rola niemiec w rozszerzaniu unii europejskiej aleksandra zi��ba

- znaleziono 353 produkty w 27 sklepach

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - Aleksandra Ziba - 2837048053

24,45 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - Aleksandra Ziba

Ksiki & Multimedia > Ksiki

Opis - Ksika stanowi pierwsze w jzyku polskim caociowe i wszechstronne omwienie roli Niemiec w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Publikacja przedstawia to historyczne tego procesu, jak rwnie przysze wyzwania. Przeznaczona jest dla studentw stosunkw midzynarodowych, studiw europejskich oraz politologii, jak rwnie dla specjalistw z tych dziedzin ? wykadowcw akademickich i praktykw w administracji pastwowej oraz strukturach unijnych.Autorka specjalizuje si w szeroko pojmowanej problematyce niemcoznawczej, zwaszcza w odniesieniu do rozwoju wewntrznego i polityki zagranicznej Niemiec. W ksice sformuowaa temat niezwykle ambitnie i nowatorsko przedstawiajc znaczenie przesanek wewntrznych i zewntrznych, dotychczasowy przebieg i przysze plany oraz skutki poszerzenia UE dla polityki zagranicznej Niemiec. Jest to cakowicie nowe ujcie zagadnienia, ktrego do tej pory nie podjto w takim zakresie w polskiej, a tylko wycinkowo w zagranicznej, literaturze naukowej.- prof. dr hab. Erhard Cziomer , Uniwersytet JagielloskiInteresujce ujcie zagadnienia dotyczcego niemieckiej polityki zagranicznej w kontekcie procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Po rozpadzie dwubiegunowego ukadu stosunkw europejskich powstaa nowa sytuacja geopolityczna, wymagajca ze strony Unii wypracowania nowej strategii odnonie do jej dalszego rozwoju. Pozycja RFN w ramach Wsplnot Europejskich, nastpnie UE, a zwaszcza po zjednoczeniu Niemiec, miaa istotne znaczenie dla precyzowania nowej strategii w polityce europejskiej. Cel ten sta si te wan przesank dla polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Ksika zawiera dwie warstwy przedmiotowe: pierwsza odnosi si do procesu rozszerzania Unii Europejskiej, druga za do stanowiska Niemiec wobec owego procesu, przekadajcego si na konkretne zaoenia niemieckiej polityki zagranicznej.- prof. dr hab. Franciszek Goembski , Uniwersytet WarszawskiAleksandra Ziba, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania niemcoznawcze, nad Uni Europejsk i terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001/2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010) i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008). Laureatka ?Nagrody Zamku Ksi? Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Bada nad Totalitaryzmem w Drenie i Fundacji Wsppracy Polsko-Niemieckiej za najlepsz prac magistersk, dotyczc problematyki niemieckiej (2006). Waniejsze publikacje: Koncepcja bezpieczestwa Niemiec (w Bezpieczestwo midzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008), Deutschlandpolitik rzdw Konrada Adenauera i Helmuta Kohla (Toru 2004), Droga Polski do Europy przez Niemcy (?Studia Politologiczne?, 2006), Strategia bezpieczestwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku (?Krakowskie Studia Midzynarodowe?, 2007). Nazwa - Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej Autor - Aleksandra Ziba Oprawa - Mikka Wydawca - Poltext Kod ISBN - 9788375611083 Kod EAN - 9788375611083 Rok wydania - 2010 Jzyk - polski Format - 16.0x23.5cm Ilo stron - 278 Podatek VAT - 5% Premiera - 2010-09-24

Sklep: InBook.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 2843526103

25,29 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej POLTEXT

Prawo / Nauki polityczne

Książka stanowi pierwsze w języku polskim całościowe i wszechstronne omówienie roli Niemiec w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Publikacja przedstawia tło historyczne tego procesu, jak również przyszłe wyzwania. Przeznaczona jest dla studentów stosunków międzynarodowych, studiów europejskich oraz politologii, jak również dla specjalistów z tych dziedzin – wykładowców akademickich i praktyków w administracji państwowej oraz strukturach unijnych. Autorka specjalizuje się w szeroko pojmowanej problematyce niemcoznawczej, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju wewnętrznego i polityki zagranicznej Niemiec. W książce sformułowała temat niezwykle ambitnie i nowatorsko przedstawiając znaczenie przesłanek wewnętrznych i zewnętrznych, dotychczasowy przebieg i przyszłe plany oraz skutki poszerzenia UE dla polityki zagranicznej Niemiec. Jest to całkowicie nowe ujęcie zagadnienia, którego do tej pory nie podjęto w takim zakresie w polskiej, a tylko wycinkowo w zagranicznej, literaturze naukowej. - prof. dr hab. Erhard Cziomer , Uniwersytet Jagielloński Interesujące ujęcie zagadnienia dotyczącego niemieckiej polityki zagranicznej w kontekście procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Po rozpadzie dwubiegunowego układu stosunków europejskich powstała nowa sytuacja geopolityczna, wymagająca ze strony Unii wypracowania nowej strategii odnośnie do jej dalszego rozwoju. Pozycja RFN w ramach Wspólnot Europejskich, następnie UE, a zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec, miała istotne znaczenie dla precyzowania nowej strategii w polityce europejskiej. Cel ten stał się też ważną przesłanką dla polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Książka zawiera dwie warstwy przedmiotowe: pierwsza odnosi się do procesu rozszerzania Unii Europejskiej, druga zaś do stanowiska Niemiec wobec owego procesu, przekładającego się na konkretne założenia niemieckiej polityki zagranicznej. - prof. dr hab. Franciszek Gołembski , Uniwersytet Warszawski Aleksandra Zięba, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania niemcoznawcze, nad Unią Europejską i terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001/2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010) i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008). Laureatka „Nagrody Zamku Książ” Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za najlepszą pracę magisterską, dotyczącą problematyki niemieckiej (2006). Ważniejsze publikacje: Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec (w Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008), Deutschlandpolitik rządów Konrada Adenauera i Helmuta Kohla (Toruń 2004), Droga Polski do Europy przez Niemcy („Studia Politologiczne”, 2006), Strategia bezpieczeństwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku („Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2007).

Sklep: Literacka.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 2824290987

33,20 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej Poltext

Polityka i politologia

Ksika stanowi pierwsze wjzyku polskim caociowe iwszechstronne omwienie roli Niemiec wprocesie rozszerzania Unii Europejskiej. Publikacja przedstawia to historyczne tego procesu, jak rwnie przysze wyzwania. Przeznaczona jest dla studentw stosunkw midzynarodowych, studiw europejskich oraz politologii, jak rwnie dla specjalistw ztych dziedzin

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 2825703359

34,70 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej POLTEXT

Historia NiemiecWydawnictwa naukowe i popularno-naukoweHistoria Unii Europejskiej

Ksika stanowi pierwsze w jzyku polskim caociowe i wszechstronne omwienie roli Niemiec w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Publikacja przedstawia to historyczne tego procesu, jak rwnie przysze wyzwania. Przeznaczona jest dla studentw stosunkw midzynarodowych, studiw europejskich oraz politologii, jak rwnie dla specjalistw z tych dziedzin ? wykadowcw akademickich i praktykw w administracji pastwowej oraz strukturach unijnych.Autorka specjalizuje si w szeroko pojmowanej problematyce niemcoznawczej, zwaszcza w odniesieniu do rozwoju wewntrznego i polityki zagranicznej Niemiec. W ksice sformuowaa temat niezwykle ambitnie i nowatorsko przedstawiajc znaczenie przesanek wewntrznych i zewntrznych, dotychczasowy przebieg i przysze plany oraz skutki poszerzenia UE dla polityki zagranicznej Niemiec. Jest to cakowicie nowe ujcie zagadnienia, ktrego do tej pory nie podjto w takim zakresie w polskiej, a tylko wycinkowo w zagranicznej, literaturze naukowej.- prof. dr hab. Erhard Cziomer , Uniwersytet JagielloskiInteresujce ujcie zagadnienia dotyczcego niemieckiej polityki zagranicznej w kontekcie procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Po rozpadzie dwubiegunowego ukadu stosunkw europejskich powstaa nowa sytuacja geopolityczna, wymagajca ze strony Unii wypracowania nowej strategii odnonie do jej dalszego rozwoju. Pozycja RFN w ramach Wsplnot Europejskich, nastpnie UE, a zwaszcza po zjednoczeniu Niemiec, miaa istotne znaczenie dla precyzowania nowej strategii w polityce europejskiej. Cel ten sta si te wan przesank dla polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Ksika zawiera dwie warstwy przedmiotowe: pierwsza odnosi si do procesu rozszerzania Unii Europejskiej, druga za do stanowiska Niemiec wobec owego procesu, przekadajcego si na konkretne zaoenia niemieckiej polityki zagranicznej.- prof. dr hab. Franciszek Goembski , Uniwersytet WarszawskiAleksandra Ziba, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania niemcoznawcze, nad Uni Europejsk i terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001/2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010) i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008). Laureatka ?Nagrody Zamku Ksi? Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Bada nad Totalitaryzmem w Drenie i Fundacji Wsppracy Polsko-Niemieckiej za najlepsz prac magistersk, dotyczc problematyki niemieckiej (2006). Waniejsze publikacje: Koncepcja bezpieczestwa Niemiec (w Bezpieczestwo midzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008), Deutschlandpolitik rzdw Konrada Adenauera i Helmuta Kohla (Toru 2004), Droga Polski do Europy przez Niemcy (?Studia Politologiczne?, 2006), Strategia bezpieczestwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku (?Krakowskie Studia Midzynarodowe?, 2007).

Sklep: Booknet.net.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 2844695916

27,88 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej Poltext

Literatura / Polityka, politologia

Ksika stanowi pierwsze w jzyku polskim caociowe i wszechstronne omwienie roli Niemiec w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Publikacja przedstawia to historyczne tego procesu, jak rwnie przysze wyzwania. Przeznaczona jest dla studentw stosunkw midzynarodowych, studiw europejskich oraz politologii, jak rwnie dla specjalistw z tych dziedzin ? wykadowcw akademickich i praktykw w administracji pastwowej oraz strukturach unijnych.Autorka specjalizuje si w szeroko pojmowanej problematyce niemcoznawczej, zwaszcza w odniesieniu do rozwoju wewntrznego i polityki zagranicznej Niemiec. W ksice sformuowaa temat niezwykle ambitnie i nowatorsko przedstawiajc znaczenie przesanek wewntrznych i zewntrznych, dotychczasowy przebieg i przysze plany oraz skutki poszerzenia UE dla polityki zagranicznej Niemiec. Jest to cakowicie nowe ujcie zagadnienia, ktrego do tej pory nie podjto w takim zakresie w polskiej, a tylko wycinkowo w zagranicznej, literaturze naukowej.- prof. dr hab. Erhard Cziomer , Uniwersytet JagielloskiInteresujce ujcie zagadnienia dotyczcego niemieckiej polityki zagranicznej w kontekcie procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Po rozpadzie dwubiegunowego ukadu stosunkw europejskich powstaa nowa sytuacja geopolityczna, wymagajca ze strony Unii wypracowania nowej strategii odnonie do jej dalszego rozwoju. Pozycja RFN w ramach Wsplnot Europejskich, nastpnie UE, a zwaszcza po zjednoczeniu Niemiec, miaa istotne znaczenie dla precyzowania nowej strategii w polityce europejskiej. Cel ten sta si te wan przesank dla polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Ksika zawiera dwie warstwy przedmiotowe: pierwsza odnosi si do procesu rozszerzania Unii Europejskiej, druga za do stanowiska Niemiec wobec owego procesu, przekadajcego si na konkretne zaoenia niemieckiej polityki zagranicznej.- prof. dr hab. Franciszek Goembski , Uniwersytet WarszawskiAleksandra Ziba, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania niemcoznawcze, nad Uni Europejsk i terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001/2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010) i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008). Laureatka ?Nagrody Zamku Ksi? Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Bada nad Totalitaryzmem w Drenie i Fundacji Wsppracy Polsko-Niemieckiej za najlepsz prac magistersk, dotyczc problematyki niemieckiej (2006). Waniejsze publikacje: Koncepcja bezpieczestwa Niemiec (w Bezpieczestwo midzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008), Deutschlandpolitik rzdw Konrada Adenauera i Helmuta Kohla (Toru 2004), Droga Polski do Europy przez Niemcy (?Studia Politologiczne?, 2006), Strategia bezpieczestwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku (?Krakowskie Studia Midzynarodowe?, 2007).

Sklep: Booksnet.pl

Rola Niemiec W Rozszerzaniu Unii Europejskiej - 2856570392

23,99 z

Rola Niemiec W Rozszerzaniu Unii Europejskiej Poltext

Ksiki>Nauki spoeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Historia. Archeologia. Dokument>Historia poszczeglnych krajw i krain>Historia Europy...

0x0038268500000000

Sklep: Gigant.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 2825039997

39,00 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej

Historia. Archeologia >Historia krajw, narodw i miejsc

Ksika stanowi pierwsze w jzyku polskim caociowe i wszechstronne omwienie roli Niemiec w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Publikacja przedstawia to historyczne tego procesu, jak rwnie przysze wyzwania. Przeznaczona jest dla studentw stosunkw midzynarodowych, studiw europejskich oraz politologii, jak rwnie dla specjalistw z tych dziedzin

Sklep: Prolibri.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 1217799591

30,69 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej Poltext

/Ksiki/Nauka/Nauki polityczne/

Sklep: Godi.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 1217801884

31,86 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej

/

Sklep: Godi.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 912670252

33,33 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej Poltext

Ksiki/Nauka/Nauki polityczne

Sklep: Selkar.pl

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej - 1897864322

33,20 z

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej poltext

Ksiki naukowe>Historia>Historia poszczeglnych krajw i krain>Historia Europy>Historia Unii Europejskiej

Ksika stanowi pierwsze w jzyku polskim caociowe i wszechstronne omwienie roli Niemiec w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Publikacja przedstawia to historyczne tego procesu, jak rwnie przysze wyzwania. Przeznaczona jest dla studentw stosunkw midzynarodowych, studiw europejskich oraz politologii, jak rwnie dla specjalistw z tych dziedzin

Sklep: Madbooks.pl

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschd: uwarunkowania, aktorzy, przebieg - Barbara Curyo - 2848489192

36,69 z

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschd: uwarunkowania, aktorzy, przebieg - Barbara Curyo

Ksiki & Multimedia > Ksiki

Opis - Praca zawiera wielowtkow analiz wanego dla Polski procesu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz towarzyszcych im wielopoziomowych negocjacji, europejskich pomidzy rnymi aktorami (instytucjonalnymi, rzdowymi i pozarzdowymi). Jest to temat niezwykle wany ze wzgldw politycznych, a przede wszystkim naukowo-poznawczych. O ile bowiem negocjacje jako zagadnienie naukowe znajduj szerokie odzwierciedlenie w zachodnioeuropejskiej literaturze naukowej, to w badaniach i publikacjach polskich naukowcw pojawiaj si znacznie rzadziej. Stanowi ona pogbione studium na temat negocjacji samych w sobie (stanowicych gwny przedmiot analizy), ale take uwarunkowa politycznych, ekonomicznych i spoecznych w Europie lat 90., ze szczeglnym uwzgldnieniem stanowisk i roli trzech kluczowych czonkw Unii, tj. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Na szczeglne podkrelenie zasuguje znakomita analiza komparatystyczna strategii i polityki w sprawie rozszerzenia i pogbienia UE prowadzonej przez tych trzech gwnych aktorw unijnych. Z recenzji wydawniczej dr hab. Aleksandry Trzcieliskiej-Polus Nazwa - Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschd: uwarunkowania, aktorzy, przebieg Autor - Barbara Curyo Oprawa - Mikka Wydawca - Adam Marszaek Kod ISBN - 9788377802984 Kod EAN - 9788377802984 Rok wydania - 2011 Jzyk - polski Format - 16.0x22.5cm Ilo stron - 430 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód: uwarunkowania, aktorzy, przebieg - 2843544594

32,63 z

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód: uwarunkowania, aktorzy, przebieg ADAM MARSZAŁEK

Prawo / Nauki polityczne

Praca zawiera wielowątkową analizę ważnego dla Polski procesu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz towarzyszących im wielopoziomowych negocjacji, europejskich pomiędzy różnymi aktorami (instytucjonalnymi, rządowymi i pozarządowymi). Jest to temat niezwykle ważny ze względów politycznych, a przede wszystkim naukowo-poznawczych. O ile bowiem negocjacje jako zagadnienie naukowe znajdują szerokie odzwierciedlenie w zachodnioeuropejskiej literaturze naukowej, to w badaniach i publikacjach polskich naukowców pojawiają się znacznie rzadziej. Stanowi ona pogłębione studium na temat negocjacji samych w sobie (stanowiących główny przedmiot analizy), ale także uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społecznych w Europie lat 90., ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk i roli trzech kluczowych członków Unii, tj. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Na szczególne podkreślenie zasługuje znakomita analiza komparatystyczna strategii i polityki w sprawie rozszerzenia i pogłębienia UE prowadzonej przez tych trzech głównych aktorów unijnych. Z recenzji wydawniczej dr hab. Aleksandry Trzcielińskiej-Polus

Sklep: Literacka.pl

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschd: uwarunkowania, aktorzy, przebieg - 2825049392

42,00 z

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschd: uwarunkowania, aktorzy, przebieg adam marszaek

Historia. Archeologia >Historia krajw, narodw i miejsc

Praca zawiera wielowtkow analiz wanego dla Polski procesu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz towarzyszcych im wielopoziomowych negocjacji, europejskich pomidzy rnymi aktorami (instytucjonalnymi, rzdowymi i pozarzdowymi). Jest to temat niezwykle wany ze wzgldw politycznych, a przede wszystkim naukowo-poznawczych. O ile bowiem negocjacje jako zagadnienie naukowe znajduj szerokie odzwierciedlenie w zachodnioeuropejskiej literaturze naukowej, to w badaniach i publikacjach polskich naukowcw pojawiaj si znacznie rzadziej. Stanowi ona pogbione studium na temat negocjacji samych w sobie (stanowicych gwny przedmiot analizy), ale take uwarunkowa politycznych, ekonomicznych i spoecznych w Europie lat 90., ze szczeglnym uwzgldnieniem stanowisk i roli trzech kluczowych czonkw Unii, tj. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Na szczeglne podkrelenie zasuguje znakomita analiza komparatystyczna strategii i polityki w sprawie rozszerzenia i pogbienia UE prowadzonej przez tych trzech gwnych aktorw unijnych.Z recenzji wydawniczej dr hab. Aleksandry Trzcieliskiej-Polus...

Sklep: Prolibri.pl

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschd: uwarunkowania, aktorzy, przebieg - 1635755554

35,00 z

Negocjacje w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschd: uwarunkowania, aktorzy, przebieg adam marszaek

Historia. Archeologia>Historia poszczeglnych krajw i krain>Historia Europy

Praca zawiera wielowtkow analiz wanego dla Polski procesu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz towarzyszcych im wielopoziomowych negocjacji, europejskich pomidzy rnymi aktorami (instytucjonalnymi, rzdowymi i pozarzdowymi). Jest to temat niezwykle wany ze wzgldw politycznych, a przede wszystkim naukowo-poznawczych. O ile bowiem negocjacje jako zagadnienie naukowe znajduj szerokie odzwierciedlenie w zachodnioeuropejskiej literaturze naukowej, to w badaniach i publikacjach polskich naukowcw pojawiaj si znacznie rzadziej. Stanowi ona pogbione studium na temat negocjacji samych w sobie (stanowicych gwny przedmiot analizy), ale take uwarunkowa politycznych, ekonomicznych i spoecznych w Europie lat 90., ze szczeglnym uwzgldnieniem stanowisk i roli trzech kluczowych czonkw Unii, tj. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Na szczeglne podkrelenie zasuguje znakomita analiza komparatystyczna strategii i polityki w sprawie rozszerzenia i pogbienia UE prowadzonej przez tych trzech gwnych aktorw unijnych.Z recenzji wydawniczej dr hab. Aleksandry Trzcieliskiej-Polus...

Sklep: Bonusmedia

szukaj w Kangoo rola niemiec w rozszerzaniu unii europejskiej aleksandra zi��ba

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Krakw, d, Wrocaw, Pozna, Gdask, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub caym serwisie

1. Sklepy z rola niemiec w rozszerzaniu unii europejskiej - aleksandra zi��ba

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.042, t2=0, t3=0, t4=0.024, t=0.042

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER