sieci

- znaleziono 101034 produkty w 100 sklepach

Security CCNA 210-260 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco - 2848938006

59,18 zł

Security CCNA 210-260 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco Helion

Literatura > Informatyka

Nie pozwól, by sieć wymknęła Ci się z rąk! Uwierzytelnianie i hasła, czyli jak wstępnie zabezpieczyć sieć i urządzenia Systemy IPS i szyfrowanie danych, czyli jak wytoczyć cięższe działa Zapory ogniowe i listy ACL, czyli jak bezwzględnie walczyć z intruzami Bezpieczeństwo sieci komputerowych to temat, którego nie da się zgłębić do końca. Systemy informatyczne bezustannie ewoluują, a utalentowany haker złamie najbardziej wyrafinowane zabezpieczenia. Jednak nie ma co załamywać rąk. Ta książka powstała po to, by pomóc Ci zabezpieczyć Twoją sieć tak dokładnie, jak to możliwe. Na tym etapie powinieneś wiedzieć, jak działają podstawowe technologie wykorzystywane w sieciach. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, warto zapoznać się najpierw z pozycją CCNA 200-120. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco. W opisanej tu historii odegrasz kolejno rolę obserwatora, włamywacza i administratora bezpieczeństwa. Poznasz teorię, potem zastosujesz ją, by włamać się do sieci, a na końcu zabezpieczysz tę sieć. Dowiesz się stąd, jak ochronić całą sieć wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Zobaczysz, jak wykorzystać różne protokoły uwierzytelniania, listy kontroli dostępu, firewalle systemowe i zewnętrzne oraz systemy IPS. Odkryjesz, na czym polega dobre szyfrowanie i jak zabezpieczyć komunikację przez skonfigurowanie sieci VPN. Zapoznasz się także bliżej z kwestią rejestrowania i raportowania niepożądanych zdarzeń. Wiedza zawarta w tej książce pozwoli Ci zdać egzamin na certyfikat Cisco CCNA Security, ale przede wszystkim zabezpieczyć Twoją sieć na mistrzowskim poziomie! Podstawy bezpieczeństwa sieci Lokalne zabezpieczanie urządzeń Działanie i wykorzystanie RADIUS i TACACS+ Sposoby zabezpieczania warstwy 2 modelu ISO OSI Listy ACL IPv4 ACL w sieci IPv6 Zapora i jej zastosowanie w oparciu o IOS Zapora ogniowa oparta na urządzeniu Cisco ASA Systemy IPS (Intrusion Prevention System) Konfiguracja szyfrowania i sieci VPN Logowanie zdarzeń, raportowanie i zarządzanie bezpieczeństwem sieci za pomocą 802.1x Administrowanie przez zabezpieczanie!

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Dzieci w sieci dobrych manier - 2822234799

18,15 zł

Dzieci w sieci dobrych manier Debit

Literatura > Informatyka

Czy Twoje dziecko zna zasady savoir-vivre'u? Czy umie również z taktem i swobodą poruszać się w rzeczywistości wirtualnej? Książka

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Wizerunek publiczny w internecie Kim jesteś w sieci? - 2822234952

26,53 zł

Wizerunek publiczny w internecie Kim jesteś w sieci? Helion

Literatura > Informatyka

Nie ma Cię w sieci? Wielu powie:

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Pracownia sieci komputerowych KwalifikacjaE.13 - 2848936537

44,70 zł

Pracownia sieci komputerowych KwalifikacjaE.13 WSiP

Literatura > Informatyka

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik informatyk i technik teleinformatyk w zakresie kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami). Została opracowana z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni sieci komputerowych. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, zadań i kart pracy kształcących umiejętności i kompetencje uczniów w zakresie m.in. projektowania oraz wykonania i bezpiecznego użytkowania sieci komputerowych, konfigurowania urządzeń sieciowych, diagnostyki i naprawy sieci, korzystania z sieciowego sprzętu komputerowego, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell Net Ware, Linux, Windows Server) oraz bezpieczeństwa danych w sieci. Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową. Stanowi narzędzie efektywnie pomagające w dobrym przygotowaniu się uczniów do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w zakresie kwalifikacji E.13.

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych - 2619308547

30,00 zł

Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych Politechnika Warszawska

ELEKTRO

Praca zawiera podstawową terminologię, aspekty przetwarzania informacji, opis metod zarządzania zasobami majątkowymi i ryzykiem kooperacji. Podano w niej również opis strategii wyboru i obsługi urządzeń w elektroenergetyce, koszty cyklu życia urządzeń, ocenę stanu urządzeń, skutki uszkodzeń, techniki uzyskiwania danych i wspomagania decyzji. Ponadto w pracy omówiono podstawowe aspekty niezawodności elementów i systemów. Spis treści: Słowo wstępne Spis skrótów i terminów polsko- i angielskojęzycznych 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWA TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI     2.1 Co oznacza zarządzanie zasobami?     2.2 Istota zarządzania zasobami     2.3 Co oznacza cykl życia składnika majątkowego?     2.4 Starzenie sieci 3. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA PRZETWARZANIA INFORMACJI WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE ZASOBAMI     3.1 Aspekty informacyjne     3.2 Proces podejmowania decyzji     3.3 Definicja danych oraz źródeł informacji 4. ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO     4.1 Wprowadzenie     4.2 Gdzie szukać funkcji zarządzania składnikami majątkowymi w istniejącej organizacji przedsiębiorstwa energetycznego     4.3 Zarządzanie składnikami majątkowymi w zliberalizowanym przedsiębiorstwie energetycznym     4.4 Model funkcjonalny zarządzania składnikami majątkowymi (SM)     4.5 Modele biznesowe     4.6 Techniki związane z zarządzaniem składnikami majątkowymi     4.7 Podstawy podejmowania decyzji kooperacyjnych 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KOOPERACJI     5.1 Ocena i strategia zleceń zewnętrznych     5.2 Określenie obszarów kooperacji     5.3 Wybór (decyzja - komu i jak) oraz zarządzanie ryzykiem kooperacji     5.4 Podsumowanie 6. STARZENIE SIECI     6.1 Wprowadzenie     6.2 Wpływ starzenia na sieć     6.3 Zużycie i starzenie     6.4 Skutki starzenia 7. KOSZT CYKLU ŻYCIA I JEGO OCENA     7.1 Wprowadzenie     7.2 Wskazówki do obliczania kosztu cyklu życia (LLC)     7.3 Wzór do obliczania kosztu cyklu życia i jego składniki     7.4 Ocena cyklu życia (LCA)     7.5 Dalsze narzędzia oceny i podejścia 8. STRATEGIE OBSŁUGI     8.1 Wprowadzenie     8.2 Techniki obsługi     8.3 Strategie obsługi (funkcjonowania)     8.4 Obsługa ukierunkowana na niezawodność (RCM)     8.5 Obsługa bazująca na ryzyku     8.6 Niezawodność systemów elektroenergetycznych     8.7 Uwagi końcowe 9. OCENA STANU UKŁADU IZOLACYJNEGO     9.1 Wprowadzenie     9.2 Metodologia     9.3 Mechanizmy starzenia i procedury diagnostyczne     9.4 Program obsługi 10. SKUTKI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW USZKODZEŃ. ANALIZA KRYTYCZNOŚCI     10.1 Wprowadzenie     10.2 Podstawowe zasady metody FMEA     10.3 Analiza krytyczności (CA)     10.4 Terminologia FMECA     10.5 Przykład analizy typu FMECA 11. TECHNIKI WYDOBYWANIA DANYCH I BAZY DANYCH DLA OCENY STANU WYSOKONAPIĘCIOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH     11.1 Wprowadzenie     11.2 Techniki wydobywania danych     11.3 Stosowanie baz danych dla wspomagania decyzji w zarządzaniu SM     11.4 Praktyka holenderskich zakładów energetycznych 12. WSPOMAGANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI WYŁĄCZNIKÓW     12.1 Wprowadzenie     12.2 Wybór rozdzielnicy dla zastosowania metody CBM     12.3 Program obsługi i pomiarów     12.4 Metoda wydobywania danych     12.5 Korzyści ekonomiczne 13. WSPOMAGANIE DECYZJI W ZARZĄDZANIU CZASEM ŻYCIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY WYSOKONAPIĘCIOWEJ     13.1 Wprowadzenie     13.2 Podejście do zarządzania składnikami majątkowymi     13.3 Wydobywanie danych     13.4 Zarządzanie składnikami majątkowymi - aspekty organizacyjne i informacyjne     13.5 Wnioski. 14. PODSTAWOWE ASPEKTY NIEZAWODNOŚCI ELEMENTÓW I SYSTEMÓW     14.1 Wprowadzenie     14.2 Matematyczne rozkłady prawdopodobieństwa - rodzaje modeli probabilistycznych     14.3 Podstawowe elementy statystyki matematycznej     14.4 Rachunek niezawodności w odniesieniu do pojedynczych elementów i struktur niezawodnościowych     14.5 Badania niezawodnościowe i opracowywanie ich wyników LITERATURA

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych - 2848936300

47,44 zł

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych Difin

Literatura > Informatyka

Najnowsze media cyfrowe i interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzące cyberprzestrzeń oraz świat wirtualny stwarzają wiele możliwości, ale także zagrożeń dla najmłodszego pokolenia. Mają one charakter dynamiczny i powszechny, a ich wymiar jest globalny. Dzieci i młodzież są najbardziej narażone na niebezpieczeństwa występujące w cyberprzestrzeni. Z tego też powodu istotne znaczenie ma poznanie przyczyn rozwoju tych zagrożeń, obecnego stanu oraz skutków w aspekcie wychowawczym. W tej sytuacji istotnego wymiaru nabierają wszelkie działania pedagogiczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne podejmowane nie tylko w rodzinach, ale także w szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Prezentowana monografia jest pracą interdyscyplinarną łączącą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz społeczną. Książka podejmuje w swych treściach nowy obszar, w dużej mierze nie rozpoznany na gruncie środowiska oświatowo-wychowawczego. W szczególności rodzice i nauczyciele nie mają świadomości bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. Nie potrafią diagnozować różnorodnych zagrożeń tam występujących i im przeciwstawiać. W publikacji przedstawione zostały przyczyny, objawy oraz skutki zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży. Omówiono działania edukacyjne i profilaktyczne w środowiskach oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci urządzeń i instalacji gazowych - 2857773133

50,70 zł

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci urządzeń i instalacji gazowych kabe

Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaEnergetyka. ElektrykaPodręczniki

W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym.Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją).Stan prawny ? czerwiec 2015 r.

Sklep: Booknet.net.pl

Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz - 2858086353

34,96 zł

Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia techniki komputerowej....

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Technik informatyk to specjalista, który swobodnie porusza się po meandrach komputerowego świata. Samodzielne złożenie i optymalizacja sprzętu, bezbłędny dobór najważniejszych komponentów i dostosowanie maszyny wraz z urządzeniami peryferyjnymi zgodnymi z wymaganiami docelowego użytkownika nie stanowią dla niego problemu. Z tym podręcznikiem adepci nauki o komputerach zdobędą wiedzę teoretyczną niezbędną do dalszego kształcenia oraz praktyczne umiejętności, które bardzo przydadzą im się w życiu zawodowym. Wystarczy otworzyć podręcznik we właściwym miejscu, by zetknąć się z pojęciem informacji cyfrowej oraz wybranymi elementami elektronicznymi, stosowanymi w urządzeniach techniki komputerowej. Uczniowie poznają także różne rodzaje pamięci masowej oraz interfejsy równoległe i szeregowe. Nauczą się dokonywać wyboru najefektywniejszej karty graficznej, podsystemu audio oraz sposobu zasilania zestawu. Praktyczne informacje na temat tworzenia kosztorysów napraw i przeglądów czy sposobów odzyskiwania danych okażą się dla nich bezcenne w przyszłej pracy. Książka jest zgodna z nową podstawą programową kształcenia zawodowego. "Technik Informatyk" to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion. W skład kwalifikacji EE.08 wchodzą także:

Sklep: InBook.pl

Miernik sieci 3-fazowej wej. I 5A wej. U 3x230/400V wyjście interfejs RS-485 ND10 22100P0 - 2854081273

796,02 zł

Miernik sieci 3-fazowej wej. I 5A wej. U 3x230/400V wyjście interfejs RS-485 ND10 22100P0 lumel s.a.

Aparatura elektryczna>Aparatura pomiarowa>Pozostałe akcesoria

...

Sklep: Elektro24

Programowalny przetwornik sieci 1-fazowej zasilanie 85-253V AC/DC P41 100P0 - 2854081283

603,43 zł

Programowalny przetwornik sieci 1-fazowej zasilanie 85-253V AC/DC P41 100P0 lumel s.a.

Aparatura elektryczna>Aparatura pomiarowa>Analizatory parametrów sieci

...

Sklep: Elektro24

Linux Server. Bezpieczeństwo i ochrona sieci - Chris Binnie - 2847262699

25,45 zł

Linux Server. Bezpieczeństwo i ochrona sieci - Chris Binnie

Książki & Multimedia > Książki

Opis - W sieci trwa ciągły wyścig zbrojeń. Na systemy internetowe czyha cała armia napastników o różnych umiejętnościach i intencjach. Niektórzy z nich mogą poszczycić się wysoką skutecznością, a efekty ich działań są tragiczne. Niezależnie od tego, jak nowocześnie i doskonale zabezpieczysz usługę sieciową, prędzej czy później stanie się ona podatna na ataki. Jedyne, co możesz zrobić, to cały czas pozostać w pełnej gotowości, odpowiednio wcześnie wykrywać próby ataku i sukcesywnie je neutralizować. Niniejsza książka jest przeznaczona dla administratorów linuksowych serwerów usług sieciowych, jednakże korzystać może z niej każdy, kto interesuje się bezpieczeństwem systemów internetowych. Przedstawiono tu m.in. scenariusze sytuacji naruszeń bezpieczeństwa oraz sposobów ich wykrywania i neutralizacji. Można je wykorzystać dla różnych dystrybucji systemu Linux i innych systemów z rodziny Unix. Pokazano również szereg narzędzi i technik stosowanych do prowadzenia ataków sieciowych oraz to, jak administrator może je wykorzystywać. Jednym słowem, masz w ręku znakomite i aktualne kompendium wiedzy, które ułatwi Ci utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa serwera. Najciekawsze zagadnienia: skanowanie portów i ukrywanie serwera w sieci integralność systemu plików ataki lustrzane dzienniki systemowe i skrypty w służbie bezpieczeństwa złośliwe oprogramowanie i łamanie haseł za pomocą narzędzia Hashcat ataki SQL injection i wykorzystania luk w SQL Uważaj! Wrogowie w sieci zawsze są blisko! Christopher Binnie jest konsultantem technicznym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z systemami Linux. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w takich czasopismach, jak "Linux Magazine" czy "ADMIN Magazine". Jednym z jego osiągnięć było zaprojektowanie i zbudowanie platformy streamingowej, za pośrednictwem której sygnał wideo w rozdzielczości HD był przesyłany do 77 krajów świata. Zdobył też ogromne doświadczenie w instalowaniu i konfigurowaniu serwerów linuksowych dla instytucji bankowych i rządowych. Nazwa - Linux Server. Bezpieczeństwo i ochrona sieci Oryginalny tytuł - Linux Server Security: Hack and Defend Autor - Chris Binnie Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788328331822 Kod EAN - 9788328331822 Wydanie - 1 Rok wydania - 2017 Język - PL Tłumacz - Grzegorz Kowalczyk Format - 170x230 Ilość stron - 136 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-04-07

Sklep: InBook.pl

Ochronnik przepięciowy do systemów teleinformatycznych i sieci NET DEFENDER ND-CAT6A/EA 5081800 - 2854091258

345,70 zł

Ochronnik przepięciowy do systemów teleinformatycznych i sieci NET DEFENDER ND-CAT6A/EA 5081800 obo bettermann

Ochrona odgromowa>Ograniczniki przepięć>Ograniczniki przepięć dla teleinformatyki i przesy

...

Sklep: Elektro24

Miernik sieci 3-fazowej wej. I 1A/5A wej. U 3x30/400V zasilanie 85-253V AC 90-300V DC N43 12100P0 - 2854081287

988,59 zł

Miernik sieci 3-fazowej wej. I 1A/5A wej. U 3x30/400V zasilanie 85-253V AC 90-300V DC N43 12100P0 lumel s.a.

Aparatura elektryczna>Aparatura pomiarowa>Analizatory parametrów sieci

...

Sklep: Elektro24

Sieci neuronowe do przetwarzania informacji - 2857762221

39,20 zł

Sieci neuronowe do przetwarzania informacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Książki

W podręczniku przedstawiono podstawowe rodzaje sieci neuronowych do przetwarzania informacji. Omówiono algorytmy uczenia oraz odtwarzania takich sieci neuronowych, jak: perceptron wielowarstwowy, sieć kaskadowej korelacji, sieć radialna, sieci rekurencyjne, sieć koherenna, sieci typu SVM i inne. W pracy zamieszczono wyniki symulacji komputerowych różnych rodzajów sieci w zastosowaniach do przetwarzania informacji.

Sklep: Booknet.net.pl

Budynkowy wzmacniacz szerokopasmowy dla sieci kablowych BA-214 - 2843378652

480,94 zł

Budynkowy wzmacniacz szerokopasmowy dla sieci kablowych BA-214 Terra

Telewizja i Radio / Wzmacniacze

Sklep: Esklep.SpiderNet.pl

szukaj w Kangoo sieci

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z sieci

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.104, t2=0, t3=0, t4=0.007, t=0.104

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER