Sprzeda i skup monet, akcesoriw numizmatycznych i filatelistycznych oraz banknotw
Sklep enumizmatyczny.pl

Kontakt

tel. (022) 7697727
Warszawa

Popularne produkty

Monety, Akcesoria numizmatyczne, Pozostałe produkty

Popularne marki

, Mennica_gn, Leuchturm, Leuchtturm_10, Leuchtturm_20

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

enumizmatyczny.pl > Oferowane produkty > Monety > Monety z Janem Pawłem II > 10 zł, Pontifex Jan Paweł II, PamiÄ tka Chrztu Św. + dedykacja


 

Opis

Tym razem oferujemy państwu piÄknÄ srebrnÄ monetÄ  10 zł, Pontifex Maximus Jan Paweł II , idealnÄ na podarunek z okazji Chrztu ŚwiÄtego Moneta została na stałe umieszczona w specjalnym, bardzo eleganckim slabie zabezpieczajÄcym przed działaniem czynników zewnÄtrznych, takich jak wilgotnośÄ, temperatura, dotyk itp. Na rewersie slabu poza szczegółowÄ specyfikacjÄ: nazwa numizmatu, stan zachowania, indywidualny numer numizmatu, znajduje siÄ napis: PAMIÄTKA CHRZTU ŚWIÄTEGO z miejscem na TWOJÄ DEDYKACJÄ . Na awersie znajdzie siÄ jeden z wybranych przez Ciebie obrazków symbolizujÄcych sakrament. DziÄki temu może stanowiÄ bardzo ciekawy pomysł na prezent z okazji Chrztu ŚwiÄtego. Poinformuj nas w komentarzu do zamówienia, którÄ wybierasz dedykacjÄ (możesz skorzystaÄ z jednej naszych propozycji, patrz niżej) oraz który wybierasz rysunek na awersie slabu (wybierz jednÄ z 4 dostÄpnych propozycji).   Awers monety: PółpostaÄ papieża Jana Pawła II. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W tle postaÄ papieża Jana Pawła II. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2002 * 10 ZŁ. U dołu półkolem napis: JAN PAWEŁ II. Pod lewÄ łapÄ orła znak mennicy: m/w. Rewers monety: PostaÄ papieża Jana Pawła II widoczna z tyłu na tle stylizowanej Bramy ŚwiÄtej Bazyliki św. Piotra w Rzymie. U góry półkolem napis: PONTIFEX MAXIMUS. Projektant monety: Ewa Tyc-KarpińskaPo trzech latach nieobecności Ojciec ŚwiÄty po raz ósmy przybywa z pielgrzymkÄ do Polski. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wyemitował przepiÄknÄ, srebrnÄ monetÄ Pontifex Maximus (Kapłan Najwyższy), o nominale 10 zł upamiÄtniajÄcÄ to wydarzenie.  W dniach 16 – 19 sierpnia 2002 roku, Papież odwiedził KalwariÄ ZebrzydowskÄ oraz Kraków. Głównym celem pielgrzymki było poświÄcenie nowo powstałego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Była to ostatnia wizyta Ojca ŚwiÄtego w ojczyźnie.šródła własne, strona internetowa: nbp.pl/ Do monety polecamy zakup etui firmy Leuchtturm prezentowanego na zdjÄciu poniżej.   Jan Paweł II Jan Paweł II, (Karol Józef Wojtyła), urodził siÄ 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Przyszły papież wywodził siÄ z niezbyt zamożnej rodziny, której jedynym źródłem utrzymania wojskowa pensja urzÄdnicza ojca Karola. Matka Karola zmarła w 1929 roku. W trzy lata później młody Wojtyła musiał zmagaÄ siÄ ze śmierciÄ swojego 26-letniego brata Edmunda.W 1930 roku Wojtyła rozpoczÄł naukÄ w Gimnazjum MÄskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Tam spotkał on na swojej drodze ksiÄdza Kazimierza Figlewicza, który dostrzegł, jak głÄbokÄ wiara odznaczał siÄ młody Karol. KsiÄdz Figlewicz stał siÄ pierwszym przewodnikiem duchowym przyszłego papieża.W 1938 roku Wojtyła zdecydował siÄ na podjÄcie studiów filologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przeprowadził siÄ wówczas z ojcem do Krakowa – zamieszkali przy ulicy Tynieckiej 10. W okresie studiów Karol Wojtyła spotkał Jana Tyranowskiego, krawca, przewodniczÄcego mÄskiego koła wiedzy religijnej, który miał znaczÄcy wpływ na rozwój życia duchowego Karola. Studia Wojtyły zostały przerwane przez wybuch wojny, w trakcie której podejmował siÄ on różnych prac fizycznych: najpierw z akładach chemicznych, później w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku FałÄckim. Wojtyła zwiÄzał siÄ wówczas z polityczno-wojskowÄ katolickÄ organizacjÄ podziemnÄ „Unia”, podejmujÄcÄ pr&´by ochrony Żydów.Przełom w zyciu Wojtyły nastÄpił w 1942 roku, kiedy to wstÄpił on do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie rozpoczÄł studia teologiczne. Pierwszego listopada 1946 roku otrzymał świÄcenia kapłańskie. NastÄpnie rozpoczÄł tajne studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1945 do 1946 roku był asytentem i prowadził seminaria. W październiku 1946 roku Wojtyła został subdiakonem, a po tygodniu diakonem. W listopadzie kardynał Sapieha wyświÄcił go na ksiÄdza, po czym Wojtyła udał siÄ do Rzymu w celu kontynuacji studiów na Papieskim MiÄdzynarodowym Athenaeum Angelicum. Studia te ukończył w 1948 roku. W kolejnych latach Wojtyła pełnił najpierw obowiÄzki wikarego i katechety, po czym w 1951 wrócił do prac nad habilitacjÄ, która jednak nie uzyskał. Wrócił on wiÄc do swoich obowiÄzków. Wykładał w seminariach różnych diecezji: krakowskiej, katowickiej oraz na KUL.W lcpu 1958 roku Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii i biskupem pomocniczym Krakowa. W 1964 roku Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitÄ krakowskim, a w 1967 roku uzyskał tytuł kardynała. W ciÄgu kolejnych lat oprócz wypełniania posługi kapłańskiej wydawał pisma filozoficzne i prowadził wykłady na KUL. Wojtyła był wówczas, obok kardynała Wyszyńskiego, najważniejszÄ postaciÄ Episkopatu Polski i uznanym autorytetem.Na konklawe w 1978 roku, zwołanym po śmierci Jana Pawła I, Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imiÄ „Jan Paweł II”. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o godzinie 16:16. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski. Ponadto jego pontyfikat był najdłuższym w historii, obok pontyfikatu św. Piotra i Piusa IX – trwał 26 i pół roku. Trzynastego maja 1981 roku papież przeżył zamach na swoje życie z rÄk Alego Agcy. Pontyfikat Jana Pawła II stał pod znakiem podróży – odbył ich 104, z czego osiem to pielgrzymki do Polski. W czasie swojego pntyfikatu papież odwiedził wszystkie kontynenty.Doprowadził także do pojednania i zbliżenia katolicyzmu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz z Żydami i muzułmanami. W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II wiele uwagi poświÄcał młodzieży, z którÄ chÄtnie siÄ spotykał. Ustanowił również tradycjÄ Światowych Dni Młodzieży – 20 grudnia.Od 1992 roku papież cierpiał na postÄpujÄcÄ chorobÄ Parkinsona. Mimo choroby i wielu spekulacji nie ustÄpił on ze stanowiska. Stan jego zdrowia uległ pogorszeniu w lutym 2005 roku. Kolejne dwa miesiÄce życia papież spÄdził głównie w szpitalu. Trzydziestego pierwszego marca tuż po godzinie 11, papież udał siÄ do swojej prywatnej kaplicy. Wówczas wystÄpiły u niego silne dreszcze i gorÄczka. Papież nie chciał jednak udaÄ siÄ do szpitala. Zamiast tego pozostał w domu. Rankiem 2 kwietnia papież zaczÄł traciÄ przytomnośÄ. Później dostał wysokiej gorÄczki. O godzinie 15:30 zdołał jeszcze powiedzieÄ: „Pozwólcie mi iśÄ do domu Ojca”. O godzinie 19 Jan Paweł II zapadł w śpiÄczkÄ. O godzinie 21:37 osobisty lekarz papieża stwierdził śmierÄ Jana Pawła II. Pogrzeb, z udziałem m.in. 1,5 miliona polskich pielgrzymów, odbył siÄ 8 kwietnia.Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczÄł siÄ 13 maja 2005 roku. Po dwóch latach zakończono pierwszÄ jego fazÄ – diecezjalnÄ. DziewiÄtnastego grudnia 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II. Beatyfikacja Jana Pawła II nastÄpi 1 maja 2011 roku w Rzymie.img alt= width=/images/etui beatyfik.jpg

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

10 zł, Pontifex Jan Paweł II, PamiÄ tka Chrztu Św. + dedykacja

Powiksz zdjcie

Cena: 199,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Przedsibiorstwo handlowo usugowe enumizmatyczny.pl
ul. Mrwcza 243 (IV pitro)
04-697 Warszawa

Kontakt

Tel.: (022) 7697727,
505 420060

Adres www

data aktualizacji oferty: 02.12.2018 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER