pzwl

- znaleziono 15213 produkty w 38 sklepach

OPIEKA POŁOŻNICZA NAD PACJENTKAMI NIEPEŁ PZWL 9788320043549 - 2824278483

41,70 zł

OPIEKA POŁOŻNICZA NAD PACJENTKAMI NIEPEŁ PZWL 9788320043549 PZWL

KsiążkiMedycynaPodręcznik i książki edukacyjne

W piśmiennictwie polskim i światowym brak jest publikacji na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną w ciąży, w trakcie porodu i w połogu. Opieka ta musi być dostosowana do potrzeb tej grupy pacjentek. Ich potrzeby są związane z deficytami fizycznymi i sensorycznymi. Odbiorcami książki będą studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, położne i pielęgniarki, studenci wydziałów lekarskich, ginekolodzy i położnicy, lekarze rodzinni i poz, rehabilitanci.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

FIZJOTERAPIA W REUMATOLOGII BR. PZWL 9788320043891 - 2844830018

84,20 zł

FIZJOTERAPIA W REUMATOLOGII BR. PZWL 9788320043891 PZWL

KsiążkiMedycynaPodręcznik i książki edukacyjne

W publikacji zwięzłe omówienie chorób reumatycznych poprzedza obszerna prezentacja metod fizjoterapeutycznych stosowanych, m.in. w:- reumatoidalnym zapaleniu stawów- toczniu rumieniowatym układowym- spondyloartropatiach- osteoporozie- zapaleniu tkanek miękkich- dnie moczanowej

Sklep: NaszaSzkolna.pl

ALERGIA U DZIECI PZWL 83-200-2524-9 - 2824303245

13,60 zł

ALERGIA U DZIECI PZWL 83-200-2524-9 PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Medycyna

Przewodnik dla rodziców, przedstawiający aktualne poglądy na istotę choroby i sposoby postępowania. Odpowiada na pytania: co to jest alergia, czy można jej zapobiec, jak niebezpieczne stany towarzyszą chorobom alergicznym, jak wtedy postępować, na czym polega leczenie chorób alergicznych.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

FARMACJA STOSOWANA PZWL 9788320045468 - 2844829759

126,70 zł

FARMACJA STOSOWANA PZWL 9788320045468 PZWL

KsiążkiMedycynaPodręcznik i książki edukacyjne

Obecne wydanie podręcznika zostało zmienione i dostosowane do przepisów Farmakopei Polskiej VI, a w konsekwencji definicje, opisane metody badań i wymagania są w znacznym stopniu zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zachowano dotychczasowy układ podręcznika, zmieniono jednak treść kilku rozdziałów. Dotyczy to przede wszystkim szczegółowego opisu otrzymywania określonych preparatów, aspektów biofarmaceutycznych, a więc postaci leku gwarantującej oczekiwane przez klinicystów jego działanie w określonym czasie i miejscu.Jest to podstawowy podręcznik dla studentów farmacji. Zainteresuje z pewnością wszystkie osoby związane zawodowo z lekiem na różnych etapach jego wytwarzania i oceny.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PZWL 9788320048933 - 2856733779

79,90 zł

GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PZWL 9788320048933 PZWL

PsychologiaMedycynaPodręcznik i książki edukacyjne

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej.Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia, w części II omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów z uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach, natomiast część III jest poświęcona organizacji opieki nad starszym pacjentem.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

MEDYCYNA RODZINNA REPETYTORIUM PZWL 9788320037814 - 2824277335

88,40 zł

MEDYCYNA RODZINNA REPETYTORIUM PZWL 9788320037814 PZWL

KsiążkiMedycynaPodręcznik i książki edukacyjne

Książka zawiera podstawowe zagadnienia z najważniejszych dziedzin medycyny rodzinnej. Ujęte skrótowo, jednak bez spłycania problemów. Po każdym rozdziale znajdują się pytania kontrolne ułatwiające samokontrolę przyswojonych wiadomości. Zakres tematyczny książki jest zgodny z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza, Programem stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej oraz Programem kształcenia z medycyny rodzinnej. Jest to wiec podręczne vademecum, zawierające informacje przydatne do powtórzenia przed egzaminem specjalizacyjnym i Lekarskim Egzaminem Państwowym, a także do szybkiego przypomnienia ich sobie podczas codziennej pracy zawodowej. Odbiorcy: lekarze.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

ZDROWIE PUBLICZNE WYZWANIE DLA SYSTEMÓW ZDROWIA XXI WIEKU PZWL 9788320038606 - 2852728999

67,20 zł

ZDROWIE PUBLICZNE WYZWANIE DLA SYSTEMÓW ZDROWIA XXI WIEKU PZWL 9788320038606 PZWL

NaukaZdrowie i urodaMedycyna

Zdrowie publiczne to dział nauki o zdrowiu blisko związany z naukami medycznymi, odgrywający w dobie globalizacji coraz większą rolę w profilaktyce chorób i w umacnianiu zdrowia społeczeństw.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

PEDIATRIA T.1+2 PZWL - 2844830263

211,70 zł

PEDIATRIA T.1+2 PZWL PZWL

KsiążkiMedycynaPodręcznik i książki edukacyjne

"Pediatria" to nowy podręcznik, który został przygotowany przez zespół znanych i cenionych specjalistów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia niezbędne do poznania okresu rozwojowego dzieci i młodzieży.Publikacja została wzbogacona licznymi rycinami, tabelami i schematami, co znacznie ułatwi dostęp do potrzebnych informacji, a test on-line umożliwi łatwe przyswojenie wiedzy.Książka skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków medycznych, ale będzie również przydatna dla osób kończących specjalizację z pediatrii. Będzie ona również doskonałym źródłem dla lekarzy pediatrów i medycyny rodzinnej.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PZWL 9788320046663 - 2824238478

101,20 zł

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PZWL 9788320046663 PZWL

Podręcznik i książki edukacyjneMedycyna

Diagnostyka laboratoryjna, dzięki dynamicznemu rozwojowi w ciągu ostatnich lat, stanowi istotny element postępowania diagnostycznego. Wiedza na temat tej dziedziny powinna obejmować również elementy podstawowych i klinicznych nauk medycznych.W podręczniku Autorzy, doświadczeni klinicyści i eksperci medycyny laboratoryjnej, przedstawili w sposób syntetyczny zasady diagnostyki najczęściej występujących chorób, ze szczególnym uwzględnieniem badań laboratoryjnych. Osobny rozdział poświęcono interpretacji wyników badań laboratoryjnych.Przedstawione zagadnienia powinny ułatwić przyszłym diagnostom orientację w zagadnieniach znajdujących się na granicy laboratorium i codziennej praktyki lekarskiej. Publikacja stanowi niezbędne narzędzie dla studentów analityki medycznej oraz diagnostów laboratoryjnych. Będzie również przydatna dla lekarzy na różnych etapach kształcenia.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

IMPLANTY DENTYSTYCZNE PZWL 9788320046670 - 2824230545

203,20 zł

IMPLANTY DENTYSTYCZNE PZWL 9788320046670 PZWL

Podręcznik i książki edukacyjneMedycyna

Współczesna implantologia, dzięki różnorodności materiałów stomatologicznych i dynamicznie rozwijającej się technologii, stwarza nowe możliwości uzupełniania i odtwarzania uzębienia.Diagnostyka, planowanie leczenia oraz wykonawstwo różnych typów uzupełnień implantoprotetycznych odgrywają decydującą rolę w procesie leczenia.Publikacja przedstawia praktyczne podejście do tematyki laboratoryjnego wykonawstwa prac protetycznych w oparciu o konkretne przykłady kliniczne. Opisuje stosowane w protetyce implantologicznej technologie, np. komputeowe wspomaganie projektowania i wykonania konstrukcji protetycznych.Całość wiedzy podana w formie

Sklep: NaszaSzkolna.pl

BIOCHEMIA HARPERA BR PZWL 83-200-3347-0 - 2850953116

135,20 zł

BIOCHEMIA HARPERA BR PZWL 83-200-3347-0 PZWL

BiologiaChemiaPodręcznik i książki edukacyjne

Kolejne polskie wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny obejmuje - podobnie jak wydania poprzednie - podstawy biochemii, przedstawione w zwięzłej, przyjaznej i interesującej formie. Autorzy zadbali, aby uwzględniało ono najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie nauki, mające szczególne znaczenie w medycynie.Cały materiał książki został unowocześniony oraz uzupełniony o nowe ryciny i pozycje piśmiennictwa. Nowością jest rozdział dotyczący bioinformatyki i biologii komputerowej - coraz intensywniej rozwijających się dyscyplin nauki. Dużo więcej miejsca poświęcono też nowoczesnym metodom projektowania nowych leków, opartym na postępach genomiki i proteomiki. Położono również większy nacisk na znaczenie spektrometrii mas w diagnostyce chorób metabolicznych. Cennym dodatkiem są zamieszczone na końcu książki spisy użytecznych stron internetowych oraz czasopism z dziedziny biochemii lub pokrewnych, zawierających prace o tematyce biochemicznej.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

ZESPÓŁ BÓLOWY MIEDNICY MNIEJSZEJ BR. PZWL 9788320044454 - 2824239366

84,20 zł

ZESPÓŁ BÓLOWY MIEDNICY MNIEJSZEJ BR. PZWL 9788320044454 PZWL

KsiążkiMedycynaPodręcznik i książki edukacyjne

Przewlekły ból w miednicy mniejszej jest dolegliwością, która w znacznym stopniu obniża jakość życia chorych. Jego przyczyną mogą być zmiany organiczne, zaburzenia czynnościowe lub psychosomatyczne. Rozpoznanie schorzenia i planowanie leczenia wymaga podejścia interdyscyplinarnego dlatego książka powstała we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. Przedstawiono w niej aktualny stan wiedzy na temat przewlekłych bólów miednicy mniejszej z przyczyn: ginekologicznych, chirurgicznych, proktologicznych, gastrologicznych, ortopedycznych, urologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych. Opisano również metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Liczne ryciny, w tym kolorowe, doskonale ilustrują zawartą w publikacji treść.Autorami poszczególnych rozdziałów są doświadczeni klinicyści, którzy przekazali istotne praktyczne informacje pomocne w rozpoznawaniu tej jednostki chorobowej i leczeniu pacjentów cierpiących na przewlekłe dolegliwości bólowe.Książka adresowana jest do lekarzy różnych specjalności, w tym ginekologów, proktologów, chirurgów , gastrologów, urologów i ortopedów. Powinna zainteresować również lekarzy rodzinnych.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA PZWL 9788320032567 - 2844829734

135,20 zł

RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA PZWL 9788320032567 PZWL

Podręcznik i książki edukacyjneMedycyna

W części 1 omówiono techniki badań obrazowych, jak np. RTG, pantomografia, radiografia cyfrowa, tomografia, ultrasonografia. Część 2 dotyczy anatomii rentgenowskiej. Część 3 jest poświęcona zagadnieniom szczegółowym, jak: rozwój zębów, zaburzenia rozwojowe oraz zmiany chorobowe, a mianowicie: zapalenia kości, guzy oraz przerzuty nowotworowe w części szczękowo-twarzowej. Przedstawiony zakres materiału powinien pomóc w odpowiednim stosowaniu procedur diagnostycznych dotyczących części twarzowej czaszki. Poszczególne działy są wzbogacone o materiał ilustracyjny, który ułatwi przyswojenie wiedzy. Odbiorcy: studenci stomatologii, osoby specjalizujące się w stomatologii

Sklep: NaszaSzkolna.pl

MUKOWISCYDOZA PZWL 9788320042634 - 2844830786

33,20 zł

MUKOWISCYDOZA PZWL 9788320042634 PZWL

PoradnikiMedycynaChemiaBiologiaKsiążki

Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną w ludzkiej populacji. Na mukowiscydozę chorują zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Choroba objawia się w bardzo różnorodny sposób, a chorzy często bardzo różnią się między sobą pod względem jej przebiegu.Jak dotąd mukowiscydoza jest chorobą nieuleczalną. Niemniej obecnie uważa się, że większość chorych na mukowiscydozę ma szansę osiągnięcia wieku dorosłego i dłuższego życia. Natomiast o długości i jakości życia decydują przede wszystkim, wczesne rozpoznanie oraz wczesne rozpoczęcie prawidłowego i systematycznie prowadzonego leczenia.W poradniku autorzy informują, jakie są najbardziej typowe objawy mukowiscydozy. Wyjaśniają, na czym polega diagnostyka i leczenie tej choroby. Przedstawio­no w nim nowe podejście do leczenia choroby, z uwzględnieniem informacji na temat wszystkich aspektów życia z mukowiscydozą.

Sklep: NaszaSzkolna.pl

ORTOPEDIA DUTTONA T.3 PZWL 9788320047677 - 2824225883

75,70 zł

ORTOPEDIA DUTTONA T.3 PZWL 9788320047677 PZWL

Podręcznik i książki edukacyjneMedycyna

Książka stanowi znakomite źródło wiedzy na temat szeroko pojętej ortopedii. Zarówno studenci fizjoterapii, jak i lekarze z zakresu rehabilitacji szybko i sprawnie znajdą w nim poszukiwane przez siebie informacje dotyczące przeprowadzania badania, formułowania oceny oraz wyboru sposobu postępowania w przypadku pacjentów z problemami ortopedycznymi.Podręcznik został napisany w taki sposób, aby zainteresowany Czytelnik odnalazł w nim

Sklep: NaszaSzkolna.pl

szukaj w Kangoo pzwl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z pzwl

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.051, t2=0, t3=0, t4=0.014, t=0.051

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER