paliwa

- znaleziono 91165 produktów w 100 sklepach

ACERBIS kranik paliwa odkręcany ACERBIS zbiorniki paliwa kraniki SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2862646069

75,00 zł

ACERBIS kranik paliwa odkręcany ACERBIS zbiorniki paliwa kraniki SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL ACERBIS

OFF-ROAD/PLASTIKI OFF-ROAD > Zbiorniki, baki

ACERBIS 0022294. kranik paliwa odkręcany ACERBIS kranik paliwa odkręcany. Zdjęcia poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

ACERBIS zbiornik paliwa 25 litrów Yamaha WR250/450F 04-06 ACERBIS zbiorniki paliwa SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2862646064

1139,00 zł

ACERBIS zbiornik paliwa 25 litrów Yamaha WR250/450F 04-06 ACERBIS zbiorniki paliwa SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL ACERBIS

OFF-ROAD/PLASTIKI OFF-ROAD > Zbiorniki, baki

ACERBIS 0008595. zbiornik paliwa 25 litrów Yamaha WRF 250 / 450 04-06 ACERBIS OFF-ROAD plastikowy zbiornik paliwa. Zdjęcia poglądowe. Zbiornik posiada wszelkie niezbędne elementy montażowe i instrukcję. Kolor: NIEBIESKI 0008595.0401 BIAŁY Clear 0008595.120

Sklep: Motorus.pl

ACERBIS zbiornik paliwa 14 litrów Suzuki DRZ400 00-15, DR450Z 00-15, Kawasaki KLX400 03-04 ACERBIS zbiorniki paliwa SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2862646065

1139,00 zł

ACERBIS zbiornik paliwa 14 litrów Suzuki DRZ400 00-15, DR450Z 00-15, Kawasaki KLX400 03-04 ACERBIS zbiorniki paliwa SUPER CENY sklep motocyklowy... ACERBIS

OFF-ROAD/PLASTIKI OFF-ROAD > Zbiorniki, baki

ACERBIS 0001604. zbiornik paliwa 14 litrów Suzuki DRZ400 00-15, DR450Z 00-15, Kawasaki KLX400 03-04 ACERBIS OFF-ROAD plastikowy zbiornik paliwa. Zdjęcia poglądowe. Zbiornik posiada wszelkie niezbędne elementy montażowe i instrukcję. Kolor: ŻÓŁTY 0001604.060 DRZ CZARNY 0001604.090 KLX

Sklep: Motorus.pl

Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych - 2619308778

36,00 zł

Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych Seidel-Przywecki

CHEMIA

Prezentowany podręcznik przedstawia interesujące zarówno naukowców jak i pracowników przemysłu zagadnienia technologii formowania paliw odnawialnych ich składu oraz technik i technologii wykorzystywania ich jako odnawialnych źródeł energii. Zebrane w książce dane o właściwościach substancji palnych dają podstawy projektowania palenisk i procesów termicznych stwarzając równocześnie podstawy szerszego spojrzenia na problemy energetyczne zakładów i możliwości projektowania zarówno obiektów jak i urządzeń. Dane eksploatacyjne pozwalają przeprowadzić analizę opłacalności różnych przedsięwzięć opartych na wykorzystywaniu biomasy i bioodpadów w procesach technicznych. W książce zaprezentowano poglądy wielu autorów w okresie ostatnich 10-ciu lat a przede wszystkim badania prowadzone przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, technologów i eksploatatorów instalacji przygotowania biopaliw i spalarni. Dzieło może być przeznaczone jako podręcznik akademicki dla następujących kierunków studiów: Inżynieria Środowiska na Politechnikach i Akademiach Rolnych, Ochrona Środowiska na Politechnikach, Akademiach Rolnych i Uniwersytetach. Jest to obecnie jedyne dzieło o tej tematyce, które zawiera najnowsze badania w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Spis treści: SPIS OZNACZEŃ 1. WPROWADZENIE Literatura 2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI PALNYCH 2.1 Drewno jako biomasa lub paliwo 2.1.1 Celuloza 2.1.2 Hemiceluloza 2.1.3 Lignina 2.1.4 Substancja mineralna ? właściwości popiołu z drewna 2.2 Papier, karton i inne związki celulozy 2.2.1 Karton 2.2.2 Opakowania wielowarstwowe 2.3 Tworzywa sztuczne 2.3.1 Polipropylen - PP 2.3.2 Polistyren - PS 2.3.3 Polietylen - PE 2.3.4 Polichlorek winylu - PCW 2.3.5 Poliamidy i poliuretany - PA 2.3.6 Politereftalan etylenu - PET 2.3.7 Właściwości tworzyw sztucznych dostępnych jako substancja palna 2.3.8 Tworzywa degradowalne 2.3.9 Produkty toksyczne termicznego rozkładu tworzyw sztucznych 2.4 Substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 2.4.1 Biomasa pochodzenia roślinnego 2.4.2 Zawartość i skład popiołu w palnej substancji organicznej biomasy 2.4.3 Biomasa pochodzenia zwierzęcego 2.4.4 Skóry 2.5 Guma i odpady gumowe 2.6 Osady 2.7 Produkty technicznego przetwarzania substancji biologicznych 2.7.1 Melasa 2.7.2 Wysłodki 2.7.3 Skrobia 2.7.4 Tekstylia 2.8 Paliwa naturalne stosowane w procesach współspalania 2.8.1 Węgiel kamienny 2.8.2 Węgiel brunatny 2.8.3 Torf 2.8.4 Paliwa ciekłe 2.8.5 Paliwa gazowe Literatura 3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI PALIW FORMOWANYCH 3.1 Ogólne informacje o paliwach formowanych 3.2 Kształt i uziarnienie 3.3 Wilgotność 3.4 Gęstość nasypowa 3.5 Właściwości wytrzymałościowe 3.5.1 Ścieralność 3.5.2 Twardość 3.6 Właściwości sorpcyjne 3.7 Stabilność biologiczna 3.8 Właściwości paliwowe 3.9 Badania wartości opałowej substancji jednorodnych i ich mieszanin 3.9.1 Ocena wartości opałowej metodą pomiaru ciepła spalania 3.9.2 Wyznaczanie Wd i W z równań aproksymacyjnych 3.9.3 Temperatura zapłonu 3.9.4 Lotność rozpuszczalnika 3-9.5 Temperatura mięknienia i topienia żużla 3.10 Właściwości emisyjne paliw 3.10.1 Procesy współspalania węgla z różnymi substancjami wchodzącymi w skład paliw formowanych Literatura 4. ZASADY FORMOWANIA PALIW 4.1 Matematyczna analiza procesów formowania paliw 4.2 Technika tworzenia paliw formowanych 4.3 Procesy wytwarzania paliw ciekłych i gazowych Literatura 5. MASZYNY I URZĄDZENIA INSTALACJI PRZYGOTOWANIA PALIW 5.1 Rozdrabniarki 5.1.1 Kruszarki udarowe 5.1.2 Młyny młotkowe 5.1.3 Shreddery ? Złomokruszarki 5.2 Separatory 5.2.1 Separatory bębnowe 5.2.2 Separatory kaskadowe 5.2.3 Separatory balistyczne 5.2.4 Separatory aerodynamiczne 5.2.5 Separatory magnetyczne 5.3 Prasy do peletowania (peleciarki) 5.3.1 Prasy z matrycą pierścieniową 5.3.2 Prasy z matrycą talerzową 5.4 Prasy do brykietowania 5.5 Suszarki i chłodziarki 5.6 Prasy do belowania 5.6.1 Prasy do belowania ? przykłady 5.6.1.1 Urządzenia małogabarytowe 5.6.1.2 Prasy kanałowe 5.6.1.3 Perforator butelek plastikowych 5.7 Przenośniki i transportery 5.7.1 Przenośniki taśmowe łańcuchowe 5.7.2 Przenośniki płytowe 5.7.3 Taśmowe przenośniki korytowe 5.7.4 Przenośniki z regulowaną prędkością 5.8 Wagi 5.9 Maszyny i urządzenia mobilne 5.9-1 Rozdrabniarki mobilne 5.9.2 Mobilne urządzenia przesiewające 5.9.3 Mobilne separatory aerodynamiczne 5.10 Instalacje segregacji odpadów 5.10.1 Instalacje sortowania odpadów 5.10.2 Przegląd instalacji segregacji ręcznej 5.10.3 Przykłady rozwiązań sortowni odpadów 5.11 Nietypowe maszyny i urządzenia instalacji przygotowania paliw 5.11.1 Tyrannosaurus 5.11.2 Ruchoma podłoga transportowa Literatura 6. PRZYKŁADOWE INSTALACJE FORMOWANIA PALIW 6.1 Instalacje wytwarzania paliwa formowanego na bazie procesu kompostowania 6.1.1 Instalacja Herhof 6.2 Instalacje bezpośredniego wytwarzania paliwa stałego 6.2.1 Instalacja UWAS 6.2.2 Instalacja ORFA 6.2.3 Instalacja ECOMAT 6.2.4 Instalacje KAWASAKI 6.2.5 Instalacja Komptech-Farwick 6.2.6 Instalacja Kvaerner Pulping 6.2.7 Instalacja THG 6.2.8 Instalacje BMH 6.2.8.1 Przykłady różnych instalacji BMH 6.2.9 Instalacja Zajons Logistik 6.3 Niskotemperaturowe instalacje wytwarzania paliwa stałego i gazowego 6.3-1 Technologia WABIO 6.4 Polskie instalacje produkcji paliw 6.4.1 Paliwo VIG 6.4.2 Paliwa OF, PC i PS firmy EKOGAL Kutno 6.4.3 Paliwa z odpadów medycznych 6.4.4 Produkty zwierzęce przetworzone w paliwo Literatura 7. WYMOGI TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE STOSOWANIA PALIW W PROCESACH TERMICZNYCH 7.1 Przemysł cementowy 7.2 Procesy współspalania paliw formowanych w paleniskach rusztowych 7.2.1 Zakres i metodyka badań 7.2.2 Właściwości i sposób tworzenia mieszanek paliwowych 7.2.3 Obserwacje warunków pracy kotła 7.2.4 Wyniki badań wielkości emisji 7.3 Procesy spalania w innych paleniskach energetycznych Literatura 8. PODSTAWY REALIZACJI PROCESÓW TERMICZNYCH WYKORZYSTANIA PALIW 8.1 Podstawowe pojęcia w procesach termicznych 8.2 Skład chemiczny i podstawowe własności substancji palnej 8.2.1 Wartość opałowa, ciepło spalania, entalpia substratów i produktów procesu 8.2.2 Temperatury procesu termicznego 8.2.3 Model spalania paliwa 8.3 Proces uwęglania paliw (piroliza beztlenowa, odgazowanie) 8.3.1 Kinetyka procesu odgazowania 8.4 Procesy zgazowania 8.4.1 Podstawy teoretyczne procesów zgazowania 8.4.2 Typowe schematy reaktorów procesu zgazowania 8.5 Procesy spalania 8.5.1 Układy kombinowane komór procesowych 8.5.2 Komory dopalające Literatura 9. BILANS MASY I ENERGII PROCESÓW WSPÓŁSPALANIA PALIW FORMOWANYCH Z PALIWAMI ENERGETYCZNYMI 9.1 Podstawy wykonywania prac bilansowych 9.2 Metody sporządzania bilansów masy i energii 9.2.1 Bilansowanie w procesach projektowania i eksploatacji inwestycji 9.3 Opracowanie wyników pomiarów 9.4 Modele symulacyjne procesów termicznych 9.5 Bilans masy i energii układu równoczesnego odgazowania, zgazowania i spalania 9.5.1 Proces odgazowania odpadów 9.5.2 Proces zgazowania 9.5.3 Reaktor spalania 9.5.4 Komora pirolityczna 9.5.5 Program obliczeniowy Literatura 10. BADANIA I CERTYFIKACJA PALIW 10.1 Cel i konieczność prowadzenia certyfikacji paliw 10.2 Podstawy przeprowadzania badań certyfikacyjnych 10.3 Przykładowy kompleksowy certyfikat paliwa Literatura 11. TABLICE I ZESTAWIENIA Literatura SKOROWIDZ

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

WK 21 (10) MAN WK21(10) FILTR PALIWA FILTR PALIWA MANN - MASZYNY PRZEMYSLOWE SZT MANN-FILTER FILTRY MANN-FILTER [889314] - 2175008553

15,00 zł

WK 21 (10) MAN WK21(10) FILTR PALIWA FILTR PALIWA MANN - MASZYNY PRZEMYSLOWE SZT MANN-FILTER FILTRY MANN-FILTER [889314] MANN-FILTER

CZESCI SAMOCHODOWE / FILTRY / FILTRY MANN-FILTER

WK 21 (10) MAN WK21(10) FILTR PALIWA FILTR PALIWA MANN - MASZYNY PRZEMYSLOWE SZT MANN-FILTER MANN-FILTER FILTRY (PG) MANN-FILTER.

Sklep: kayaba.istore.pl

WK 842/2 MAN WK842/2(10) FILTR PALIWA FILTR PALIWA MANN - ALFA ROMEO AUDI 80/100 DAF 400 SIENA =MAN WK842/2(10)SV SZT MANN-FILTER FILTRY [942672] - 2175013742

32,00 zł

WK 842/2 MAN WK842/2(10) FILTR PALIWA FILTR PALIWA MANN - ALFA ROMEO AUDI 80/100 DAF 400 SIENA =MAN WK842/2(10)SV SZT MANN-FILTER FILTRY [942672] MANN-FILTER

CZESCI SAMOCHODOWE / FILTRY / FILTRY MANN-FILTER

WK 842/2 MAN WK842/2(10) FILTR PALIWA FILTR PALIWA MANN - ALFA ROMEO AUDI 80/100 DAF 400 SIENA =MAN WK842/2(10)SV SZT MANN-FILTER MANN-FILTER FILTRY (PG) MANN-FILTER.

Sklep: kayaba.istore.pl

400 436 HP 400 436 KOREK WLEWU PALIWA KOREK PALIWA OE 16111179459 SZT HANS PRIES MULTILINIA HANS PRIES [909145] - 2174994287

22,00 zł

400 436 HP 400 436 KOREK WLEWU PALIWA KOREK PALIWA OE 16111179459 SZT HANS PRIES MULTILINIA HANS PRIES [909145] HANS PRIES

CZESCI SAMOCHODOWE / HANS PRIES TOPRAN

400 436 HP 400 436 KOREK WLEWU PALIWA KOREK PALIWA OE 16111179459 SZT HANS PRIES HANS PRIES MULTILINIA (GJ) (AZ) HANS PRIES.

Sklep: kayaba.istore.pl

Pompka paliwa (PRIMER) BRIGGS & STRATTON Do wężyka paliwa: 6mm - 2049086609

80,00 zł

Pompka paliwa (PRIMER) BRIGGS & STRATTON Do wężyka paliwa: 6mm BRIGGS & STRATTON

CZĘŚCI DO KOSIAREK, TRAKTORKÓW

Pompka paliwa (PRIMER)BRIGGS & STRATTON Do wężyka paliwa: 6mm NUMERY ORGINALNE : 491922, 808656, 808 281, 691 034 ,691 034

Sklep: Flamingparts

Zbiornik paliwa z obudową STIHL038  Bez korka paliwa - 2049086636

299,00 zł

Zbiornik paliwa z obudową STIHL038 Bez korka paliwa STIHL

CZĘŚCI DO PILAREK

Zbiornik paliwa z obudową STIHL038 Bez korka paliwa   Oryg. : 11193500850

Sklep: Flamingparts

Filtr paliwa do zbiornika paliwa, HONDA, mod. GX160, GX240, GX270, GX390 - 2049088678

29,00 zł

Filtr paliwa do zbiornika paliwa, HONDA, mod. GX160, GX240, GX270, GX390 HONDA

CZĘŚCI DO KOSIAREK, TRAKTORKÓW

Filtr paliwa do zbiornika paliwa,  HONDA,  mod. GX160, GX240, GX270, GX390

Sklep: Flamingparts

Piaggio X9 500 38mm 639307 639043 576688 641131 576688 pompa paliwa,pompka paliwa,fuel pump - 2833370142

105,00 zł

Piaggio X9 500 38mm 639307 639043 576688 641131 576688 pompa paliwa,pompka paliwa,fuel pump MTM Motorisierung Technik UG

POMPY PALIWA MOTOCYKLE SKUTERY QUADY

pompa paliwa  Fuel Pump Piaggio X9 500 38mm 639307 639043 576688 641131 576688

Sklep: pompypaliwa.home.pl

ładowarka WEIDEMANN 811 D/M pompa paliwa, pompka paliwa, fuel pump - 2833369845

145,00 zł

ładowarka WEIDEMANN 811 D/M pompa paliwa, pompka paliwa, fuel pump MTM Motorisierung Technik UG

pompy paliwa ciagniki -traktory,kombajny, wózki widłowe

pompa paliwa do ładowarki WEIDEMANN 811 D/M

Sklep: pompypaliwa.home.pl

pompa paliwa pompka paliwa MAZDA 121 I MAZDA 121 1.3 16V 1.3 8V 1991-1996 - 2833364441

75,00 zł

pompa paliwa pompka paliwa MAZDA 121 I MAZDA 121 1.3 16V 1.3 8V 1991-1996 MTM Motorisierung Technik UG

POMPY PALIWA WEWNETRZNE (DO ZBIORNIKA)

pompa paliwa pompka paliwa MAZDA 121 I MAZDA 121 1.3 16V 1.3 8V 1991-1996

Sklep: pompypaliwa.home.pl

pompa paliwa YANMAR pompa paliwa zasilajaca YANMAR 42700105 - 2833364433

110,00 zł

pompa paliwa YANMAR pompa paliwa zasilajaca YANMAR 42700105 MTM Motorisierung Technik UG

POMPY PALIWA ZEWNETRZNE (POZA ZBIORNIKIEM)

pompa paliwa YANMAR pompa paliwa zasilajaca YANMAR pompa paliwa podajaca YANMAR   42700105 D4A0 14884

Sklep: pompypaliwa.home.pl

pompa paliwa MITSUBISHI RAIDER DODGE DAKOTA JEEP COMMANDER JEEP GRAND CHEROKEE pompa paliwa pompka paliwowa - 2833364365

150,00 zł

pompa paliwa MITSUBISHI RAIDER DODGE DAKOTA JEEP COMMANDER JEEP GRAND CHEROKEE pompa paliwa pompka paliwowa MTM Motorisierung Technik UG

POMPY PALIWA WEWNETRZNE (DO ZBIORNIKA)

CHRYSLER PT CRUISER 09-04 L4-2.4L   DODGE DAKOTA 09-05 V6-3.7L   DODGE DAKOTA 07-05 V8-4.7L   JEEP COMMANDER 10-06 V6-3.7L   JEEP COMMANDER 09-06 V8-4.7L   JEEP COMMANDER 10-06 V8-5.7L   JEEP GRAND CHEROKEE 10-05 V6-3.7L   JEEP GRAND CHEROKEE 08-05 V8-4.7L   JEEP GRAND CHEROKEE 10-05 V8-5.7L   JEEP GRAND CHEROKEE 10-06 V8-6.1L   MITSUBISHI RAIDER 09-06 V6-3.7L   MITSUBISHI RAIDER 07-06 V8-4.7L E7206 AIRTEX

Sklep: pompypaliwa.home.pl

szukaj w Kangoo paliwa

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

paliwa

- znaleziono 2 polecane sklepy

 

sklep Rpmotorsport.pl

w rejestrze od 2006r.

tel. b/d, Jazgarzew

Części i akcesoria samochodowe, sklep tuningowy, forum i serwis mechaniczny.

japan racing - turbo works - magnaflow - hawk performance - millers oi...

opinie:35

 

sklep Sklepmoto.eu

w rejestrze od 2011r.

tel. 501 814 563, Poznań

Części oraz akcesoria motoryzacyjne.

valeo - mann - filtron - skf - ufi - bosch - optima - hart - luk - gat...

opinie:0

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z paliwa

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.696, t2=0, t3=0, t4=0.045, t=0.697

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER