PE06A    JH2PE06A-DK700001    -    2013    1    45,1 PS, 33,2 kW Honda CRF 450 X    E    PE06A    JH2PE06A-EK800001    -    2014- 2016    1    45,1 PS, 33,2 kW Honda NPS 50 Zoomer    5    AF66A    JH2AF66A-5K000001    JH2AF66A-5K099999    2005    1    4,1 PS, 3 kW Honda NPS 50 Zoomer    6    AF66A    JH2AF66A-6K100001    JH2AF66A-6K199999    2006- 2012    1    4,1 PS, 3 kW Honda PCX 125 WW125EX2    A    JF28A    MLHJF28A-A5000001    MLHJF28A-A5999999    2010- 2011    1    11,7 PS, 8,6 kW Honda PCX 125 WW125EX2    C    JF28A    MLHJF28A-A5200001    MLHJF28A-A5299999    2012- 2014    1    11,7 PS, 8,6 kW Honda PCX 125 WW125    D    JF47E    JF47E-0000001    JF47E-0099999    2013    1    11,7 PS, 8,6 kW Honda PCX 150 WW150    C    KF12A    MLHKF12A-C50000001    MLHKF12A-C5099999    2012    1     Honda PCX 150 WW150    D    KF15A    ZDCKF15A-DF000001    ZDCKF15A-DF099999    2013    1     Honda SH 125 i    D    JF23A    ZDCJF41A0-DF000001    -    2013    1    13,6 PS, 10 kW Honda SH 125 i    G    JF41A    ZDCJF41A-GF100001    -    2016    1    11,8 PS, 8,7 kW Honda SH 125 A i ABS    G    JF41A    ZDCJF41A-GF100001    -    2016    1    11,8 PS, 8,7 kW Honda SH 125 A i ABS    D    JF41B    ZDCJF41B0-DF000001    -    2013    1    11,8 PS, 8,7 kW Honda SH 125 A i ABS    E    JF41B    ZDCJF41B-EF050001    -    2014- 2015    1    11,8 PS, 8,7 kW Honda SH 125 ANC i Mode    E    JF51A    RLHJF51A-EY030001    RLHJF51A-EY039999    2014    1    11,4 PS, 8,4 kW Honda SH 125 ANC i Mode    F    JF51A    RLHJF51A-FY100001    RLHJF51A-FY109999    2015- 2016    1    11,4 PS, 8,4 kW Honda SH 150 A i ABS    D    KF13B    ZDCKF13B-0DF000001    -    2013    1    15 PS, 11 kW Honda SH 150 A i ABS    E    KF13B    ZDCKF13B-EF050001    -    2014- 2015    1    15 PS, 11 kW Honda SH 150 A i ABS    G    KF13B    ZDCKF13B-GF100001    -    2016    1    15 PS, 11 kW Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start    6    TE32U    JH2TE32U-6K000001    JH2TE32U-6K099999    2006    1    50/20,5 PS, 37/15 kW Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start    7    TE32U    JH2TE32U-7K100001    JH2TE32U-7K199999    2007    1    50/20,5 PS, 37/15 kW Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start    8    TE32U    JH2TE32U-8K200001    -    2008    1    50/20,5 PS, 37/15 kW Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start    9    TE32U    JH2TE32U-9K300001    JH2TE32U-9K399999    2009    1    50/20,5 PS, 37/15 kW Honda VT 125 C Shadow    1    JC31A    VTMJC31A0-1E000001    VTMJC31A0-1E099999    2001- 2002    2    15 PS, 11 kW Honda VT 125 C2 Shadow    1    JC31A    VTMJC31A0-1E500001    VTMJC31A0-1E599999    2001- 2002    2    15 PS, 11 kW Honda VT 125 C Shadow    3    JC31A    VTMJC31A0-3E010001    VTMJC31A0-3E099999    2003    2    15 PS, 11 kW Honda VT 125 C Shadow    4    JC31A    VTMJC31A0-4E020001    -    2004- 2005    2    15 PS, 11 kW Honda VT 125 C Shadow 80 km/h    1    JC31A    VTMJC31A0-1E000001    VTMJC31A0-1E099999    2001- 2002    2    15 PS, 11 kW Honda VT 125 C2 Shadow 80 km/h    1    JC31A    VTMJC31A0-1E500001    VTMJC31A0-1E599999    2001- 2002    2    15 PS, 11 kW Honda VT 125 C Shadow 80 km/h    3    JC31A    VTMJC31A0-3E010001    VTMJC31A0-3E099999    2003    2    15 PS, 11 kW Honda VT 125 C Shadow 80 km/h    4    JC31A    VTMJC31A0-4E020001    -    2004- 2005    2    15 PS, 11 kW Honda VTR 250    9    MC33A    JH2MC33A-9K000001    -    2009- 2011    2    29,9 PS, 22 kW Honda XL 125 V Varadero    1    JC32A    VTMJC32A0-1E300001    VTMJC32A0-1E303901    2001    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    2    JC32A    VTMJC32A0-2E300001    VTMJC32A0-2E399999    2002    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    3    JC32A    VTMJC32A0-3E300001    VTMJC32A0-3E399999    2003    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    4    JC32A    VTMJC32A0-4E030001    VTMJC32A0-4E099999    2004    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    5    JC32A    VTMJC32A0-5E260001    VTMJC32A0-5E999999    2005    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    6    JC32A    VTMJC32A0-6E270001    VTMJC32A0-6E999999    2006    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    7    JC32A    VTMJC32A0-7E400002    VTMJC32A0-7E419999    2007    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    8    JC32A    VTMJC32A0-8E420001    -    2008    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    9    JC32A    VTMJC32A0-9E430001    VTMJC32A0-9E439999    2009    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    A    JC32A    VTMJC32A-AE440001    VTMJC32A-AE999999    2010    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero    B    JC49A    ZDJC49A0-BF001001    -    2011- 2013    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    2    JC32A    VTMJC32A0-2E000001    VTMJC32A0-2E009999    2002    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    4    JC32A    VTMJC32A0-4E030001    VTMJC32A0-4E099999    2004    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    5    JC32A    VTMJC32A0-5E260001    VTMJC32A0-5E999999    2005    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    6    JC32A    VTMJC32A0-6E270001    VTMJC32A0-6E999999    2006    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    7    JC32A    VTMJC32A0-7E400002    VTMJC32A0-7E419999    2007    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    8    JC32A    VTMJC32A0-8E420001    -    2008    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    1    JC32C    VTMJC32C0-1E000001    VTMJC32C0-1E099999    2001    2    15 PS, 11 kW Honda XL 125 V Varadero 80 km/h    3    JC32C    VTMJC32C0-3E000001    VTMJC32C-03E099999    2003    2    15 PS, 11 kW Husaberg FE 390 ie Enduro        -    -    -    2010    1     Husaberg FE 390 ie Enduro        -    -    -    2011    1     Husaberg FE 390 ie Enduro        -    -    -    2012    1     Husaberg FE 450 E Enduro        -    -    -    2004    1     Husaberg FE 450 E Enduro        -    -    -    2005    1     Husaberg FE 450 E Enduro        -    -    -    2006    1     Husaberg FE 450 E Enduro        -    -    -    2007    1     Husaberg FE 450 E Enduro        -    -    -    2008    1     Husaberg FE 450 ie Enduro        -    -    -    2009    1    50 PS, 37 kW Husaberg FE 450 ie Enduro        -    -    -    2010    1    50 PS, 37 kW Husaberg FE 450 ie Enduro        -    -    -    2011    1    50 PS, 37 kW Husaberg FE 450 ie Enduro        -    -    -    2012    1    50 PS, 37 kW Husaberg FE 501 E Enduro        -    -    -    2004    1     Husaberg FE 550 E Enduro        -    -    -    2004    1     Husaberg FE 550 E Enduro        -    -    -    2005    1     Husaberg FE 550 E Enduro        -    -    -    2006    1     Husaberg FE 550 E Enduro        -    -    -    2007    1     Husaberg FE 550 E Enduro        -    -    -    2008    1     Husaberg FE 570 ie Enduro        -    -    -    2009    1     Husaberg FE 570 ie Enduro        -    -    -    2010    1     Husaberg FE 570 ie Enduro        -    -    -    2011    1     Husaberg FE 570 ie Enduro        -    -    -    2012    1     Husaberg FE 650 E Enduro        -    -    -    2004    1    59 PS, 43 kW Husaberg FE 650 E Enduro        -    -    -    2005    1     Husaberg FE 650 E Enduro        -    -    -    2006    1     Husaberg FE 650 E Enduro        -    -    -    2007    1     Husaberg FE 650 E Enduro        -    -    -    2008    1     Husaberg FS 450 E Supermoto        -    -    -    2004    1     Husaberg FS 450 C Supermoto        -    -    -    2004    1     Husaberg FS 450 C Supermoto        -    -    -    2005    1     Husaberg FS 450 E Supermoto        -    -    -    2005    1     Husaberg FS 450 E Supermoto        -    -    -    2006    1     Husaberg FS 450 E Supermoto        -    -    -    2008    1     Husaberg FS 550 E Supermoto        -    -    -    2007    1     Husaberg FS 570 ie Supermoto        -    -    -    2010    1     Husaberg FS 570 ie Supermoto        -    -    -    2011    1     Husaberg FS 650 E Supermoto        -    -    -    2003    1    59 PS, 43 kW Husaberg FS 650 C Supermoto        -    -    -    2004    1     Husaberg FS 650 E Supermoto        -    -    -    2004    1    59 PS, 43 kW Husaberg FS 650 C Supermoto        -    -    -    2005    1     Husaberg FS 650 E Supermoto        -    -    -    2005    1    59 PS, 43 kW Husaberg FS 650 C Supermoto        -    -    -    2006    1     Husaberg FS 650 E Supermoto        -    -    -    2006    1    59 PS, 43 kW Husaberg FS 650 C Supermoto        -    -    -    2007    1     Husaberg FS 650 E Supermoto        -    -    -    2007    1    59 PS, 43 kW Husaberg FS 650 C Supermoto        -    -    -    2008    1     Husaberg FS 650 E Supermoto        -    -    -    2008    1    59 PS, 43 kW Husaberg FX 450 ie Cross        -    -    -    2010    1     Husaberg FX 450 ie Cross        -    -    -    2011    1     Husqvarna SM 450 RR ie        A222AB    ZKHA222AB9V050001    -    2009- 2010    1     Husqvarna SM 510 R ie        A203AB    ZKHA203AB8V000001    -    2008    1    58 PS, 43 kW Husqvarna SM 510 R ie        A203AB    ZKHA203AB9V000001    -    2009    1    58 PS, 43 kW Husqvarna SM 510 R ie        A203AB    ZKHA203ABAV000001    -    2010    1    58 PS, 43 kW Husqvarna SM 510 R        H803CC    ZCGH803CC5V006656    ZCGH803CC5V010369    2005    1    58 PS, 43 kW Husqvarna SM 510 R        H813AB    ZCGH813AB6V001670    ZCGH813AB6V003328    2006    1    58 PS, 43 kW Husqvarna SM 510 R        H813AB    ZCGH813AB7V000001    -    2007    1    58 PS, 43 kW Husqvarna SM 530 RR ie        A224AB    ZKHA224AB9V050001    -    2009- 2010    1     Husqvarna SMR 450        -    -    -    2003    1    46 PS, 34 kW Husqvarna SMR 450 ie        A202AB    ZKHA202AB8V000001    -    2008    1    50 PS, 37 kW Husqvarna SMR 450 ie        A202AB    ZKHA202AB9V000001    -    2009    1    50 PS, 37 kW Husqvarna SMR 450 ie        A202AB    ZKHA202ABAV000001    -    2010    1    50 PS, 37 kW Husqvarna SMR 450        H802BD    ZCGH802BD4V001413    ZCGH802BD4V005198    2004    1    46 PS, 34 kW Husqvarna SMR 450        H802BD    ZCGH802BD5V006354    ZCGH802BD5V006455    2005    1    46 PS, 34 kW Husqvarna SMR 450        H812AB    ZCGH812AB6V001014    ZCGH812AB6V002978    2006    1    50 PS, 37 kW Husqvarna SMR 450        H812AB    ZCGH812AB7V000001    -    2007    1    50 PS, 37 kW Husqvarna TC 250 4T        A200AA    ZKHA200AA8V050001    -    2008    1     Husqvarna TC 250 4T        A300AA    ZKHA300AA9V000001    -    2009    1     Husqvarna TC 250 4T        A300AA    ZKHA300AAAV050001    -    2010    1     Husqvarna TC 250 4T        H810AA    ZCGH810AA6V050002    ZCGH810AA6V050307    2006    1     Husqvarna TC 250 4T        H810AA    ZCGH810AA7V050001    -    2007    1     Husqvarna TC 450        -    -    -    2003    1    54 PS, 40 kW Husqvarna TC 450        A202AA    ZKHA202AA8V050001    -    2008    1     Husqvarna TC 450        A202AA    ZKHA202AA9V050001    -    2009    1     Husqvarna TC 450        A202AA    ZKHA202AAAV050001    -    2010    1     Husqvarna TC 450        H802BA    ZCGH802BA4V050100    ZCGH802BA4V051460    2004    1    54 PS, 40 kW Husqvarna TC 450        H802BA    ZCGH802BA5V052104    ZCGH802BA5V052411    2005    1    54 PS, 40 kW Husqvarna TC 450        H812AA    ZCGH812AA6V050108    ZCGH812AA6V050764    2006    1     Husqvarna TC 450        H812AA    ZCGH812AA7V050001    -    2007    1     Husqvarna TC 510        A200AB    ZKHA200AB8V000001    -    2008    1     Husqvarna TC 510        A203AA    ZKHA203AA9V050001    -    2009    1     Husqvarna TC 510        H803CD    ZCGH803CD5V052256    ZCGH803CD5V052355    2005    1     Husqvarna TC 510        H813AA    ZCGH813AA6V050156    ZCGH813AA6V050710    2006    1     Husqvarna TC 510        H813AA    ZCGH813AA7V050001    -    2007    1     Husqvarna TE 250 4T        -    -    -    2003    1    31 PS, 23 kW Husqvarna TE 250 ie        A200AA    ZKHA200AA8V000001    -    2008    1    20 PS, 14,5 kW Husqvarna TE 250 ie        A200AA    ZKHA200AA9V000001    -    2009    1    20 PS, 14,5 kW Husqvarna TE 250 ie        A300AA    ZKHA300AAAV000001    ZKHA300AAAV049999    2010    1     Husqvarna TE 250 4T        H800AC    ZCGH800AC4V000473    ZCGH800AC4V005020    2004    1    31 PS, 23 kW Husqvarna TE 250 4T        H800AC    ZCGH800AC5V006000    ZCGH800AC5V009613    2005    1    31 PS, 23 kW Husqvarna TE 250 4T        H810AA    ZCGH810AA6V000113    ZCGH810AA6V050357    2006    1    16 PS, 12 kW Husqvarna TE 250 4T        H810AA    ZCGH810AA7V000001    -    2007    1    16 PS, 12 kW Husqvarna TE 310 ie        A204AA    ZKHA204AA9V000001    -    2009    1     Husqvarna TE 310 ie        A204AA    ZKHA204AAAV000001    -    2010    1     Husqvarna TE 450        -    -    -    2003    1    46 PS, 34 kW Husqvarna TE 450 ie        A202AA    ZKHA202AA8V000001    -    2008    1    28 PS, 21 kW Husqvarna TE 450 ie        A202AA    ZKHA202AA9V000001    -    2009    1    28 PS, 21 kW Husqvarna TE 450 ie        A202AA    ZKHA202AAAV000001    -    2010    1    28 PS, 21 kW Husqvarna TE 450        H802BC    ZCGH802BC4V000683    ZCGH802BC4V005348    2004    1    46 PS, 34 kW Husqvarna TE 450        H802BC    ZCGH802BC5V006202    ZCGH802BC5V009969    2005    1    46 PS, 34 kW Husqvarna TE 450        H812AA    ZCGH812AA6V000013    ZCGH812AA6V050764    2006    1    19 PS, 14 kW Husqvarna TE 450        H812AA    ZCGH812AA7V000001    -    2007    1    19 PS, 14 kW Husqvarna TE 510 ie        A203AA    ZKHA203AA8V000001    -    2008    1    30 PS, 22 kW Husqvarna TE 510 ie        A203AA    ZKHA203AA9V000001    -    2009    1    30 PS, 22 kW Husqvarna TE 510 ie        A203AA    ZKHA203AA-AV000001    -    2010    1    30 PS, 22 kW Husqvarna TE 510        H803CA    ZCGH803CA5V006202    ZCGH803CA5V009969    2005    1    54 PS, 40 kW Husqvarna TE 510        H813AA    ZCGH813AA6V000312    ZCGH813AA6V050710    2006    1    19 PS, 14 kW Husqvarna TE 510        H813AA    ZCGH813AA7V00000    -    2007    1    19 PS, 14 kW Husqvarna TE 510 Centennial        H803CB    ZCGH803CB4V004593    ZCGH803CB4V004692    2004- 2007    1    54 PS, 40 kW Hyosung XRX 125 LC Enduro        -    -    -    2013- 2014    1    15 PS, 11 kW Hyosung XRX 125 LC Supermoto        -    -    -    2013- 2014    1    15 PS, 11 kW Kawasaki KLX 450 R    A8F    LX450A    LX450AAA000001    LX450AAA010000    2007- 2008    1     Kawasaki KLX 450 R    A9F    LX450A    LX450AAA010001    LX450AAA013000    2009    1     Kawasaki KLX 450 R    AAF    LX450A    LX450AAA013001    LX450AAA015000    2010    1     Kawasaki KLX 450 R    ABF    LX450A    LX450AAA015001    LX450AAA018000    2011    1     Kawasaki KLX 450 R    ACF    LX450A    LX450AAA018001    -    2012    1     Kawasaki KLX 450 R    ADF    LX450A    LX450AAA020001    LX450AAA022000    2013    1     Kawasaki KLX 450 R    AEF    LX450A    LX450AAA022001    LX450AAA024000    2014    1     Kawasaki KLX 450 R    AFF    LX450A    LX450AAA024001    LX450AAA026000    2015    1     Kawasaki KLX 450 R    AGF    LX450A    LX450AAA026001    LX450AAA028000    2016    1     Kawasaki KLX 450 R    AHF    LX450A    LX450AAA028001    LX450AAA030000    2017    1     Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja    BF    ZXT00JJ    ZXT00JJA000001    ZXT00JJA010000    2011    4    200/98 PS, 147/72 kW Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja    CF    ZXT00JJ    ZXT00JJA010001    ZXT00JJA016000    2012    4    200/98 PS, 147/72 kW Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja    DF    ZXT00JJ    ZXT00JJA016001    ZXT00JJA020000    2013    4    200/98 PS, 147/72 kW Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja    EF    ZXT00JJ    ZXT00JJA020001    -    2014    4    200/98 PS, 147/72 kW Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja    FF    ZXT00JJ    ZXT00JJA024001    -    2015    4    200/98 PS, 147/72 kW Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja Anniversary Editon    FFA    ZXT00JJ    ZXT00JJA024001    -    2015- 2016    4    200/98 PS, 147/72 kW KTM Duke 125        -    -    -    2011    1    15 PS, 11 kW KTM Duke 125        -    -    -    2012    1    15 PS, 11 kW KTM Duke 125 ABS        -    -    -    2013    1    15 PS, 11 kW KTM Duke 125 ABS        -    -    -    2014    1    15 PS, 11 kW KTM Duke 125 ABS        -    -    -    2015    1    15 PS, 11 kW KTM Duke 125 ABS        -    -    -    2016    1    15 PS, 11 kW Suzuki RMX 450 Z    L0    PL41A    PL41AA2-100001    -    2010- 2013    1    50/20 PS, 37/15 kW Suzuki RMX 450 Z    L4    PL41A    PL41A00-0500142    -    2014- 2015    1    50/20 PS, 37/15 kW Suzuki RMX 450 Z    L6    PL41A    PL41A0G0-100001    PL41A0G0-199999    2016    1    50/20 PS, 37/15 kW Suzuki RMX 450 Z    L7    PL41A    PL41A0H0-100001    PL41A0H0-199999    2017    1    50/20 PS, 37/15 kW SYM Jet 25 BasiX        BL05WH-6    -    -    2008- 2012    1    2,1 PS, 1,54 kW SYM Jet 25 EuroX        BL05WC-6    -    -    2006- 2012    1    2,1 PS, 1,54 kW SYM Jet 25 R SportX        BK05W-6    -    -    2007- 2012    1    1,6 PS, 1,2 kW SYM Jet 50 EuroX        BL05W7-6    -    -    2006- 2014    1    3,8 PS, 2,8 kW SYM Jet 50 EuroX Evo        BL05W7-6    -    -    2013- 2015    1    3,8 PS, 2,8 kW SYM Jet 50 R SportX        BK05W-6    -    -    2007- 2015    1    3,8 PS, 2,8 kW SYM Jet 50 SR SportX        BK05W2-6    -    -    2006- 2015    1    4,2 PS, 3,1 kW SYM Jet EuroX 100        G100P3-6    -    -    2006- 2007    1    6,6 PS, 4,9 kW SYM JetV 125        HM12VA-6    -    -    2012- 2014    1    10,2 PS, 7,5 kW SYM Mio 50        -    -    -    2009- 2011    1    3,9 PS, 2,9 kW SYM Mio 50        -    -    -    2012    1    3,9 PS, 2,9 kW SYM Mio 50        -    -    -    2013    1    3,9 PS, 2,9 kW SYM Mio 50        -    -    -    2014    1    3,9 PS, 2,9 kW SYM Mio 50        -    -    -    2015    1    3,9 PS, 2,9 kW SYM Mio 50        -    -    -    2016    1    3,9 PS, 2,9 kW SYM Mio 50        HU05W-6    -    -    2006- 2008    1    3,9 PS, 2,9 kW SYM Red Devil 25        BL05WC-G    -    -    2006- 2012    1    2,1 PS, 1,5 kW SYM Red Devil 50        BL05W7-G    -    -    2006- 2014    1    3,8 PS, 2,8 kW Yamaha DT 125 RE    1D01    DE061    DE061-000142    DE061-006706    2004    1    15 PS, 11 kW Yamaha DT 125 RE    1D02    DE061    DE061-008114    -    2005    1    15 PS, 11 kW Yamaha DT 125 RE    1D04    DE061    DE061-012162    DE061-016329    2006    1    15 PS, 11 kW Yamaha DT 125 X    2C81    DE062    DE062-000005    -    2005    1    15 PS, 11 kW Yamaha DT 125 X    2C82    DE062    DE062-005764    DE062-008864    2006    1    15 PS, 11 kW Yamaha DT 125 RE MX Everts    1D03    DE061    DE061-010212    -    2005- 2006    1    15 PS, 11 kW Yamaha MWS 150 A Tricity ABS    BB81    SG381    SG381-055003    -    2016    1    15 PS, 11,1 kW Yamaha TW 125 H Trailway    5RS1    DE051    DE051-000301    -    2002    1    12 PS, 8,7 kW Yamaha TW 125 H Trailway    5RS3    DE054    DE054-000301    -    2003    1    12 PS, 8,7 kW Yamaha TW 125 H Trailway    5RS5    DE054    DE054-004976    -    2004    1    12 PS, 8,7 kW Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h    5RS2    DE052    DE052-000301    -    2002    1    12 PS, 8,7 kW Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h    5RS4    DE055    DE055-000301    -    2003    1    12 PS, 8,7 kW Yamaha WR 250 R    BN32    -    -    -    2016    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 F    2GBD    -    -    -    2017    1     Yamaha WR 250 F    5UML    CG30W    CG30W-001161    -    2008    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 F    5UMR    CG30W    CG30W-003568    -    2009    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 F    5UMV    CG30W    CG30W-005844    -    2010    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 F    1HC3    CG30W    CG30W-006519    -    2011    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 F    1HC7    CG30W    CG30W-007497    -    2012    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 F    1HCB    CG30W    CG30W-007923    -    2013    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 F    1HCD    CG30W    CG30W-008361    -    2014    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 F    2GB3    CG36W    CG36W-000023    -    2015    1    39 PS, 29 kW Yamaha WR 250 R    32D1    DG201    DG201-000301    -    2008    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 R    32D5    DG201    DG201-003118    -    2009    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 R    32DB    DG201    DG201-003634    -    2010    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 R    32DF    DG201    DG201-003912    -    2011    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 R    32DH    DG201    DG201-004047    -    2012    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 R    32DN    DG201    DG201-004258    -    2013    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 R    32DT    DG201    DG201-004517    -    2014    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 R    32DW    DG201    DG201-004861    -    2015    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 X    32D2    DG202    DG202-000301    -    2008    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 X    32D6    DG202    DG202-002428    -    2009    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 X    32DC    DG202    DG202-002695    -    2010- 2011    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 X    32DJ    DG202    DG202-002751    -    2012- 2013    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 X    32DP    DG202    DG202-002866    -    2014    1    30,7 PS, 22,6 kW Yamaha WR 250 F    2GB8    RE251E    WRE251EF-600046    -    2016    1     Yamaha WR 450 F    2GC8    -    -    -    2017    1     Yamaha WR 450 F    5TJ2    CJ04W    CJ04W-000037    -    2003    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    5TJ6    CJ04W    CJ04W-007153    -    2004    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    5TJ9    CJ07W    CJ07W-000101    -    2005    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    5TJC    CJ09W    CJ09W-000101    -    2006    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    5TJF    CJ12W    CJ12W-000032    -    2007    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    5TJL    CJ13W    CJ13W-001577    -    2008    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    5TJR    CJ13W    CJ13W-004916    -    2009    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    5TJV    CJ13W    CJ13W-008535    -    2010    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    1HB3    CJ13W    CJ13W-010002    -    2011    1    53 PS, 39 kW Yamaha WR 450 F    2GC3    CJ19W    CJ19W-000137    -    2016    1     Yamaha WR 450 F    1DX1    DJ031    DJ031-000301    -    2012    1     Yamaha WR 450 F    1DX6    DJ031    DJ031-001264    -    2013    1     Yamaha WR 450 F    1DXA    DJ031    DJ031-001848    -    2014    1     Yamaha WR 450 F    1DXF    DJ031    DJ031-002107    -    2015    1     Yamaha WRZ 250    26U    -    -    -    2009    1    39 PS, 29 kW Yamaha XG 250 Tricker    4D61    DG141    DG141-000301    -    2005- 2006    1    19 PS, 14 kW Yamaha XG 250 Tricker    4D62    DG141    DG141-000371    -    2005- 2006    1    19 PS, 14 kW Yamaha XT 225        -    -    -    2001- 2007    1    20 PS, 15 kW Yamaha XT 250        -    -    -    2008- 2015    1     Yamaha XVS 125 H Drag Star    5JX1    VE011    VE011-000301    -    2000    2    13 PS, 9,6 kW Yamaha XVS 125 H Drag Star    5JX3    VE011    VE011-010101    -    2001    2    13 PS, 9,6 kW Yamaha XVS 125 H Drag Star    5JX5    VE011    VE011-010931    -    2002- 2003    2    13 PS, 9,6 kW Yamaha XVS 125 H Drag Star    5JX7    VE011    VE011-013271    -    2004    2    13 PS, 9,6 kW Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h    5JX2    VE012    VE012-000301    -    2000    2    13 PS, 9,6 kW Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h    5JX4    VE012    VE012-    -    2001    2    13 PS, 9,6 kW Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h    5JX6    VE012    VE012-    -    2002- 2003    2    13 PS, 9,6 kW Yamaha XVS 250 Drag Star    5KR2    VG031    VG031-000301    -    2001    2    21 PS, 15,5 kW Yamaha XVS 250 Drag Star    5KR5    VG031    VG031-002288    -    2002- 2003    2    21 PS, 15,5 kW Yamaha XVS 250 Drag Star    5KR9    VG031    VG031-003097    -    2004    2    21 PS, 15,5 kW Yamaha YFM 125 R Raptor        -    -    -    2011    1     Yamaha YFM 125 R Raptor        -    -    -    2012    1     Yamaha YFM 125 R Raptor        -    -    -    2013    1     Yamaha YFM 250 RX    4D33    AG03W    AG03W-000047    -    2008    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RX    4D3B    AG03W    AG03W-000638    -    2008    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RY    4D3F    AG03W    AG03W-005034    -    2009    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RZ    1BT3    AG03W    AG03W-006736    -    2010    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RA    1BTA    AG03W    AG03W-007473    -    2011    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RB    1BTH    AG03W    AG03W-009546    -    2012    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RD    1BTP    AG03W    AG03W-010490    -    2013- 2014    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RY    33B1    AG06W    AG06W-000017    -    2009    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RY    33B2    AG06W    AG06W-000808    -    2009    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RZ    33B4    AG06W    AG06W-001750    -    2010    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RA    33B5    AG06W    AG06W-002432    -    2011    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RB    33B7    AG06W    AG06W-003346    -    2012    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RD    33B8    AG06W    AG06W-003346    -    2013- 2014    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RX Special Edition    4D37    AG03W    AG03W-000669    -    2008    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition    4D3P    AG03W    AG03W-005602    -    2009    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition    4D3K    AG03W    AG03W-005602    -    2009    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition    33B3    AG06W    AG06W-000656    -    2009    1    20 PS, 15 kW Yamaha YFZ 450 RG    1TDN    -    -    -    2016    1     Yamaha YFZ 450 RH    BW26    -    -    -    2017    1     Yamaha YFZ 450 RY    18P3    AJ42W    AJ42W-000031    -    2009    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RZ    18P9    AJ42W    AJ42W-001347    -    2010    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RA    18PF    AJ42W    AJ42W-002131    -    2011    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RB    18PL    AJ42W    AJ42W-002809    -    2012    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RD    18PS    AJ42W    AJ42W-003243    -    2013    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RE    1TD3    AJ70W    AJ70W-500101    -    2014    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RF    1TDE    AJ70W    AJ70W-500003    -    2015    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RE    1TDA    AJ74W    AJ74W-500101    -    2014    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RG SE Special Edition    1TDT    -    -    -    2016    1     Yamaha YFZ 450 RY SE Special Edition    18P6    AJ42W    AJ42W-000870    -    2009    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RZ SE Special Edition    18PC    AJ42W    AJ42W-001799    -    2010- 2011    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RB SE Special Edition    18PN    AJ42W    AJ42W-002936    -    2012    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RD SE Special Edition    18PV    AJ42W    AJ42W-003277    -    2013    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RE SE Special Edition    1TD7    AJ72W    AJ72W-500101    -    2014    1    49 PS, 36 kW Yamaha YFZ 450 RF SE Special Edition    1TDJ    AJ72W    AJ72W-500201    -    2015    1    49 PS, 36 kW Yamaha YZF-R1 1000    2CR1    RN321    RN321-000301    -    2015    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R1 1000 ABS        -    -    -    2017    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R1 1000 ABS    2CRC    RN321    RN321-003309    -    2016    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R1 1000 ABS    2CRD    RN321    RN321-003309    -    2016    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary z ABS    2CRJ    RN321    RN321-003260    -    2016    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R1 1000 M Special Edition    2KS1    RN326    RN326-000301    -    2015    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R1 1000 M Special Edition ABS    2KSF    -    -    -    2017    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R1 1000 M Special Edition ABS    2KSC    RN326    RN326-001168    -    2016    4    200 PS, 147,1 kW Yamaha YZF-R6 600 ABS        -    -    -    2017    4

Sklep: Motorus.pl

TOURMAX łożyska główki ramy z uszczelniaczami HONDA CB / CBR / GL / ST / VF / VFR / VT / VTX TOURMAX czę¶ci motocyklowe ATV SUPER CENY w sklepie motocyklowym MOTORUS.PL - 2840694325

139,00 zł

TOURMAX łożyska główki ramy z uszczelniaczami HONDA CB / CBR / GL / ST / VF / VFR / VT / VTX TOURMAX czę¶ci motocyklowe ATV SUPER CENY w sklepie... TOURMAX

ŁOŻYSKA > Łożyska Główki ramy

TOURMAX łożyska główki ramy z uszczelniaczami HONDA CB, CB-1, CBF, CBR, CBX, CMX, CRF, CTX, CX, GL, NC, NS, NSA, NSR, NT, NTV, PC, ST, VF, VFR, VT, VTR, VTX, XL; TRIUMPH AMERICA, BONNEVILLE, SCRAMBLER 250-1800 1977- Japońskie łożyska główki ramy. Typ    :   Łożysko stożkowe Producent    :   Tourmax ¦rednica zewnętrzna    :   47 mm ¦rednica wewnętrzna    :   26 mm Wysoko¶ć    :   15 mm ¦rednica zewnętrzna    :   55 mm ¦rednica wewnętrzna    :   30 mm Wysoko¶ć    :   17 mm Pasuje do przykładowo: Steering Brg - Seal Kit Honda VF700C 84-87, VF700F 84-85, VF700S 84-85, VF750C 82-03, VF750C2 97-02, VF750CD 95-96, VF750F 83-84, VF750S 82-83, VFR 1200 10-14, VFR1200X (EURO) 12, VFR1200X 17, VFR700 Interceptor 86-87, VFR750F 86-97, VFR800 Interceptor 98-15, VFR800XB (EURO) 11-12, VT1100C 85-07, VT1100C2 95-07, VT1100C3 98-02, VT1100T Shadow 98-01, VT500C 85-86, VT600C Shadow 88-07, VT600CD 93-07, VT600CD2 99-00, VT700 86-87, VT750C 98-16, VT750C2 07-16, VT750CA 04-14, VT750DC 01-06, VT750DCA 01-07, VT750RS 10-13, VT800 Shadow 88, VTR1000F 97-05, VTR250 Interceptor 89-90, VTX1300 03-09, VTX1300R 05-09, VTX1800 02-08, XL 1000 VARADERO (Euro) 99-11, CB 1300 (Euro) 03-07, CB1000 94-95, CB1000C 83, CB1000R 09-15, CB1100 13-14, CB1100F Super Sport 83, CB300F 15-17, CB400F 89-90, CB500F 13-16, CB500X 13-16, CB600F (599) 04-06, CB600F Hornet (EURO) 98-12, CB700SC Nighthawk S 84-86, CB750 C 80-82, CB750 Nighthawk 91-03, CB750F Super Sport 79-82, CB750K 79-82, CB750L 79, CB750SC 82-83, CB900C 80-82, CB900F (919) 02-07, CB900F 79-82, CBF1000 (Euro) 06-12, CBF250 (Euro) 04-06, CBF500 (Euro) 04-07, CBF600 (EURO) 04-10, CBR1000F 87-96, CBR1000RR 04-07, CBR1100XX 97-07, CBR250R 11-13, CBR300R 15-16, CBR400 91-98, CBR500R 13-17, CBR600F 87-90, CBR600F2 91-94, CBR600F3 95-98, CBR600F4 99-06, CBR600RA 15-16, CBR600RR 03-16, CBR650F 14-16, CBR900RR (919) 96-99, CBR900RR 93-95, CBR929RR 00-01, CBR954RR 02-03, CBX1100 79-82, CBX250 TWISTER (EU) 01-04, CBX750 (EURO) 94-01, CMX300 17, CMX450 86-87, CMX500 17, CRF1000 Africa Twin 16, CTX1300 14, CTX700 14-16, CX500TC Turbo 82, CX650T Turbo 83, GL1000 Gold Wing 77-79, GL1100 80-83, GL1100A 82-83, GL1100I 80-83, GL1200 Gold Wing 84-87, GL1200L/SEL Gold Wing 85-86, GL1500 88-90, GL1500A 91-00, GL1500C 97-00, GL1500CD 01-03, GL1500CF 99-01, GL1500CT 97-00, GL1500I 91-96, GL1500S 90-91, GL1500SE 90-00, NC700JD 16, NC700X 12-15, NSA700 DN-01 09, NT 700 (Euro) 06-08, NT650 (Euro) 88-05, NT650 GT 88-91, NT700V 10-11, NTV 600 (Euro) 88-91, NTV 650 (Euro) 92-97, PC800 Pacific Coast 89-98, ST1100 91-02, ST1100A 92-02, ST1300 03-16, VF1000F 84, VF1000R 85-86, VF1100C 83-86, VF1100S 83-86, VF500C 84-85, VF500F 84-86, Triumph America 02-08, America EFI 09-16, Bonneville 06-08, Bonneville EFI 09-16, Bonneville T100 02-16, Scrambler 06-08, Scrambler EFI 09-16, Speedmaster 03-08, Speedmaster EFI 09-16, Thruxton 900 04-08, Thruxton 900 EFI 09-16 Zdjęcia przykładowe. (nr katalogowy 736.19.67) pasuje do następuj±cych motocykli: Honda CB 450 S    G    PC17    PC17-3000002    PC17-3004751    1986- 1987    2    27 PS, 20 kW Honda CB 450 S    G    PC17    PC17-2000029    PC17-2003796    1986- 1987    2    44 PS, 32 kW Honda CB 450 S    J    PC17    PC17-3100001    PC17-3101900    1988- 1989    2    27 PS, 20 kW Honda CB 450 S    J    PC17    PC17-2100002    PC17-2101610    1988- 1989    2    44 PS, 32 kW Honda CB 500    R    PC26    PC26-4000001    -    1994- 1995    2    27 PS, 20 kW Honda CB 500    R    PC26    PC26-3000001    -    1994- 1995    2    50 PS, 37 kW Honda CB 500    R    PC26    PC26-2000030    -    1994- 1995    2    58 PS, 43 kW Honda CB 500    T    PC32A    ZDC PC32A-0TF000001    -    1996    2    58 PS, 43 kW Honda CB 500    V    PC32A    ZDC PC32A-0VF100001    -    1997    2    58 PS, 43 kW Honda CB 500    W    PC32A    ZDC PC32A-0WF200001    -    1998    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500    X    PC32A    ZDC PC32A-0XF206241    -    1999    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500    Y    PC32A    ZDC PC32A-0YF220001    -    2000- 2001    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500    2    PC32A    ZDC PC32A-02F230001    -    2002- 2003    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500    T    PC32B    ZDC PC32B-0TF000001    -    1996    2    50 PS, 37 kW Honda CB 500    V    PC32B    ZDC PC32B-0VF100001    -    1997    2    50 PS, 37 kW Honda CB 500    W    PC32B    ZDC PC32B-0WF200001    ZDC PC32B-0WF206240    1998    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500    X    PC32B    ZDC PC32B-0XF206241    -    1999    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500    Y    PC32B    ZDC PC32B-0YF220001    -    2000- 2001    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500    2    PC32B    ZDC PC32B-02F230001    -    2002- 2003    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500    T    PC32C    ZDC PC32C-0TF000001    -    1996    2    34 PS, 25 kW Honda CB 500    V    PC32C    ZDC PC32C-0VF100001    -    1997    2    34 PS, 25 kW Honda CB 500    W    PC32C    ZDC PC32C-0WF200001    ZDC PC32C-0WF206240    1998    2    33 PS, 24 kW Honda CB 500    X    PC32C    ZDC PC32C-0XF206241    -    1999    2    33 PS, 24 kW Honda CB 500    Y    PC32C    ZDC PC32C-0YF220001    -    2000- 2001    2    33 PS, 24 kW Honda CB 500    2    PC32C    ZDC PC32C-02F230001    -    2002- 2003    2    33 PS, 24 kW Honda CB 500 FA ABS    D    PC45B    MLHPC45B-D5000001    MLHPC45B-D5999999    2013    2    48 PS, 35 kW Honda CB 500 XA ABS    D    PC46B    MLHPC46B-D5000001    MLHPC46B-D5099999    2013    2    48 PS, 35 kW Honda CB 500 S Sport    W    PC32E    ZDC PC32E-0WF300001    ZDC PC32E-0WF306260    1998    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500 S Sport    X    PC32E    ZDC PC32E-0XF306261    ZDCPC32E-0XF399999    1999    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500 S Sport    Y    PC32E    ZDC PC32E-0YF320001    -    2000- 2001    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500 S Sport    2    PC32E    ZDC PC32E-02F330001    -    2002- 2003    2    57 PS, 42 kW Honda CB 500 S Sport    W    PC32F    ZDC PC32F-0WF300001    ZDC PC32F-0WF306260    1998    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500 S Sport    X    PC32F    ZDC PC32F-0XF306261    -    1999    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500 S Sport    Y    PC32F    ZDC PC32F-0YF320001    -    2000- 2001    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500 S Sport    2    PC32F    ZDC PC32F-02F330001    -    2002- 2003    2    49 PS, 36 kW Honda CB 500 S Sport    W    PC32G    ZDC PC32G-0WF300001    ZDC PC32G-0WF306260    1998    2    33 PS, 24 kW Honda CB 500 S Sport    X    PC32G    ZDC PC32G-0XF306261    -    1999    2    33 PS, 24 kW Honda CB 500 S Sport    Y    PC32G    ZDC PC32G-0YF320001    -    2000- 2001    2    33 PS, 24 kW Honda CB 500 S Sport    2    PC32G    ZDC PC32G-02F330001    -    2002- 2003    2    33 PS, 24 kW Honda CB 600 F Hornet    W    PC34A    JH2 PC34A-WM000001    JH2 PC34A-WM000033    1998    4    94 PS, 69 kW Honda CB 600 F Hornet    X    PC34A    JH2 PC34A-XM100001    -    1999    4    94 PS, 69 kW Honda CB 600 F Hornet    Y    PC34A    JH2 PC34A-YM200001    -    2000    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 F Hornet    1    PC34A    JH2 PC34A-1M300001    -    2001    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 F Hornet    W    PC34B    JH2 PC34B-WM000001    JH2 PC34B-WM000059    1998    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    X    PC34B    JH2 PC34B-XM100001    -    1999    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    Y    PC34B    JH2 PC34B-YM200001    -    2000    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    1    PC34B    JH2 PC34B-1M300001    -    2001    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    W    PC34D    JH2 PC34D-WM000001    JH2 PC34D-WM001040    1998    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    X    PC34D    JH2 PC34D-XM100001    -    1999    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    Y    PC34D    JH2 PC34D-YM200001    -    2000    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    1    PC34D    JH2 PC34D-1M300001    -    2001    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    2    PC36A    ZDC PC36A-02F000001    ZDC PC36A-02F099999    2002    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 F Hornet    3    PC36A    ZDC PC36A-03F030001    ZDC PC36A-03F099999    2003    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 F Hornet    4    PC36A    ZDC PC36A-04F055001    ZDC PC36A-04F099999    2004    4    97 PS, 71 kW Honda CB 600 F Hornet    5    PC36A    ZDC PC36A-05F000001    ZDC PC36A-05F999999    2005    4    97 PS, 71 kW Honda CB 600 F Hornet    6    PC36A    ZDC PC36A-06F130001    -    2006    4    97 PS, 71 kW Honda CB 600 F Hornet    2    PC36B    ZDC PC36B-02F000001    ZDC PC36B-02F099999    2002    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    3    PC36B    ZDC PC36B-03F030001    ZDC PC36B-03F099999    2003    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    4    PC36B    ZDC PC36B-04F055001    ZDC PC36B-04F099999    2004    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 F Hornet    2    PC36D    ZDC PC36D-02F000001    ZDC PC36D-02F099999    2002    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    3    PC36D    ZDC PC36D-03F030001    ZDC PC36D-03F099999    2003    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    4    PC36D    ZDC PC36D-04F055001    ZDC PC36D-04F099999    2004    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    5    PC36D    ZDC PC36D-05F100001    ZDC PC36D-05F999999    2005    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    6    PC36D    ZDC PC36D-06F130001    -    2006    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    7    PC41A    ZDC PC41A-07F000001    ZDC PC41A-07F099999    2007    4    102 PS, 75 kW Honda CB 600 F Hornet    8    PC41A    ZDC PC41A-08F050001    ZDC PC41A-08F999999    2008    4    102 PS, 75 kW Honda CB 600 F Hornet    7    PC41B    ZDC PC41B-07F000001    ZDC PC41B-07F099999    2007    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 F Hornet    8    PC41B    ZDC PC41B-08F050001    ZDC PC41B-08F099999    2008    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 FA Hornet ABS    7    PC41C    ZDC PC41C-07F000001    ZDC PC41C-07F099999    2007    4    102 PS, 75 kW Honda CB 600 FA Hornet ABS    8    PC41C    ZDC PC41C-08F050001    ZDC PC41C-08F999999    2008    4    102 PS, 75 kW Honda CB 600 FA Hornet ABS    7    PC41D    ZDC PC41D-07F000001    ZDC PC41D-07F099999    2007    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 FA Hornet ABS    8    PC41D    ZDC PC41D-08F050001    ZDC PC41D-08F999999    2008    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    Y    PC34E    JH2 PC34E-YM200001    -    2000    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    1    PC34E    JH2 PC34E-1M300001    -    2001    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    Y    PC34F    JH2 PC34F-YM200001    -    2000    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    1    PC34F    JH2 PC34F-1M300001    -    2001    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    Y    PC34H    JH2 PC34H-YM200001    -    2000    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    1    PC34H    JH2 PC34H-1M300001    -    2001    4    34 PS, 25 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    2    PC36E    ZDC PC36E-02F500001    ZDC PC36E-02F59999    2002- 2003    4    95 PS, 70 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    2    PC36F    ZDC PC36F-02F500001    ZDC PC36F-02F599999    2002- 2003    4    50 PS, 37 kW Honda CB 600 S F2 Hornet S    2    PC36H    ZDC PC36H-02F500001    ZDC PC36H-02F59999    2002- 2003    4    34 PS, 25 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    N    RC42    RC42-4000001    RC42-4001180    1992- 1993    4    27 PS, 20 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    N    RC42    RC42-3000001    RC42-3001311    1992- 1993    4    50 PS, 37 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    N    RC42    RC42-2000013    RC42-2010321    1992- 1993    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    R    RC42    RC42-6000004    RC42-6001050    1994    4    34 PS, 25 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    R    RC42    RC42-3100001    RC42-3100300    1994    4    50 PS, 37 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    R    RC42    RC42-2100005    RC42-2103454    1994    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    S    RC42    RC42-6100001    -    1995    4    34 PS, 25 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    S    RC42    RC42-3200001    -    1995    4    50 PS, 37 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    S    RC42    RC42-2200001    -    1995    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    T    RC42A    JH2 RC42A-TM000001    -    1996    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    V    RC42A    JH2 RC42A-VM100001    -    1997    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    W    RC42A    JH2RC42A-WM200001    -    1998    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    X    RC42A    JH2 RC42A-XM300001    -    1999- 2000    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    1    RC42A    JH2 RC42A-1M700001    -    2001- 2003    4    73 PS, 54 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    T    RC42B    JH2 RC42B-TM000001    -    1996    4    34 PS, 25 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    V    RC42B    JH2 RC42B-VM100001    -    1997    4    34 PS, 25 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    W    RC42B    JH2 RC42B-WM200001    -    1998    4    34 PS, 25 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    X    RC42B    JH2 RC42B-XM300001    -    1999- 2000    4    34 PS, 25 kW Honda CB 750 F2 Seven Fifty    1    RC42B    JH2 RC42B-1M700001    -    2001- 2003    4    34 PS, 25 kW Honda CB 900 F Hornet    2    SC48B    JH2 SC48B-2M000001    JH2 SC48B-2M099999    2002    4    109 PS, 80 kW Honda CB 900 F Hornet    3    SC48B    JH2 SC48B-3M100001    JH2 SC48B-3M199999    2003    4    109 PS, 80 kW Honda CB 900 F Hornet    4    SC48B    JH2 SC48B-4M200001    JH2 SC48B-4M299999    2004    4    109 PS, 80 kW Honda CB 900 F Hornet    5    SC48B    JH2 SC48B-5M300001    JH2 SC48B-5M399999    2005- 2006    4    109 PS, 80 kW Honda CB 1000 R    9    SC60A    ZDC SC60A-09F000001    ZDC SC60A-09F029999    2008- 2009    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 R    B    SC60A    ZDCSC60A0-BF050001    ZDCSC60A0-BF059999    2011    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 R    C    SC60A    ZDCSC60A0-CF065001    -    2012    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 R    D    SC60A    ZDCSC60A0-DF075001    ZDCSC60A0-DF079999    2013    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 RA ABS    9    SC60C    ZDC SC60C-09F000001    ZDC SC60C 09F029999    2008- 2009    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 RA ABS    A    SC60C    ZDC SC60C-0AF030001    ZDC SC60C-0AF049999    2010    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 RA ABS    B    SC60C    ZDCSC60C0-BF050001    ZDCSC60C0-BF059999    2011    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 RA ABS    C    SC60C    ZDCSC60C0-CF065001    -    2012    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 RA ABS    D    SC60C    ZDCSC60C0-DF075001    ZDCSC60C0-DF079999    2013    4    125 PS, 92 kW Honda CB 1000 F Super Four    P    SC30    SC30-3000001    SC30-3000020    1993    4    50 PS, 37 kW Honda CB 1000 F Super Four    P    SC30    SC30-2000028    SC30-2002431    1993    4    98 PS, 72 kW Honda CB 1000 F Super Four    R    SC30    SC30-3100001    -    1994    4    50 PS, 37 kW Honda CB 1000 F Super Four    R    SC30    SC30-2100008    SC30-2101753    1994    4    98 PS, 72 kW Honda CB 1000 F Super Four    S    SC30    SC30-3200002    -    1995    4    50 PS, 37 kW Honda CB 1000 F Super Four    S    SC30    SC30-2200010    -    1995    4    98 PS, 72 kW Honda CB 1000 F Super Four    T    SC30A    SC30A-TM000001    -    1996    4    98 PS, 72 kW Honda CB 1000 F Super Four    T    SC30C    SC30C-TM000001    -    1996    4    50 PS, 37 kW Honda CB 1100 SF X-11    Y    SC42A    JH2 SC42A-YM000001    -    2000    4    136 PS, 100 kW Honda CB 1100 SF X-11    1    SC42A    JH2 SC42A-1M100001    -    2001- 2003    4    136 PS, 100 kW Honda CB 1300 F Super Four    3    SC54A    JH2 SC54A-3M000001    JH2 SC54A-3M099999    2003- 2004    4    116 PS, 85 kW Honda CB 1300 SA Super Four ABS    5    SC54E    JH2 SC54E-5M100001    -    2005- 2006    4    116 PS, 85 kW Honda CB 1300 SA Super Four ABS    7    SC54E    JH2 SC54E-7M200001    -    2007    4    116 PS, 85 kW Honda CB 1300 SA Super Four ABS    8    SC54E    JH2 SC54E-8M400001    JH2 SC54E-8M409999    2008    4    116 PS, 85 kW Honda CB 1300 SA Super Four ABS    9    SC54E    JH2 SC54E-9K500001    -    2009    4    114 PS, 85 kW Honda CB-1 400 F    K    NC270    JH2 NC270-KM000010    JH2 NC270-KM099999    1989- 1990    4    56/50/27 PS, 41/37/20 kW Honda CB-1 400 F    K    NC271    JH2 NC271-KM000009    JH2 NC271-KM099999    1989- 1990    4    56/50/27 PS, 41/37/20 kW Honda CB-X4 1300 DC    V    SC38    SC38-1000001    -    1997    4    98 PS, 72 kW Honda CB-X4 1300 DC    W    SC38    SC38-1100001    -    1998    4    98 PS, 72 kW Honda CB-X4 1300 DC    X    SC38    SC38-1200001    -    1999    4    98 PS, 72 kW Honda CBF 250    4    MC35A    9C2 MC35A-04R600001    -    2004- 2005    1    22 PS, 16 kW Honda CBF 250    6    MC35A    -    -    2006    1    22 PS, 16 kW Honda CBF 500    4    PC39C    ZDC PC39C-04F000001    ZDC PC39C-04F099999    2004- 2005    2    57 PS, 42 kW Honda CBF 500    6    PC39C    ZDC PC39C-06F030001    -    2006- 2008    2    57 PS, 42 kW Honda CBF 500    4    PC39D    ZDC PC39D-04F000001    ZDC PC39D-04F099999    2004- 2005    2    34 PS, 25 kW Honda CBF 500    6    PC39D    ZDC PC39D-06F030001    -    2006- 2008    2    34 PS, 25 kW Honda CBF 500 A ABS    4    PC39A    ZDC PC39A-04F000001    ZDC PC39A-04F099999    2004- 2005    2    57 PS, 42 kW Honda CBF 500 A ABS    6    PC39A    ZDC PC39A-06F030001    -    2006- 2008    2    57 PS, 42 kW Honda CBF 500 A ABS    4    PC39B    ZDC PC39B-04F000001    ZDC PC39B-04F099999    2004- 2005    2    34 PS, 25 kW Honda CBF 500 A ABS    6    PC39B    ZDC PC39B-06F030001    -    2006- 2008    2    34 PS. 25 kW Honda CBF 600 S    4    PC38A    ZDC PC38A-04F000001    ZDC PC38A-04F049999    2004    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 S    5    PC38A    ZDC PC38A-05F050001    -    2005    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 S    6    PC38A    ZDC PC38A-06F080001    -    2006- 2007    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 S    4    PC38C    ZDC PC38C-04F000001    ZDC PC38C-04F099999    2004    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 S    5    PC38C    ZDC PC38C-05F050001    -    2005    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 S    6    PC38C    ZDC PC38C-06F080001    -    2006- 2007    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 N    4    PC38E    ZDC PC38E-04F000001    ZDC PC38E-04F049999    2004    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 N    5    PC38E    ZDC PC38E-05F050001    -    2005    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 N    6    PC38E    ZDC PC38E-06F080001    -    2006- 2007    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 N    4    PC38G    ZDC PC38G-04F000001    ZDC PC38G-04F099999    2004    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 N    5    PC38G    ZDC PC38G-05F050001    -    2005    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 N    6    PC38G    ZDC PC38G-06F080001    -    2006- 2007    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 S    8    PC43A    ZDC PC43A-08F000001    -    2008    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 S    9    PC43A    ZDC PC43A-09F030001    -    2009    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 S    8    PC43C    ZDC PC43C-08F000001    -    2008    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 S    9    PC43C    ZDCPC43C-09F030001    -    2009    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 N    8    PC43E    ZDC PC43E-08F000001    -    2008    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 N    9    PC43E    ZDC PC43E-09F030001    -    2009    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 N    8    PC43G    ZDC PC43G-08F000001    -    2008    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 N    9    PC43G    ZDC PC43G-09F030001    -    2009    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 SA ABS    4    PC38B    ZDC PC38B-04F000001    ZDC PC38B-04F049999    2004    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 SA ABS    5    PC38B    ZDC PC38B-05F050001    -    2005    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 SA ABS    6    PC38B    ZDC PC38B-06F080001    -    2006- 2007    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 SA ABS    4    PC38D    ZDC PC38D-04F000001    ZDC PC38D-04F099999    2004    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 SA ABS    5    PC38D    ZDC PC38D-05F050001    -    2005    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 SA ABS    6    PC38D    ZDC PC38D-06F080001    -    2006- 2007    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 NA ABS    4    PC38F    ZDC PC38F-04F000001    ZDC PC38F-04F049999    2004    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 NA ABS    5    PC38F    ZDC PC38F-05F050001    -    2005    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 NA ABS    6    PC38F    ZDC PC38F-06F080001    -    2006- 2007    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 NA ABS    4    PC38H    ZDC PC38H-04F000001    ZDC PC38H-04F099999    2004    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 NA ABS    5    PC38H    ZDC PC38H-05F050001    -    2005    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 NA ABS    6    PC38H    ZDC PC38H-06F080001    -    2006- 2007    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 SA ABS    8    PC43B    ZDC PC43B-08F000001    -    2008    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 SA ABS    9    PC43B    ZDCPC43B-09F030001    -    2009    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 SA ABS    8    PC43D    ZDC PC43D-08F000001    -    2008    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 SA ABS    9    PC43D    ZDC PC43D-09F030001    -    2009    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 NA ABS    8    PC43F    ZDCPC43F-08F000001    -    2008    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 NA ABS    9    PC43F    ZDC PC43F-09F030001    -    2009    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 NA ABS    A    PC43F    ZDC PC43F-0AF040001    -    2010- 2013    4    78 PS, 57 kW Honda CBF 600 NA ABS    8    PC43H    ZDC PC43H-08F000001    -    2008    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 600 NA ABS    9    PC43H    ZDCPC43H-09F030001    -    2009    4    34 PS, 25 kW Honda CBF 1000    6    SC58A    ZDC SC58A-06F000001    ZDC SC58A-06F049999    2006    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000    7    SC58A    ZDC SC58A-07F050001    -    2007    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000    8    SC58A    ZDC SC58A-08F300001    ZDC SC58A-08F399999    2008    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000    9    SC58A    ZDC SC58A-09F400001    -    2009    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000    A    SC58A    ZDC SC58A-0AF410001    -    2010    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000 F    A    SC64A    ZDC SC64A-AF000001    ZDC SC64A-AF999999    2010    4    107/98 PS, 79/72 kW Honda CBF 1000 A ABS    6    SC58B    ZDC SC58B-06F000001    ZDC SC58B-06F049999    2006    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000 A ABS    7    SC58B    ZDC SC58B-07F050001    -    2007    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000 A ABS    8    SC58B    ZDC SC58B-08F300001    ZDC SC58B-08F399999    2008    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000 A ABS    9    SC58B    ZDC SC58B-09F400001    -    2009    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000 A ABS    A    SC58B    ZDC SC58B-0AF410001    -    2010- 2012    4    102/98 PS, 75/72 kW Honda CBF 1000 FA ABS    A    SC64B    ZDC SC64B-AF000001    ZDC SC64B-AF999999    2010    4    107 PS, 79 kW Honda CBF 1000 FA ABS    B    SC64B    ZDCSC64B-BF020001    -    2011    4    107 PS, 79 kW Honda CBF 1000 FA ABS    C    SC64B    ZDCSC64B0-CF030001    ZDCSC64B0-CF039999    2012- 2016    4    107 PS, 79 kW Honda CBF 1000 FA ABS    A    SC64D    ZDC SC64D-AF000001    ZDC SC64D-AF999999    2010    4    98 PS, 72 kW Honda CBF 1000 FA ABS    B    SC64D    ZDCSC64D-BF020001    -    2011    4    98 PS, 72 kW Honda CBF 1000 FA ABS    C    SC64D    ZDCSC64D0-CF030001    ZDCSC64D0-CF039999    2012- 2016    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 250 R    B    MC41A    MLHMC41A-B5000001    MLHMC41A-B5099999    2011- 2012    2    26,4 PS, 19,4 kW Honda CBR 250 R    D    MC41A    MLHMC41A-D5200001    -    2013- 2014    2    26,4 PS, 19,4 kW Honda CBR 250 RA ABS    B    MC41B    MLHMC41B-B5000001    MLHMC41B-B5099999    2011- 2012    2    26,4 PS, 19,4 kW Honda CBR 250 RA ABS    D    MC41B    MLHMC41B-D5100001    -    2013- 2014    2    26,4 PS, 19,4 kW Honda CBR 400 RR    L    NC29    NC29-1000001    NC29-1010598    1990- 1991    4    59 PS,43 kW Honda CBR 400 RR    N    NC29    NC29-1050001    -    1992- 1993    4    59 PS,43 kW Honda CBR 400 RR    R    NC29    NC29-1100001    -    1994- 1999    4    59 PS,43 kW Honda CBR 500 RA ABS    D    PC44B    MLHPC44B-D5000001    MLHPC44B-D5999999    2013    2    48 PS, 35 kW Honda CBR 600 F    H    PC19    PC19-3000002    PC19-3001007    1987    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    H    PC19    PC19-2000002    PC19-2007345    1987    4    85 PS, 63 kW Honda CBR 600 F    J    PC19    PC19-3100001    PC19-3100525    1988    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    J    PC19    PC19-2100861    PC19-2106279    1988    4    85 PS, 63 kW Honda CBR 600 F    K    PC23    PC23-3000001    PC19-3000450    1989    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    K    PC23    PC23-2000013    PC23-2007754    1989    4    93 PS, 68 kW Honda CBR 600 F    L    PC23    PC23-3100001    PC23-3100450    1990    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    L    PC23    PC23-2100003    PC23-2105857    1990    4    93 PS, 68 kW Honda CBR 600 F    M    PC25    PC25-2000055    PC25-2011277    1991    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 600 F    M    PC25    PC25-4000001    PC25-4000400    1991    4    27 PS, 20 kW Honda CBR 600 F    M    PC25    PC25-3000001    PC25-3000036    1991    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    N    PC25    PC25-2101435    PC25-2115035    1992    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 600 F    N    PC25    PC25-4100001    PC25-4100780    1992    4    27 PS, 20 kW Honda CBR 600 F    N    PC25    PC25-3100001    PC25-3100371    1992    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    P    PC25    PC25-4200001    PC25-4200735    1993    4    27 PS, 20 kW Honda CBR 600 F    P    PC25    PC25-3200001    PC25-3200406    1993    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    P    PC25    PC25-2200003    PC25-2213156    1993    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 600 F    R    PC25    PC25-6000001    PC25-6000660    1994    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 600 F    R    PC25    PC25-3300001    PC25-3300029    1994    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    R    PC25    PC25-2300691    PC25-2312054    1994    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 600 F    S    PC31    PC31-6000001    PC31-6000400    1995    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 600 F    S    PC31    PC31-3000001    PC31-3000061    1995    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    S    PC31    PC31-2000057    PC31-2010707    1995    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 600 F    T    PC31B    PC31B-TM000001    -    1996    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 600 F    V    PC31B    PC31B-VM100001    -    1997    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 600 F    W    PC31B    PC31B-WM200001    -    1998    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 600 F    T    PC31C    PC31C-TM000001    -    1996    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    V    PC31C    PC31C-VM100001    -    1997    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    W    PC31C    PC31C-WM200001    -    1998    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 600 F    T    PC31E    PC31E-TM000001    -    1996    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 600 F    V    PC31E    PC31E-VM100001    -    1997    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 600 F    W    PC31E    PC31E-WM200001    -    1998    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 600 F    X    PC35A    JH2 PC35A-XM000001    -    1999    4    106 PS, 78 kW Honda CBR 600 F    Y    PC35A    JH2 PC35A-YM100001    JH2 PC35A-YM199999    2000    4    106 PS, 78 kW Honda CBR 600 F    X    PC35D    JH2 PC35D-XM000001    -    1999    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 600 F    Y    PC35D    JH2 PC35D-YM100001    JH2 PC35D-YM199999    2000    4    34 PS, 25 kW Honda CBR 600 F    1    PC35F    JH2 PC35F-1M200001    JH2 PC35F-1M299999    2001    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 F    2    PC35F    JH2 PC35F-2M300001    JH2 PC35F-2M399999    2002    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 F    3    PC35F    JH2 PC35F-3M400001    JH2 PC35F-3M499999    2003    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 F    4    PC35F    JH2PC35F-4M500001    -    2004    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 F    5    PC35F    JH2 PC35F-5M600001    JH2 PC35F-5M699999    2005    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 F    6    PC35F    JH2 PC35F-6M700001    -    2006- 2007    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 RR    4    PC37A    JH2 PC37A-4M100001    JH2 PC37A-4M199999    2004    4    114 PS, 84 kW Honda CBR 600 RR    5    PC37A    JH2 PC37A-5M200001    JH2 PC37A-5M299999    2005    4    114 PS, 84 kW Honda CBR 600 RR    3    PC37B    JH2 PC37B-3M000001    JH2 PC37B-3M099999    2003    4    114 PS, 84 kW Honda CBR 600 RR    4    PC37B    JH2 PC37B-4M100001    JH2 PC37B-4M199999    2004    4    114 PS, 84 kW Honda CBR 600 RR    5    PC37B    JH2 PC37B-5M200001    JH2 PC37B-5M299999    2005    4    114 PS, 84 kW Honda CBR 600 RR    6    PC37B    JH2 PC37B-6M300001    -    2006    4    114 PS, 84 kW Honda CBR 600 RR    7    PC40A    JH2 PC40A-7M000001    JH2 PC40A-7M099999    2007    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RR    8    PC40A    JH2 PC40A-8M100001    JH2 PC40A-8M109999    2008    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RR    9    PC40C    JH2 PC40C-9K200001    JH2 PC40C-9K299999    2009    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RR    A    PC40C    JH2 PC40C-AK300001    JH2 PC40C-AK399999    2010    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RR    B    PC40C    JH2PC40C-BK400001    -    2011    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RR    C    PC40C    JH2PC40C-CK500001    -    2012    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 F    B    PC41J    ZDCPC41J0-BF500001    ZDCPC41J0-BF599999    2011    4    102 PS, 75 kW Honda CBR 600 F    C    PC41J    ZDCPC41J0-CF515001    -    2012- 2013    4    102 PS, 75 kW Honda CBR 600 RRA ABS    9    PC40E    JH2 PC40E-9K200001    JH2 PC40E-9K201447    2009    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RRA ABS    A    PC40E    JH2 PC40E-AK300001    JH2 PC40E-AK399999    2010    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RRA ABS    B    PC40E    JH2PC40E-BK400001    -    2011    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 RRA ABS    C    PC40E    JH2PC40E-CK500001    -    2012    4    120 PS, 88 kW Honda CBR 600 FA ABS    B    PC41K    ZDCPC41K0-BF500001    ZDCPC41K0-BF599999    2011    4    102 PS, 75 kW Honda CBR 600 FA ABS    C    PC41K    ZDCPC41K0-CF515001    -    2012- 2013    4    102 PS, 75 kW Honda CBR 600 FR Rossi    1    PC35H    JH2 PC35H-1M250001    JH2 PC35H-1M299999    2001    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 FR Rossi    2    PC35H    JH2 PC35H-2M310001    JH2 PC35H-2M319999    2002    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 FS Sport    1    PC35H    JH2 PC35H-1M200001    JH2 PC35H-1M249999    2001    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 600 FS Sport    2    PC35H    JH2 PC35H-2M300001    JH2 PC35H-2M309999    2002    4    109 PS, 80 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    N    SC28    SC28-2000039    SC28-2007517    1992    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    N    SC28    SC28-3000001    SC28-3000450    1992    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    P    SC28    SC28-2100517    SC28-2108602    1993    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    P    SC28    SC28-3100001    SC28-3100381    1993    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    R    SC28    SC28-2250031    -    1994    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    R    SC28    SC28-3200001    -    1994    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    S    SC28    SC28-2350001    -    1995    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    S    SC28    SC28-3300001    -    1995    4    50 PS, 37 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    V    SC33A    SC33A-VM100002    -    1997    4    128 PS, 94 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    W    SC33A    JH2 SC33A-WM200001    -    1998    4    128 PS, 94 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    X    SC33A    JH2 SC33A-XM300001    -    1999    4    128 PS, 94 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    T    SC33D    SC33D-TM000001    -    1996    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    V    SC33D    SC33D-VM100001    -    1997    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    W    SC33D    JH2 SC33D-WM200001    -    1998    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    X    SC33D    JH2 SC33D-XM300001    -    1999    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    Y    SC44B    JH2 SC44B-YM000001    -    2000    4    147 PS, 108 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    1    SC44B    JH2 SC44B-1M100001    -    2001    4    147 PS, 108 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    2    SC50B    JH2 SC50B-2M000001    -    2002    4    150 PS, 110 kW Honda CBR 900 RR Fireblade    3    SC50B    JH2 SC50B-3M100001    -    2003    4    150 PS, 110 kW Honda CBR 1000 F    H    SC21    SC21-2000016    SC21-2010711    1987    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 1000 F    J    SC21    SC21-2100809    SC21-2108376    1988    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 1000 F    K    SC24    SC24-2000022    SC24-2005160    1989    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 1000 F    L    SC24    SC24-2100003    SC24-2104904    1990    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 1000 F    M    SC24    SC24-2200005    SC24-2204833    1991    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 1000 F    N    SC24    SC24-2300011    -    1992    4    100 PS, 74 kW Honda CBR 1000 F Dual CBS    P    SC24    SC24-2400029    SC24-2403807    1993    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1000 F Dual CBS    R    SC24    SC24-2500004    SC24-2502755    1994    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1000 F Dual CBS    S    SC24    SC24-2600001    SC24-2601765    1995    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1000 F Dual CBS    T    SC24B    JH2 SC24B-TM000001    JH2 SC24B-TM000621    1996    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1000 F Dual CBS    V    SC24B    JH2 SC24B-VM100001    -    1997- 1998    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1000 F Dual CBS    X    SC24B    JH2 SC24B-XM200001    -    1999- 2000    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    4    SC57A    JH2 SC57A-4M000001    JH2 SC57A-4M099999    2004    4    171 PS, 126 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    5    SC57A    JH2 SC57A-5M100001    JH2 SC57A*5M199999    2005    4    171 PS, 126 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    6    SC57A    JH2 SC57A-6M200001    JH2SC57A-6M299999    2006    4    172 PS, 126,5 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    7    SC57A    JH2 SC57A-7M300001    -    2007    4    172 PS, 126,5 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    4    SC57B    JH2 SC57B-4M000001    JH2 SC57B-4M099999    2004    4    171 PS, 126 kW Honda CBR 1000 RR Fireblade    5    SC57B    JH2 SC57B-5M100001    JH2 SC57B-5M199999    2005    4    171 PS, 126 kW Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition    7    SC57D    -    -    2007    4    172 PS, 126 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    W    SC35A    JH2 SC35A-WM100001    JH2 SC35A-WM199999    1998    4    160 PS, 118 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    X    SC35A    JH2 SC35A-XM200001    JH2 SC35A-XM299999    1999    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    Y    SC35A    JH2 SC35A-YM300001    JH2 SC35A-YM399999    2000    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    1    SC35A    JH2 SC35A-1M400001    JH2 SC35A-1M499999    2001    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    2    SC35A    JH2 SC35A-2M500001    JH2 SC35A-2M599999    2002    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    3    SC35A    JH2 SC35A-3M600001    JH2 SC35A-3M699999    2003    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    4    SC35A    JH2 SC35A-4M700001    -    2004    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    5    SC35A    JH2 SC35A-5M800001    JH2 SC35A-5M899999    2005    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    6    SC35A    JH2 SC35A-6M900001    -    2006- 2008    4    152 PS, 112 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    V    SC35C    JH2 SC35C-VM000001    JH2 SC35C-VM002226    1997    4    160 PS, 118 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    V    SC35D    JH2 SC35D-VM000001    JH2 SC35D-VM001144    1997    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    W    SC35D    JH2 SC35D-WM100001    JH2 SC35D-WM199999    1998    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    X    SC35G    JH2 SC35G-XM200001    JH2 SC35G-XM299999    1999    4    98 PS, 72 kW Honda CBR 1100 XX Super Blackbird    Y    SC35G    JH2 SC35G-YM300001    JH2 SC35G-YM399999    2000    4    98 PS, 72 kW Honda CBX 750 F    E    RC17    RC17-2000010    RC17-2099999    1984- 1985    4    91 PS, 67 kW Honda CBX 750 F    G    RC17    RC17-2100239    RC17-2199999    1986    4    91 PS, 67 kW Honda CMX 450 C Rebel    G    PC170    PC170-GM000001    PC170-GM012321    1986    2     Honda CMX 450 C Rebel    H    PC170    PC170-HM100001    PC170-HM104034    1987    2     Honda CMX 450 C Rebel    G    PC171    PC171-GM000007    PC171-GM002098    1986    2     Honda CMX 450 C Rebel    H    PC171    PC171-HM100001    PC171-HM100972    1987    2     Honda NC 700 X    C    RC63A    JH2RC63A-CK500001    JH2RC63A-CK509999    2012    2    52 PS, 38 kW Honda NC 700 X    D    RC63A    JH2RC63A-DK600001    -    2013- 2014    2    52 PS, 38 kW Honda NC 700 X    C    RC63C    JH2RC63C-CK000001    JH2RC63C-CK009999    2012    2    48 PS, 35 kW Honda NC 700 X    D    RC63C    JH2RC63C-DK100001    -    2013- 2014    2    48 PS, 35 kW Honda NC 700 XA ABS    C    RC63B    JH2RC63B-CK500001    JH2RC63B-CK509999    2012    2    52 PS, 38 kW Honda NC 700 XA ABS    D    RC63B    JH2RC63B-DK600001    -    2013- 2014    2    52 PS, 38 kW Honda NC 700 XA ABS    C    RC63E    JH2RC63E-CK000001    JH2RC63E-CK009999    2012    2    48 PS, 35 kW Honda NC 700 XA ABS    D    RC63E    JH2RC63E-DK100001    -    2013- 2014    2    48 PS, 35 kW Honda NC 700 XD DCT ABS    C    RC63D    JH2RC63D-CK000001    JH2RC63D-CK009999    2012    2    52 PS, 38 kW Honda NC 700 XD DCT ABS    D    RC63D    JH2RC63D-DK100001    -    2013- 2014    2    52 PS, 38 kW Honda NC 700 XD DCT ABS    D    RC63F    JH2RC63F-DK000001    -    2013- 2014    2    48 PS, 35 kW Honda NS 400 R    F    NC19    NC19-2000062    NC19-2099999    1985- 1986    3    72 PS, 53 kW Honda NSR 250 R SP    8L    MC21    MC21-1000001    -    1990    2    45 PS, 33 kW Honda NSR 250 R    7L    MC21    MC21-1000001    -    1990- 1991    2    45 PS, 33 kW Honda NSR 250 R SE    9N    MC21    MC21-1000001    -    1991    2    45 PS, 33 kW Honda NSR 250 R SP    8N    MC21    MC21-1000001    -    1991    2    45 PS, 33 kW Honda NSR 250 R    7N    MC21    MC21-1000001    -    1992    2    45 PS, 33 kW Honda NSR 250 R SE        MC21    MC21-1000001    -    1992    2    45 PS, 33 kW Honda NSR 250 R SP        MC21    MC21-1000001    -    1992- 1993    2    45 PS, 33 kW Honda NT 650 V Deauville    W    RC47A    VTM RC47A-0WE100003    VTM RC47A-0WE001743    1998    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville    X    RC47A    VTM RC47A-0XE100362    VTM RC47A-0XE109999    1999    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville    Y    RC47A    VTM RC47A-0YE100001    VTM RC47A-0YE199999    2000    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville    1    RC47A    VTM RC47A-01E100001    VTM RC47A-01E199999    2001    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville    W    RC47B    VTM RC47B-0WE100002    VTM RC47B-0WE100361    1998    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville    X    RC47B    VTM RC47B-0XE100001    VTM RC47B-0XE199999    1999    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville    Y    RC47B    VTM RC47B-0YE100001    VTM RC47B-0YE199999    2000    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville    1    RC47B    VTM RC47B-01E100001    VTM RC47B-01E199999    2001    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville    W    RC47C    VTM RC47C-0WE200002    VTM RC47C-0WE200361    1998    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 V Deauville    X    RC47C    VTM RC47C-0XE200061    VTM RC47C-0XE299999    1999    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 V Deauville    Y    RC47C    VTM RC47C-0YE200001    VTM RC47C-0YE299999    2000    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 V Deauville    1    RC47C    VTM RC47C-01E200001    VTM RC47C-01E299999    2001    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    2    RC47A    VTM RC47A-02E340001    VTM RC47A-02E399999    2002    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    3    RC47A    VTM RC47A-03E350001    VTM RC47A-03E399999    2003    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    4    RC47A    VTM RC47A-04E360001    VTM RC47A-04E399999    2004    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    5    RC47A    VTM RC47A-05E370001    -    2005    2    56 PS, 41 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    2    RC47B    VTM RC47B-02E100001    VTM RC47B-02E199999    2002    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    3    RC47B    VTM RC47B-03E100001    VTM RC47B-03E199999    2003    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    4    RC47B    VTM RC47B-04E100001    VTM RC47B-04E199999    2004    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    5    RC47B    VTM RC47B-05E100001    -    2005    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    2    RC47C    VTM RC47C-02E140001    VTM RC47C-02E199999    2002    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    3    RC47C    VTM RC47C-03E150001    VTM RC47C-03E199999    2003    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    4    RC47C    VTM RC47C-04E160001    VTM RC47C-04E199999    2004    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 V Deauville CBS    5    RC47C    VTM RC47C-05E160001    -    2005    2    34 PS, 25 kW Honda NT 650 GT Hawk/Bros    J    RC312    RC312-JM000001    RC312-JM000502    1988    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 GT Hawk/Bros    K    RC312    RC312-KM100002    -    1989    2    50 PS, 37 kW Honda NT 650 GT Hawk/Bros    L    RC312    RC312-LM200001    -    1990    2    50 PS, 37 kW Honda NT 700 V Deauville    6    RC52A    VTM RC52A-06E000001    VTM RC52A-06E009999    2006    2    65 PS, 48 kW Honda NT 700 V Deauville    7    RC52A    VTM RC52A-07E010001    VTM RC52A-07E019999    2007    2    65 PS, 48 kW Honda NT 700 V Deauville    8    RC52A    VTM RC52A-08E020001    VTM RC52A-08E029999    2008- 2009    2    65 PS, 48 kW Honda NT 700 VA Deauville ABS    6    RC52B    VTM RC52B-06E000001    VTM RC52B-06E009999    2006    2    65 PS, 48 kW Honda NT 700 VA Deauville ABS    7    RC52B    VTM RC52B-07E010001    VTM RC52B-07E019999    2007    2    65 PS, 48 kW Honda NT 700 VA Deauville ABS    8    RC52B    VTM RC52B-08E020001    VTM RC52B-08E029999    2008- 2009    2    65 PS, 48 kW Honda NTV 650 Revere    J    RC33    RC33-4000001    RC33-4000402    1988    2    27 PS, 20 kW Honda NTV 650 Revere    J    RC33    RC33-3000001    RC33-3001603    1988    2    50 PS, 37 kW Honda NTV 650 Revere    J    RC33    RC33-2000016    RC33-2000355    1988    2    60 PS, 44 kW Honda NTV 650 Revere    K    RC33    RC33-4100001    RC33-4100500    1989- 1990    2    27 PS, 20 kW Honda NTV 650 Revere    K    RC33    RC33-3100001    RC33-3101271    1989- 1990    2    50 PS, 37 kW Honda NTV 650 Revere    K    RC33    RC33-2100007    RC33-2100916    1989- 1990    2    60 PS, 44 kW Honda NTV 650 Revere    M    RC33    RC33-4300001    RC33-4301265    1991- 1992    2    27 PS, 20 kW Honda NTV 650 Revere    M    RC33    RC33-3300002    RC33-3302277    1991- 1992    2    50 PS, 37 kW Honda NTV 650 Revere    M    RC33    RC33-2300005    RC33-2302187    1991- 1992    2    57 PS, 42 kW Honda NTV 650 Revere    P    RC33    RC33-4400001    -    1993- 1994    2    27 PS, 20 kW Honda NTV 650 Revere    P    RC33    RC33-6000001    -    1993- 1994    2    34 PS, 25 kW Honda NTV 650 Revere    P    RC33    RC33-3400001    -    1993- 1994    2    50 PS, 37 kW Honda NTV 650 Revere    P    RC33    RC33-2400022    -    1993- 1994    2    57 PS, 42 kW Honda NTV 650 Revere    S    RC33    RC33-6100004    -    1995    2    34 PS, 25 kW Honda NTV 650 Revere    S    RC33    RC33-3500004    -    1995    2    50 PS, 37 kW Honda NTV 650 Revere    S    RC33    RC33-2500003    -    1995    2    53 PS, 39 kW Honda NTV 650 Revere    T    RC33A    RC33A-TM260001    -    1996    2    53 PS, 39 kW Honda NTV 650 Revere    V    RC33A    RC33A-VM100001    -    1997    2    53 PS, 39 kW Honda NTV 650 Revere    T    RC33B    RC33B-TM000001    -    1996    2    50 PS, 37 kW Honda NTV 650 Revere    V    RC33B    RC33B-VM100001    -    1997    2    50 PS, 37 kW Honda NTV 650 Revere    T    RC33C    RC33C-TM000001    -    1996    2    34 PS, 25 kW Honda NTV 650 Revere    V    RC33C    RC33C-VM100001    -    1997    2    34 PS, 25 kW Honda PC 800 Pacific Coast    K    RC34    RC34-2000005    -    1989    2    58 PS, 43 kW Honda PC 800 Pacific Coast    L    RC34    RC34-2100001    -    1990    2    58 PS, 43 kW Honda ST 1100 Pan European    L    SC26    SC26-2000024    SC26-2003574    1990    4    100 PS, 74 kW Honda ST 1100 Pan European    M    SC26    SC26-2100001    SC26-2102389    1991    4    100 PS, 74 kW Honda ST 1100 Pan European    N    SC26    SC26-2200001    SC26-2201773    1992    4    100 PS, 74 kW Honda ST 1100 Pan European    P    SC26    SC26-2300001    -    1993    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 Pan European    R    SC26    SC26-2400001    -    1994    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 Pan European    S    SC26    SC26-2500231    SC26-2501387    1995    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 Pan European    T    SC26D    JH2 SC26D-TM000001    JH2 SC26D-TM000464    1996    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 Pan European    V    SC26D    JH2 SC26D-VM100001    JH2 SC26D-VM100317    1997    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 Pan European    W    SC26D    JH2 SC26D-WM200001    -    1998    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 Pan European    X    SC26D    JH2 SC26D-XM300001    -    1999    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 Pan European    Y    SC26D    JH2 SC26D-YM400001    -    2000- 2001    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    N    SC26    SC26-4200007    SC26-4200993    1992    4    100 PS, 74 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    P    SC26    SC26-4300061    -    1993    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    R    SC26    SC26-4400209    -    1994    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    S    SC26    SC26-4500104    SC26-4500564    1995    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    T    SC26E    JH2 SC26E-TM000001    JH2 SC26E-TM000391    1996    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    V    SC26E    JH2 SC26E-VM100001    JH2 SC26E-VM100386    1997    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    W    SC26E    JH2 SC26E-WM200001    -    1998    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    X    SC26E    JH2 SC26E-XM300001    -    1999    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS    Y    SC26E    JH2 SC26E-YM400001    -    2000- 2001    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1100 A Pan European ABS Jubi    X    SC26E    JH2 SC26E-XM350001    -    1999    4    98 PS, 72 kW Honda ST 1300 Pan European    2    SC51C    JH2 SC51C-2M000001    JH2 SC51C-2M099999    2002- 2003    4    127 PS, 93 kW Honda ST 1300 Pan European    4    SC51C    JH2 SC51C-4M200001    JH2 SC51C-4M299999    2004- 2005    4    127 PS, 93 kW Honda ST 1300 Pan European    6    SC51C    JH2 SC51C-6M400001    -    2006- 2007    4    127 PS, 93 kW Honda ST 1300 Pan European    8    SC51C    JH2 SC51C-8M600001    JH2 SC51C-8M609999    2008    4    127 PS, 93 kW Honda ST 1300 A Pan European ABS    2    SC51A    JH2 SC51A-2M000001    JH2 SC51A-2M099999    2002- 2003    4    127 PS, 93 kW Honda ST 1300 A Pan European ABS    4    SC51A    JH2 SC51A-4M200001    JH2 SC51A-4M299999    2004- 2005    4    127 PS, 93 kW Honda ST 1300 A Pan European ABS    6    SC51A    JH2 SC51A-6M400001    -    2006- 2007    4    127 PS, 93 kW Honda ST 1300 A Pan European ABS    8    SC51A    JH2 SC51A-8M600001    JH2 SC51A-8M609999    2008    4    127 PS, 93 kW Honda VF 500 F Interceptor    E    PC12    PC12-2000020    PC12-2099999    1984    4    71 PS, 52 kW Honda VF 500 F2 Interceptor    E    PC12    PC12-4000008    PC12-4099999    1984    4    71 PS, 52 kW Honda VF 500 F Interceptor    F    PC12    PC12-2100001    PC12-2199999    1985- 1987    4    71 PS, 52 kW Honda VF 500 F2 Interceptor    F    PC12    PC12-4100001    PC12-4199999    1985- 1987    4    71 PS, 52 kW Honda VF 750 F Interceptor V45    E    RC15    RC15-2100001    RC15-2103925    1984    4    90 PS, 66 kW Honda VF 750 C Magna    E    RC09    RC09-2200182    RC09-2299999    1984    4    86 PS, 63 kW Honda VF 750 C Magna    P    RC43    RC43-2000009    RC43-2001413    1993    4    88 PS, 65 kW Honda VF 750 C Magna    R    RC43    RC43-4000001    RC43-4000150    1994    4    34 PS, 25 kW Honda VF 750 C Magna    R    RC43    RC43-3100001    RC43-3100075    1994    4    50 PS, 37 kW Honda VF 750 C Magna    R    RC43    RC43-2100232    RC43-2103196    1994    4    88 PS, 65 kW Honda VF 750 C Magna    S    RC43    RC43-4100001    -    1995    4    34 PS, 25 kW Honda VF 750 C Magna    S    RC43    RC43-3200001    -    1995    4    50 PS, 37 kW Honda VF 750 C Magna    S    RC43    RC43-2200010    -    1995    4    88 PS, 65 kW Honda VF 750 C Magna    T    RC43A    RC43A-TM000001    -    1996    4    87 PS, 64 kW Honda VF 750 C Magna    V    RC43A    RC43A-VM400001    -    1997- 1998    4    87 PS, 64 kW Honda VF 750 C Magna    X    RC43A    RC43A-XM500001    -    1999- 2000    4    87 PS, 64 kW Honda VF 750 C Magna    T    RC43B    RC43B-TM000001    -    1996    4    34 PS, 25 kW Honda VF 750 C Magna    V    RC43B    RC43B-VM400001    -    1997- 1998    4    34 PS, 25 kW Honda VF 750 C Magna    X    RC43B    RC43B-XM500001    -    1999- 2000    4    34 PS, 25 kW Honda VF 750 C Magna    T    RC43C    RC43C-TM000001    -    1996    4    50 PS, 37 kW Honda VF 750 C Magna    V    RC43C    RC43C-VM400001    -    1997- 1998    4    50 PS, 37 kW Honda VF 750 C Magna    X    RC43C    RC43C-XM500001    -    1999- 2000    4    50 PS, 37 kW Honda VF 1000 R    E    SC16    SC16-2000040    SC16-2001941    1984    4    100 PS, 74 kW Honda VF 1000 R    F    SC16    SC16-2100009    SC16-2101065    1985    4    100 PS, 74 kW Honda VF 1000 R    G    SC16    SC16-2200051    SC16-2200530    1986    4    100 PS, 74 kW Honda VF 1000 F2 Bol dOr    F    SC15    SC15-4000007    SC15-4099999    1985    4    100 PS, 74 kW Honda VF 1000 F Interceptor    E    SC15    SC15-2000013    SC15-2004505    1984    4    100 PS, 74 kW Honda VF 1000 F Interceptor    F    SC15    SC15-2100013    SC19-2199999    1985    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 400 R    G    NC21    NC21-1000011    -    1986    4    60 PS, 44 kW Honda VFR 400 R    H    NC24    NC24-1000010    -    1987    4    60 PS, 44 kW Honda VFR 750 F    G    RC24    RC24-2000218    RC24-2007371    1986    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    H    RC24    RC24-2100006    RC24-2104335    1987    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    J    RC24    RC24-2200019    RC24-2207777    1988    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    K    RC24    RC24-2300001    RC24-2304883    1989    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    L    RC36    RC36-2000060    RC36-2009630    1990    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    M    RC36    RC36-2100004    RC36-2108297    1991    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    N    RC36    RC36-2200014    RC36-2206916    1992    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    P    RC36    RC36-2300001    RC36-2306684    1993    4    100 PS, 74 kW Honda VFR 750 F    R    RC36    RC36-2400060    RC36-2408470    1994    4    98 PS, 72 kW Honda VFR 750 F    S    RC36    RC36-2500001    RC36-2505150    1995    4    98 PS, 72 kW Honda VFR 750 F    T    RC36B    RC36B-TM000001    -    1996    4    98 PS, 72 kW Honda VFR 750 F    V    RC36B    RC36B-VM100001    -    1997    4    98 PS, 72 kW Honda VFR 800 FI    W    RC46A    JH2 RC46A-WM000001    -    1998    4    98 PS, 72 kW Honda VFR 800    2    RC46A    JH2 RC46A-2M400001    JH2 RC46A-2M499999    2002    4    109 PS, 80 kW Honda VFR 800    3    RC46A    JH2 RC46A-3M500001    JH2 RC46A-3M599999    2003    4    109 PS, 80 kW Honda VFR 800    4    RC46A    JH2 RC46A-4M600001    JH2 RC46A-4M699999    2004    4    109 PS, 80 kW Honda VFR 800    5    RC46A    JH2 RC46A-5M700001    -    2005    4    109 PS, 80 kW Honda VFR 800    6    RC46A    JH2 RC46A-6M800001    JH2 RC46A-6M999999    2006- 2007    4    109 PS, 80 kW Honda VFR 800    8    RC46A    JH2 RC46A-8M000001    -    2008    4    109 PS, 80 kW Honda VFR 800    8    RC46A    JH2 RC46A-8K010001    -    2008    4    109 PS, 80 kW Honda VFR 800    9    RC46A    -    -    2009- 2010    4    109 PS, 80 kW

Sklep: Motorus.pl

szukaj w Kangoo p s.ps y 40c

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, ŁódĽ, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z p-s.ps-y-40c

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.751, t2=0, t3=0, t4=0.043, t=0.751

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2020 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER