Udane zakupy internetowe Pomoc konsumencka Reklamacja i zwrot towaru Wiadomości konsumenckie

Gustaw podpowiada

Sklep internetowy powinien udostępnić regulamin, który przed dokonaniem zakupów warto jest przynajmniej wyrywkowo przejrzeć i jeśli cokolwiek wyda się nam dziwne lub niezrozumiałe wówczas kupujmy lepiej gdzie indziej.Gustaw podpowiada jak robić bezpiecznie zakupy w internecie

zobacz więcej podpowiedzi

Wiadomości eCommerce

E-commerce krajowy i transgraniczny – wyzwania branży na polskim i europejskim rynku

Wprowadzenie systemu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy internetowej platformy ODR to kolejne wyzwania, jakie czekają w najbliższym czasie branżę e-commerce. Ich analiza była celem konferencji zorganizowanej przez Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) oraz Trusted Shops 2 października br., podczas której omówiono także zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o prawach konsumenta w e-commerce – reklamacje, odstąpienie od umowy i zwroty towarów.

Katarzyna Słupek
DI, 03-10-2015

Klient z nowymi prawami. Zakupy będą łatwiejsze [Wyjaśniamy]

Polscy konsumenci dostali pod choinkę wspaniały prezent - sporo nowych, mocniej chroniących ich przepisów. Zakupy mają być jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.

Jakub Wątor
wyborcza.biz, 30-12-2014

SafeBuy.pl zadba o większą przejrzystość warunków sprzedaży w polskich e-sklepach

Według twórców SafeBuy.pl tradycyjna certyfikacja sklepów internetowych to pracochłonny i kosztowny proces, który tak naprawdę niewiele daje e-konsumentom. Lepszą alternatywą ma być stworzony przez nich kodeks dobrych praktyk.

Liwia Klich
DI, 10-12-2014

zobacz więcej wiadomości

Pomoc konsumencka

Urzędy i organizacje konsumenckie
 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zadaniem UOKiK jest sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów odnośnych aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów przeznaczonych dla konsumentów. W terenie urząd jest reprezentowany przez powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów.

Europejskie Centrum Konsumenckie
Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) działa na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)i jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). ECK zajmuje się szerzeniem wiedzy o wspólnym rynku europejskim oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. ECK jest grupą ekspercką ściśle współpracującą z europejskimi i krajowymi organizacjami ochrony konsumentów. ECK jest zarazem łącznikiem pomiędzy indywidualnymi konsumentami mieszkającymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a różnymi organizacjami i instytucjami rozwiązującymi poszczególne problemy konsumentów.

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów. Służy bezpłatnym poradnictwem konsumenckim, gotowością do szybkiego reagowania na skargi konsumenckie, prowadzeniem działalności mediacyjnej i polubownych sądów konsumenckich. Wyposażona jest w niezbędne kompetencje prawne i narzędzia kontrolne oraz środki represyjne wobec nierzetelnych przedsiębiorców i kupców. W terenie urząd działa poprzez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
GIODO jest organem państwowym, do którego zadań w szczegolności należy: kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.

Federacja Konsumentów
Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, która służy nieodpłatnie radą i pomocą wszystkim konsumentom. Jej głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta i obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski poprzez sieć ponad 50 klubów terenowych, które wykonują pracę poradni konsumenckich oraz zrzeszają wolontariuszy.

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich interesów ekonomicznych i prawnych. SKP jest grupą ekspercką i ściśle współpracuje z powiatowymi/miejskimi rzecznikami konsumentów.


Opracował: Piotr Jarosz

Informacje podane na stronie mogą być nieaktualne lub niekompletne i ich opublikowane nie stanowi doradztwa prawnego.
Dla sprzedawców

copyright © 2005-2024 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER