praktyczne elementy zwalczania przest��pczo��ci zorganizowanej i terroryzmu

- znaleziono 20726 produktw w 100 sklepach

Praktyczne elementy zwalczania przestpczoci zorganizowanej i terroryzm Nowoczesne technologie i praca operacyjna - 1217801873

128,22 z

Praktyczne elementy zwalczania przestpczoci zorganizowanej i terroryzm Nowoczesne technologie i praca operacyjna Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.

/Ksiki/Rne/

Sklep: Godi.pl

Praktyczne elementy zwalczania przestpczoci zorganizowanej i terroryzmu - 2825681837

139,70 z

Praktyczne elementy zwalczania przestpczoci zorganizowanej i terroryzmu Wolters Kluwer Polska

Komentarze i opracowania prawneBezpieczestwo publiczne. Przestpczo. Zbrodnie

"Wrd licznych ksiek powiconych problematyce przestpczoci zorganizowanej - pladze spoecznej dzisiejszych czasw na wszystkich szerokociach geograficznych, ta zajmuje szczeglne miejsce. Jest ona wynikiem multidyscyplinarnych bada prowadzonych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego. Jej obszar tematyczny jest niezwykle szeroki. Siga od pojcia i obrazu bezpieczestwa w Unii Europejskiej, zjawiska gospodarczej przestpczoci zorganizowanej oraz fenomenu terroryzmu do technologii zapobiegania i zwalczania terroryzmu i form, osobliwoci i skutecznoci tzw. czynnoci operacyjnych Policji i innych sub policyjnych.Punkt cikoci spoczywa na omwieniu sposobw zwalczania przestpczoci i terroryzmu, jakie zostay opracowane w przernych dziedzinach nauki. Warto przeczyta, jak dzisiaj zwalcza si przestpczo elektroniczn, jak tworzy si nowoczesny monitoring i obraz przestpczoci, z jakimi faktycznymi trudnociami borykaj si policjanci zaangaowani w czynnoci operacyjne, gdzie znajduj si granice techniczne i prawne wykorzystania nowoczesnych dowodw w udowadnianiu winy oskaronym, na czym polega system tumaczenia automatycznego i jakie s oczekiwania pod jego adresem, jak mona zorganizowa system automatycznego wyszukiwania akt sdowych i innych dokumentw w ich zbiorach, na czym polega rozpoznawanie osb na podstawie nagra rozmw, itp. W ksice znalazo si nawet miejsce dla tak kontrowersyjnych i drastycznych kwestii jak stosowanie tortur podczas zwalczania terroryzmu. To ksika nie tylko dla osb zawodowo zaangaowanych w walk z przestpczoci zorganizowan i terroryzmem. Przydatna bdzie take dla wszystkich zainteresowanych ochron przed tak przestpczoci. Warto j przeczyta. Gorco polecam."Prof.zw. dr hab. Stanisaw Walto

Sklep: Booknet.net.pl

Praktyczne elementy zwalczania przestpczoci zorganizowanej i terroryzmu - 1897860491

133,64 z

Praktyczne elementy zwalczania przestpczoci zorganizowanej i terroryzmu wolters kluwer polska

Ksiki naukowe>Prawo i administracja

"Wrd licznych ksiek powiconych problematyce przestpczoci zorganizowanej - pladze spoecznej dzisiejszych czasw na wszystkich szerokociach geograficznych, ta zajmuje szczeglne miejsce. Jest ona wynikiem multidyscyplinarnych bada prowadzonych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego. Jej obszar tematyczny jest niezwykle szeroki. Siga od pojcia i obrazu bezpieczestwa w Unii Europejskiej, zjawiska gospodarczej przestpczoci zorganizowanej oraz fenomenu terroryzmu do technologii zapobiegania i zwalczania terroryzmu i form, osobliwoci i skutecznoci tzw. czynnoci operacyjnych Policji i innych sub policyjnych.Punkt cikoci spoczywa na omwieniu sposobw zwalczania przestpczoci i terroryzmu, jakie zostay opracowane w przernych dziedzinach nauki. Warto przeczyta, jak dzisiaj zwalcza si przestpczo elektroniczn, jak tworzy si nowoczesny monitoring i obraz przestpczoci, z jakimi faktycznymi trudnociami borykaj si policjanci zaangaowani w czynnoci operacyjne, gdzie znajduj si granice techniczne i prawne wykorzystania nowoczesnych dowodw w udowadnianiu winy oskaronym, na czym polega system tumaczenia automatycznego i jakie s oczekiwania pod jego adresem, jak mona zorganizowa system automatycznego wyszukiwania akt sdowych i innych dokumentw w ich zbiorach, na czym polega rozpoznawanie osb na podstawie nagra rozmw, itp. W ksice znalazo si nawet miejsce dla tak kontrowersyjnych i drastycznych kwestii jak stosowanie tortur podczas zwalczania terroryzmu. To ksika nie tylko dla osb zawodowo zaangaowanych w walk z przestpczoci zorganizowan i terroryzmem. Przydatna bdzie take dla wszystkich zainteresowanych ochron przed tak przestpczoci. Warto j przeczyta. Gorco polecam."Prof.zw. dr hab. Stanisaw Walto...

Sklep: Madbooks.pl

Bezpieczeństwo dziś i jutro. Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - 2843612778

15,54 z

Bezpieczeństwo dziś i jutro. Przestępczość zorganizowana. System zwalczania EDITIONS SPOTKANIA

Prawo / Prawo - książki dla praktyków

Zjawisko przestępczości zorganizowanej cechuje się niezwykłą dynamiką. Sprawcy dostosowują formy swojej działalności do aktualnej sytuacji gospodarczej i polityczno-społecznej. Stąd też informacje o formach zorganizowanej działalności przestępczej i metodach jej zwalczania, zawarte w różnych publikacjach, stosunkowo szybko tracą swoją aktualność. Skuteczne przeciwdziałanie opisywanemu zjawisku wymaga przygotowania wyspecjalizowanych kadr zarówno w organach ścigania, jak i w innych instytucjach przeciwdziałających przestępczości zorganizowanej i zagrożonych jej działaniami (administracja państwowa i samorządowa, administracja gospodarcza, instytucje finansowe i kontrolne, przedsiębiorstwa). Zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów potrafiących skutecznie a jednocześnie zgodnie z prawem podejmować walkę z przestępczością zorganizowaną ciągle wzrasta. Poza ogólną wiedzą o formach przestępczości zorganizowanej, mechanizmach najczęściej występujących przestępstw, narzędziach i metodach działania grup przestępczych niezbędna jest aktualna wiedza o środkach, jakimi dysponuje państwo i jego obywatele w walce z tymi strukturami. Narzędzia te oraz sposoby ich stosowania są ciągle doskonalone, zmieniają się odpowiednie przepisy i ich interpretacja. Celem tej publikacji jest więc zarówno przedstawienie najbardziej aktualnych zagrożeń ze strony przestępczości zorganizowanej oraz środków, jakimi można ją skutecznie zwalczać, jak i omówienie praktycznych zasad stosowania tych środków. Publikacja przeznaczona nie tylko dla studentów prawa i kierunków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, ale także dla osób i instytucji już zaangażowanych w zwalczanie opisywanego zjawiska. Treść publikacji oparta jest na wynikach dotychczasowych badań prowadzonych w tym obszarze w kraju i za granicą, jak i na własnych doświadczeniach autora zajmującego się tą problematyką praktycznie i teoretycznie od ponad trzydziestu lat.

Sklep: Literacka.pl

Bezpieczestwo dzi i jutro. Przestpczo zorganizowana. System zwalczania - Wiesaw Mdrzejowski - 2836937209

17,74 z

Bezpieczestwo dzi i jutro. Przestpczo zorganizowana. System zwalczania - Wiesaw Mdrzejowski

Ksiki & Multimedia > Ksiki

Opis - Zjawisko przestpczoci zorganizowanej cechuje si niezwyk dynamik. Sprawcy dostosowuj formy swojej dziaalnoci do aktualnej sytuacji gospodarczej i polityczno-spoecznej. Std te informacje o formach zorganizowanej dziaalnoci przestpczej i metodach jej zwalczania, zawarte w rnych publikacjach, stosunkowo szybko trac swoj aktualno. Skuteczne przeciwdziaanie opisywanemu zjawisku wymaga przygotowania wyspecjalizowanych kadr zarwno w organach cigania, jak i w innych instytucjach przeciwdziaajcych przestpczoci zorganizowanej i zagroonych jej dziaaniami (administracja pastwowa i samorzdowa, administracja gospodarcza, instytucje finansowe i kontrolne, przedsibiorstwa). Zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistw potraficych skutecznie a jednoczenie zgodnie z prawem podejmowa walk z przestpczoci zorganizowan cigle wzrasta. Poza ogln wiedz o formach przestpczoci zorganizowanej, mechanizmach najczciej wystpujcych przestpstw, narzdziach i metodach dziaania grup przestpczych niezbdna jest aktualna wiedza o rodkach, jakimi dysponuje pastwo i jego obywatele w walce z tymi strukturami. Narzdzia te oraz sposoby ich stosowania s cigle doskonalone, zmieniaj si odpowiednie przepisy i ich interpretacja. Celem tej publikacji jest wic zarwno przedstawienie najbardziej aktualnych zagroe ze strony przestpczoci zorganizowanej oraz rodkw, jakimi mona j skutecznie zwalcza, jak i omwienie praktycznych zasad stosowania tych rodkw. Publikacja przeznaczona nie tylko dla studentw prawa i kierunkw zwizanych z bezpieczestwem wewntrznym, ale take dla osb i instytucji ju zaangaowanych w zwalczanie opisywanego zjawiska. Tre publikacji oparta jest na wynikach dotychczasowych bada prowadzonych w tym obszarze w kraju i za granic, jak i na wasnych dowiadczeniach autora zajmujcego si t problematyk praktycznie i teoretycznie od ponad trzydziestu lat. Nazwa - Bezpieczestwo dzi i jutro. Przestpczo zorganizowana. System zwalczania Autor - Wiesaw Mdrzejowski Oprawa - Mikka Wydawca - Editions Spotkania Kod ISBN - 9788364785023 Kod EAN - 9788364785023 Rok wydania - 2015 Jzyk - polski Format - 16.5x23.5cm Ilo stron - 216 Typ podrcznika - Podrcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-12-09

Sklep: InBook.pl

Przestpczo zorganizowana System zwalczania - 2842317026

35,00 z

Przestpczo zorganizowana System zwalczania editions spotkania

Nauki spoeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracja

Zjawisko przestpczoci zorganizowanej cechuje si niezwyk dynamik. Sprawcy dostosowuj formy swojej dziaalnoci do aktualnej sytuacji gospodarczej i polityczno-spoecznej. Std te informacje o formach zorganizowanej dziaalnoci przestpczej i metodach jej zwalczania, zawarte w rnych publikacjach, stosunkowo szybko trac swoj aktualno. Skuteczne przeciwdziaanie opisywanemu zjawisku wymaga przygotowania wyspecjalizowanych kadr zarwno w organach cigania, jak i w innych instytucjach przeciwdziaajcych przestpczoci zorganizowanej i zagroonych jej dziaaniami (administracja pastwowa i samorzdowa, administracja gospodarcza, instytucje finansowe i kontrolne, przedsibiorstwa). Zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistw potraficych skutecznie a jednoczenie zgodnie z prawem podejmowa walk z przestpczoci zorganizowan cigle wzrasta. Poza ogln wiedz o formach przestpczoci zorganizowanej, mechanizmach najczciej wystpujcych przestpstw, narzdziach i metodach dziaania grup przestpczych niezbdna jest aktualna wiedza o rodkach, jakimi dysponuje pastwo i jego obywatele w walce z tymi strukturami. Narzdzia te oraz sposoby ich stosowania s cigle doskonalone, zmieniaj si odpowiednie przepisy i ich interpretacja.Celem tej publikacji jest wic zarwno przedstawienie najbardziej aktualnych zagroe ze strony przestpczoci zorganizowanej oraz rodkw, jakimi mona j skutecznie zwalcza, jak i omwienie praktycznych zasad stosowania tych rodkw. Publikacja przeznaczona nie tylko dla studentw prawa i kierunkw zwizanych z bezpieczestwem wewntrznym, ale take dla osb i instytucji ju zaangaowanych w zwalczanie opisywanego zjawiska. Tre publikacji oparta jest na wynikach dotychczasowych bada prowadzonych w tym obszarze w kraju i za granic, jak i na wasnych dowiadczeniach autora zajmujcego si t problematyk praktycznie i teoretycznie od ponad trzydziestu lat....

Sklep: Prolibri.pl

Przestpczo zorganizowana. System zwalczania - 2844691048

15,40 z

Przestpczo zorganizowana. System zwalczania Editions Spotkania

Podrczniki akademickie / Prawo

Zjawisko przestpczoci zorganizowanej cechuje si niezwyk dynamik. Sprawcy dostosowuj formy swojej dziaalnoci do aktualnej sytuacji gospodarczej i polityczno-spoecznej. Std te informacje o formach zorganizowanej dziaalnoci przestpczej i metodach jej zwalczania, zawarte w rnych publikacjach, stosunkowo szybko trac swoj aktualno.Skuteczne przeciwdziaanie opisywanemu zjawisku wymaga przygotowania wyspecjalizowanych kadr zarwno w organach cigania, jak i w innych instytucjach przeciwdziaajcych przestpczoci zorganizowanej i zagroonych jej dziaaniami (administracja pastwowa i samorzdowa, administracja gospodarcza, instytucje finansowe i kontrolne, przedsibiorstwa). Zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistw potraficych skutecznie a jednoczenie zgodnie z prawem podejmowa walk z przestpczoci zorganizowan cigle wzrasta. Poza ogln wiedz o formach przestpczoci zorganizowanej, mechanizmach najczciej wystpujcych przestpstw, narzdziach i metodach dziaania grup przestpczych niezbdna jest aktualna wiedza o rodkach, jakimi dysponuje pastwo i jego obywatele w walce z tymi strukturami. Narzdzia te oraz sposoby ich stosowania s cigle doskonalone, zmieniaj si odpowiednie przepisy i ich interpretacja.Celem tej publikacji jest wic zarwno przedstawienie najbardziej aktualnych zagroe ze strony przestpczoci zorganizowanej oraz rodkw, jakimi mona j skutecznie zwalcza, jak i omwienie praktycznych zasad stosowania tych rodkw.Publikacja przeznaczona nie tylko dla studentw prawa i kierunkw zwizanych z bezpieczestwem wewntrznym, ale take dla osb i instytucji ju zaangaowanych w zwalczanie opisywanego zjawiska. Tre publikacji oparta jest na wynikach dotychczasowych bada prowadzonych w tym obszarze w kraju i za granic, jak i na wasnych dowiadczeniach autora zajmujcego si t problematyk praktycznie i teoretycznie od ponad trzydziestu lat.

Sklep: Booksnet.pl

Przeciwdzia - 2862778497

71,40 z

Przeciwdzia Adam Marsza

Polityka i politologiaNaukaHistoria PolskiHistoria

Monografia po

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Spalona ywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad - 2854922647

11,15 z

Spalona ywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad

Ksiki & Multimedia > Ksiki

Opis - Pierwsze na wiecie wiadectwo ofiary zbrodni honorowej. Miaa siedemnacie lat i zakochaa si: zhabia rodzin. Wic rodzina wydaa na ni wyrok mierci... Pokochaa go pierwsz mioci. Mylaa, e si z ni oeni. Ale ukochany znikn, a ona odkrya, e jest w ciy. A w jej wiecie to najcisza zbrodnia... W zapomnianej przez Boga wiosce w Cisjordanii kobiety s warte mniej ni zwierzta domowe. Tu mczyzna jest panem ycia i mierci ony, crki, siostry. Brat moe bezkarnie zabi siostr, matka - crk, kolejn bezuyteczn dziewczynk, jaka si urodzi. Tu kobiecie odbiera si godno, a nawet ycie zgodnie z odwiecznym obyczajem i uwicon tradycj. A mier jest kar dla dziewczyny, ktra zhabi rodzin. Tak jak Souad. Wyrok wydaje jej ojciec. Szwagier dokonuje egzekucji. Oblewa Souad benzyn i podpala... SOUAD przeya - cudem, ale rodzina usiowaa zabi j nawet w szpitalu. Na zawsze jednak pozostanie straszliwie okaleczona - na ciele i duszy. I wci musi si ukrywa; dopki yje, jej rodzin okrywa haba. Spalona ywcem, opublikowana pod pseudonimem szokujca opowie o piekle, jakim byo jej dziecistwo i modo, staa si midzynarodowym bestsellerem. Wydana w 37 w krajach ksika przerywa tabu milczenia wobec istniejcej nadal w krajach muzumaskich barbarzyskiej tradycji. Nieludzkiego obyczaju, prawa mczyzn, na mocy ktrego co najmniej pi tysicy kobiet pada co roku ofiar zbrodni honorowej. Nazwa - Spalona ywcem Wyd. Kieszonkowe Autor - Souad Oprawa - Mikka Wydawca - Amber Kod ISBN - 9788324159406 Kod EAN - 9788324159406 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Tumacz - 31182,maria rostworowska; Format - 110 x 175 x 14 Ilo stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-06-23

Sklep: InBook.pl

Zagro - 2848939039

44,99 z

Zagro FREL

Literatura > Prawo

Dynamika zjawiska terroryzmu we wsp

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Praktyczne aspekty zwalczania przest - 2862777428

30,30 z

Praktyczne aspekty zwalczania przest Wydawnictwo Uniwersytetu Gda

Polityka i politologiaNaukaKulturaAntropologia i etnologia

Monografia dotyczy szeroko rozumianej problematyki przest

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Pozyskiwanie  - 2863596791

71,40 z

Pozyskiwanie Adam Marsza

Polityka i politologiaNaukaPrawoHistoria

Kolejna monografia autora dotycz

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 z

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Ksiki & Multimedia > Ksiki

Opis - Ksika, posiadajca istotne walory praktyczne, jest pierwsz pozycj polskiej autorki w tak kompleksowy sposb analizujc nie tylko istot funkcjonowania kredytowych instrumentw pochodnych, ale rwnie modele ich wyceny, doskonalenie ktrych autorka susznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewtpliw zalet opracowania jest mnogo przykadw, przeprowadzajcych Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartoci omawianych struktur i tworzcych idealn baz dla zrozumienia konstrukcji tych zoonych produktw. Prof. zw. dr hab. Janusz Sobo Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarwno dla praktykw rynku finansowego, jak i studentw oraz suchaczy studiw podyplomowych i doktoranckich, jak rwnie dla pracownikw nauki zainteresowanych wdraaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktyk. Prof. nadzw. SGH dr hab. Pawe Niedzika Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Mikka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Jzyk - polski Format - 16.5x23.0cm Ilo stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Wsp - 2861609291

47,60 z

Wsp KSI

Polityka i politologiaNauka

Wsp

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Bd najlepszy Jak zorganizowa sobie prac, odnie sukces i zosta liderem - 2825684958

17,70 z

Bd najlepszy Jak zorganizowa sobie prac, odnie sukces i zosta liderem KDC

Poradniki. Informatory. SpisyOsobowo. Samorealizacja. KarieraKadry. Zarzdzanie personelem

Jak odnie sukces w pracy? - Odpowied, w skrcie, brzmi nastpujco: wdraaj innowacyjne pomysy i odkrywaj najlepsze spord starych i sprawdzonych, by z zapaem realizowa je w swoim zespole. Autor prezentuje narzdzia niezbdne do przygotowania dowolnego typu spotka. Przedstawia liczne porady dotyczce waciwych zachowa, moliwych do zastosowania technik oraz godnych rozwijania umiejtnoci. Wszystko to ma suy podwyszeniu jakoci spotka i odpraw zawodowych. Praktyczne wiczenia umoliwi ci zapoznanie si z metodami poprawy zdolnoci do uczestnictwa w takich grupowych przedsiwziciach. To samo odnosi si do prowadzenia wszelkich zebra i mityngw. Chodzi o to, by nasza na nich obecno owocowaa skutecznoci i kreatywnoci. Przeczytaj t ksik, jeli pragniesz wyrni si w zespole i by lepszym od konkurencji. Zarwno osoby wykonujce teleprac czy zawd cakowicie wolny, jak i ci, ktrzy pracuj w zespoach, znajd tu obfity materia do przemyle, a take poyteczne i ciekawe sugestie.

Sklep: Booknet.net.pl

szukaj w Kangoo praktyczne elementy zwalczania przest��pczo��ci zorganizowanej i terroryzmu

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Krakw, d, Wrocaw, Pozna, Gdask, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub caym serwisie

1. Sklepy z praktyczne elementy zwalczania przest��pczo��ci zorganizowanej i terroryzmu

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.187, t2=0, t3=0, t4=0.021, t=0.187

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER